[Chuyên-đề]Ôn Thi học sinh giỏi 12 Tỉnh

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi lagrange, 27 Tháng chín 2010.

Lượt xem: 32,859

 1. ngomaithuy93

  ngomaithuy93 Guest

  N/x: x=0 là nghiệm pt.
  VT-VP cùng đb trên (0;+\infty), cùng nb trên (-\infty;0).
  (Đạo hàm 2 vế, riêng VT áp dụng BĐT Cô- si để suy ra dấu = tại x=0)
  Vậy x=0 là nghiệm duy nhất! :)
  @:mời trình bày cụ thể hơn
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng mười một 2010
 2. quyenuy0241

  quyenuy0241 Guest

  GHPT:

  [tex]\left{x^2+y^2=\frac{1}{5} \\ 4x^2+3x-\frac{57}{25}=-y(3x+1) [/tex]

  bài này khá hay!:D
   
 3. ngomaithuy93

  ngomaithuy93 Guest

  [TEX]\tex CM: n \in Z, n > 2:[/TEX]
  [TEX] n^n < (n!)^2 < (\frac{n+1}{2})^{2n}[/TEX]
   
 4. vipbosspro

  vipbosspro Guest

  giải pt
  [TEX]\frac{4}{x}+\sqrt{x-\frac{1}{x}}=x+\sqrt{2x-\frac{5}{x}}[/TEX]
  [TEX](4x-1). \sqrt{x^2+1}=2x^2+2x+1[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng mười một 2010
 5. ngomaithuy93

  ngomaithuy93 Guest

  [TEX]pt \Leftrightarrow x-\frac{4}{x}+\sqrt{2x-\frac{5}{x}}-\sqrt{x-\frac{1}{x}}=0[/TEX]
  [TEX]\left{{\sqrt{2x-\frac{5}{x}}=u}\\{\sqrt{x-\frac{1}{x}}=v}\\{x-\frac{4}{x}=t}[/TEX] [TEX] \Leftrightarrow \left{{2x-\frac{5}{x}=u^2}\\{x-\frac{1}{x}=v^2}\\{x-\frac{4}{x}=t}[/TEX]
  [TEX] \Rightarrow \left{{v^2+t=u^2}\\{t=v-u}[/TEX]
  [TEX] \Rightarrow \left[{v=u(*)}\\{v+u=-1(VN)}[/TEX]
  [TEX] (*) \Leftrightarrow \sqrt{2x-\frac{5}{x}}=\sqrt{x-\frac{1}{x}}[/TEX]
   
 6. ngomaithuy93

  ngomaithuy93 Guest

  [TEX]pt \Leftrightarrow 2(x^2+1)-(4x-1)\sqrt{x^2+1}+2x-1=0[/TEX]
  [TEX]\Delta = (4x-3)^2[/TEX]
  [TEX] \Rightarrow \left[{\sqrt{x^2+1}=4x-2}\\{\sqrt{x^2+1}=1}[/TEX]
   
 7. duynhan1

  duynhan1 Guest

  [TEX] \left{ u = \sqrt{2x-\frac{5}{x}} \\ v = \sqrt{x-\frac{1}{x}} [/TEX]

  [TEX]\Rightarrow u - v + u^2 - v^2 = 0 [/TEX] :D

  2.


  [TEX]t = \sqrt{x^2+1} [/TEX]
   
 8. vipbosspro

  vipbosspro Guest

  một bài xác xuất

  1 hộp có 9 quả trong đó có hai loại là quả vàng và quả xanh
  xác xuất để lấy đc một quả vàng là 3/4,xác xuất để lấy đc 1 quả xanh là 1/4
  tính xác xuất để lấy đc 4 quả vàng và 5 quả xanh
  đáp số: [TEX]C^4_9.(\frac{3}{4})^4.(\frac{1}{4})^5[/TEX]
  nhưg mình nghĩ là [TEX] (\frac{3}{4})^4.(\frac{1}{4})^5[/TEX]
   
 9. silvery21

  silvery21 Guest

  cm r : [TEX]\frac{1}{2^{2n}}. C_{2n}^n < \frac{1}{\sqrt{2 n + 1 }}[/TEX] [TEX]( 1 \leq n \in N ) [/TEX]
   
 10. vipbosspro

  vipbosspro Guest

  1. [TEX]2\sqrt{x+1}+6\sqrt{9-x^2}+6\sqrt{(x+1)(9-x^2)}=38+10x-2x^2-x^3[/TEX]
  2. [TEX]\sqrt[3]{6x+1}=8x^3-4x-1[/TEX]
   
 11. ngomaithuy93

  ngomaithuy93 Guest

  [TEX]N/x: -x^3-2x^2+10x+38=(x+1)(9-x^2)+(x+1)+(9-x^2)+19[/TEX]
  [TEX] \left{{u=\sqrt{x+1}}\\{v=\sqrt{9-x^2}}[/TEX]
  [TEX] \Rightarrow \left{{(u^2-1)^2=9-v^2}\\{2u+6v+6uv=u^2v^2+u^2+v^2+19(1)}[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow \left{{(u^2-1)^2=9-v^2}\\{(v-3)^2+(u-1)^2+(uv-3)^2=0}[/TEX]
  [TEX] \Leftrightarrow \left{{u=1}\\{v=3}[/TEX]
  [TEX] \Rightarrow x=0[/TEX]
  Câu này hình như là +1 ở cuối hay sao ấy! :D
   
 12. jenjen00

  jenjen00 Guest

  mấy bài cực chất , mọi người tham khảo nha:
  1, [TEX]\left{\begin{x^3 + x(y - z)^2= 2}\\{y^3 + y(z-x)^2 = 30}\\{z^3 + z(x-y)^2 = 16} [/TEX]

  2, [TEX]\left{\begin{u + v = 2}\\{ux + vy = 3}\\{ux^2 + vy^2 = 5}\\{ux^3 + vy^3 = 9}[/TEX]
   
 13. quyenuy0241

  quyenuy0241 Guest

  [tex]\Leftrightarrow \sqrt[3]{6x+1}+6x+1=(2x)^3+2x [/tex]

  [tex]Xet': y=t^3+t, \\ y' >0 [/tex]

  [tex]co': y(\sqrt[3]{6x+1})=y(2x) \Leftrightarrow\sqrt[3]{6x+1}=2x [/tex]

  @: Nếu nghiệm bậc 3 trên không đẹp thì có thể làm = lượng giác hoá : [tex]\fbox{x=cos \alpha} [/tex]
   
  Last edited by a moderator: 5 Tháng mười hai 2010
 14. quyenuy0241

  quyenuy0241 Guest

  [tex]\left{x(x^2+y^2+z^2-2yz)=2 \\ y(x^2+y^2+z^2-2xz)= 30 \\ z(z^2+x^2+y^2-2xy)=16 [/tex]

  [tex](x^2+y^2+z^2)(x+y-2z)=0 [/tex]
   
 15. duynhana1

  duynhana1 Guest


  Từ (2) và (3) suy ra :
  [TEX]5+ (u+v)xy = 3(x+y)\\ \Leftrightarrow 3(x+y) - 2xy = 5 [/TEX]


  Từ (3) và (4) suy ra :
  [TEX]9+ xy(ux+vy) =5(x+y) \\ \Leftrightarrow 5(x+y) - 3xy = 9 [/TEX]


  [TEX]\Rightarrow \left{ x+y =3\\ xy =2[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow \left{ x=2 \\ y= 1 [/TEX] hoặc [TEX]\left{ x=1 \\ y= 2[/TEX]

  Dễ dàng làm phần còn lại :">
   
 16. quyenuy0241

  quyenuy0241 Guest

  [tex](x+y)(ux+vy)=3(x+y) \Leftrightarrow (uv^2+vy^2)+xy(u+v)=3(x+y) \Leftrightarrow 5+3xy=4(z+t)[/tex]

  [tex](ux^3 + vy^3)(x+y)=6(z+t) \Leftrightarrow 9+3xy=5(x+y) [/tex]

  Tóm lại có hệ sau:

  [tex] \left{5+3xy=4(z+t) \\ 9+3xy=5(x+y) [/tex]


  @: Không biết nghiệm có đẹp hay không!
   
 17. vipbosspro

  vipbosspro Guest

  [TEX]2tan^2x-tanx+\frac{3(1+sinx)}{cos^2x}-8cos^2(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2})=0[/TEX]
   
 18. jenjen00

  jenjen00 Guest

  bài 2 , cách của 2 bn đều giống nhau
  tuy nhiên bn @quyenuy0241 có biến đổi sai 1 ít ở pt đầu .......... bn xem lại nha
   
 19. vipbosspro

  vipbosspro Guest

  chỗ này cậu làm nhầm thì phải
  phải là [tex]\Leftrightarrow \sqrt[3]{6x+1}+(6x+1)=(2x)^3+2x [/tex]
  cô giáo tớ cũng bảo chuyển sang pp lượng giác hoá nhưg tớ thấy nếu như thế thi x bắt buộc phải thuộc [-1;1] chúng ta ms được đặt chứ.nếu đặt như thế rất dễ sẽ thiếu nghiệm của bài toán:D
   
  Last edited by a moderator: 5 Tháng mười hai 2010
 20. quyenuy0241

  quyenuy0241 Guest

  ah ừ! cái này thì hiển nhiên.

  Nhầm không phải sai!

  còn cái lượng giác hoá đó thì có nhiều cách để CM có nghiệm [tex] x \in [-1,1] [/tex]

  Nhưng cách rõ ràng hơn cả là bạn vẽ BBT ra là ok ngay ý mà!
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->