lớp 9

 1. Trần Kim Thi
  M = 2x^{2}-2x+9-2xy+y^{2} A=\frac{-1}{x+\sqrt{x}+5} I=-x^{2}-y^{2}=xy+x+y
  Chủ đề bởi: Trần Kim Thi, 4 Tháng mười 2017, 5 lần trả lời, trong diễn đàn: Căn bậc hai. Căn bậc ba
 2. Phạm Thanh Thủy
 3. bmai108
  [IMG] [IMG]
  Chủ đề bởi: bmai108, 23 Tháng chín 2017, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Cơ chế, QL hiện tượng di truyền, biến dị
 4. otran0123456789@gmail.com
 5. otran0123456789@gmail.com
 6. otran0123456789@gmail.com
 7. otran0123456789@gmail.com
 8. otran0123456789@gmail.com
 9. otran0123456789@gmail.com
 10. otran0123456789@gmail.com
 11. Thanh Tuyền
 12. howare
 13. howare