[ Vật Lí 12 ] Dòng điện xoay chiều^^

G

giangln.thanglong11a6

Theo công thức thì:

[TEX]\frac{Cu^2}{2}+\frac{Li^2}{2}=W[/TEX]

[TEX]\Leftrightarrow u=\sqrt{\frac{2W-Li^2}{C}}=\frac{\sqrt{3}}{2} V[/TEX]
 
P

pqnga

Bài toán lệch pha....Viết biểu thức u,i ....

Cho mạch điện
[TEX]u_{AB} = 120\sqrt2\cos100\pi t V[/TEX].[TEX] R_a = 0, R_v =\infty[/TEX]...[TEX]R = 80\Om[/TEX]. [TEX]C = \frac{10^3}{4\pi} \mu F[/TEX], cuộn dây thuần cảm.
1.[TEX] L = \frac{1}{\pi}[/TEX] H .
XĐ số chỉ Ampe kế và Vôn kế.
Viết biểu thức i, u ở 2 đầu vôn kế.
[TEX]\cos\varphi = ? [/TEX](hệ số công suất của mạch)
2. L thay đổi thấy Ampe kế chỉ giá trị max-->L = ? P = ?
3. Vôn kế chỉ max, xác định L =? khi đó Ampe kế chỉ bao nhiêu ? Vôn kế??

:khi (35):
untitled-17.jpg
 
Last edited by a moderator:
H

harry18

Lúc nãy tui nhìn nhầm.

Hình như I ~ 1,02 (A), còn U ~ 122,09 (V)

cosφ =[TEX] \frac{R}{Z}[/TEX] ~ 0,68.
 
Last edited by a moderator:
M

master007

I=1,2
V=120
I=1,2.[TEX]\sqrt2\[/TEX].COS(120.[TEX]\pi [/TEX].t-[TEX]\frac{37\pi }{180}[/TEX])
U=120[TEX]\sqrt2\[/TEX].COS(120[TEX]\pi [/TEX]t-[TEX]\frac{53\pi }{180}[/TEX])
[TEX]\cos\varphi = 0.798635522222[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
P

pqnga

Tui làm ra I = 1,074 A, U = 122,0904 V

Còn câu b chưa tính. Có phải không pqnga ơi

uhm @hoctro91 ...Bạn làm lại xem..I và U của tớ ra chẵn lắm.....kết quả U =120 V và I = 1.2 A cơ..Câu bchỉ cần 1 tẹo là ra mà..^^ Cố lên bạn nhá

@all mọi người cố làm bài này nha.....Nhất là viết biểu thức u, i ấy .....Bài này dễ nhầm lắm đó
 
Last edited by a moderator:
H

harry18uhm @hoctro91 ...Bạn làm lại xem..I và U của tớ ra chẵn lắm.....kết quả U =120 V và I = 1.2 A cơ..Câu bchỉ cần 1 tẹo là ra mà..^^ Cố lên bạn nhá
Tui ghi cách làm xem nha.

[TEX]Z_c =\frac{1}{\omega c} = \frac{100}{3} \Omega [/TEX]

[TEX]Z_L = \omega L = 120 \Omega [/TEX]

[TEX]\Rightarrow Z = \sqrt[]{(Z_L - Z_c)^2 + R^2} \approx 117,95 \Omega [/TEX]

[TEX]\Rightarrow I = \frac{U}{Z} \approx 1,02 (A)[/TEX]

[TEX]\Rightarrow U_L = IZ_L \approx 122,09 (V)[/TEX]
 
P

pqnga

Buổi học nhóm I !!

Đây là 1 số câu trắc nghiệm về phần dòng điện xoay chiều mà mình đã lọc ra từ đề thi ĐH năm 2007 !!Moi người cùng làm
Cấu
Trong 1 đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện C thì hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch :
A sớm pha [TEX]\frac{\pi}{2}[/TEX]
B Trễ pha [TEX]\frac{\pi}{4}[/TEX]
C Trễ pha [TEX]\frac{\pi}{2}[/TEX]
D Sớm pha [TEX]\frac{\pi}{4}[/TEX]

Câu 2
Đặt hiệu điện thế u= U_0\sin\omega t ([TEX]U_0 [/tex]và[TEX] \omega[/tex] không đổi) vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết L và C ko đổi. Điều chỉnh R để machj đạt công suất P max. khi đó hệ số công suất của đoạn mạch =?
A 0.5
B 0.85
C [TEX]\frac{\sqrt2}{2}[/TEX]
D 1

Câu 3
Một mạch dao động điện từ gồm [TEX]C= 0.125 \mu F[/TEX] và [TEX]L =50 \mu H[/TEX]. R = 0. [TEX]U_{max} = 3 V[/tex] .[TEX] I_{max} =? [/tex]
A 7.5\sqrt2 mA
B 15 mA
C 7.5 A
D 0.15A

Câu 4
Dòng điện chạy qua 1 đoạn mạch có biểu thức i = I_0\sin 100\pi t. Trong khỏng thời gian từ 0--->0.01s cường độ dòng điện có giá trị tức thời = 0.5I_0 vào những thời điểm nào?
A [TEX]\frac{1}{400}[/TEX] và[TEX] \frac{2}{400}[/TEX]
B [TEX]\frac{1}{500} [/TEX]và [TEX]\frac{3}{500}[/TEX]
C [TEX]\frac{1}{300}[/TEX] và[TEX] \frac{2}{300}[/TEX]
D[TEX] \frac{1}{600}[/TEX] và[TEX] \frac{5}{600}[/TEX]
Tạm thế đã .............Chốc post típ
 
Last edited by a moderator:
M

master007

1-c.............................................................
2-c.............................................................
3-?..............................................................
4-d..............................................................
 
G

giangln.thanglong11a6

Câu 1 chọn C hiển nhiên.

Câu 2: [TEX]P=\frac{U^2R}{R^2+(Z_L-Z_C)^2}[/TEX]

[TEX]\leq \frac{U^2R}{2\sqrt{R^2.(Z_L-Z_C)^2}}[/TEX]

[TEX]=\frac{U^2}{2\left|Z_L-Z_C \right|}[/TEX] không đổi.

Đẳng thức xảy ra khi [TEX]R^2=(Z_L-Z_C)^2[/TEX] tức là [TEX]Z^2=2R^2[/TEX]

[TEX]cos \phi = \frac{R}{Z} =\frac{\sqrt{2}}{2}[/TEX]

[TEX]\phi = \frac{\pi}{4}[/TEX].Chọn C.
 
H

hoangtrungneo

cũng hay

Cùng trả lời 1 số bài tập trắc nghiệm naz:
Bài 1:
Cho dòng điện xoay chiều có cường độ dòng điện tức thời là
[TEX]i = 8\cos(100\pi t + \frac{\pi}{3}) (A). [/TEX]Hỏi kết luận nào sau đây là sai?
A. T dòng điện = 0.02s
B I hiệu dụng = 8
C f = 50Hz
D. Biên độ dòng điện = 8 A

\Rightarrow Câu B sai


Bài 2
Một đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều 220V - 50Hz, điện áp của mỗi đèn là 110 V. Biết trong 1 chu kì đèn sáng 2 lần và tắt 2 lần. khoangr thời gian 1 lần đèn tắt là bao nhiêu:
A[TEX] \frac{1}{150} [/TEX]
B[TEX]\frac{1}{50}[/TEX]
C[TEX]\frac{1}{300} [/TEX]
D[TEX]\frac{2}{150}[/TEX]

\Rightarrow Câu C đúng

Bài3
Một đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếop. Biết rằng
[TEX]U_{L_o} = \frac{1}{2}U_{C_o}[/TEX]
So với dòng điện, điện áp 2 đầu đoạn mạch sẽ:
A cùng pha
B sớm pha
C trễ pha
D vuông pha

Câu C đúng

Bài 4 Dòng điện xoay chiều có [TEX] i = I_o\cos(\omega t + \varphi_i) [/TEX] trong mỗi giây đổi chiều mấy lần?


Trong mỗi giây đổi chiều 2f lần (f là tần số)
 
Last edited by a moderator:
D

daihieptimtriki

bạn hãy giải thử bài 5.18 trong sách bài tập vật lí 12 nâng cao
bài này sách giải toán vật lí dùng cho học sinh chuyên Lê Hồng Phong giải bằng tích phân
các bạn hãy thử thảo luận thử xem
 
Z

zeozeovt

câu 1 là lí thuyết [3s]--> c
câu 2 suy luận hình học theo vec tơ fresnel thì cos(fj)=Căn2/2
mở rộng : khi đó P(max) =U(bình phương)/ 2R
+Đối với bài toán tìm R để P(max) --> R=|zL - zC| [ đối với cuộn cảm có điện trở --> R= Căn(r2 + (zL - zC)2)
câu 3 cách nhớ công thức (cơ bản) Cu bình = Ly bình
cách nhớ công thức 1 phát ra luôn (đối với bài toán về cực đại của Umax Imax) cách này hơi tế nhị liện lạc wa Y!M ox_bx88 để biết thêm chi tiết .
giải như bạn PQNGA rất chi tiết và chính xác .
câu 4 câu nay mang tính chât hiểu bài
các bạn để í trong sách giáo khoa NC phần mạch LC có cái đồ thị của điện tích được liên thông giống như con lắc đơn . cái này nên sử dụng phương pháp fresnel thì ra nhanh . Áp dụng cho rất nhiều bài Lc điểm hình trong ĐH 2008-2007
Hoặc thay số bấm máy tính xét trong 0.01(s)
 
H

harry18

Đây là 1 số câu trắc nghiệm về phần dòng điện xoay chiều mà mình đã lọc ra từ đề thi ĐH năm 2007 !!Moi người cùng làm
Cấu
Trong 1 đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện C thì hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch :
A sớm pha [TEX]\frac{\pi}{2}[/TEX]
B Trễ pha [TEX]\frac{\pi}{4}[/TEX]
C Trễ pha [TEX]\frac{\pi}{2}[/TEX]D Sớm pha [TEX]\frac{\pi}{4}[/TEX]

Câu 2
Đặt hiệu điện thế [TEX]u= U_0\sin\omega t ([TEX]U_0[/TEX] và[TEX] \omega[/tex] không đổi) vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết L và C ko đổi. Điều chỉnh R để machj đạt công suất P max. khi đó hệ số công suất của đoạn mạch =?
A 0.5
B 0.85
C [TEX]\frac{\sqrt2}{2}[/TEX]
D 1

Câu 3
Một mạch dao động điện từ gồm [TEX]C= 0.125 \mu F[/TEX] và [TEX]L =50 \mu H[/TEX]. R = 0. [TEX]U_{max} = 3 V[/tex] .[TEX] I_{max} =? [/tex]
A 7.5\sqrt2 mA
B 15 mA
C 7.5 A
[TEX]D 0.15A[/TEX]
Câu 4
Dòng điện chạy qua 1 đoạn mạch có biểu thức[TEX] i = I_0\sin 100\pi t[/TEX]. Trong khỏng thời gian từ 0--->0.01s cường độ dòng điện có giá trị tức thời = 0.5I_0 vào những thời điểm nào?
A [TEX]\frac{1}{400}[/TEX] và[TEX] \frac{2}{400}[/TEX]
B [TEX]\frac{1}{500} [/TEX]và [TEX]\frac{3}{500}[/TEX]
C [TEX]\frac{1}{300}[/TEX] và[TEX] \frac{2}{300}[/TEX]
D[TEX] \frac{1}{600}[/TEX] và[TEX] \frac{5}{600}[/TEX]Tạm thế đã .............Chốc post típ

Không biết đúng không............................................................
 
P

pqnga

Cho mạch điện
[TEX]u_{AB} = 120\sqrt2\cos100\pi t V[/TEX].[TEX] R_a = 0, R_v =\infty[/TEX]...[TEX]R = 80\Om[/TEX]. [TEX]C = \frac{10^3}{4\pi} \mu F[/TEX], cuộn dây thuần cảm.
1.[TEX] L = \frac{1}{\pi}[/TEX] H .
XĐ số chỉ Ampe kế và Vôn kế.
Viết biểu thức i, u ở 2 đầu vôn kế.
[TEX]\cos\varphi = ? [/TEX](hệ số công suất của mạch)
2. L thay đổi thấy Ampe kế chỉ giá trị max-->L = ? P = ?
3. Vôn kế chỉ max, xác định L =? khi đó Ampe kế chỉ bao nhiêu ? Vôn kế??

:khi (35):
untitled-17.jpg

Lúc nãy tui nhìn nhầm.

Hình như I ~ 1,02 (A), còn U ~ 122,09 (V)

cosφ =[TEX] \frac{R}{Z}[/TEX] ~ 0,68.

Tui làm ra I = 1,074 A, U = 122,0904 V

Còn câu b chưa tính. Có phải không pqnga ơi


SR các bạn hôm nọ tui đánh nhầm đề chỗ [tex]\omega[/tex] ấy phải = [tex]100\pi[/tex] chứ ko phải là 120pi ...Hôm nay mới coi lại ....... các bạn sửa lại nha......
 
H

harry18

SR các bạn hôm nọ tui đánh nhầm đề chỗ [tex]\omega[/tex] ấy phải = [tex]100\pi[/tex] chứ ko phải là 120pi ...Hôm nay mới coi lại ....... các bạn sửa lại nha......

Trời ơi, thế mà ông này ông làm ra kết quả từ khi chưa sửa đề. Cho ông làm tiên tri có vẻ được nhỉ.
I=1,2
V=120
I=1,2.[TEX]\sqrt2\[/TEX].COS(120.[TEX]\pi [/TEX].t-[TEX]\frac{37\pi }{180}[/TEX])
U=120[TEX]\sqrt2\[/TEX].COS(120[TEX]\pi [/TEX]t-[TEX]\frac{53\pi }{180}[/TEX])
[TEX]\cos\varphi = 0.798635522222[/TEX]

Câu 4 chưa có lời giải thích Harry18 làm luôn đi ............Nhớ giải thích chi tiết vào nhá

Câu này để chiều nha, giờ tui đi học rồi
 
Top Bottom