Recent Content by Hải Ham Học

 1. Hải Ham Học

  Vật lí định luât ôm

  ??
 2. Hải Ham Học

  Vật lí định luât ôm

  U= bn z
 3. Hải Ham Học

  Vui cười Bói vui

 4. Hải Ham Học

  Vui cười Bói vui

  10/8/2003 , xem giúp em vs nha :)
 5. Hải Ham Học

  Vật lí định luât ôm

  giải sớm nha 26/9/2017 mik kt 15' r :)
 6. Hải Ham Học

  Vật lí định luât ôm

  1.Mắc hai điện trở R1, R2=30\Omega mắc nối tiếp với đểm A và B có hiệu điện thế k đổi thì cường độ dòng điện qua mạch là 0,5A a)Tính hiệu điện thế R2( câu này khỏi giải cũng dc mình bít làm r ) b)Mắc thêm R3=20\Omega song song với R2 thì cường độ dòng điện qua mạch chính là 0,75A +Tính điện trở...
 7. Hải Ham Học

  Các bài toán về căn bậc hai

  B1:tìm x để các bt sau có nghĩa: 1. \sqrt{\frac{x-1}{5-x}} 2. \frac{\sqrt{3-x}}{\sqrt{2x+1}} 3. \frac{1}{\sqrt{x-3}}+\frac{3x}{\sqrt{5-x}} 4. \sqrt{x-1}-\frac{\sqrt[3]{6x+1}}{\sqrt[4]{4-3x}} 5. \sqrt{3-\sqrt{x}} 6. 2018\sqrt{2017-\sqrt{x-2}} B2: tìm GTLN, GTNN: G=\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2}...
 8. Hải Ham Học

  Toán phân thức

  thấy người ra đề làm ra phần rút gọn hơi dài dòng nhỉ
 9. Hải Ham Học

  Toán tìm giá trị nhỏ nhất lớn nhất có căn bậc hai

  vậy là bpt đó vô số nghiệm đúng k chị? e 2k3 r37r108:r30
 10. Hải Ham Học

  Toán tìm giá trị nhỏ nhất lớn nhất có căn bậc hai

  nếu mọi x thuộc R thì phải là đúng vs mọi x chứ ??
 11. Hải Ham Học

  Toán phân thức

  chết!!:r20 mik nhầm đề, banj5 giải dùm bài này lum nhé!! CHO BIỂU THỨC : P=\frac{2}{2x+3}+\frac{3}{2x-3}+\frac{6x+5}{(2x+3)(2x-3)} a)tìm điều kiện xác định của P b)rút gọn biểu thức P c)tìm giá trị của x để P= - 1 đề này mới đúng bạn nhé !!r11r11
 12. Hải Ham Học

  Toán phân thức

  mik rút gọn k ra, bạn ghi hết phần rút gọn dùm mik vs :r50:r50
 13. Hải Ham Học

  Toán tìm giá trị nhỏ nhất lớn nhất có căn bậc hai

  bạn ơi giúp mik giải bài này vs: giải bất phương trình : x^{2}+5\geq 0
 14. Hải Ham Học

  Toán phân thức

  CHO BIỂU THỨC : P=\frac{1}{x+5}+\frac{2}{x-5}-\frac{2x+10}{(x+5)(x-5)} a) tìm điều kiện xác định của P b) rút gọn bt P c)tìm giá trị của x để P= - 1.
 15. Hải Ham Học

  Toán tìm giá trị nhỏ nhất lớn nhất có căn bậc hai

  uk, mik sẽ rút kinh nghiệm lần sau
Top Bottom