[Chuyên Đề] - Luyện Thi Đại Học - Cao Đẳng.

Status
Không mở trả lời sau này.
N

ngo_le_thanh_phong

GIẢI GIÚP MÌNH VỚI:
Hỗn hợp A gồm H2 và 1 olephin ở 81,9 độ C và 1 atm có tỉ về số mol là 1: 1. Cho hỗn hợp A ống đựng Ni nung nóng thu được hỗn hợp B có tỉ khối với H2 là 23,2; hiệu suất phản ứng là b %. Tìm CTPT olephin và giá trị của b?
 
N

ngobaochauvodich

Để khử hết 20,88g 1 oxit của kim loại M cần dùng 8,064 lít H2 (đktc).Nếu lấy lượng kim loại M có trong 20,88g oxit trên cho vào dd AgNO3 dư thì thu được chất rắn có khối lượng là
A.29,16g B.9,72g C.87,48g D.58,32g

Cho m g K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O pứ vửa đủ với 100ml dd Br2 1M (trong NaOH dư).Giá trị của mg là
A.45,23g B.37,4g C.18,86g D.33,26g
 
K

kieuphucok

Điện phân 200ml dung dịch hổn hợp Cu(NO3)2 xM và KCl yM (điện cực trơ, màng ngăn) đến khi nước bắt đầu điện phân ở 2 điện phân ơ hai điện cực thì dừng lại. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 22,04g so với dung dịch ban đầu và dung dịch này hòa tan tối đa 7.92g Zn(OH)2 .Biết thời gian điện phân 19300s. Giá trị x, y, cường độ dòng điện là.
ĐS:0.6M, 2M, 2A.
mình k pik cách giải.ai pik, giải jup mih voi....
 
K

kino_123

câu 1
đun 9.2g glixerin và 9g axit axetic có chất xúc tác thu được m(g) một chất hữu cơ chứa 1 loại nhóm chức. biết hiệu suất phản ứng là 60%. giá trị của m là:
a/8.76 b/9.64 c/7.54 d/6.54
(câu này mình giải được câu d nhưng đa lại là c, mình hok hỉu tại sao nữa.)
câu 2
1 muối X có công thức phân tử là C3H10O3N2. lấy 14.64g X cho pư hết với 0.15 mol KOH. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn và phần hơi. trong phần hơi có 1 chất hữu co Y bậc 1, trong phần rắn chỉ là hỗn hợp của các chất vô cơ. chất rắn có khối lượng là:
a/14.5g b/13.5g c/23.8g d/14.8g
câu 3
cho m(g) sắt pư vừa hết với H2SO4 thu được khí X (sản phẩm khử duy nhất) và 8.28g muối. biết số mol sắt bằng 37.5% số mol axit đã phản ứng. khí X không phản ứng với dung dịch CuSO4. giá trị của m là:
a/2.52 b/2.25 c/2.32 d3.05
 
L

lovelove2009

Website: http://dayhochoa.name.vn được lập với mục đích giúp các em học sinh thi tuyển sinh ĐH –CĐ khối A và B có được một môi trường ôn thi một cách tốt nhất nhưng hoàn toàn miễn phí .Tại đây các em sẽ được thử sức của mình với những đề thi thử hay –khó – cách giải độc đáo , hơn nữa các em sẽ được giải đáp những vấn đề liên quan đến môn hóa học mà các em quan tâm !Thầy xin mời các em ghé qua và ủng hộ cho thầy bằng cách giới thiệu đến bạn bè của mình website này để thầy , thầy xin cảm ơn các em !Chúc các em có một kì thi tốt nghiệp cũng như kì thi tuyển sinh đạt được kết quả cao nhất!
 
H

hazamakuroo

Thay đổi không khí vs mấy câu lí thuyết nha !

LÝ THUYẾT TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Ở thể rắn, NaCl tồn tại dạng tinh thể phân tử
B. P trắng có cấu trúc tinh thể nguyên tử
C. Kim cương có cấu trúc tinh thể phân tử
D. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử
Câu 2: Cho kim loại Ba (dư) vào dd có chứa các ion: NH4+, HCO3-, SO42-, K+. Số phương trình phản ứng (dạng ion thu gọn) tối đa có thể xảy ra là
A. 5 B. 6 C. 4 D. 3
Câu 3: Chọn dãy chất chỉ chứa các chất có thể làm khô khí NH3 có lẫn hơi nước
A. CaO, CaCl2, KOH, P2O5 B. CaO, NaOH, CaCl2, H2SO4 đặc
C. NaOH, HNO3, CaCl2 D. CaO, KOH, CaCl2, Na2SO4
Câu 4: Dung dịch AlCl3 trong nước bị thuỷ phân, nếu thêm vào dd các chất sau đây, chất nào làm tăng cường quá trình thuỷ phân của AlCl3 ?
A. NH4Cl B. HCl C. ZnSO4 D. Na2CO3
Câu 5: Trong số các dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C8H10O. Có bao nhiêu đồng phân X thoả mãn sơ đồ sau: X + NaOH → Không phản ứng . X
A. 4 B. 1 C. 3 D. 2
Câu 6: Trong phương pháp thủy luyện dùng để điều chế Ag từ quặng chứa Ag2S cần dùng thêm
A. Dd HCN; Zn B. Dd HCl đặc;Zn C. Dd H2SO4 đặc;Zn D. Dd HNO3 đặc; Zn
Câu 7: Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ, mạch hở(chứa C, H, O) có phân tử khối là 60 và tác dụng được với natri kim loại?
A. 3 B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Xenlulozo có cấu trúc mạch phân nhánh B. glucozo bị khử bởi dd AgNO3/NH3
C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh D. Saccarozo làm mất màu dd brom
Câu 9: Trong các chất: CH3CH2CH2OH, C2H2, HCOOCH3, C2H3Cl, CH4, C2H6, C2H4. Số chất có thể tạo ra andehit bằng một phản ứng là
A. 5 B. 6 C. 3 D. 4
Câu 10: Điện phân dd chứa HCl, CuCl2, NaCl, điện cực trơ, màng ngăn đến khi hết cả 3 chất. Kết luận nào không đúng?
A. Giai đoạn điện phân HCl thì pH dd giảm B. Kết thúc điện phân, pH dd tăng so với ban đầu
C. Thứ tự điện phân: CuCl2, HCl, dd NaCl D. Giai đoạn điện phân NaCl thì pH của dd tăng
 
L

loveyousomuch2

Điện phân với điện cực trơ 400ml dd AgNO3 0.5M với cường độ dòng điện 2.68A, trong thời gian t thu được dd X (hiệu suất điện phân 100%). Cho 16.8g bột Fe vào X thấy có khí NO(sp khử duy nhất) và sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 22.7g chất rắn. giá trị của t la
a. 1.2 giờ
b. 1giờ
c. 0.5 giờ
d. 0.75 giờ
 
M

manrikokanou

Câu 3. Xà phòng hoá một este no đơn chức mạch hở[TEX] X [/TEX]bằng[TEX] 0,6[/TEX] mol [TEX]MOH[/TEX] ([TEX]M [/TEX]là kim loại kiềm) thu được dung dịch[TEX] Y[/TEX]. Cô cạn [TEX]Y[/TEX] và đốt chất rắn thu được trong khí [TEX]O2[/TEX] dư, đến phản ứng hoàn toàn tạo ra[TEX]22,4[/TEX] lít CO2 (đktc),[TEX] a[/TEX] gam[TEX] H2O[/TEX] và [TEX]31,8[/TEX] gam muối. Giá trị của[TEX] a[/TEX] không thể là?
A.[TEX] 7,2 [/TEX]gam.
B. [TEX]9[/TEX] gam.
C. [TEX]5,4[/TEX] gam
D. [TEX]10,8[/TEX] gam.
 
1

1damchet10
Câu 2. Hỗn hợp X gồm MgO,CaO,Mg và Ca. Hòa tan 21,44 gam hỗn hợp X bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được 6,496 lít H2 (đktc) và dung dịch Y trong đó có 24,70 gam MgCl2 và x gam CaCl2. Giá trị của x là

A. 29,97 gam
B. 31,08 gam
C. 32,19 gam
D. 34,41 gam

Gọi số mol MgO , CaO , Mg,Ca lần lượt là x,y,z,t
ta có hệ 40x + 56 y + 24 z + 40 t = 21.44
z+t=0.29 (bảo toàn H2 -> Cl2 -> số mol 2 kim loại trong muối)
x+z=0.26( bảo toàn Mg)
56(y+t)+40(x+z)-16(z+t)=21.44
=> y + t rùi các bạn tự tính , cách này cho mấy bạn chuyên Toán :p
 
T

thaobyli

DD X chứa 0,4mol HCl và 0,12 mol Cu(NO3)2.Khi thêm m(g) bột Fe vào dd X,sau khi kết thúc pư thu đc hh kim loại có khối lượng là O,5m.Giá trị m là?
a.-1,92
b.20,48
c.9,28
d.14,88
Cảm ơn các bạn!
 
G

gjrl_9xlachj

lý thuyết trong đề thi đại học
câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. ở thể rắn, nacl tồn tại dạng tinh thể phân tử
b. P trắng có cấu trúc tinh thể nguyên tử
c. Kim cương có cấu trúc tinh thể phân tử
d. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử
câu 2: Cho kim loại ba (dư) vào dd có chứa các ion: Nh4+, hco3-, so42-, k+. Số phương trình phản ứng (dạng ion thu gọn) tối đa có thể xảy ra là
a. 5 b. 6 c. 4 d. 3
câu 3: Chọn dãy chất chỉ chứa các chất có thể làm khô khí nh3 có lẫn hơi nước
a. Cao, cacl2, koh, p2o5 b. Cao, naoh, cacl2, h2so4 đặc
c. Naoh, hno3, cacl2 d. cao, koh, cacl2, na2so4
câu 4: Dung dịch alcl3 trong nước bị thuỷ phân, nếu thêm vào dd các chất sau đây, chất nào làm tăng cường quá trình thuỷ phân của alcl3 ?
A. Nh4cl b. Hcl c. Znso4 d. Na2co3
câu 5: Trong số các dẫn xuất của benzen có công thức phân tử c8h10o. Có bao nhiêu đồng phân x thoả mãn sơ đồ sau: X + naoh → không phản ứng . X
a. 4 b. 1 c. 3 d. 2
t thay co nhieu hon thế
câu 6: Trong phương pháp thủy luyện dùng để điều chế ag từ quặng chứa ag2s javascript:pf204652clickhide();cần dùng thêm
a. Dd hcn; zn b. Dd hcl đặc;zn c. Dd h2so4 đặc;zn d. Dd hno3 đặc; zn
câu 7: Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ, mạch hở(chứa c, h, o) có phân tử khối là 60 và tác dụng được với natri kim loại?
a. 3 b. 4. C. 5. D. 2.
K pit co them k
câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Xenlulozo có cấu trúc mạch phân nhánh b. Glucozo bị khử bởi dd agno3/nh3
c. amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh d. Saccarozo làm mất màu dd brom
câu 9: Trong các chất: ch3ch2ch2oh, c2h2, hcooch3, c2h3cl, ch4, c2h6, c2h4. Số chất có thể tạo ra andehit bằng một phản ứng là
a. 5 b. 6 c. 3 d. 4
câu 10: điện phân dd chứa hcl, cucl2, nacl, điện cực trơ, màng ngăn đến khi hết cả 3 chất. Kết luận nào không đúng?
a. Giai đoạn điện phân hcl thì ph dd giảm b. Kết thúc điện phân, ph dd tăng so với ban đầu
c. Thứ tự điện phân: Cucl2, hcl, dd nacl d. Giai đoạn điện phân nacl thì ph của dd tăng
_________________
moi nguoi cho ý kiến
_________________________________________________________________________________
 
Last edited by a moderator:
S

spherik

Hiện tượng nào xảy ra khi đưa 1 dây đồng mảnh, được uốn thành lò xo, nóng đỏ vào lọ thủy tinh đựng đầy khí clo, đáy lọ chứa 1 lớp nước mỏng? cho em hỏi khí màu nâu là khí gì ạ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom