Toán 10 Vectơ

Thảo luận trong 'Vectơ' bắt đầu bởi kuteboy11111, 26 Tháng chín 2008.

Lượt xem: 149,775

?

dung

Poll closed 11 Tháng mười 2012.
 1. CAN THIET

  0 vote(s)
  0.0%
 2. CUT

  0 vote(s)
  0.0%
 3. TUY

  0 vote(s)
  0.0%
 4. TU DO

  0 vote(s)
  0.0%
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. dudu_10a11

  dudu_10a11 Guest

  hihi

  bạn ơi cho mình hỏi tại sao k/2 -1 = 0 .......................................................................................................................................................................................................................................................................
   
 2. Để A;D;K thẳng hàng ta cần chỉ ra :

  $$\vec{AD}=a\vec{AK}$$

  Vậy muốn thế thì

  $$(\dfrac{k}{2}-1)\vec{AD} = \vec{0} \Leftrightarrow \dfrac{k}{2}-1=0$$
   
 3. shibatakeru

  shibatakeru Guest

  Đề sai

  Phải cm:

  $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+ \overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}+ \overrightarrow{OE}=\overrightarrow{0}$

  Có :
  $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OE}$ cùng phương với $\overrightarrow{OA}$

  $\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}$ cùng phương với $\overrightarrow{OA}$

  Do đó:

  $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+ \overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}+ \overrightarrow{OE}$ cùng phương với $\overrightarrow{OA}$

  Tương tự
  $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+ \overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}+ \overrightarrow{OE}$ cùng phương với $\overrightarrow{OB}$

  Do đó:

  $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+ \overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}+ \overrightarrow{OE}$ cùng phương với $\overrightarrow{OB}$ và $\overrightarrow{OA}$

  $\Leftrightarrow \overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}+ \overrightarrow{OE}=\overrightarrow 0$

  Cách này có thể áp dụng với đa giác đều n cạnh
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2012
 4. uongtung

  uongtung Guest

  [Toán 10]Xác định điểm M để:

  Cho tứ giác ABCD , xác định M và N sao cho :

  $\vec{MA}+2\vec{MB}-\vec{MC}+2\vec{MD}=\vec{0}$

  $\vec{NA}+2\vec{NB}-5\vec{NC}+2\vec{ND}=\vec{0}$


   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2012
 5. + Điểm M

  Gọi E là trung điểm BD

  $(\vec{MA}-\vec{MC})+(2\vec{MB}+2\vec{MD})$

  $=\vec{CA}+4\vec{ME}$

  Vậy điểm M nằm trên đường thẳng // AC sao cho AC=4EM

  + Điểm N

  $\vec{NA}+2\vec{NB}-5\vec{NC}+2\vec{ND}$

  $=(\vec{NA}-\vec{NC})+(2\vec{NB}+2\vec{ND})-4\vec{NC}$

  $=\vec{CA}+4\vec{NE}-4\vec{NC}$

  $=\vec{CA}+4\vec{CE}$

  Vậy ko điểm N nào thỏa mãn ...
   
 6. $\overrightarrow {MA} + 2\overrightarrow {MB} - \overrightarrow {MC} + 2\overrightarrow {MD} = \overrightarrow 0 $
  $ \Leftrightarrow (\overrightarrow {MA} - \overrightarrow {MC} ) + (2\overrightarrow {MB} + 2\overrightarrow {MD} )$
  Gọi I là trung điểm BD:
  $ \Leftrightarrow \overrightarrow {CA} + 4\overrightarrow {MI} = 0$
  $ \Leftrightarrow \overrightarrow {IM} = \dfrac{1}{4}\overrightarrow {CA} $
   
 7. [ hình 10] bt vecto ^^

  1.Cho tứ giác ABCD, E là trung điểm AB, K là TRung điểm CD. CMR: trung điẻm AK, CE, BK, DE là các đỉnh hình bình hành
  2.
  Cho tứ giác ABCD. Đường thẳng đi qua đỉnh A // BC cắt BD tại M. Đường thẳng đi qua đỉnh B // AD cắt Ac tại N. CMR:: MN // DC
  3. Các dương thẳng // vs nhau đi qua 3 đỉnh A,B,C của tam giác ABC cho trước cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác lần lượt tại [TEX]A_1, B_1, C_1[/TEX]. CMr: ba trọng tâm tam giác ABC1, BCA1, CAB1 thẳng hàng.
  4.Cho tam giác ABC. Các điểm A', B', C' lần lượt trên cạnh BC, CA, AB sao cho [TEX]\frac{BA'}{BC}=\frac{CB'}{CA}=\frac{AC'}{AB}[/TEX]
  .......ZAY, TỚ SẮP THI RÙI, MỌI NGƯỜI VS NHA
  -------- GỢI Ý HAY LÀM 1 BÀI THUI CŨNG ĐƯỢC
  ................THANK NHÌU ^^:D:D:D:D:D
   
 8. huuqui142

  huuqui142 Guest

  sao không ai giải được hết vậy ?
  bài 1) chỉ cần chứng minh vectơAA1+ vectơBB1+vectơCC1=vectơ-0 là xong
  mình giải tới đây thì bị bí @-)
  có ai giúp mình với:khi (15)::khi (15):
   
 9. palkia97

  palkia97 Guest

  Véc tơ

  Tớ biết các cậu cũng thừa nhận là cái này dễ nhưng tui chưa bít ^^ Cho hỏi

  [TEX]\vec{OA}+\vec{OB}= ?[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2012
 10. Gọi I là trung điểm AB

  [TEX]\Rightarrow \vec{OA}+\vec{OB}=2\vec{OI}[/TEX]
   
 11. helpme_97

  helpme_97 Guest

  Toán vec tơ

  Cho tứ giac ABCD . gọi I,J lần lượt là trung điểm của AB,CD và O,M là điểm bất kì

  Chứng minh vec tơ OA + vec tơ Ob+ vec tơ OC + vec tơ OD=0

  b vec tơ MA +vec tơ MB + vectow MC +vec tơ MD = 4 vec tơ MO

  Xin chân thành cảm ơn
   
 12. khoidk02

  khoidk02 Guest

  Véc- tơ

  cho hình bình hành ABCD, gọi I, G, K là các điểm định bởi:

  $\vec{AI}= a\vec{AB}$

  $\vec{AG}= b\vec{AC}$

  $\vec{AK}= c\vec{AD}$

  Cmr: I, G, K thẳng hàng khi $\dfrac{1}{b} = \dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{c}$
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2012
 13. $\vec{AG}=b\vec{AC}=b(\vec{AB}+\vec{AD})$

  $\vec{AI}=a\vec{AB} ; \vec{AK}=c\vec{AD}$

  Để I;G;K thẳng hàng , ta cần có một hệ thức :

  $x\vec{AI}+y\vec{AK}=(x+y)\vec{AG}$

  $\Leftrightarrow \dfrac{x}{x+y}\vec{AI}+\dfrac{y}{x+y}\vec{AK}=\vec{AG}$

  $\Leftrightarrow \dfrac{x}{x+y}.a\vec{AB}+
  \dfrac{y}{x+y}.c\vec{AD}=b(\vec{AB}+\vec{AD})$(*)

  Đặt $\dfrac{x}{x+y} = u ; \dfrac{y}{x+y} = v \Rightarrow u+v=1$

  (*)$\Leftrightarrow u.a\vec{AB}+v.c\vec{AD}=b(\vec{AB}+\vec{AD})$

  $\Leftrightarrow (ua-b)\vec{AB}+(vc-b)\vec{AD}=\vec{0}$

  Hai véc tơ $\vec{AB} ; \vec{AD}$ khác phương nên :

  $\Rightarrow ua-b=0 ; vc-b=0$

  $ua-b=0 \Rightarrow a=\dfrac{b}{u} \Rightarrow \dfrac{1}{a} = \dfrac{u}{b}$

  $vc-b=0 \Rightarrow c=\dfrac{b}{v} \Rightarrow \dfrac{1}{c} = \dfrac{v}{b}$


  $\Rightarrow \dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{c} = \dfrac{u+v}{b} = \dfrac{1}{b}$
   
 14. hungpro849

  hungpro849 Guest

  chứng minh thẳng hàng

  ai giúp giải cụ thể với nha

  A/cho tam giác ABC có trọng tâm g và $\vec{IC}-\vec{IB}+\vec{IA}=\vec{0}$

  và $\vec{JA}+\vec{JB}-3\vec{JC}=\vec{0}$

  chứng mình IJ//AC

  B/cho tam giác ABC có trọng tâm g và $3\vec{KA}+4\vec{KB}=\vec{0}$

  $2\vec{CL}=\vec{BC} ; \vec{MA}-3\vec{MB}=\vec{0};\vec{NA}+3\vec{NC}=\vec{0} ; \vec{PA}=2\vec{PB} ; 3\vec{QA}+2\vec{QC}=\vec{0}$

  1/c/m PQ đi qua G

  2/c/m KL đi qua G
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2012
 15. Vecto

  cho tam giac ABC; có A', B',C' lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB
  1 Điểm M thuộc cạnh BC sao cho: $\vec{MB}= 2\vec{MC}$

  Chứng Minh Rằng: $\vec{AM}=\dfrac{1}{3}\vec{AB} + \dfrac{2}{3}\vec{AC}$

  cac ban giai giup minh de minh hoc tap nha thank cac ban
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2012
 16. $\vec{AM}=\dfrac{1}{3}\vec{AB} + \dfrac{2}{3}\vec{AC}$

  $\Leftrightarrow \vec{AB}+2\vec{AC}=(1+2)\vec{AM}$

  $\Rightarrow M$ là điểm tỉ cự của B và C theo bộ (1;2)

  $\Leftrightarrow \vec{MB}-2\vec{MC} = \vec{0}$

  đúng theo giả thiết rồi
   
 17. toán hay

  Cho tam giác ABC . Tìm tập hợp những điểm M thoã mãn :
  l(vt)MA +3(vt)MB - 2(vt)MCl=l2(vt)MA - (vt)MB - (vt)MCl

  |-)|-) CÓ KHÓ KHÔNG!
   
 18. Toán rất khó !

  Cho tam giác ABC . Tìm tập hợp những điểm M thoã mãn :
  l(vt)MA +3(vt)MB - 2(vt)MCl=l2(vt)MA - (vt)MB - (vt)MCl

  |-)|-) CÓ KHÓ KHÔNG!
   
 19. [Toán 10]

  Cho tam giác ABC . M là điểm tuỳ ý trong mặt phẳng :
  Tìm tập hợp những điểm M thoã mãn :
  $$ |3\vec{MA} + 2\vec{MB} - 2\vec{MC} |=|\vec{MB}-\vec{MC}|$$
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2012
 20. Bài hay đấy!

  Cho hình bình hành ABCD . Lấy các điểm J,I thoã mãn :3 (vt)IA + 2(vt)IC - 2(vt)ID=(vt)0
  (vt)JA - 2(vt)JB + 2(vt)JC = (vt)0

  TRÍ TUỆ Ở ĐÂU! :D:D
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->