[Chuyên Đề] - Luyện Thi Đại Học - Cao Đẳng.

Status
Không mở trả lời sau này.
P

phu1994

cho 4 gam ancol A qua CuO thu duoc 5.6 gam hon hop hoi gom andehit,ruoi du va nuoc.tính hieu suat oxi hoa cua ancol A.ban nao co the noi cho cach lam(de thi thu quoc hoc Hue)
 
Last edited by a moderator:
T

tuan13a1

bài này không cho tên alcol nhỉ ?sao lại thế********************************************************????????
 
I

_iniesta_

cho 4 gam ancol A qua CuO thu duoc 5.6 gam hon hop hoi gom andehit,ruoi du va nuoc.tính hieu suat oxi hoa cua ancol A.ban nao co the noi cho cach lam(de thi thu quoc hoc Hue)

khối lượng tăng chính là khối lượng O trong CuO
[TEX]n_0 = n_ {CuO} = n ancol pu = 0,1[/TEX]
do ancol còn dư
--> [TEX] n_{ancol} > 0,1[/TEX]
--> [TEX]Mancol < \frac{4}{0,1} =40 --> CH_3 OH[/TEX]
n ancol = [TEX] \frac{4}{32} = 0,125[/TEX]
--> H =80%
bài nè e tưởng đề thi chuẩn mà
 
K

kieuoanh_1510

Câu 1: Cho 360 gam glucozơ lên men thành rượu etylic (giả sử chỉ có phản ứng tạo thành rượu etylic). Cho tất cả khí CO2 hấp thụ vào dung dịch NaOH thì thu được 212 gam Na2CO3 và 84 gam NaHCO3. Hiệu suất của phản ứng lên men rượu là:
A. 50% B. 62,5% C. 75% D. 80%

[TEX]n C_6H_{12}O_6[/TEX]=2 Mol
[TEX]CO_2 -----> Na_2CO_3[/TEX]
.2.......................2
[TEX]CO_2 ------> NaHCO_3[/TEX]
.1..........................1
[tex]\sum[/tex][TEX]nCO_2 =3[/TEX]
--->[TEX]nC_6H_{12}O_6 = 1,5 [/TEX]
--->H=75%

 
P

phu1994

Cho hỗn hợp gồm Mg và Fe có khối lượng 8,64 gam. Được chia thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1 hoàn tan hoàn toàn vào dung dịch HNO3 loãng, dư thoát ra 555 ml hỗn hợp khí NO và N2O đo ở 27,3oC và 2atm v à có tỉ khối hơi đối với H2 bằng 18,889
- Phần 2 đem hòa tan vào 400 ml dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau phản ứng thu được chất rắn gồm 3 kim loại có khối lượng 7,68 gam. Hòa tan chất rắn này trong dung dịch HCl dư thấy khối lượng chất rắn đã giảm đi 21,88%. Nồng độ của dung dịch AgNO3 và Cu(NO3)2 trong dung dịch lần lượt là:
( Cho Mg =24, Fe =56, Ag = 108, Cu = 64) N = 14, O = 16
A. 0,125M và 0,215M B. 0,1M và 0,1M C. 0,15M và 0,1M D. 0,05M và 0,15M.

Tù Phần 1 lap HPT tinh dc Mol Mg = 0,04 Fe = 0,06
Phần 2 khối Lượng giảm là khối lượng của Fe phẩn ứng = 1,68 => Fe dư = 0,03 Mol => Fe Pư = 0,03 Mol
Khối lượng Ag + Cu = 6 (g) lập HPT => D
Minh không hiểu tại sao khối lượng giảm chính là khối lượng của Fe phản ứng.Vì Mg phản ứng trước sau đó mói đến Fe pu(phai còn dư)đồng thời tạo ra Cu và Ag thì làm sao khối lượng giảm chính là kl của Fe pu.Có ai giải thích giup minh không
 
T

thaobyli

các bạn làm giúp mình!
hòa tan hh X gồm kl kiềm và kl kiềm thổ trong HCl dư,cô cạn rồi đpnc hoàn toàn hh muối đc hh kim loại Y ở Katot và 3,36l khí ở Anot.Nếu luyện thêm 1,37g Ba vào hh Y đc hợp kim Z trong đó Ba chiếm 23,07% về số mol.Kim loại kiềm thổ trong Y là gì?
Be/Mg/Ca/Ba
 
Last edited by a moderator:
H

hercules_1194

các bạn làm giúp mình!
hòa tan hh X gồm kl kiềm và kl kiềm thổ trong HCl dư,cô cạn rồi đpnc hoàn toàn hh muối đc hh kim loại Y ở Katot và 3,36l khí ở Anot.Nếu luyện thêm 1,37g Ba vào hh Y đc hợp kim Z trong đó Ba chiếm 23,07% về số mol.Kim loại kiềm thổ trong Y là gì?
Be/Mg/Ca/Ba

bạn xem thử mình giải đúng ko nhé
giả sử:
_hh chỉ có kl kiềm -> n hh = 0,15 x 2 = 0,3 mol
_hh chỉ có kl kiềm thổ -> n hh = 0,15 mol
mà hh vừa có kl kiềm vừa có kl kiềm thổ nên 0,15< n hh< 0,3 (1)
n Ba = 0,01 mol
giả sử: kl kiềm thổ trong hh ko phải Ba. dựa vào thành phần % theo số mol -> n hh = 0,0433 mol ko nằm trong khoảng xác định ở (1) kl kiềm thổ: Ba
 
Last edited by a moderator:
T

thaobyli

cảm ơn bạn,cách làm của bạn rất hay.đáp án là Ba,mình hiểu cách lập luận của bạn nhưng mà hình như bạn nhầm lẫn ở số mol thì phải 0,15<nhh<0,3.phải k nhỉ???
 
G

giotsuonglanh

giúp mình câu này với:
]Hòa tan 11,53g hh gồm 2 muối MgCO3 và RCO3 bằng 500ml d d H2SO4 loãng được ddA , chất rắn B và 0,448 lít khí (đktc). Cô cạn A thu dc 1,2g muối khan. Mặt khác đem nug chất rắn B đến khối lượng ko đổi thu đc 1,12 lít CO2 (đktc). và chất rắn B1.
Khối lượng B và B1:
A.10,17g và 7,97g
B.11,05g và 8,85g
C.11,41g và 9,21g
D. 11,93g và 9,73g[/B][/B]
 
Last edited by a moderator:
H

hercules_1194

giúp mình câu này với:
]Hòa tan 11,53g hh gồm 2 muối MgCO3 và RCO3 bằng 500ml đ loãng được ddA , chất rắn B và 0,448 lít khí (đktc). Cô cạn A thu dc 1,2g muối khan. Mặt khác đem nug chất rắn B đến khối lượng ko đổi thu đc 1,12 lít CO2 (đktc). và chất rắn B1.
Khối lượng B và B1:
A.10,17g và 7,97g
B.11,05g và 8,85g
C.11,41g và 9,21g
D. 11,93g và 9,73g[/B][/B]

hòa tan hh MgCO3 và RCO3 vào 500ml nước hay dd chất gì vậy bạn
 
T

thaobyli

đh kb-07

các bạn làm giúp mình và giải thích dùm mình nhé!!!Rất mong được sự giúp đỡ của các bạn^^
Câu 3: Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá ?

Câu 8: Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3, người ta lần lượt:
A. dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HCl (dư).
B. dùng khí H2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư).
C. dùng dung dịch NaOH (dư), dung dịch HCl (dư), rồi nung nóng.
D. dùng dung dịch NaOH (dư), khí CO2 (dư), rồi nung nóng.


Câu 30: Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,9oC, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công thức phân tử là
A. C4H8O2. B. C3H6O2. C. CH2O2. D. C2H4 O2.
 
Last edited by a moderator:
G

greengreenhope

chao ban theo minh cau 3 dap an la d vi dieu kien de xay ra an mon dien hoa la 2 chat cung tiep xuc vôimt dung dich dien li (2 chat do khac nhau)
con cau 8 cua ban minh chon cau d luon vi khi cho naoh du thi chia lam hai nhom mot nhom la tao ket tua mau nau do la sat ba con co ket tua sau tao dung dich dong nhat la nhom ba oxit thoi cacbonic vo thi tro lai ket tua nhom ba hidroxit sau do dun nong thi thu lai duoc nhom ba oxit
 
N

ngo_le_thanh_phong

GIẢI GIÚP MÌNH BÀI NÀY VỚI :
Đốt cháy hoàn toàn 44,4(g) hỗn hợp X gồm CH3COOH, CnHmCOOH, HOOC-COOH thu được 21,6(g) H2O và a(g) CO2. Mặt khác 44,4(g) hỗn hợp X phản ứng với NaHCO3 (dư) thu được 16,8(lít) CO2. Tính a?
 
Last edited by a moderator:
N

ngo_le_thanh_phong

GIẢI GIÚP MÌNH VỚI
Đốt cháy hoàn toàn 44,4(g) hỗn hợp X gồm CH3COOH, CnHmCOOH, HOOC-COOH thu được 21,6(g) H2O và a(g) CO2. Mặt khác 44,4(g) hỗn hợp X phản ứng với NaHCO3 (dư) thu được 16,8(lít) CO2. Tính a?
 
D

ducdu22

GIẢI GIÚP MÌNH VỚI
Đốt cháy hoàn toàn 44,4(g) hỗn hợp X gồm CH3COOH, CnHmCOOH, HOOC-COOH thu được 21,6(g) H2O và a(g) CO2. Mặt khác 44,4(g) hỗn hợp X phản ứng với NaHCO3 (dư) thu được 16,8(lít) CO2. Tính a?

Mol CO2= mol (COOH)=0,75 mol=>Trong 44,4 gam X có 1,5 mol O; 2,4 mol H
=>mol CO2=mol C=(44,4-1,5.16-2,4)/12=1,5=>a=66 gam?
Đúng không bạn?
 
D

ducdu22

Câu 1:Có mấy cách điều chế một bazo tan: (các bạn có thể chỉ rõ đó là các cách nào không?)
A-2
B-3
C-5
D-4
Câu 2:Một loại mỡ chứa 50% ôlêin ,30% panmitin ,20% stêarin.Tính khối lượng xà phòng 72% điều chế từ 500kg mỡ trên:
A-717.05 Kg
B-733,4 Kg
C-516,3 Kg
D-366,7 Kg
Câu 3:Hòa tan Al bằng dung dịch chứa NaNO3 và NaOH thấy Al tan hết và giải phóng NH3.Trong phương trình phản ứng hệ số nguyên tối giản của H2O là:
A-2
B-3
C-5
D-7
Câu 4:Cho Fe tác dụng với H2SO4 thu được khí A và 11,04 gam muối.Biết số Fe phản ứng bằng 37,5% số mol H2SO4 phản ứng.Tính số gam Fe phản ứng:
A-33,6 gam
B-3,2256 gam
C-4,24 gam
D-3,36 gam
Câu 5:Hòa tan 4 gam 1 đinh sắt đã bị gỉ trong dung dịch H2SO4 loãng dư.Tách bỏ phần không tan được dung dịch A.Dung dịch A phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch KMnO4 0,1 M.Tinh%tạp chất trong gỉ Fe9coi tạp chất không tác dụng với axit)
A-24%
B-42%
C-30%
D-70%
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom