Toán 10 [11A]™ - Chuyên đề PTĐT

L

luffy_95

xin phép mở màn nhé!

cho đồ thị hàm số (C): y=x^3-3x+2
a)khảo sát và vẽ (C)
b)dùng đồ thị để biện luận theo m số nghiệm của pt: x^3-3x+2-m=0 (*)
c)viết PTTT của (C) trong các trường hợp sau
+)tại M(2;4)
+)tại điểm có hoành độ x=1/2
+)tại điểm có tung độ =0

a,

[TEX]TXD: D=R[/TEX]

[TEX]\lim_{x\to +\infty}{y}=+\infty[/TEX]

[TEX]\lim_{x\to -\infty}{y}=-\infty[/TEX]

[TEX]y'=3x^2-3[/TEX] --->[TEX]y'=0 \Leftrightarrow x=+-1[/TEX]

bảng biến thiên tự viết

---> hàm số ĐB (-\infty,1) và (1,+\infty)
NB (-1,1)

[TEX]y_{Max}=4[/TEX]

[TEX]y_{Min}=0[/TEX]

Vẽ đồ thị tự vẽ

b,

(*) \Leftrightarrow [TEX] x^3-3x+2=m[/TEX]

từ khảo sát trên ta có

[TEX]m<0 ---> 1\ nghiem \\ m=0 ---> 2\ nghiem\\ 0<m<4 --->1\ nghiem \\ m=4 ---> 2\ nghiem\\ m>4 ---> 1 \ nghiem [/TEX]

c, mấy bài này wen wa rùi 0 làm nữa!

đúng không ta!
 
Last edited by a moderator:
L

luffy_95

Bài 4
tìm m để y=x^3-3mx^2+(m-1)x+2 đạt cực tiểu tại Xo=2
Bài 5
tìm m để hàm số sau có cực trị: y=1/3x^3+mx^2+(m+6)x-1
__________________

bài 4

để hàm số đạt cực tiểu tại điểm [TEX]x_0[/TEX] thì

[TEX]\left{\begin f'_x_0=0\\ f''_x_0\leq0[/TEX]

bài 5

[TEX]y'=x^2+2mx+m+6[/TEX]

Y có cực ---> y' có 2 nghiệm phân biệt ----> [TEX]\D' >0 \Leftrightarrow m^2-m-6>0 \Leftrightarrow\left{\begin m<-2\\ m>3 [/TEX]
 
Last edited by a moderator:
H

hoathuytinh16021995

Bài 4
tìm m để y=x^3-3mx^2+(m-1)x+2 đạt cực tiểu tại Xo=2

thay x = 2 vào y' ta đc m =1
thử lại với m = 1 => y' có 2 nghiệm x = 0 và x = 2
xét dấu y' thấy x = 2 là cực tiểu
=. m =1 thỏa mãn

Bài 5
tìm m để hàm số sau có cực trị: y=1/3x^3+mx^2+(m+6)x-1

[/QUOTE]
[TEX] y'= x^2 - 2mx + m + 6 có \Delta ' = m^2 -m -6 \geq 0\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}m \geq 3 & \\ m \leq -2 & \end{matrix}\right.[/TEX]
 
H

hoathuytinh16021995

Bài 2
cho hàm số (C):y=-x^3+3x-2
a) khảo sát và vẽ (C)
b) dựa vào đồ thị (C) để biện luận theo m số nghiệm của PT: x^3-3x+m-1=0
c) viết PTTT với (C) biết tiếp tuyến // với đt x+9y+5=0
d)đt (d) đi qua M(0;2) và có hệ số góc là k
+)định giá trị của tham số k để d cắt (C) tại 3 điểm phân biệt
e)CMR tiếp tuyến với (C) tại M(0;-2) có hệ số góc lớn nhất
hàm số bậc 3 có a = -1 < 0
=> tiếp tuyến tại điểm uốn có hệ số góc lag=f nhỏ nhất
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Bài 3
cho hàm số (C)y=x^3/3 -2x^2+3x=1
a)khảo sát và vẽ (C)
b)biện luận theo m số nghiệm của PT: x^3-6x^2+9x+3-m=0
c)viết PTTT của (C) tại điểm có hệ số góc lớn nhất
d) viết pt đường thẳng qua M(4;7/3) và tiếp xúc với (C)
hàm số bậc 3 có a = 1 > 0
=> hệ số góc của điểm uốn có hệ số góc nhỏ nhất
------------------------------------------------------
----------------------------------------------
 
T

tieuvan95

Bài 2
cho hàm số (C):y=-x^3+3x-2
a) khảo sát và vẽ (C)
b) dựa vào đồ thị (C) để biện luận theo m số nghiệm của PT: x^3-3x+m-1=0
c) viết PTTT với (C) biết tiếp tuyến // với đt x+9y+5=0
d)đt (d) đi qua M(0;2) và có hệ số góc là k
+)định giá trị của tham số k để d cắt (C) tại 3 điểm phân biệt
e)CMR tiếp tuyến với (C) tại M(0;-2) có hệ số góc lớn nhất
hàm số bậc 3 có a = -1 < 0
=> tiếp tuyến tại điểm uốn có hệ số góc lag=f nhỏ nhất
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Quote:
Bài 3
cho hàm số (C)y=x^3/3 -2x^2+3x=1
a)khảo sát và vẽ (C)
b)biện luận theo m số nghiệm của PT: x^3-6x^2+9x+3-m=0
c)viết PTTT của (C) tại điểm có hệ số góc lớn nhất
d) viết pt đường thẳng qua M(4;7/3) và tiếp xúc với (C)
hàm số bậc 3 có a = 1 > 0
=> hệ số góc của điểm uốn có hệ số góc nhỏ nhất
------------------------------------------------------
----------------------------------------------
_
làm rõ hơn ra đi Hà, làm thế mọi người không hiểu đâu
 
H

hoathuytinh16021995

[TEX]de\ co\ 2\ nghiem\ thi\ \D'\ hoac\ \D\ phai>0\ chu\ ban[/TEX]............................................. ...
cái này là cực trị mà! có 1 nghiệm cũng vẫn đc! k nhất thiết phải có cả cực đại cực tiểu!
tiểu vân:
tôi ngại đánh máy lắm: cái này kiến thức cơ bản chắc ai cũng biết thôi mà! hihi tha cho tôi nhá tôi k viết đâu!
 
T

tieuvan95

ái này là cực trị mà! có 1 nghiệm cũng vẫn đc! k nhất thiết phải có cả cực đại cực tiểu!
nhưng mà nó là phương trình bậc hai nên denta phải >0 không thể =0 được
tha cho bà vụ đánh máy vì tui cũng ngại đánh náy mà
 
T

tieuvan95

phần bài tập mới nez nọi người

Bài 1
cho hàm số (C) y=(2-x)(x+1)^2
a/ khảo sát và vẽ (C)
b/tìm m để (C'):y=(2-x)(m-2) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt
c/viết PTTT của (C) biết tiếp tuyến //d1:y=8/3x +2010
d/tìm m để d2: y=/m/(x+1) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt
Bài 2
cho hàm số (C) y=x^4-2x^2-1
a/khảo sát và vẽ (C)
b/ biện luận theo m số nghiệm thực của pt x^4-2x^2=m
 
H

hoathuytinh16021995

cho hàm số (C) y=x^4-2x^2-1
a/khảo sát và vẽ (C)
b/ biện luận theo m số nghiệm thực của pt x^4-2x^2=m

[/QUOTE]
mem 11A đâu oy! về học đi xem nào??? đồ trọc khùng kia bị tăng thanh hà hấp hồn rồi hả??? :D
bài làm :)
a; khảo sat hàm số
b; dựa vào đồ thị biện luận
[TEX]\left\{\begin{matrix}m - 1 < -2 & & & \\ m-1 > -1 & & & \\ m-1 = -1 & & & \\ -1> m-1 > -2 & & & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}m < -1 & & & (1)\\ m > 0 & & &(2) \\ 0 > m > -1 & & & (3)\\ m = 0 & & & (4)\end{matrix}\right.[/TEX]
(1) vô nghiệm
(2) có 2 nghiệm
(3) có 3 nghiệm
(4) có 4 nghiệm
 
Last edited by a moderator:
H

hoathuytinh16021995

Bài 1
cho hàm số (C) y=(2-x)(x+1)^2
a/ khảo sát và vẽ (C)
b/tìm m để (C'):y=(2-x)(m-2) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt
c/viết PTTT của (C) biết tiếp tuyến //d1:y=8/3x +2010
d/tìm m để d2: y=/m/(x+1) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt
a;
b;
xét pt hoàng độ điểm chung:
ta đc:
[TEX]x^3 +( m +1)x -2m + 6 = 0 \Leftrightarrow( x - 2 )(x^2 + 2x +3 - m) = 0[/TEX]
để ....
[TEX] \left\{\begin{matrix}\Delta _g(x) = m -2 > 0 & \\ g(2) \neq 0 & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}m > 2 & \\ m \neq 11 & \end{matrix}\right.[/TEX]
 
H

hoathuytinh16021995

d;
xét pt hoành độ điểm chung:
[TEX]x^3 +( m-3)x + m - 2 = 0 \Leftrightarrow (x+1)(x^2 -x +m -1) = 0 [/TEX]
để ....
[TEX] \Leftrightarrow\left\{\begin{matrix}\Delta_g(x) 9 - 4m > 0 & \\ g(-1)\neq 0 & \en{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{\begin{matrix}m < \frac{9}{4} & \\ m \neq 0 & \end{matrix}\right[/TEX]
c; làm ra lẻ quá k biết sai ở đâu??
ai làm đc post nên coi sao nhá!
 
H

hoathuytinh16021995

mem 11A đâu hết oy!! vào chém đi xem nào!
vừa qua bên 4rum của thằng bạn thấy bài này hay hay!! mọi ng thử làm xem sao ???
Cho hàm số:
gif.latex
. Tìm m để hs có 3 điểm CT thỏa mãn :

a, 3 điểm CT tạo thành 1 tam giác vuông
b, 3 điểm CT tạo thành 1 tam giác có trọng tâm là G(0;-2)
c, 3 điểm CT tạo thành 1 tam giác có trực tâm là H (0;3)
d, 3 điểm CT tạo thành 1 tam giác có tâm đường tròn ngoại tiếp I ( 0;-1)
e, 3 điểm CT tạo thành 1 tam giác có diện tích bằng 12
 
H

heartrock_159

mem 11A đâu hết oy!! vào chém đi xem nào!
vừa qua bên 4rum của thằng bạn thấy bài này hay hay!! mọi ng thử làm xem sao ???
Cho hàm số:
gif.latex
. Tìm m để hs có 3 điểm CT thỏa mãn :

a, 3 điểm CT tạo thành 1 tam giác vuông
b, 3 điểm CT tạo thành 1 tam giác có trọng tâm là G(0;-2)
c, 3 điểm CT tạo thành 1 tam giác có trực tâm là H (0;3)
d, 3 điểm CT tạo thành 1 tam giác có tâm đường tròn ngoại tiếp I ( 0;-1)
e, 3 điểm CT tạo thành 1 tam giác có diện tích bằng 12

Chào cả lớp...dạo này thời gian onl của mình rất thất thường và đã bị bố mẹ hạn chế nên việc theo lớp rất khó. Nhưng không vì thế mà mình sẽ out, vậy nên ta cần học một cách khoa học hơn, hiệu quả hơn và tiết kiệm thời gian. Ai có ý tưởng hay thì gửi vào tin nhắn riêng của mình nhé!
Còn hiện tại, mình nhận thấy việc post bài ồ ạt và không theo chủ đề thế này sẽ làm chúng ta bị rối và sẽ chóng quên, vậy nên điều cần thiết hiện tại là khoanh vùng và đưa ra những dạng cơ bản nhất để giải, sau khi nắm vững các dạng ta sẽ làm đề đại học.
Những dạng cơ bản mà mình nói không đồng nghĩa với việc dễ mà nó là dụng cụ để ta bám sát chương trình thi đại học. Mong cả lớp ủng hộ.
Theo chương trình ta học hiện tại, chúng ta sẽ tiếp tục phần khảo sát...việc đưa ra các dạng mình sẽ đảm nhận, thiếu dạng nào các bạn pm mình để mình bổ sung.
Dạng 1 sẽ làm xét tính đơn điệu của hàm số, đừng chủ quan ở dạng này, có rất nhiều bài tập hay mà đại học có thể ra đó.
Vậy nhờ các bạn lùng sục các bài toán về phần đơn điệu rồi post nhé!
Tương tự bên hóa cũng phân dạng, qua bên đó xem mình đưa ra dạng gì nhé!
Thức dậy học bài nhé cả nhà! :):):)
_Thân_
 
H

heartrock_159

1. Cho hàm số [TEX]y = \frac{2x^2 -3x + m}{x-1}[/TEX]
Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng [TEX](1;2)[/TEX]

2. Cho hàm số[TEX] y= \frac{x^2 - 2mx +3m^2}{2m-x}[/TEX]
Tìm m để hàm nghịch biến trên khoảng [TEX](-\infty;1)[/TEX]

3. Cho hàm số [TEX]y = \frac{3x^2 - 2mx + 3m^2 - 7}{8m-7x}[/TEX]
Tìm m để hàm nghịch biến trên khoảng [TEX](1;+\infty)[/TEX]
 
H

hoathuytinh16021995

1. Cho hàm số [TEX]y = \frac{2x^2 -3x + m}{x-1}[/TEX]
Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng [TEX](1;2)[/TEX]
Bài làm :)
ta có TXĐ : D = R\{1}
[TEX] y' = \frac{2x^2 -4 x + 3}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 -4 x + 3}{(x-1)^2}[/TEX]
xét hàm số [TEX]g(x) = 2x^2 - 4x + 3[/TEX]
có : [TEX]\left\{\begin{matrix}a = 2 > 0 & \\ \Delta = -2 < 0 & \end{matrix}\right[/TEX]
=> g(x) > 0 với mọi x thuộc D
=> y' > 0 với mọi x thuộc D
=> hàm số đồng biến trên R với mọi thuuộc D
=> hàm số đồng biến trên (1;2) với mọi m thuộc D
 
H

hoathuytinh16021995

2. Cho hàm số[TEX] y= \frac{x^2 - 2mx +3m^2}{2m-x}[/TEX]
Tìm m để hàm nghịch biến trên khoảng [TEX](-\infty;1)[/TEX]
Bài làm ^.^
tập xác định : D = R\{2m}
ta có : [TEX]ý = \frac{-5x^2 + 8mx -7m^2 + 2m}{(2m -x )^2}[/TEX]
đặt : [TEX]g(x) = -5x^2 + 8mx -7m^2 + 2m[/TEX]

đặt t = x - 1
=>[TEX] g(t) = -5t^2 - ( 10 - 8m)t -7m^2 + 8m - 3[/TEX]

hàm số nghịch biến trên khoảng (- \infty ;1) \Leftrightarrow g(t) < 0 ( mọi t < 0) \Leftrightarrow[TEX] \left\{\begin{matrix}a < 0 & \\ \Delta \leq 0 & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}a = -5 < 0 & \\ \Delta = 40 - 76m^2 \leq 0\Leftrightarrow & m^\geq \frac{19}{10} \end{matrix}\right.[/TEX]\Leftrightarrow[TEX]\left\{\begin{matrix}m \geq \sqrt{\frac{19}{10}} & \\ m \leq - \sqrt{\frac{19}{10}} & \end{matrix}\right.[/TEX]
mọi ng xem hộ xem sai ở đâu k ?? bài cong lại nhường cho mọi ng đấy!! cả bài trên của tui nữa nha!!
 
Last edited by a moderator:
T

truongduong9083

Chào bạn

Bài này phải làm như sau
+ Cần điều kiện:
[TEX]2m \geq 1 \Leftrightarrow m \geq \frac{1}{2}[/TEX] (Chỗ này hay bị quên)
+ Yêu cầu bài toán trở thành. Tìm m để bất phương trình
[TEX]5x^2-8mx+7m^2-2m \geq 0 (1)[/TEX] với mọi [TEX]x \in (-\infty; 1)[/TEX]
Bài này ta xét hai trường hợp
TH1: Nếu [TEX]\triangle \leq 0[/TEX] thì bất phương trình (1) luôn đúng với mọi x nên thoả mãn
TH2: Nếu [TEX]\triangle > 0[/TEX] bất phương trình (1) có tập nghiệm là
[TEX]x < x_1 \bigcup_{}^{} x> x_2[/TEX]
Để bất phương trình luôn đúng với mọi [TEX]x \in (-\infty; 1)[/TEX]
cần có điều kiện là: [TEX]1<x_1<x_2[/TEX] bạn chỉ cần giải bất phương trình [TEX]x_1 > 1[/TEX] là ok nhé
 
Last edited by a moderator:
L

luffy_95

Bài 1 : Cho (O)
y= (3x−1)\(x−1)
Tìm 2 điểm B,C thuộc 2 nhánh khác nhau của đồ thị (O) sao cho ΔABC vuông cân tại A.

Bài 2: Cho hs (O)
y=(2x+1)\(x−2)
. Tìm 2 điểm M,N trên (O) sao cho các tiếp tuyến tại M;N song song với nhau và có khoảng cách lớn nhất.

bài 3:
Cho hàm số (C)
y=x^3−3x^2+2
.Tìm trên (C) điểm A sao cho khoảng cách từ A đến điểm K(2 ;-4) là nhỏ nhất.

câu 4 / A,B là 2 điểm thuộc 2 nhánh của đồ thị :

[TEX]y=\frac{x+1}{x+2}[/TEX]

tìm min (AB)

không hiểu gõ sai ở đâu mà không ra nổi công thức!Hix


thử vài bài đã!
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom