Toán [Chuyên đề 4] Tổ hợp, dãy số!!

Thảo luận trong 'Tổ hợp xác suất' bắt đầu bởi duynhan1, 18 Tháng tám 2010.

Lượt xem: 69,773

 1. nhocngo976

  nhocngo976 Guest

  làm cụ thể, kết quả giống duynhan:p
  duynhan cho tớ hỏi [TEX]A_5^3[/tex]là j vậy [/TEX]
   
 2. duynhan1

  duynhan1 Guest  Thì đếm số lần xuất hiện của nó. Vdụ : chữ số 1 ở hàng đơn vị thì việc còn lại là đếm 3 chữ số còn lại có bao nhiêu cách chọn.

  Cũng bài của bạn thêm số 0 nữa nè ;)) :

  Từ các số {0,1,2,4,6,7,8} xếp dc bao nhiêu số tự nhiên có 4 cs khác nhau. tìm tổng các chứ số đó

  ;) ko khó ;)
   
 3. letrang3003

  letrang3003 Guest

  Chứng minh rằng mọi dãy có giới hạn đều bị chặn .

  [​IMG]
  Chứng minh dãy không tồn tại giới hạn hữu hạn
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2010
 4. letrang3003

  letrang3003 Guest

  Tính

  [​IMG]
   
 5. lamtrang0708

  lamtrang0708 Guest

  cho 12 cái bánh , xếp vào 6 hộp sao cho mỗi hộp có 2 cái
  hỏi có ??? cách
   
 6. nhocngo976

  nhocngo976 Guest

  cách khác:D
  lập dc 5!=120 số

  các số 56789, 56798, 56879,...,98675,98756,98765

  thấy 56789+98765 = 56798+98756=56879+98675=....=155554
  có 60 cặp có tổng =155554

  \Rightarrowtổng của 120 số đó là 60.155554=;)
   
 7. nhocngo976

  nhocngo976 Guest

  1,Giải hệ


  b, [TEX]C^y_x+_1 : C_x^y+_1 : C_x^y-_1 =6:5:4[/TEX]

  2, Có 5 học sinh nam và 5 hs nữ xếp thành 1 hàng dọc.Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho nam nữ xem kẽ
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2010
 8. duynhan1

  duynhan1 Guest

  [TEX]\huge \lim_{n%20\to%20\infty}\frac{7^{n+1}+6^{n+1}}{7^n+6^n} =\lim_{n%20\to%20\infty} \frac{7 + 6 . (\frac67)^n}{1 + (\frac67)^n} = 7[/TEX]

  Sao lại thế này nhỉ :(

  [TEX] x_n=\sum_{i=1}^n%20\frac{1}{i} < 1 + \sum_{i=2}^{n}%20\frac{1}{(i-1)i} = 1+1 - \frac{1}{n} < 2 [/TEX]

  [TEX]\Rightarrow lim (x_n) = 2 [/TEX]

  Không bị chặn sao có giới hạn được :((
   
 9. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Nếu 6 hộp giống nhau thì số cách là :
  [TEX]\huge \frac{12!}{2!.6!}[/TEX]

  Nếu 6 hộp khác nhau thì :
  [TEX]\huge \frac{12!}{2!}[/TEX]
   
 10. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Bài 1 sai đề nè.

  2.
  [TEX]\huge 5!.A_5^6[/TEX] .
   
 11. deltano.1

  deltano.1 Guest

  Có cần tao giả dùm hok!!!!!!!!!!:p:p:p
  Kq là 6600 số
   
 12. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Áp dụng :
  Có bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số và chia hết cho ít nhất một trong ba số 2,3,5?.

  Số các số có 4 chữ số chia hết cho 2: [TEX]\frac{9998-1000}{2}+1 =4500[/TEX]
  Số các số có 4 chữ số chia hết cho 3: [TEX]\frac{9999-1002}{3}+1 = 3000[/TEX]
  Số các số có 4 chữ số chia hết cho 5: [TEX]\frac{9995-1000}{5}+1 = 1800[/TEX]

  Số các số có 4 chữ số chia hết cho 2 và 3 ( tức 6) [TEX]\frac{9996-1002}{6}+1=1500[/TEX]
  Số các số có 4 chữ số chia hết cho 3 và 5 ( tức 15) [TEX]\frac{9990-1005}{15}+1=600[/TEX]
  Số các số có 4 chữ số chia hết cho 2 và 5(tức 10) [TEX]\frac{9990-1000}{10}+1 =900 [/TEX]

  Số các số có 4 chữ số chia hết cho 2 và 3 và 5 : [TEX] \frac{9990-1020}{30}+1=300[/TEX]

  Vậy có tổng cộng : [TEX]4500+3000+1800-1500-600-900+300=6600[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2010
 13. dangquan94

  dangquan94 Guest

  Giúp mình nhé !

  1) Hai dãy ghế đối diện, mỗi dãy 6 ghế. Muốn xếp 6 học sinh trường A, 6 học sinh trường B. Có bao nhiêu cách xếp để:
  a) Ngồi cạnh và ngồi đối diện phải khác trường
  b) Ngồi đối diện phải khác trường

  2) Cho A={0;1;2;3;4;5;6;7}. Có bao nhiêu số gồm 5 chữ số phân biệt thuộc A:
  a) Là số chẵn
  b) Một trong ba chữ số đầu bằng 1

  3) Có bao nhiêu số lẻ gồm 6 chữ số phân biệt nhỏ hơn 600.000
   
 14. nhocngo976

  nhocngo976 Guest


  1,a, [TEX]2.6!.6![/TEX]cách
  b, [TEX]12.6.10.5.8.4.6.3.4.2.2.1[/TEX]cách

  2. a,[TEX]A_7^4 +6A_6^3[/TEX]số
  b,[TEX]A_7^4 +2.6.A_6^3[/TEX]số
   
 15. duynhan1

  duynhan1 Guest

  [TEX]abcdef[/TEX]

  TH1: [TEX]a[/TEX] lẻ
  a: có 3 cách chọn (1,3,5)
  f: có 4 cách chọn
  bcde : có [TEX]A_4^8[/TEX]
  ---------------> [TEX]3.4.A_8^4[/TEX] cách

  TH2: [TEX]a[/TEX] chẵn
  a: có 2 cách chọn (2,4)
  f: có 5 cách chọn
  bcde: có [TEX]A_4^8[/TEX]
  ---------------> [TEX]2.5.A_8^4[/TEX] cách

  Tổng cộng có : [TEX] 3.4.A_8^4+2.5.A_8^4 [/TEX] cách
   
 16. legendismine

  legendismine Guest

  Biết rằng hệ số của [tex]x^{n-2}[/tex]trong khai triển [tex](x-\frac {1}{4})^n[/tex] bằng 31.Tìm n
   
 17. letrang3003

  letrang3003 Guest

  [​IMG]
   
 18. legendismine

  legendismine Guest

  đếm số nghiệm nguyên :
  [tex]x+y+z=11 bik 0 \le x \le 3 ; 0 \le y \le 4 ;0 \le z \le 6[/tex]
   
 19. deltano.1

  deltano.1 Guest

  TH1: x=1;y=4;z=6
  TH2: x=2;y=4;z=5
  y=3;z=6
  TH3: x=3;y=4;z=4
  y=3;z=5
  y=2;z=6
  Vậy có 6 cặp nghiệm(x;y;z): (1;4;6): (2;4;5): (2;3;6): (3;4;4): (3;3;5): (3;2;6)
   
 20. legendismine

  legendismine Guest

  Anh Nhân giải dùm e cách khác đi anh cách này số nhỏ làm đc số lớn thì :( :):):):):):):):):):)
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->