lớp 9

 1. STA QUY
 2. Akira Kurogane
 3. Nguyễn Ngọc Anh Thư
 4. tôn nữ cẩm tú
 5. akitokun123
 6. tôn nữ cẩm tú
 7. tôn nữ cẩm tú
 8. tôn nữ cẩm tú
 9. tôn nữ cẩm tú
  nêu ngắn gọn ý nghĩa của từ đồng chí trong bài thơ của Chính Hữu
  Chủ đề bởi: tôn nữ cẩm tú, 8 Tháng mười hai 2017, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 10. tôn nữ cẩm tú
 11. tôn nữ cẩm tú
 12. tôn nữ cẩm tú
 13. tôn nữ cẩm tú
 14. tôn nữ cẩm tú
 15. tôn nữ cẩm tú
 16. tôn nữ cẩm tú
 17. tôn nữ cẩm tú
 18. tôn nữ cẩm tú
 19. Nhixx_
 20. Trần Kim Thi
  M = 2x^{2}-2x+9-2xy+y^{2} A=\frac{-1}{x+\sqrt{x}+5} I=-x^{2}-y^{2}=xy+x+y
  Chủ đề bởi: Trần Kim Thi, 4 Tháng mười 2017, 5 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba