Toán [Chuyên đề 4] Tổ hợp, dãy số!!

Thảo luận trong 'Tổ hợp xác suất' bắt đầu bởi duynhan1, 18 Tháng tám 2010.

Lượt xem: 69,071

 1. Rút gọn biểu thức!

  [TEX]C=C_n^1+2\frac{C_n^2}{C_n^1}+....+k\frac{C_n^k}{C_n^{k-1}}+...+n\frac{C_n^n}{C_n^{n-1}}[/TEX]
   
 2. letrang3003

  letrang3003 Guest

  Chứng minh :
  [​IMG]
   
 3. letrang3003

  letrang3003 Guest

  Cho CSC [​IMG]

  Chứng minh rằng :
  [​IMG]

  Với

  [​IMG]  2/ Giải sử tất cả các số hạng trên đều không âm . chứng minh rằng :

  [​IMG]
   
 4. duynhan1

  duynhan1 Guest

  [TEX]\huge \forall k \in [1;n] : \ \ k . \frac{C_n^k}{C_n^{k-1} }= n-k+1[/TEX] Thế công thức vào rồi rút gọn là được ngay :D

  [TEX]\Rightarrow C = (n-1+1) + (n-2+1) + ....+ (n-n+1) = n.(n+1) -(1+2+3+...+n) = \frac12 n(n-1)[/TEX]
   
 5. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Xét khai triển:
  [TEX](1+x)^n = C_n^0+C_n^1x +C_n^2x^2+...+C_n^nx^n [/TEX]

  Lấy đạo hàm 2 vế và thay [TEX]x=1[/TEX] ta có điều phải chứng minh.

  Cách 2:
  [TEX]\huge iC_n^i = n \frac{(n-1)!}{(i-1)![(n-1)-(i-1)]!} = n C_{n-1}^{i-1} [/TEX]

  Xét khai triển [TEX](1+x)^{n-1}[/TEX] rồi cho [TEX]x=1[/TEX] ta có điều phải chứng minh :D
   
 6. duynhan1

  duynhan1 Guest

  [TEX]x= \frac{a_n+a_1}{2} [/TEX]

  Ta cần chứng minh :

  [TEX](x-k)(x+k) < (x-q)(x+q) [/TEX] với [TEX]|q|<|k|[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow -k^2<-q^2[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow q^2<k^2[/TEX](luôn đúng do [TEX]|q|<|k|[/TEX] )

  [TEX](1) \Leftrightarrow (a_1a_n)^n \le (a_1..a_n)^2 [/TEX] (luôn đúng do bài (1) ) :D

  Theo BDT Co-si cho n số ko âm ta có:

  [TEX]\sqrt[n]{\prod_{i=1}^na_i} \le \frac{a_1+...a_n}{n} = \frac{a_1+a_n}{2} [/TEX]
   
 7. thuthuatna

  thuthuatna Guest

  hãy thử sức vs :
  1. co bao nhieu cach sap xep 5 hs nam va 5 hs nu thanh 2 hang sao cho hai hs đối diện gồm 1 nam và 1 nữ
  2. từ 0 1 2 3 4 5 lập dc bao nhieu số co 10 chu so moi chu so co mat 2 lan va k canh = nhau
  :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
   
 8. duynhan1

  duynhan1 Guest


  [tex]10.5.8.4.6.3.4.2.2.1 = ...[/tex]
   
 9. thuthuatna

  thuthuatna Guest

  co ai lam dc bai 2 hok nhanh tay

  2. từ 0 1 2 3 4 5 lập dc bao nhieu số co 10 chu so moi chu so co mat 2 lan va k canh = nhau
   
 10. vnzoomvodoi

  vnzoomvodoi Guest

  K bít có phải ý bạn là

  2. từ 0 1 2 3 4 5 lập dc bao nhieu số co 10 chu so moi chu so co mat 2 lan va khoảng cách giữa chúng = nhau.

  Nếu đúng là như thế, thì
  TH1: Trong 5 chữ số được chọn không có số 0
  -Có C (5 5)=1 cách chọn ra 5 số để thành lập nên số có 10 chữ số... từ 6 chữ số ban đầu.

  -Có 5! hoán vị của 5 chữ số này để tạo nên một số y=abcde có 5 chữ số.

  Bây giờ đập nguyên abcde vào nhau ta được số abcdeabcde có 10 chữ số mà mỗi chữ số có mặt 2 lần và khoảng cách giữa chúng bằng nhau thôi :p
  TH2 tự xét. :p\
   
  Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2010
 11. letrang3003

  letrang3003 Guest

  Chứng minh điều kiện cần và đủ để a,b,c khác 0 là 3 số hạng của 1 cấp số nhân là :

  [​IMG]

  với

  [​IMG]
   
 12. letrang3003

  letrang3003 Guest

  Tính tổng :

  [​IMG]
   
 13. duynhan1

  duynhan1 Guest

  [TEX]S = a ( \frac{10-1}{10-1} + \frac{10^2-1}{10-1} + \frac{10^3-1}{10-1} + .......+ \frac{10^n-1}{10-1}) [/TEX]( n là số số hạng)

  [TEX]S = \frac{a}{9} [( 10+10^2+...+10^n ) - n] [/TEX]

  [TEX]S= \frac{a}{9} \bigg( 10 \frac{10^n-1}{9} -n \bigg)[/TEX]
   
 14. duynhan1

  duynhan1 Guest

  [​IMG]

  [TEX]\Rightarrow b^q.c^r = a^{q+r} [/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow (\frac{a}{b} )^q = (\frac{b}{c})^r [/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow [/TEX] a,b,c là 3 số hạng của 1 CSN
   
 15. [Toán 11] Tổ hợp

  1. [TEX]\frac{C_{28}^{2x}}{C_{24}^{2x-24}}=\frac{225}{52}[/TEX]

  2. [TEX]C_{n-1}^4-C_{n-1}^3-\frac{5}{4}A_{n-2}^2<0[/TEX]
   
 16. letrang3003

  letrang3003 Guest

  Anh làm thế này sơ sài quá, cấp số nhân thì công bội phải có số mũ dương chứ ạ =,= .
   
 17. chodohoi

  chodohoi Guest

  đề đại học nè

  ĐỀ ĐẠI HỌC VINH năm 2000

  Có bao nhiêu số khác nhau gồm 7 chữ số sao cho tổng các chữ số của mỗi số là một số chẵn????
   
 18. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Xét 6 số đầu :
  + Nếu tổng các chữ số đầu là số lẻ thì chữ số hàng đơn vị là số lẻ ---> 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị
  + Nếu tổng các chữ số đầu là số chẵn thì chữ số hàng đơn vị là số chẵn ---> 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị

  Số các số thỏa mãn là :

  [TEX]\huge 5. 9.10^5 = 45.10^5[/TEX] số :D
   
 19. nhocngo976

  nhocngo976 Guest

  đóng góp 1 bài nè

  cho tập hợp [TEX]A = {{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}}[/TEX]

  a, viết số có 5 chữ số khác nhau

  b, viết số có 5 chữ số khác nhau mà mỗi số luôn có 2 chữ số 1, 2
   
  Last edited by a moderator: 14 Tháng mười 2010
 20. duynhan1

  duynhan1 Guest

  [TEX]a) \\ \huge 9. A_9^4[/TEX]

  [TEX]b) \\ [/TEX]Chọn vị trí cho chữ số 1 và chữ số 2 có : [TEX]A_5^2[/TEX]

  Số các số có 5 chữ số mà mỗi số luôn có chữ số 1,2(tính luôn chữ số 0 đứng ở đầu) : [TEX]A_5^2.A_{3}^8[/TEX]
  Số các số có 5 chữ số mà mỗi số luôn có chữ số 1,2 và chữ số 0 đứng ở đầu :
  [TEX]A_4^2 . A_7^2 [/TEX]
  Số các số thỏa mãn đề bài : [TEX]A_5^2.A_{3}^8 -A_4^2 . A_7^2 [/TEX] :D
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->