Toán 10 [11A]™ - Chuyên đề PTĐT

L

luffy_95

Cả nhà mình ngắm qua Đề ĐH nhé
De-thi-khoi-a-nam-2012.jpg

thử bài hệ

[TEX]\left{x^3-3x^2-9x+22=y^3+3y^2-9y \\ x^2+y^2-x+y=\frac{1}{2}}[/TEX]

\Leftrightarrow

[TEX]\left{x^3-3x^2-9x-y^3-3y^2+9y+22=0 \\ x^2+y^2-x+y=\frac{1}{2}}[/TEX]

\Leftrightarrow

[TEX]\left{(x-y)(x^2+y^2+xy)-3(x^2+y^2)-9(x-y)+22=0\\ (x^2+y^2)-(x-y)=\frac{1}{2} [/TEX]

\Leftrightarrow

[TEX]x^2+y^2=a[/TEX]

[TEX]x-y=b[/TEX]

----> [TEX]xy=\frac{a-b^2}{2}[/TEX]

thay vào giải không biết ra được không?
 
H

hoathuytinh16021995

Tui chém bài hình không gian vậy!hazzzz..........
tam giác ABC đều cạnh a => AB = AC = BC = a
=> BH =[TEX] \frac{1}{3}.AB = \frac{a}{3}.[/TEX]
gọi E là trung điểm của AB
=>[TEX] BE = \frac{a}{2}[/TEX]

=> [TEX]EH = \frac{a}{6}[/TEX]
mặt khác :
[TEX]EC^2 = AC^2 - EA^2 = \frac{3a^2}{4}=> EC = \frac{a\sqrt{3}}{2}=> HC = \frac{a\sqrt{7}}{3}góc \hat{SCH} = 60^0=> SH = tan 60^0.HC = \frac{a\sqrt{7}}{\sqrt{3}}mà S_\Delta ABC = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}=> V chóp = \frac{1{3}.S_\Delta ABC.SH = ...[/TEX]
b.từ kẻ Ax song song vs BC

Kẻ AB vuông góc vs Ax
Từ B kẻ BH vuông góc vs SK
do BC // Ax => d(BC;SA0= d(B; (SAK)
=> d(BC;SA ) = BH
BH = ....
không biết sai đâu k?? mọi ng kiểm tra hộ nha!!
 
H

hoathuytinh16021995

Bài 1: khảo sát hàm số
[TEX]y = x^4 -2(m+1)x^2 + m^2[/TEX]
=>[TEX] y' = 4x^3 -4(m+1)x[/TEX]
=> y' = 0 \Leftrightarrow[TEX]\left\{\begin{matrix}x = 0 & \\ x = + - \sqrt{m+1}(m \geq -1) & \end{matrix}\right.[/TEX]
=>[TEX] A(0;m^2) ; B(\sqrt{m+1};-m^2 -2m-1) ; C(-\sqrt{m+1};-m^2 -2m-1)[/TEX]để tam giác ABc vuông tại A[TEX] [SIZE="3"][FONT="Book Antiqua"]<=>[TEX] AB^2 + AC^2 = BC^2 [/TEX]... <=> m = 0
 
Last edited by a moderator:
N

nha_ngheo_95

toi chem bai luong giac vay
[tex]\sqrt{3}[/tex]sin2x + cos2x=2cosx-1
\Leftrightarrow2[tex]\{3}[/tex]sinxcosx + 2cos^2 x - 2cosx=0
\Leftrightarrowcosx(can3sinx + cosx - 1)=0
cosx=0 hoac sin(x + pi/4)=1
bay gio dung chua.he
 
Last edited by a moderator:
B

barbiesgirl

hehe vớ dk bài luong giác dễ nhảy vô làm
ta có 2căn3 sinxcosx + 2cos^2x-1-2cosx +1=0
---->2cosx(căn3sinx+cosx )=0
................
 
N

nha_ngheo_95

tim gia tri nho nhat ne
[tex]\3^|x-y| + 3^|y-z| + 3^|z-x|[/tex] \geq3[tex]\sqrt{3^o}[/tex] = 3
[tex]\sqrt{6(x^2 + y^2 + z^2)}[/tex] \leq 1/2 + 3[tex]\frac{x^2 + y^2 + z^2}{2}[/tex]\Rightarrowp\geq5/2-3(x2+y2+z2)/2
cac dang thuc tren say ra khi x=y=z
x+y+z=0\Rightarrowx=y=z=0
\RightarrowminP=5/2
 
N

nha_ngheo_95

hehe vớ dk bài luong giác dễ nhảy vô làm
ta có 2căn3 sinxcosx + 2cos^2x-1-2cosx +1=0
---->2cosx(căn3sinx+cosx )=0
................

làm sai rùi bạn oi
 
C

consoinho_96

có ai giúp e làm bài hình k? e đọc đáp án mà cứ thấy lơ mơ
giúp em nhé !!!!!!!!
cảm ơn nhiều
 
B

buitrung2002

thử bài hệ

[TEX]\left{x^3-3x^2-9x+22=y^3+3y^2-9y \\ x^2+y^2-x+y=\frac{1}{2}}[/TEX]

\Leftrightarrow

[TEX]\left{x^3-3x^2-9x-y^3-3y^2+9y+22=0 \\ x^2+y^2-x+y=\frac{1}{2}}[/TEX]

\Leftrightarrow

[TEX]\left{(x-y)(x^2+y^2+xy)-3(x^2+y^2)-9(x-y)+22=0\\ (x^2+y^2)-(x-y)=\frac{1}{2} [/TEX]

\Leftrightarrow

[TEX]x^2+y^2=a[/TEX]

[TEX]x-y=b[/TEX]

----> [TEX]xy=\frac{a-b^2}{2}[/TEX]

thay vào giải không biết ra được không?

Teo mình nhé: đặt b=x-y=> từ pt 2 ta đc [latex] x^{2}+y^{2}=\frac{1}{2}+b[/latex]
và [latex]xy=\frac{1}{2}+b-b^{2}[/latex]( cái này tớ không biết có đặt đk là 2 bên cùng dấu không thui)
lấy tất cả thế vào 1 sau khi gom lại...
p/s tớ xin lỗi nhé tại hấp dẫn quá nên chen vào nhóm các cậu... nhưng đáp án của cái hệ này là giải bằng pp khảo sát ý
 
S

smileandhappy1995

thử bài hệ

[TEX]\left{x^3-3x^2-9x+22=y^3+3y^2-9y \\ x^2+y^2-x+y=\frac{1}{2}}[/TEX]

\Leftrightarrow

[TEX]\left{x^3-3x^2-9x-y^3-3y^2+9y+22=0 \\ x^2+y^2-x+y=\frac{1}{2}}[/TEX]

\Leftrightarrow

[TEX]\left{(x-y)(x^2+y^2+xy)-3(x^2+y^2)-9(x-y)+22=0\\ (x^2+y^2)-(x-y)=\frac{1}{2} [/TEX]

\Leftrightarrow

[TEX]x^2+y^2=a[/TEX]

[TEX]x-y=b[/TEX]

----> [TEX]xy=\frac{a-b^2}{2}[/TEX]

thay vào giải không biết ra được không?
bài này cũng có thể giải theo cách khác là đặt z=- x
rùi giải hệ đối xứng chắc nhanh hơn ^^

-------------------------------------------
 
A

acidnitric_hno3

hehe vớ dk bài luong giác dễ nhảy vô làm
ta có 2căn3 sinxcosx + 2cos^2x-1-2cosx +1=0
---->2cosx(căn3sinx+cosx )=0
................

Sai thật đó Bí
Đặt 2cosx ra ngoài thì bên trong phải còn $(\sqrt{3}sinx+cosx-1)$ chứ
Giải chi tiết nhé
$\sqrt{3}sin2x + cos2x = 2cosx -1$
$=> 2\sqrt{3}sinxcosx + 2cos^{2}x-1-2cosx+1 =0$
$=> 2cosx( \sqrt{3}sinx + cosx -1) =0$
$=> cosx =0 (1) or \sqrt{3}sinx + cosx -1 =0 (2)$
Giai (2) thif chia cho 2 thôi!
 
Last edited by a moderator:
A

acidnitric_hno3

À, nhà mình thảo luận bài Oxy đi..tụi mình ôn qua rồi mà...
Tớ có cách cũng khá ngắn gọn
Kẻ MH vuông góc với AN..Viết PT MH => Tọa độ H
Dễ dàng chứng minh được tam giác AMH vuông cân tại H => MH=AH
Lại có A thuộc AN
được 1 hpt 2 ẩn => Giải là ra tọa độ A ( 1;-1) hoặc A(4;5):D
Bài tổ hợp cho không 1 điểm đó...( thay bài số phức:D)
 
N

nach_rat_hoi

mịa, a làm được có 4d này mọi người, cái cuộc đời của anh nó hình gì vậy, sao lộn tùng phèo lên thế này, Toán học đỉnh thì thấp nhất, Hóa học tồi tệ nhất thì cao điểm nhất trong 3 môn,...


KHÔNG THỂ CHỊU NỔI!!!!!!!!!!!!!!!
 
L

luffy_95

mịa, a làm được có 4d này mọi người, cái cuộc đời của anh nó hình gì vậy, sao lộn tùng phèo lên thế này, Toán học đỉnh thì thấp nhất, Hóa học tồi tệ nhất thì cao điểm nhất trong 3 môn,...


KHÔNG THỂ CHỊU NỔI!!!!!!!!!!!!!!!

ukm! học tài thi phận chả biết làm sao được!

thui chúc Ông thi đậu thui!
 
N

nach_rat_hoi

Cái đề Toán con Oxy năm nay khá khó, ai mà nghĩ ra được cái lời giải giống của BGD thì quả là cao thủ, anh chỉ nghĩ được cách này, và may sao cũng ...gần ra kết quả,..:

Gọi cạnh hình vuông là a, ta sẽ tính được cos góc DAN, gọi vecto chi phương của BC=vtcp AD =(a;b) . ta biết cos rồi thì có : trị tuyệt đối cos(AN;AD)=cos(DAN), rồi chọn,chọn,chọn,... tính được 2 cái vecto chỉ phương thỏa mãn, viết được pt BC.

Gọi điểm B=> điểm C, => điểm N=> điểm D, rồi sử dụng các tính chất của hình vuông là ra,

KHÁ DÀI,nhưng cũng là một hướng khi mà không nghĩ ra hướng nào....
 
T

tieuvan95

bài tập mới

bài 1
Cho hàm số y=x+2/2x+3
a. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
b. Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến cắt trục hoành, trục tung tại 2 điểm phân biệt A,B và tam giác OAB cân tại O
bài 2
Cho hàm số y=3x-1/x-1
1. Khảo sát vẽ đồ thị (C)
2. Tìm tọa độ hai điểm B,C thuộc hai nhánh khác nhau của(C) sao cho tam giác ABC vuông cân tại A(2;-1)
bài 3
Tìm m để phương trình: cos^2x - (m+2)cosx +m-1=0 có đúng một nghiệm thuộc nửa khoảng 2pi/3 đến 3pi/2
bài 4
Cho hàm số y=(x-3)/(x-2) (C)
Tìm m thuộc (C) để tiếp tuyến của (C) tại M tạo với hai đường tiệm cận 1 tam giác vuông cân
bài 5
cho hàm số y=2x+1/x-2
a/Chứng minh rằng mọi tiếp tuyến của đồ thị hàm số lập với 2 đường tiệm cận của hàm số 1 tam giác có diện tích không đổi
b/Tìm điểm M thuộc đồ thị hàm số sao cho tiếp tuyến tại M cắt 2 tiệm cận 1 tam giác có chu vi nhỏ nhất
bài 6
Viết pt đường thẳng tiếp xúc với đồ thị hàm số y=(x+1)(x^3+x^2+1) tại 2 điểm phân biệt thuộc đồ thị hàm số
bài 7
Cho hàm số : y=x^2+mx-m+8/x-1
-) Khảo sát hàm số với m=-1
-) Viết PT parabol đi qua điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị (C) và tiếp xúc với đường thẳng 2x-y-10

____
______________
 
Top Bottom