Hóa Hóa 10

dung0933527069

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng chín 2017
63
10
11
20
Hà Nội

Triêu Dươngg

Phụ trách nhóm Vật lí
Cu li diễn đàn
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng một 2016
3,703
1
7,897
819
Yên Bái
THPT Lê Quý Đôn <3
O và C kết hợp với nhau tạo thành hợp chất Z trong đó X chiếm 4 phần và Y chiếm 3 phần về khối lượng
Xác định công thức phân tử của Z
Sửa lại là O chiếm 4 phần và C chiếm 3 phần về khối lượng nhé
Mk max ngu Hóa r... có gì sai cậu thông cảm. :D
Gọi CT tổng quát của hợp chất Z là [tex]C_xO_y[/tex]
Có: [tex]\frac{m_C}{m_O}=\frac{3}{4}\Leftrightarrow \frac{n_C}{n_O}.\frac{M_C}{M_O}=\frac{3}{4}\Leftrightarrow \frac{n_C}{n_O}.\frac{12}{16}=\frac{3}{4}\Rightarrow \frac{n_C}{n_O}=1[/tex]
[tex]\frac{x}{y}=1\Rightarrow CT: CO[/tex]
 
  • Like
Reactions: dung0933527069
Top Bottom