Toán 11 [Chuyên đề] Lượng giác ver.4

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi niemkieuloveahbu, 8 Tháng một 2012.

Lượt xem: 21,113

 1. [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  End ver 3,tiếp tục bước sang ver 4,hi vọng là chúng ta có 10 ver như thế này nhỉ,=))(tham)

  Lượng giác ver.3

  Bài 167: Tự chế,=))

  [TEX]\blue sin7x+cosx+2sin8x+6=2sinx+3sin3x[/TEX]
   
 2. l94

  l94 Guest

  Bài nữa;)), dễ mở hàng cho pic đắt;))
  Bài 168 :

  [tex] cot2^x=tan2^x+2tan2^{x+1}[/tex]
   
  Last edited by a moderator: 8 Tháng một 2012
 3. ngocthao1995

  ngocthao1995 Guest

  2 bài trên khủng quá ta chơi bài đơn giản cho có hứng:))

  Bài 169

  [TEX]1.3tan^2x+4tanx+4cotx+3cot^2x+2=0[/TEX]

  [TEX]2.\frac{1}{cos^2x}+cot^2x+\frac{5}{2}(tanx+cotx)+2=0[/TEX]

  [TEX]3.cotx-1=\frac{cos2x}{1+tanx}+sin^2x-\frac{1}{2}sin2x[/TEX]

  [TEX]4.6sinx-2cos^3x=\frac{5sin4xcosx}{2cos2x}[/TEX]

  @Chém ghê quá.2 ngày mình không online mà đã sang ver 4 rồi;)).
   
 4. li94

  li94 Guest

  [tex] a = 2^x[/tex]

  [tex]cota = tana + 2tan2a[/tex]

  [tex]\frac{cosa}{sina} = \frac{sina}{cosa} + 2.\frac{sin2a}{cos2a}[/tex]

  [tex] \frac{cos^2a - sin^2a}{sina.cosa}= \frac{4sina.cosa}{cos^2a - sin^2a}[/tex]

  [tex] \frac{cos^2a - sin^2a}{sina.cosa} = +-2[/tex]

  [tex]\left[sina = cosa\\sina = -cosa[/tex]
   
  Last edited by a moderator: 8 Tháng một 2012
 5. your_ever

  your_ever Guest

  Đk: sinx#0- ;cosx#0

  [TEX]Pt\Leftrightarrow 3.(tan^2x+cot^2x)+4.(tanx+cotx)+2=0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow 3.(\frac{sin^2x}{cos^2x}+\frac{cos^2x}{sin^2x})+4.(\frac{sinx}{cosx}+\frac{cosx}{sinx})+2=0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow 3.\frac{sin^4x+cos^4x}{sin^2x.cos^2x}+\frac{sin^2x+cos^2x}{sinxcosx}+2=0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow 3.\frac{1-\frac{sin^22x}{2}}{sin^2xcos^2x}+4.\frac{1}{sinxcosx}+2=0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow 3-\frac{3sin^22x}{2}+2sin2x+\frac{sin^22x}{2}=0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow sin^22x-sin2x-3=0[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 8 Tháng một 2012
 6. l94

  l94 Guest

  [tex]\Large1. 3(tan^2x+cot^2x)+4(tanx+cotx)-4=0[/tex]

  [tex]\Large 3(tanx+cotx)^2+4(tanx+cotx)-4=0[/tex]

  đơn giản rồi==!

  [tex]\Large tan^2x+cot^2x+\frac{5}{2}(tanx+cotx)+3=0[/tex]

  [tex]\Large (tanx+cotx)^2+\frac{5}{2}(tanx+cotx)+1=0[/tex]

  cô này posst bài cùng dạng hoài nhỉ~~"

  [tex]\Large \frac{cosx-sinx}{sinx}=\frac{(cosx-sinx)(cosx+sinx)cosx}{(sinx+cosx)}+\frac{(cosx-sinx)^2-(cosx-sinx)(cosx+sinx)}{2}[/tex]

  [tex]\Large \left[sinx=cosx\\ \Large 2=sin2x+\frac{cos2x-1}{2}[/tex]

  đến đây ai cũng biết.

  [tex]\Large 5sinxcos^2x=3sinx-cos^3x[/tex]

  chia 2 vế cho [tex]cos^3x[/tex]

  [tex]\Large 5tanx=3tanx(1+tan^2x)-1[/tex]
  đến đây tự làm nhá(nhớ xét cos=0)
   
  Last edited by a moderator: 9 Tháng một 2012
 7. anhsao3200

  anhsao3200 Guest

  Góp vui một bài

  Giải phương tình sau

  Bài 170:

  [TEX]tanx+cotx+cot^2x+tan^2x+cot^3x+tan^3x=6[/TEX]

  Bài 171:

  [TEX]cos3x\sqrt{{\frac{1-cos3x}{cos3x}}}+cosx\sqrt{{\frac{1-cosx}{cosx}}}=1[/TEX]


   
  Last edited by a moderator: 8 Tháng một 2012
 8. l94

  l94 Guest

  [tex]tanx+cotx+(tanx+cotx)^2-2+(cotx+tanx)[(tanx+cotx)^2-3]=6[/tex]
  tự giải tiếp:).sao dạng này hoài vậy>"<
   
 9. raspberry

  raspberry Guest

  [TEX]\Large \Leftrightarrow \sqrt{cos3x(1-cos3x)}+\sqrt{cosx(1-cosx)}=1[/TEX]

  [TEX]\Large \sqrt{cos3x(1-cos3x)}\leq \frac{cos3x+1-cos3x}{2}=\frac{1}{2}[/TEX]

  [TEX]\Large \sqrt{cosx(1-cosx)}\leq \frac{cosx+1-cosx}{2}=\frac{1}{2}[/TEX]

  [TEX]\Large VT\leq \frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1[/TEX]
  PT có nghiệm [​IMG]

  \Rightarrow PT vô nghiệm
   

 10. [TEX]DK : [/TEX]
  PT \Leftrightarrow[tex]\sqrt{cosx}.\sqrt{1-cosx}+\sqrt{cos3x}.\sqrt{1-cos3x}=1[/tex]
  Ta có:

  [tex]\sqrt{cosx}.\sqrt{1-cosx}\leq\frac{cosx+1-cosx}{2}=\frac{1}{2}[/tex]

  [tex]\sqrt{cos3x}.\sqrt{1-cos3x}\leq\frac{cos3x+1-cos3x}{2}=\frac{1}{2}[/tex]

  \Rightarrow VT\leq1

  Dấu "= "xảy ra

  \Leftrightarrow[tex]cosx=cos3x=\frac{1}{2}[/tex]
   
 11. Bài này không khó,chỉ chú ý điều kiện cho cosx>0,cos3x>0,vô cùng quan trọng nhé,:)
   
 12. raspberry

  raspberry Guest


  Bài 172:
  [TEX]\Large 2sin^{2}(\frac{\pi}{2}.cos^{2}x)=1-cos(\pi.sin2x)[/TEX]

  Bài 173:
  [TEX]\Large 8^{sin^{2}x}+8^{cos^{2}x}=10+cos2y[/TEX]

  Bài 174:
  [TEX]\Large cos3x+sinx=\sqrt{2}(2-sin^{7}2x)[/TEX]

  Bài 175:
  [TEX]\Large \left ( sin^{3}\frac{x}{2}+ \frac{1}{sin^{3}\frac{x}{2}}\right )^{2}+\left (cos^{3}\frac{x}{2}+ \frac{1}{cos^{3}\frac{x}{2}} \right )^{2}=\frac{81}{4}cos^{2}4x[/TEX]
   
 13. anhsao3200

  anhsao3200 Guest

  Tiếp tục

  Giải pt sau

  Bài 172:

  [TEX]x^2-2xsinxy+1=0[/TEX]

  Bài 173: ( bài này cho L94 cái tội bảo dạng này hoài :))=)))

  [TEX]Cho \\ 3 \leq n \in N. \\Tim\ nghiem\ x \in (0;\frac{\pi}{2})\ cua\ pt[/TEX]

  [TEX]cos^nx+sin^nx=2^{\frac{2-n}{2}}[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 8 Tháng một 2012
 14. [TEX]\Delta'= sin ^2 xy -1 = - cos^2 xy \leq 0[/TEX]

  => pt có nghiệm
  \Leftrightarrow[TEX] \Delta'=0 \Leftrightarrow cos x y =0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow \left{cos(xy)=0\\x=sin xy[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow x=+-1 \\ => y= \frac{\pi}{2} + 2 k\pi[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 8 Tháng một 2012
 15. Đặt

  [TEX] 8^{sin^{2}x}=8^t (t \in [0;1] )\\ \Rightarrow VT = 8^t+\frac{8}{8^t} \leq 9 \\ VP = 10+cos2y \geq 9 \\ \Rightarrow \left{{\left[sin^2x=0\\sin^2x=0}\\cos2y=-1[/TEX]
   
 16. [TEX]PT \Leftrightarrow1- 2sin^2(\frac{\pi}{2}.cos^2x)=cos(\pi.sin2x) \\ \Leftrightarrow cos(\pi{cos^2x})=cos(\pi.sin2x) [/TEX]

  OK :))
   
 17. tuyn

  tuyn Guest


  [TEX]PT \Leftrightarrow 2sin^2( \frac{ \pi}{2}.cos^2x)=2sin^2( \frac{ \pi}{2}.sin2x)[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow \left[\begin{sin( \frac{ \pi}{2}cos^2x)=sin( \frac{ \pi}{2}sin2x)(1)}\\{sin( \frac{ \pi}{2}cos^2x)=-sin( \frac{ \pi}{2}sin2x)(2) }[/TEX]
  Giải (1):Ta có:
  [TEX](1) \Leftrightarrow \left[\begin{ \frac{ \pi}{2}cos^2x= \frac{ \pi}{2}sin2x+k2 \pi}\\{ \frac{ \pi}{2}cos^2x= \pi- \frac{ \pi}{2}sin2x+k2 \pi }[/TEX]
  [TEX] \frac{ \pi}{2}cos^2x= \frac{ \pi}{2}sin2x+k2 \pi \Leftrightarrow sin2x-cos^2x+4k=0[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow 2sin2x-cos2x=1-4k (3)[/TEX]
  (3) có nghiệm khi [TEX](1-4k)^2 \leq 2^2+1 \Leftrightarrow \frac{1- \sqrt{5}}{4} \leq k \leq \frac{1+ \sqrt{5}}{4} \Rightarrow k=0[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow 2sin2x-cos2x=1 \Rightarrow Ok[/TEX]
  Tương tự với các TH còn lại
  [TEX]VP=10+cos2x \geq 9[/TEX]
  Đặt [TEX]t=8^{sin^2x}, 1 \leq t \leq 8[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow VT=f(t)=t+ \frac{8}{t} \Rightarrow f'(t)=1- \frac{8}{t^2}=0 \Leftrightarrow t=2 \sqrt{2}[/TEX]
  Lập BBT cho hàm f(t) ta suy ra:
  [TEX]Maxf(t)=f(1)=f(8)=9 \Rightarrow VT \leq 9[/TEX]
  Do vậy: [TEX]PT \Leftrightarrow \left{\begin{sinx=0,hoac:sin^2x=1}\\{cos2y=-1}[/TEX]
  [TEX]VT=sin^6{ \frac{x}{2}}+cos^6{ \frac{x}{2}}+ \frac{1}{sin^6{ \frac{x}{2}}}+ \frac{1}{cos^6{ \frac{x}{2}}}+4[/TEX]
  Đặt [TEX]a=sin^2{ \frac{x}{2}},b=cos^2{ \frac{x}{2}} \Rightarrow a+b=1 \Rightarrow ab \leq \frac{1}{4}[/TEX]
  [TEX]VT=4+a^3+b^3+ \frac{1}{a^3}+ \frac{1}{b^3} \geq 4+2.( \frac{a+b}{2})^3+ \frac{2}{ \sqrt{a^3b^3}} \geq 4+ \frac{1}{4}+16= \frac{81}{4}[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow VT \geq \frac{81}{4} \geq \frac{81}{4}cos^24x=VP[/TEX]
  Do vậy:
  [TEX]PT \Leftrightarrow \left{\begin{sin^2{ \frac{x}{2}}=cos^2{ \frac{x}{2}}}\\{cos^42x=1}[/TEX]
   
 18. tuyn

  tuyn Guest

  Đặt [TEX]t=cos^2x.Do: 0 < x < \frac{ \pi}{2} \Rightarrow 0 < t < 1[/TEX]
  [TEX](1) \Leftrightarrow f(t)=t^{ \frac{n}{2}}+(1-t)^{ \frac{n}{2}}=2^{ \frac{2-n}{2}}[/TEX]
  Xét hàm f(t):
  [TEX]f'(t)= \frac{n}{2}t^{ \frac{n}{2}-1}- \frac{n}{2}(1-t)^{ \frac{n}{2}-1}=0[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow t= \frac{1}{2} (do:t>0)[/TEX]
  Lập BBT cho hàm f(t) trên (0;1) ta suy ra:
  [TEX]Minf(t)=f( \frac{1}{2})=2^{ \frac{2-n}{2}} \Rightarrow VT(1) \geq VP(1)[/TEX]
  Do vậy:
  [TEX]PT \Leftrightarrow t= \frac{1}{2} \Leftrightarrow cosx= \frac{1}{ \sqrt{2}} \Leftrightarrow x= \frac{ \pi}{4}[/TEX]
   
 19. raspberry

  raspberry Guest

  @ Tuyn: Em chưa học Đạo hàm ạ, và em nghĩ một số bạn cũng chưa học.

  Bài 173 có thể giải như sau:
  [TEX]\Large(8^{sin^{2}x}-1)(8^{cos^{2}x}-1)\geq 0\Leftrightarrow 8^{sin^{2}x+cos^{2}x}+1\geq 8sin^{2}x+8cos^{2}x\Leftrightarrow 8sin^{2}x+8cos^{2}x\leq 9[/TEX]
  [TEX]\Large 10+cos2y\geq 9[/TEX]
  Nghiệm của PT: [TEX]\Large x=k\frac{\pi}{2}[/TEX] or [TEX]\Large y=\frac{\pi}{2}+l\pi[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 8 Tháng một 2012
 20. Mình có vài bài tập lượng giác hay post lên mọi người cùng giải và tham khảo:
  Bài 176:
  [tex]2{sin}^{1993}x + 3{cos}^{1994}x=5[/tex]

  Bài 177:
  [tex]3{sin}^{2}x + 10sinx.cosx + 11{cos}^{2} - {2}^{3}\sqrt{301}=0[/tex]

  Bài 178:
  Tìm mọi cặp số (x,y) thoả mãn:
  [tex]{sin}^{2}x + {sin}^{2}y + {sin}^{2}(x+y) = \frac{9}{4}[/tex]


   
  Last edited by a moderator: 9 Tháng một 2012
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY