Toán 10 [11A]™ - Chuyên đề PTĐT

Q

quocoanh12345

[TEX] \left\{\begin{matrix}(4{x}^{2}+1)x+(y-3)\sqrt{5-2y}=0 & \\ 4{x}^{2}+2\sqrt{3-4x}=7& \end{matrix}\right.[/TEX]
Bài này hay lắm, đặt ĐK đi xong đặt
[TEX]\sqrt{5-2y} = 2t[/TEX]
Làm tiếp đi, hay dã man:x


Không phải mem 11A hok được Post. Đọc quy định rồi mà thôi cho post 1 bài đi. Nhớ hocmai quá :D

[TEX] 2. (1) = 2x.(4x^2+1) = \sqrt{5-2y}.(5-2y+1) \Rightarrow 2x = \sqrt{5-2y} [/TEX]
 
N

nach_rat_hoi


7.
[tex]\left\{ \begin{array}{l} 2x\sqrt{3x-1}+2y\sqrt{3y-1}=3({x}^{2}+{y}^{2}) \\ x\sqrt{1-y}+y\sqrt{1-x}=\sqrt{3}.xy \end{array} \right.[/tex]
Sử dụng phương pháp đánh giá( BDT Cô-si ngược)
Phương trình thứ nhất:................
Ta có: [TEX]\frac{3x-1+1}{2}\geq \sqrt{(3x-1).1}[/TEX]
vậy [TEX]2x.\sqrt{(3x-1).1}\leq 3.{x}^{2}[/TEX]
tương tự [TEX]2y.\sqrt{(3y-1).1}\leq 3.{y}^{2}[/TEX]

=> [TEX]VT\leq VP[/TEX] => dấu = xảy ra khi 3x-1=1 và 3y-1=1
hay x=y=2/3

Thay xuống pt dưới thấy là nghiệm.

Vậy pt có nghiệm x=y=2/3
 
H

hoathuytinh16021995

mọi người giải giúp tớ bài này nhé!
[TEX] (x+2)(x+3)(4x-1)=4\sqrt{4x-3} +4x(x+1)[/TEX]
 
H

heartrock_159

Sau một tuần không vô hệ phương trình chém...nguyên nhân là do ngu phần này...ta đã không nản chí và cố gắng cày phần này...vậy nên bây giờ nội công cũng tăng được 7 8 phần ;))
Bài 1:

[TEX]\{(x-y)(x^2+y^2)=13\\(x+y)(x^2-y^2)=25[/TEX]


Bài 2:


[TEX]\{x^2-xy+y^2=3\\2x^3-9y^3=(x-y)(2xy+3)[/TEX]


Bài 3:


[TEX]\{x-\frac{1}{y} = 1\\y-\frac{1}{z} =1 \\ z-\frac{1}{x} =1[/TEX]


Bài 4:


[TEX]\{\sqrt{x+y} + \sqrt{x+3} = \frac{y-3}{x} \\ \sqrt{x+y} + \sqrt{x} = x + 3[/TEX]


Làm tạm mấy bài này đã nhé cả nhà :D:D:D
 
Last edited by a moderator:
H

hoathuytinh16021995


Bài 1:

[TEX]\{(x-y)(x^2+y^2)=13\\(x+y)(x^2-y^2)=25[/TEX]
mi tăng công lực mà không thấy cám ơn ta nhỉ?
ta chém bài 1 trc
hệ(I) [TEX][SIZE=4][FONT=Times New Roman][COLOR=indigo] \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}(x-y)(X^2+y^2) =13 & \\ (x-y)(x+y)^2 = 25& \end{matrix}\right.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/TEX]
chia 2 pt cho nhau;
đặt x+y=a và xy = b
đến dây giải hệ với a và b
=> thay lên => x và y !ok
 
K

kysybongma

Sau một tuần không vô hệ phương trình chém...nguyên nhân là do ngu phần này...ta đã không nản chí và cố gắng cày phần này...vậy nên bây giờ nội công cũng tăng được 7 8 phần ;))

Bài 2:


[TEX]\{x^2-xy+y^2=3\\2x^3-9y^3=(x-y)(2xy+3)[/TEX]


:D:D:D

Chia 1 cho [TEX]y^2[/TEX]

Chia 2 cho [TEX]y^3[/TEX]

Đặt [TEX]\frac{x}{y}=t ; \frac{1}{y}=z[/TEX]

Ta được hệ mới

[tex]\left\{ \begin{array}{l} t^2+t+ 1=2t+3z^2 \\ 2t^3-9=(t-1)(2t+3z^2) \end{array} \right.[/tex]

Giải hệ ta được t=2 .....
 
Last edited by a moderator:
H

hoathuytinh16021995


Bài 3:

[TEX]\{x-\frac{1}{y} = 1\\y-\frac{1}{z} =1 \\ z-\frac{1}{x} =1[/TEX]
rút y và x ta đc
[TEX] \left\{\begin{matrix} y =\frac{1}{z} & \\ x= 1+\frac{1}{y} & \end{matrix}\right.[/TEX]
[TEX] \Leftrightarrow 1- \frac{1}{ 1+z} =1\Leftrightarrow z = -1=> x = ...= y= ..[/TEX]
 
K

kysybongma

Sau một tuần không vô hệ phương trình chém...nguyên nhân là do ngu phần này...ta đã không nản chí và cố gắng cày phần này...vậy nên bây giờ nội công cũng tăng được 7 8 phần ;))

Bài 4:


[TEX]\{\sqrt{x+y} + \sqrt{x+3} = \frac{y-3}{x} \\ \sqrt{x+y} + \sqrt{x} = x + 3[/TEX]


Làm tạm mấy bài này đã nhé cả nhà :D:D:D


Lượng liên hợp ở pt 1 là được thôi
........................................................

Ta được 1 nghiệm y=3 và 1 pt

[TEX]\sqrt{x+y}=x+\sqrt{x+3}[/TEX]

Kết hợp pt2 ta có [TEX]3=\sqrt{x}+\sqrt{x+3}[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
H

heartrock_159

Lượng liên hợp ở pt 1 là được thôi
........................................................
Mọi người giải nhìn mất thẫm mĩ quá...làm ơn giải cho cụ thể cái coi...hệ phương trình chớ có phải ptđt đâu

Có nhiều chỗ lắt léo lắm...học hành kiểu này thì chết :(:(:(
Còn nhiều cách giải các bài này hay hơn nhiều...do đó tui đề nghị mọi người trình bay đi....biết đâu từ ý tưởng của mình bạn khác lại nghĩ ra được cách hay hơn thì sao!!!
 
T

trucha1994

Tiep 1 bài : :)

[TEX] \left{\begin{2 + 6y = \frac{x}{y} - \sqrt{x - 2y}\\ \sqrt{x - \sqrt{x - 2y}} = x +3y -2} [/TEX]

lãng quên bài này luôn r` nhĩ
e chỉ giỏi chém làm sai đừng ném .....
PT (1)
[TEX]<=>(x-2y)-y\sqrt{x - 2y}-6y^2 =0[/TEX]
delta là số chính phương -> nghiệm dễ dàng
 
Last edited by a moderator:
T

trucha1994

[TEX]<->(y-3)=\frac{y-3}{3} * \sqrt{x+y}-\sqrt{x+3}[/TEX]
[TEX]<-> y=3 v \sqrt{x+y}-\sqrt{x+3}=3[/TEX]
chuyển vế giải tiếp dễ dàng
 
Last edited by a moderator:
L

luffy_95

mọi người giúp tớ câu này với!

giải Hệ phương trình!

[TEX]\left{\begin\sqrt{x^2+2y+3}+2y-3=0\\ 2(2y^3+x^3)+3y(x+1)^2+6x(x+1)+2=0[/TEX]

thank!
 
T

truongduong9083

mình giúp bạn nhé

Phương trình (2) biến đổi thành
[TEX]2(x+1)^3+3(x+1)^2y+4y^3=0[/TEX] đây là phương trình đẳng cấp bậc 3 rồi
Đặt [TEX] a = x +1; b= y[/TEX]
ta có phương trình
[TEX]2a^3+3a^2b+4b^3=0[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow(a+2b)(2a^2-ab+2b^2) = 0[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow \left[\begin{a+2b=0}\\{2a^2-ab+2b^2=0 (L)} [/TEX]
Với [TEX]a+2b = 0 \Rightarrow x+1 + 2y = 0 \Leftrightarrow 2y = - x - 1 [/TEX]
Thay vào phương trình (1) ta được
[TEX]\sqrt{x^2- x+2}=x+4[/TEX]
[TEX] \Leftrightarrow \left{\begin{x > -4}\\{x = -\frac{17}{8} (TM)} [/TEX]
Đến đây bạn làm tiếp nhé
 
Last edited by a moderator:
C

canhcutndk16a.

giải Hệ phương trình!

[TEX]\left{\begin\sqrt{x^2+2y+3}+2y-3=0\\ 2(2y^3+x^3)+3y(x+1)^2+6x(x+1)+2=0[/TEX]

thank!
đây nhé

từ pt 2 suy ra:

sieuthiNHANH2012061816925mjcynjy5mj445030.jpeg
 
T

tieuvan95

Chuyên đề khảo sát hàm số nez mọi người.chăm chỉ học, làm bài tập đầy đủ nha

;)Bài 1
cho đồ thị hàm số (C): y=x^3-3x+2
a)khảo sát và vẽ (C)
b)dùng đồ thị để biện luận theo m số nghiệm của pt: x^3-3x+2-m=0
c)viết PTTT của (C) trong các trường hợp sau
+)tại M(2;4)
+)tại điểm có hoành độ x=1/2
+)tại điểm có tung độ =0
Bài 2
cho hàm số (C):y=-x^3+3x-2
a) khảo sát và vẽ (C)
b) dựa vào đồ thị (C) để biện luận theo m số nghiệm của PT: x^3-3x+m-1=0
c) viết PTTT với (C) biết tiếp tuyến // với đt x+9y+5=0
d)đt (d) đi qua M(0;2) và có hệ số góc là k
+)định giá trị của tham số k để d cắt (C) tại 3 điểm phân biệt
e)CMR tiếp tuyến với (C) tại M(0;-2) có hệ số góc lớn nhất
Bài 3
cho hàm số (C)y=x^3/3 -2x^2+3x=1
a)khảo sát và vẽ (C)
b)biện luận theo m số nghiệm của PT: x^3-6x^2+9x+3-m=0
c)viết PTTT của (C) tại điểm có hệ số góc nhỏ nhất
d) viết pt đường thẳng qua M(4;7/3) và tiếp xúc với (C)
Bài 4
tìm m để y=x^3-3mx^2+(m-1)x+2 đạt cực tiểu tại Xo=2
Bài 5
tìm m để hàm số sau có cực trị: y=1/3x^3+mx^2+(m+6)x-1
 
H

hoathuytinh16021995

;)Bài 1
cho đồ thị hàm số (C): y=x^3-3x+2
a)khảo sát và vẽ (C)
b)dùng đồ thị để biện luận theo m số nghiệm của pt: x^3-3x+2-m=0
c)viết PTTT của (C) trong các trường hợp sau
+)tại M(2;4)
+)tại điểm có hoành độ x=1/2
+)tại điểm có tung độ =0
hehe tôi chém trc nha mọi ng
a;khảo sát và vẽ đồ thị
cái này tự làm nhá tôi k biết vẽ huhu
b;
dựa vào đồ thị ta có những kết quả sau:
+,m > 4 hợp với m < 0 : pt có 1 nghiêm.
+, m = 4 hợp với m = 0 : pt có 2 nghiệm pb
+, 0 < m < 4 : pt có 3 nghiệm pb
c; viết pt tiếp tuyến tại M( 2;4)
có [TEX]y' = 3x^2 -3 = 0[/TEX]y'(M) = 9
=> pt tiếp tuyến tại M là
y = 9(x - 2 ) + 4 =9x - 14
+ pt tiếp tuyến tại điểm có hoành độ [TEX]x = \frac{1}{2} [/TEX]
[TEX] x = \frac{1}{2} => y = \frac{5}{8}[/TEX]
tương tự ta đc pt tiếp điểm là:
[TEX] y = \frac{-9}{4}(x - \frac{1}{2)})+\frac{5}{8}[/TEX][TEX] +.y = 0 \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}x = -2 \Leftrightarrow (-2;0)& \\ x = 1\Ri[/TEX][TEX]ghtarrow (1;0) & \end \right.\Rightarrow [/TEX]... tương tự câu trên ta đc 2 pt tiếp điểm là:
[TEX]\left\{\begin{matrix}y = 9x + 18 & \\ y = o : & \end{matrix}\right.[/TEX]
 
Top Bottom