Toán 11 [Chuyên đề] Lượng giác ver.4

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi niemkieuloveahbu, 8 Tháng một 2012.

Lượt xem: 20,903

 1. trang_1995

  trang_1995 Guest

  Bài 190
  1.[TEX]\frac{3sin2x+2cos2x+12sinx-3cosx-7}{2cosx-\sqrt{3}}=0[/TEX]
  2.[TEX]2sin^2x+\sqrt{3}sin2x+1=\sqrt{3}sinx+cosx[/TEX]
   
 2. ngocthao1995

  ngocthao1995 Guest

  Một số câu LG trích trong đề thi đại học.Mọi người làm thử:)

  Bài 191

  [TEX]1.\frac{sin2x+2cosx-sinx-1}{tanx+\sqrt{3}}=0 (D-2011)[/TEX]

  [TEX]2.\frac{2(cos^6x+sin^6x)-sinxcosx}{\sqrt{2}-2sinx}=0(A-2006)[/TEX]

  [TEX]3.sin2xcosx+sinxcosx=cos2x+sinx+cosx(B-2011)[/TEX]

  [TEX]4.sinx+cosxsin2x+\sqrt{3}cos3x=2(cos4x+sin^3x)(B-2009)[/TEX]
   
 3. [TEX]DK : tanx \not = \sqrt{3}; cosx \not = 0 \\ PT \Leftrightarrow sin2x+2cosx-1-sinx =0 \\ \Leftrightarrow 2cosx (sinx+1) - (sinx+1)= 0 [/TEX]

  [TEX]DK sinx \not = \frac{ \sqrt{2}}{2} \\ PT \Leftrightarrow 2 ( cos^2x+sin^2x)(sin^4x+cos^4x-sin^2xcos^2x )-sinxcosx =0 \\ \Leftrightarrow 2[(sin^2x+cos^2x)^2-3sin^2xcos^2x]-sinxcosx=0 \\ \Leftrightarrow 6sin^2xcos^2x + sinxcosx -2 =0 \\ \Leftrightarrow \left {sinxcosx= \frac{1}{2} \\sinxcosx= -\frac{2}{3} [/TEX]

  [TEX]PT \Leftrightarrow 2cos^2xsinx+sinxcosx=cos2x +sinx+cosx \\ \Leftrightarrow (cos2x+1)sinx +sinxcosx = cos2x +sinx +cosx \\ \Leftrightarrow cos2x(sinx-1) + cosx(sinx-1) =0 [/TEX]


  [TEX]\Leftrightarrow sinx+\frac{1}{2}(sin3x+sinx)+\sqrt{3}cos3x=2cos4x+ 2sin^3x \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2}sin3x+\frac{1}{2}(3sinx-4sin^3x)+\sqrt{3}cos3x=2cos4x \\ \Leftrightarrow sin3x+\sqrt{3}cos3x=2cos4x \\ \Leftrightarrow sin(3x+\frac{\pi}{3})=cos4x[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 21 Tháng một 2012
 4. [TEX]DK cosx \not= \sqrt{3}{2} \\ PT \Leftrightarrow 3sin2x+2cos2x+12sinx-3cosx-7 = 0 \\ \Leftrightarrow 6sinxcosx+2(1-2sin^2x)+12sinx-3cosx-7=0 \\ \Leftrightarrow 3cosx(2sinx-1) -(4sin^2x -12sinx +5 )=0 \\ \Leftrightarrow 3cosx(2sinx-1) -(2sinx-5)(2sinx-1 ) =0 \\ [/TEX]
   
 5. [TEX]DK cosx \not= \sqrt{3}{2} \\ PT \Leftrightarrow 3sin2x+2cos2x+12sinx-3cosx-7 = 0 \\ \Leftrightarrow 6sinxcosx+2(1-2sin^2x)+12sinx-3cosx-7=0 \\ \Leftrightarrow 3cosx(2sinx-1) -(4sin^2x -12sinx +5 )=0 \\ \Leftrightarrow 3cosx(2sinx-1) -(2sinx-5)(2sinx-1 ) =0 \\ [/TEX]
   
 6. 1.
  ĐK :
  [​IMG]  [​IMG][​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG][​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG](loại )
   
 7. Còn 4 bài này nữa .:(( .
   
 8. anhsao3200

  anhsao3200 Guest

  Bài 2

  [TEX]cosxcos2xcos3x+sinxsin2xsin3x=1\\[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow (cosxcos2xcos3x)^2+2(sinxcosxsin2xcos2xsin3xcos3x)+(sinxsin2xsin3x)^2=1 [/TEX]

  Nhận xét

  [TEX] -1 \leq cosxcos2xcos3x \leq 1[/TEX]

  [TEX] -1 \leq sinxsin2xsin3x \leq1 [/TEX]

  Đặt
  [TEX]cosxcos2xcos3x = cos \alpha[/TEX]

  [TEX]\\sinxsin2xsin3x= sin \alpha[/TEX]

  [TEX]pt \Leftrightarrow sin^2\alpha +cos^2\alpha+2sin2\alpha=1[/TEX]

  [TEX] Xong [/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng một 2012
 9. ngocthao1995

  ngocthao1995 Guest

  Bài 5

  Đk...

  PT [TEX]\Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}(sinx-cosx)^2(1+4sinxcosx)}{2sin4xcosx}=\frac{cosx-sinx}{cosx}[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow \sqrt{2}cosx(sinx-cosx)^2(1+4sinxcosx)=-2sin4xcosx(sinx-cosx))[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow \sqrt{2}(sinx-cosx)(1+4sinxcosx)+2sin4x=0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow \sqrt{2}(sinx-cosx)(1+4sinxcosx)-4sin2x(sinx-cosx)(sinx+cosx)=0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow (sinx-cosx)(\sqrt{2}+4\sqrt{2}sinxcosx-4sin2x(sinx+cosx)=0[/TEX]

  [TEX]\left[\begin{sinx-cosx=0}\\{\sqrt{2}+4\sqrt{2}sinxcosx-4sinxcosx(sinx+cosx)=0(2)} [/TEX]

  [TEX](2)[/TEX] Đặt [TEX]sinx+cosx=t \Leftrightarrow sinxcosx=\frac{t^2-1}{2}[/TEX]
  .....
   
 10. li94

  li94 Guest

  [TEX]2sin^2x - sin2x + sinx + cosx - 1 = 0[/TEX] .
   
 11. ngocthao1995

  ngocthao1995 Guest

  [TEX]\Leftrightarrow-(1-2sin^2x)-sin2x+sinx+cosx=0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow -cos2x-sin2x+sinx+cosx=0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow cos2x+sin2x=cosx+sinx[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow cos(\frac{\pi}{4}-2x)=cos(\frac{\pi}{4}-x)[/TEX]

  ........
   
 12. Bài 193

  1,[TEX]4cos^4x-cos2x-\frac{1}{4}cos4x+cos{\frac{3x}{2}}=\frac{7}{2}[/TEX]

  2,[TEX]sin4x(cosx-2sin4x)+cos4x(1+sinx-2cos4x)=0[/TEX]
   
 13. [TEX]DK : \left{cos2x \not=0 \\ cos3x\not=0 \\ cos5x\not =0 [/TEX]

  [TEX]PT 2 \Leftrightarrow tan5x(1-tan^22xtan^23x)=tan^23x-tan^22x \\ \Leftrightarrow tan5x(\frac{cos^22xcos^23x-sin^22xsin^23x}{cos^23xcos^22x})=(tan3x-tan2x)(tan3x+tan2x) \\ \Leftrightarrow tan5x(\frac{cos^22xcos^23x-sin^22xsin^23x}{cos^23xcos^22x})= \frac {sinxsin5x}{cos^22xcos^23x}\\ \Leftrightarrow \left[sin5x=0 \\ cos^22xcos^23x-sin^22xsin^23x = sinxcos5x (2) [/TEX]

  [TEX](2) \Leftrightarrow (cos2xcos3x-sin2xsin3x)(cos2xcos3x+sin2xsin3x)=sinxcos5x \\ \Leftrightarrow cosx cos5x=sinxcos5x \\ \Leftrightarrow \left[cos5x=0\\cosx=sinx[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng một 2012

 14. [TEX]PT \Leftrightarrow sin4xcosx-2sin^24x+cos4x+sinxcos4x-2cos^24x=0 \\ \Leftrightarrow (sin4xcosx+sinxcos4x)+cos4x -2(sin^24x+cos^24x)=0 \\ \Leftrightarrow sin5x+cos4x=2 \\ \Leftrightarrow \left{sin5x=1 \\ cos4x=1[/TEX]
   
 15. Bài 194:

  [TEX]1) sin2x + sinx - \frac{1}{2sinx} - \frac{1}{sin2x} = 2cot2x[/TEX]

  [TEX]2) 2cosx - cos^2 ( x + \pi ) = \frac{8}{3} + sin2x + 3cos(x + \frac{\pi}{2} ) +\frac{1}{3}sin^2x[/TEX]


  p/s: pic giờ trầm quá :-SS

  bao nhiêu cao thủ hùi trước đâu hết rồi????????:-SS
   
  Last edited by a moderator: 11 Tháng hai 2012
 16. Đề này chứ nhở

  [TEX]DK: sin2x \not=0 ;sinx\not=0 \\PT \Leftrightarrow [sin2x-\frac{1}{sin2x}]+[sinx-\frac{1}{2sinx}]=2cot2x \\ \Leftrightarrow \frac{-cos^22x}{sin2x}-\frac{cos2x}{2sinx}=2.\frac{cos2x}{sin2x} \\ \Leftrightarrow \frac{cos2x}{2sinx}.(\frac{cos2x}{cosx}+1+\frac{2} {cosx})=0 \\ \Leftrightarrow \frac{cos2x}{2sinx}.(\frac{2cos^2x+cosx+1}{cosx})=0[/TEX]
   
 17. kysybongma

  kysybongma Guest

  \Leftrightarrow[TEX]6cosx - 3(cosx)^2 = 8 + 3sin2x - 9 sinx +(sinx)^2[/TEX]

  \Leftrightarrow[TEX]6cosx - 6sinxcosx = -2(sinx)^2 - 9sinx +11 [/TEX]

  \Leftrightarrow[TEX]6cosx(1-sinx) = (1-sinx)(2sinx+11)[/TEX]

  \Leftrightarrow[TEX](1-cosx)(6cosx-2sinx-11)=0[/TEX]
   
 18. Bài 195 :
  (tiếp cả nhà ^^)


  [tex]\blue{1.\frac{(1-cosx)^2+(1+cosx)^2}{4(1-sinx)}-tan^2xsinx=\frac{1+sinx}{2}+tan^2x (DHKT-96) \\ 2.\frac{sinxcot5x}{cos9x}=1 ( DH Hue -A - 99) \\ 3. tanx-sin2x-cos2x+2(2cosx-\frac{1}{cosx})=0 (DHL-98) \\ 4.\frac{sin^4x+cos^4x}{sin2x}=\frac{1}{2}(tanx+cotx)(DHBKHN-2000) \\ 5. 6sinx-2cos^3x=\frac{5sin4xcosx}{2cos2x}(DHYHN-95)[/tex]
   
 19. 4, ĐK x khác kpi/2
  Ta thấy sin^4 x + cos^4 x = (sin^2 x+cos^2 x) - 2sin^2 xcos^2 x
  tanx + cotx = (sin^2 x+cos^2 x)/ (2sinxcosx)
  \Rightarrow sin2x= 0
  \Rightarrow Phương trình vô nghiệm
   
 20. 5, Đk x# pi/4 +kpi/2
  \Leftrightarrow 6sinx - 2 cos^3x = 5sin2xcosx
  \Leftrightarrow 3sinx - cos^3 x - 5sinxcos^2 x=0
  Nếu cosx =0 là nghiệm\Rightarrow vô lí
  cosx# 0 .Chia cả hai vế cho cos^3 x
  \Rightarrow 3tan^3 x- 2tanx -1 =0
  \Rightarrow x= pi/4 +npi
  Vậy phương trình vô nghiệm
   


 21. 1.Đk : [TEX]cosx <> 0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow \frac{1+cos^2 x}{1 - sinx} = (sinx + 1)(2tan^2 x + 1)[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow 1 + cos^2x = cos^2x(2tan^2x + 1)[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow 1 = 2sin^2x[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow \[sinx = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ sinx = - \frac{\sqrt{2}}{2}[/TEX]

  2. Đk:...

  [TEX]PT \Leftrightarrow sinx.cos5x=sin5x.cos9x[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow sin6x + sin(-4x) = sin14x + sin(-4x)[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow sin6x = sin14x [/TEX]

  3.
   
  Last edited by a moderator: 12 Tháng hai 2012
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY