nguyên tử

 1. Nguyễn Linh_2006

  Hóa 8 CHUYÊN ĐỀ : NGUYÊN TỬ

  Hello các em nè, :rongcon12 Hôm nay chị đăng topic này để chị và các em cùng học kiến thức mới (đối với các bạn lớp 8) và ôn lại kiến thức (đối với các bạn lớp 9) :Rabbit33 Chủ đề đầu tiên chị muốn đề cập đến là chuyên đề NGUYÊN TỬ vì chuyên đề này trong đề thi HSG khá nhiều và rất dễ ăn điểm...
 2. MP _^_^_

  Hóa 10 Nguyên tử

  Giúp với nàooooo!!!! Coi nguyên tử Flo ( A=19 ; Z= 9) là một hình cầu có đường kính là 10-10 m và hạt nhân cũng là một hình cầu có đường kính 10-14 m. Tỷ lệ thể tích của toàn nguyên tử so với hạt nhân nguyên tử F là? Thanksssss!!!!
 3. MP _^_^_

  Hóa 10 Nguyên tử

  Giúp với mn ơiiiiii!!!!! Coi nguyên tử Flo ( A=19 ; Z= 9) là một hình cầu và hạt nhân cũng là một hình cầu có đường kính 10-14 m . Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử F là? Cảm ơn nhiềuuuuu!!!!!
 4. MP _^_^_

  Hóa 10 Nguyên tử

  Giúp với mn ơi!!!!!!:Tuzki2:Tuzki2 Câu 2 nhé! ^^ Cảm ơn mn nhiều nhiều:Tuzki7
 5. SamNguyenxnnh

  Hóa 8 Dạng bài về nguyên tử, phân tử khối

  1/ Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với một nguyên tử O và nặng hơn phân tử H 31 lần. a) Tính Phân tử khối của hợp chất b) Tính Nguyên tử khối của X và cho biết KHHH của X c) Tính % mx trong hợp chất ban đầu 2/ Viết Công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp...
 6. D

  Vật lí 12 Tỉ số chu kì chuyển động

  Theo mẫu nguyên tử Bo , r_{n}=n^{2}r_{0} , n = 1,2,3,4 . Coi chuyển động của các electron trên quỹ đạo dừng là chuyển động tròn đều . Tỉ số giữa chu kì chuyển động của electron trên quỹ đạo N và chu kì chuyển động của electron quỹ đạo L là ?
 7. dung0933527069

  Hóa Hóa 10

  Hòa tan 14,2g hai muối cacbonat của hai kim loại A và B liên tiếp nhau trong nhóm IIA bằng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 . Sau phản ứng thu được 3,36 lít khí ở đktc . Xác định CTPT của hai muối và % về khối lượng của mỗi muối trong hh?
 8. dung0933527069

  Hóa Hóa 10

  M thuộc nhóm IIIA và X thuộc nhóm VIA . Trong oxit cao nhất thì M chiếm 71,43% khối lượng , còn X chiếm 40% khối lượng . Gọi A là hợp chất được tạo bởi M và X . Tính % khối lượng M trong A là bao nhiêu?
 9. dung0933527069

  Hóa Hóa 10

  Bài1.R có cấu hình e lớp ngoài cùng là ns^{2} np^{3} . Trong hợp chất oxit cao nhất của R thì oxi chiếm 56.34% về khối lượng . Xác định R Bài2.(bài khó) 1 nguyên tố kim loại M chiếm 52.94% về khối lượng oxit cao nhất của nó . Xác định M
 10. dung0933527069

  Hóa Hóa 10

  X thuộc nhóm A và nguyên tử có 5 e ngoài cùng . X tạo với H 1 hợp chất trong đó X chiếm 91,176% . Xác định tên nguyên tố X
 11. dung0933527069

  Hóa Hóa 10

  Oxit cao nhất của nguyên tử R là RO3 . Hợp chất khí của nó với H có 5,88% H về khối lượng . Tìm R
 12. dung0933527069

  Hóa Hóa 10

  C và D là 2 nguyên tố đứng kế tiếp nhau trong hệ thống tuần hoàn . Tổng số khối của chúng là 51 . Số n của D lớn hơn C là 2 hạt . Trong nguyên tử C số e bằng số n Xác định C và D
 13. dung0933527069

  Hóa Hóa 10

  Hai nguyên tố A và B có hiệu đơn vị điện tích hạt nhân bằng nguyên tử khối của hiđro . Tổng số proton của chúng bằng nguyên tử khối của kali Xác định A và B
 14. dung0933527069

  Hóa Hóa 10

  O và C kết hợp với nhau tạo thành hợp chất Z trong đó X chiếm 4 phần và Y chiếm 3 phần về khối lượng Xác định công thức phân tử của Z
 15. dung0933527069

  Hóa Hóa 10

  Hòa tan hết 8,3g hỗn hợp Al ,Fe vào dung dịch HCl vừa đủ , ta thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng thêm 7,8g . Tính khối lượng mỗi kim loại và thể tích dung dịch HCl đã dùng
 16. dung0933527069

  Hóa Nguyên tử

  Sho biết tổng số electron trong anion AB3^2- là 42 . Trong hạt nhân A và B đều có số proton bằng số nơtron . Tính số khối của A và B
Top Bottom