Vật lí định luât ôm

Hải Ham Học

Học sinh
Thành viên
24 Tháng sáu 2017
133
34
26
20
Bà Rịa - Vũng Tàu
thcs hòa hiệp
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Mắc hai điện trở R1, R2=30[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp với đểm A và B có hiệu điện thế k đổi thì cường độ dòng điện qua mạch là 0,5A
a)Tính hiệu điện thế R2( câu này khỏi giải cũng dc mình bít làm r )
b)Mắc thêm R3=20[tex]\Omega[/tex] song song với R2 thì cường độ dòng điện qua mạch chính là 0,75A
+Tính điện trở tương đương của R2 và R3?
+Tính điện trở R1 và hiệu điện thế k đổi U
2.Giữa hai điểm A và B của mạch điện có hai điện trở R1=30[tex]\Omega[/tex], R2=15[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch luôn luôn k đổi = 12V
a) tìm cường độ dòng điện chạy qua R1 và R2?
b)Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch?
 

Hoàng Tử Bịt Mặt

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng chín 2017
4
2
6
19
Ninh Bình
1.Mắc hai điện trở R1, R2=30[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp với đểm A và B có hiệu điện thế k đổi thì cường độ dòng điện qua mạch là 0,5A
a)Tính hiệu điện thế R2( câu này khỏi giải cũng dc mình bít làm r )
b)Mắc thêm R3=20[tex]\Omega[/tex] song song với R2 thì cường độ dòng điện qua mạch chính là 0,75A
+Tính điện trở tương đương của R2 và R3?
+Tính điện trở R1 và hiệu điện thế k đổi U
2.Giữa hai điểm A và B của mạch điện có hai điện trở R1=30[tex]\Omega[/tex], R2=15[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch luôn luôn k đổi = 12V
a) tìm cường độ dòng điện chạy qua R1 và R2?
b)Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch?
 
Top Bottom