[ Vật Lí 12 ] Dòng điện xoay chiều^^

H

harry18

Câu 4
Dòng điện chạy qua 1 đoạn mạch có biểu thức [TEX]i = I_0\sin 100\pi t[/TEX]. Trong khỏng thời gian từ 0--->0.01s cường độ dòng điện có giá trị tức thời = 0.5I_0 vào những thời điểm nào?
A [TEX]\frac{1}{400}[/TEX] và[TEX] \frac{2}{400}[/TEX]
B [TEX]\frac{1}{500} [/TEX]và [TEX]\frac{3}{500}[/TEX]
C [TEX]\frac{1}{300}[/TEX] và[TEX] \frac{2}{300}[/TEX]
D[TEX] \frac{1}{600}[/TEX] và[TEX] \frac{5}{600}[/TEX]
Tạm thế đã .............Chốc post típ

Chu kì dao động [TEX]T = \frac{2\pi }{\omega } = 0,02 s[/TEX]

i = 0,5I => sin100πt = 0,5

===> [TEX]t = \frac{T}{12} = \frac{1}{600}[/TEX]
hoặc [TEX]t = \frac{5T}{12} = \frac{5}{600}[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
Z

zeozeovt

trên đây mới chỉ là bài đơn giản mình có một số phưong pháp khác dành cho các dạng bài tổng quát hơn .
đối vơi bài nay ta cũng có thể xài theo vec tơ quay fresnel
xét tại thời điểm t=0 -> i=0 -- để dễ hiểu hơn ta coi i như là 1 vật dao động điều hòa có phương trình sin như trên. vì vậy tại thời điểm t=0 vật nằm tại gốc tọa độ O.
Bài toán cho ta xét trong 1 khoảng thời gian 0.01(s) bằng 1/2 chu kì là 0.02(s)
Nghĩa là cung tròn fresnel sẽ dao động trong khoảng pi tức là 180 độ .
vì vậy nhẩm nhanh ta thấy sẽ có 2 giá trị thỏa mãn i= I/2
và cách tính mình sẽ đề cập sau vì bài này đã có đáp án .
 
H

harry18

trên đây mới chỉ là bài đơn giản mình có một số phưong pháp khác dành cho các dạng bài tổng quát hơn .
đối vơi bài nay ta cũng có thể xài theo vec tơ quay fresnel
xét tại thời điểm t=0 -> i=0 -- để dễ hiểu hơn ta coi i như là 1 vật dao động điều hòa có phương trình sin như trên. vì vậy tại thời điểm t=0 vật nằm tại gốc tọa độ O.
Bài toán cho ta xét trong 1 khoảng thời gian 0.01(s) bằng 1/2 chu kì là 0.02(s)
Nghĩa là cung tròn fresnel sẽ dao động trong khoảng pi tức là 180 độ .
vì vậy nhẩm nhanh ta thấy sẽ có 2 giá trị thỏa mãn i= I/2
và cách tính mình sẽ đề cập sau vì bài này đã có đáp án .
Cách tính của bạn thực chất là giản đồ véctơ. Nhưng vì điều kiện không cho phép nên tớ không thể trìh bày cụ thể.
 
A

a.eisntein

hay đấy! Ông bà nào có mấy công thức lí gì nữa post lên cho anh em xem với, hoặc chỉ chỗ có cũng được tui đang cần lắm. Để làm tự luận cho nhanh.
Giúp tui nhé
 
D

dannghiepdu

làm cho đỡ buồn

cho mạch điện ab gồm 1 điện trở R=66 ôm mắc nối tiếp với 1 cuộn dây. hiệu điện thế xoay chiều Uab = 240 căn2 sin ( 100pi t). hiệu điện thế hiệu dụng ở điện trở và cuộn dây là: Ur=132V, Ud= 156V.
lập các biểu thức của cường độ dòng điện và của hiệu điện thế tức thời giữa 2 đầu cuộn dây]
 
M

master007

cho mạch điện ab gồm 1 điện trở R=66 ôm mắc nối tiếp với 1 cuộn dây. hiệu điện thế xoay chiều Uab = 240 căn2 sin ( 100pi t). hiệu điện thế hiệu dụng ở điện trở và cuộn dây là: Ur=132V, Ud= 156V.
lập các biểu thức của cường độ dòng điện và của hiệu điện thế tức thời giữa 2 đầu cuộn dây]

tìm [TEX]i=\frac{132}{66}=2A[/TEX]
tìm tiếp ra L theo công thức [TEX]L=\frac{{Z}_{L}}{100\pi }[/TEX]
lại có độ lệch pha bằng [TEX]tan\varphi =\frac{{Z}_{L}}{R}[/TEX] từ đó tìm ra độ lệch pha ...chú ý ở đây do mạch gồm cuộn dây và điện trở nên i sẽ chậm pha hơn u
........đối với hiệu điện thế tức thời ở 2 đầu cuộn dây thì [TEX]U=156\sqrt{2}.COS(100\pi t+\frac{\pi }{2})[/TEX]
đấy là hướng làm của mình . bạn xem có sai ko để mình còn sửa chữa :)
 
Last edited by a moderator:
D

dannghiepdu

bai nua ne

cho đoạn mạch ab như sau: a R C m L b.

hiệu điện thế ab: u=141sin314t. cường độ dòng điện trong đoạn mạch chậm pha hơn uab góc pi/4 và nhanh hơn uam góc pi/4. R=10 ôm,
1, lập biểu thức của dòng điện
2, lập biểu thức của hiệu điện thế uam

ko biết vẽ hình, hi vong mọi người đọc hiểu :(
 
S

sanganh27

I=5[tex] \sqrt{2}[/tex]
[tex] 10sin(314t- \pi/4)[/tex]
Uam =Uab =100
[TEX]141sin(314t-pi/2)[/TEX]
ko biết co đúng ko mà cho hỏi luôn muôn vào láop thì lam thế nào ạ ?
 
Last edited by a moderator:
G

giangln.thanglong11a6

[TEX]u=100\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi}{2})[/TEX](V)

Từ giả thiết i chậm pha hơn [TEX]u_{AB}[/TEX] góc [TEX] \frac{\pi}{4}[/TEX] và i sớm pha hơn [TEX]u_{AM}[/TEX] góc [TEX]\frac{\pi}{4}[/TEX], vẽ giản đồ vector ta có [TEX]2U_R=2U_C=U_L \Leftrightarrow 2R=2Z_C=Z_L[/TEX]

[TEX]Z=10\sqrt{2} \Omega \Leftrightarrow I=\frac{U}{Z}=5\sqrt{2}A[/TEX]

[TEX]i=10cos(100\pi t-\frac{\pi}{4}) [/TEX](A)

[TEX]U_{AM}=U_{AB}=100V.[/TEX]

[TEX]u_{AM}=100\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{3\pi}{4})[/TEX](V)

Sorry, vừa rồi tính nhầm.
 
Last edited by a moderator:
D

dannghiepdu

đáp án bài 1

còn bài đầu tiên đã ai kiểm tra kết quả chưa???? bài 2 chắc là đúng hết rùi, dễ mà:(
----------------------
Xin phép cho tui viết vào đây naz!!
Bài 1 nào và bài 2 nào vậy bạn???
Khi ra đề bạn nhớ ghi rõ bài số bao nhiu để đến lúc tìm còn dễ naz^^
------------------tui chỉ hỏi thế thui...xin phép vít vào đây luôn để tranh spam mà ^^
 
Last edited by a moderator:
P

pqnga

cho mạch điện ab gồm 1 điện trở R=66 ôm mắc nối tiếp với 1 cuộn dây. hiệu điện thế xoay chiều[TEX] U_{ab} = 240 \sqrt2\sin (100\pi t) [/TEX]hiệu điện thế hiệu dụng ở điện trở và cuộn dây là: Ur=132V, Ud= 156V.
lập các biểu thức của cường độ dòng điện và của hiệu điện thế tức thời giữa 2 đầu cuộn dây]

[TEX]I = \frac{U_R}{R} = 2 A[/TEX]
==>[TEX] Z_L = \frac{U_d}{I} = 78 \Om[/TEX]
[TEX]\tan\varphi = \frac{Z_L}{R} = \frac{13}{11}[/TEX]
==> [TEX]\varphi \approx \frac{48\pi}{180} = \frac{4\pi}{15}[/TEX]
[TEX]\varphi_i = \varphi_u - \varphi = -\frac{4\pi}{15}[/TEX]
[TEX]i = 2\sqrt2\sin(100\pi t - \frac{4\pi}{15})[/TEX]
 
P

pqnga

Một bài về dao động điều hoà !!

Tớ có 1 bài thế này mọi ng`làm và cho í kiến xem sao !!
Một vật nhỏ có trọng lượng 1,5N biên độ góc bằng [TEX]60^o[/TEX] . Tại vị trí cân bằng lực căng dây T để kéo vật là bao nhiêu??
A 2 N
B 5 N
C 3 N
D 4 N
 
Q

quang1234554321

Tớ có 1 bài thế này mọi ng`làm và cho í kiến xem sao !!
Một vật nhỏ có trọng lượng 1,5N biên độ góc bằng [TEX]60^o[/TEX] . Tại vị trí cân bằng lực căng dây T để kéo vật là bao nhiêu??
A 2 N
B 5 N
C 3 N
D 4 N

Ta có : [TEX]T=P(3cos\alpha - 2 cos \alpha_0) [/TEX]

Tại vị trí cân bằng : [TEX] \alpha =0 [/TEX] nên [TEX] cos \alpha =1 [/TEX] , mà [TEX] \alpha _0 = 60[/TEX] . Thay vào tính ta đuợc :

[TEX]T= 1,5.( 3 - 1 ) =3 [/TEX]

Vậy chọn C
 
Top Bottom