[ Vật Lí 12 ] Dòng điện xoay chiều^^

M

master007

tui có bài này bà làm thử nhá ...tui nghĩ mãi mà vẫn chưa ra ..:)
cho mạch điện xoay chiều có AM chứa cuộn cảm có điện trở .mắc nối tiếp AM với MB có chứa hộp X mắc sông song với hộp X là khoá K .[TEX]{U}_{ab}=120\sqrt{2}cos(100\pi t) (V)[/TEX]
1 . Khi đóng khoá K thì I=2 A ,dòng diện lệch pha so với Uab là 30 độ .tính R,L
2. khi mở k i=1A. [TEX]{U}_{AM}[/TEX]lệch pha 90 độ so với[TEX]{U}_{BM}[/TEX]
a. tính hiệu suất tiêu thụ của X
b.X gồm 2 trong 3 phần tử R,L,C nối tiếp . tìm cấu tạo của X .
untitled-12.jpg
 
Last edited by a moderator:
P

pqnga

tui có bài này bà làm thử nhá ...tui nghĩ mãi mà vẫn chưa ra ..:)
cho mạch điện xoay chiều có AM chứa cuộn cảm có điện trở .mắc nối tiếp AM với MB có chứa hộp X mắc sông song với hộp X là khoá K .[TEX]{U}_{ab}=120\sqrt{2}cos(100\pi t) (V)[/TEX]
1 . Khi đóng khoá K thì I=2 A ,dòng diện lệch pha so với Uab là 30 độ .tính R,L
2. khi mở k i=1A. [TEX]{U}_{AM}[/TEX]lệch pha 90 độ so với[TEX]{U}_{BM}[/TEX]
a. tính hiệu suất tiêu thụ của X
b.X gồm 2 trong 3 phần tử R,L,C nối tiếp . tìm cấu tạo của X .
untitled-12.jpg

1)[TEX] r = 30\sqrt3[/TEX]
[TEX]L = \frac{3}{10\pi}[/TEX]
2
b) có R và C
Do U_{AB} sớm pha hơn i ==> U_X trễ pha hơn i [TEX]\frac{\pi}{3}[/TEX]

[TEX]U_x = \sqrt{U^2 - U_{AM}^2} = \sqrt{120^2 - 60^2 } = 60sqrt{3}[/TEX]

[TEX]P_x =U_xI\cos\frac{\pi}{3} = 30\sqrt3[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
P

pqnga

Bài 11: Xác định L,C và số chỉ các Vôn kế

\inftythêm bài nữa làm đỡ buồn nha:
Cho mạch điện như hình vẽ:(Khi làm bài nhớ vẽ lại hình nha)
[TEX]R = 80 \Om[/TEX].[TEX] R_v \rightarrow \infty[/TEX], R_A =0. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch MN 1 hiệu điện thế xoay chiều [TEX]u = 80\sqrt6\cos(100\pi t) V[/TEX]. Khi đó Ampe kế chỉ 1A. U 2 đầu Vôn kế 1 lệch pha [TEX]\frac{\pi}{2}[/TEX] so với [TEX]U_{MN}. [/TEX]Hiệu điện thế 2 đầu Vôn kế 2 sớm pha [TEX] \frac{\pi}{6}[/TEX] so vói [TEX]U_{MN}. [/TEX]
Xác định L của cuộn cảm cuộn dây. Điện dung C & số chỉ các Vôn kế


untitled-13.jpg
 
G

giangln.thanglong11a6

[TEX]U_{MN}=80\sqrt{3}[/TEX]
[TEX]Z_{MN}=\frac{U_{MN}}{I_A}=80\sqrt{3}[/TEX]
Vẽ giản đồ vector.
Ta suy ra [TEX]u_L[/TEX] sớm pha [TEX]\frac{\pi}{6}[/TEX] so với [TEX]u_{MN}[/TEX].
Do đó [TEX]U_L=\frac{U_{MN}}{cos30}=160V.[/TEX]
[TEX]Z_L=\frac{U_L}{I_A}=160\Omega [/TEX]
[TEX]L=\frac{Z_L}{\omega }=\frac{8}{5\pi}[/TEX]
Từ giản đồ suy ra tiếp[TEX] U_L>U_C[/TEX]
[TEX]Z^2=R^2+(Z_L-Z_C)^2[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow Z_C= Z_L-\sqrt{Z^2-R^2}=80(2-\sqrt{2})[/TEX]
Từ đây tính được C.
[TEX]U_{V_2}=U_L-U_C=I_A(Z_L-Z_C)=80\sqrt{2}V[/TEX]
[TEX]U_{V_1}=\sqrt{U_R^2+U_C^2}=92,72V[/TEX]
 
P

pqnga

[TEX]U_{MN}=80\sqrt{3}[/TEX]
[TEX]Z_{MN}=\frac{U_{MN}}{I_A}=80\sqrt{3}[/TEX]
Vẽ giản đồ vector.
Ta suy ra [TEX]u_L[/TEX] sớm pha [TEX]\frac{\pi}{6}[/TEX] so với [TEX]u_{MN}[/TEX].
Do đó [TEX]U_L=\frac{U_{MN}}{cos30}=160V.[/TEX]
[TEX]Z_L=\frac{U_L}{I_A}=160\Omega [/TEX]
[TEX]L=\frac{Z_L}{\omega }=\frac{8}{5\pi}[/TEX]
Từ giản đồ suy ra tiếp[TEX] U_L>U_C[/TEX]
[TEX]Z^2=R^2+(Z_L-Z_C)^2[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow Z_C= Z_L-\sqrt{Z^2-R^2}=80(2-\sqrt{2})[/TEX]
Từ đây tính được C.
[TEX]U_{V_2}=U_L-U_C=I_A(Z_L-Z_C)=80\sqrt{2}V[/TEX]
[TEX]U_{V_1}=\sqrt{U_R^2+U_C^2}=92,72V[/TEX]


giangln.thanglong11a6 ak`! Bạn có tính đến cuộn dây có điện trở thuần chưa vậy?? Bài này cần phải xét TH có điện trở thuần trong cuộn dây nữa
đáp số bài này tui ra không giống của bạn cho lắm
 
M

master007

v1 chỉ 80v ........v2 chỉ 120v ...............L=0,50929H ;))....XONG KO CẦN GIẢI THÍCH
còn cuộn dây có điện trở thì tui bó cánh ;))
 
Last edited by a moderator:
G

giangln.thanglong11a6

giangln.thanglong11a6 ak`! Bạn có tính đến cuộn dây có điện trở thuần chưa vậy?? Bài này cần phải xét TH có điện trở thuần trong cuộn dây nữa
đáp số bài này tui ra không giống của bạn cho lắm

Ớ cuộn dây có cả điện trở thuần à? Nhưng giả thiết bạn cho có đủ không đấy?
Tớ cũng ra L=0,5029 giống master007, còn nếu cuộn cảm có điện trở thì chịu thôi.
 
P

pqnga

tất nhiên là đủ rùi. Thế này nhé bạn giả sử TH cuộn cảm không có điện trở thuần...Rùi bạn tính độ lệch pha giữa u và i theo CT: [TEX]\varphi = \frac{U_R}{U}[/TEX]
Mặt khác theo bài ra thì ta lại tính được độ lệch pha của u với i lại là [TEX]\frac{\pi}{3}[/TEX] khác so với kết quả vừa tìm được ==> cuộn dây có điện trở.
Sau đó thì vẽ giản đồ fresnen ra dựa vào đó là tính được mà
Bạn thử làm lại đi nhé. Chúc bạn sớm tìm ra được đáp án rùi nối cho tui biết nha!!
Bạn cứ post bài lên rùi tối tui post bài giải lên đọ đáp án^^/
 
P

pqnga

Bài giải bài 11
giả sử TH cuộn cảm không có điện trở thuần, khi đó:

[TEX] \cos\varphi = \frac{U_R}{U} =\frac{1}{\sqrt3} [/TEX]

=> [TEX]\varphi \approx \frac{54\pi}{180} (Rad)[/TEX]

Đồng thời, [TEX]U_2 = U_{LC} , U_{LC}[/TEX] sớm pha [TEX]\frac{\pi}{6}[/TEX] so với

[TEX]U_{MN} ==> U_{MN][/TEX] lệch pha [TEX]\frac{\pi}{3}[/TEX]

==> cuộn cảm có điện trở thuần.
Theo đề bài ta có thể dựng giản đồ như sau:
bai11.jpg

Lúc này: dựa vào hệ thức lượng trong tam giác thường ta tính được :

[TEX]\frac{U_R}{\sin\frac{\pi}{6}} = \frac{U_{MN}}{\sin\beta}[/TEX]

. Do [TEX]\beta [/TEX]là góc tù nên [TEX]\beta = \frac{2\pi}{3}[/TEX]

==> [TEX]\varphi = \frac{\pi}{6}[/TEX]

==> [TEX]U_2 = U_ R = 80V[/TEX] ==>

Vôn kế [TEX]V_2[/TEX] chỉ 80V
==> độ lệch pha giữa U_1 và i là \frac{pi}{3} và trễ pha hơn i.
từ giảin đồ tính đc:

[TEX]\frac{U_1}{U_R} = \cos\frac{\pi}{6}[/TEX]==> [TEX]U_1 = \frac{U_R}{\frac{1}{2}} = 160V [/TEX]

==Vôn kế V_2 chỉ 160V

==>[TEX]U_C = \frac{U_1}{\sin\frac{\pi}{3}} = 80\sqrt3 V[/TEX]

-> [TEX]Z_c = \frac{U_C}{I} = 80\sqrt3[/TEX] ==> [TEX]C =\frac{1}{8000\sqrt3\pi} \approx 23 . 10^{-6} F \approx 23 \mu F[/TEX]

Lại có
[TEX]U_{LC} = U_2\sin\frac{\pi}{3} = 40\sqrt3 = U_L - U_C[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
M

master007

một điện trở thuần R=30 ôm và một cuộn dây được mắc nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch .Khi đặt hiệu điện thế ko đổi 24v vào 2 đầu đoạn mạch này thì dòng điện đi qua nó có cường độ 0.6 A . Khi đặt 1 hiệu điện thế xoay chiều tần số 50 hz vào 2 đầu đoạn mạch thì dòng điện chạy qua nó lệch phạ 45 độ so với hiệu điện thế này .Tính điện trở thuần r và độ tự cảm của cuộn dây :
A . r=11ôm ,L=0,17H
B . r=10 ôm ,L=0,127H
C . r=13ôm .L=0,27H
D . ko có đáp án đúng ;))
 
Last edited by a moderator:
P

pqnga

một điện trở thuần R=30 ôm được mắc song song với một cuộn dây được mắc nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch .Khi đặt hiệu điện thế ko đổi 24v vào 2 đầu đoạn mạch này thì dòng điện đi qua nó có cường độ 0.6 A . Khi đặt 1 hiệu điện thế xoay chiều tần số 50 hz vào 2 đầu đoạn mạch thì dòng điện chạy qua nó lệch phạ 45 độ so với hiệu điện thế này .Tính điện trở thuần r và độ tự cảm của cuộn dây :
A . r=11ôm ,L=0,17H
B . r=10 ôm ,L=0,127H
C . r=13ôm .L=0,27H
D . ko có đáp án đúng ;))


[TEX] R = r+ R = \frac{U}{I} = 40[/TEX]
->r = 10
[TEX]\tan\varphi= \frac{Z_L}{R+r} = 1[/TEX]
--> [TEX]Z_L = 40 ==> L = \frac{40}{100\pi} = 0.127H[/TEX]
 
P

pqnga

Bài 13

Đây là 1 dạng bài tập khá hay!@. Nó cùng dạng với bài tớ post lên lần trước mọi người thử làm xem nhé^^
Cho mạch điện như hình vẽ
untitled-15.jpg

Đặt vào 2 dầu AB một mạch xoay chiều ổn định
[TEX]u_{AB} = 200\sqrt2\cos(100\pi t - \frac{\pi}{6}) (V)[/TEX]
Khi[TEX] C = \frac{1}{\sqrt3 \pi}.10^{-4} (F)[/TEX] thì 2 Vôn kế chỉ cùng trị số và điện áp[TEX] u_{AM}[/TEX] giữa 2 điểm A và M lệch pha so với điện áp [TEX]u_{MB}[/TEX] giữa 2 điểm M, B một góc[TEX] \frac{2\pi}{3}[/TEX] (Rad)
Coi điện trở các Vôn kế rất lớn và điện trở của dây nối không đáng kể
1) chứng tỏ rằng cuộn dây có điện trở r. Tính r, L
2) Viết biểu thức cường độ dòng điệnk tức thời qua tụ điện

xong ùi tớ chỉnh lại ùi đấy
Harry_18 làm đj nhá
 
Last edited by a moderator:
H

harry18

Đâu là A, B, M, N hả bạn ơi. Bạn chỉnh lại ảnh đi?
Còn cách làm thì bạn cứ giả sử cuộn dây không có điện trở, rồi tính bình thường => 1 điều vô lí
cụ thể thì bạn phải chỉ rõ các điểm đã
 
M

master007

[TEX][/TEX]
Đây là 1 dạng bài tập khá hay!@. Nó cùng dạng với bài tớ post lên lần trước mọi người thử làm xem nhé^^
Cho mạch điện như hình vẽ
untitled-15.jpg

Đặt vào 2 dầu AB một mạch xoay chiều ổn định
[TEX]u_{AB} = 200\sqrt2\cos(100\pi t - \frac{\pi}{6}) (V)[/TEX]
Khi[TEX] C = \frac{1}{\sqrt3 \pi}.10^{-4} (F)[/TEX] thì 2 Vôn kế chỉ cùng trị số và điện áp[TEX] u_{AM}[/TEX] giữa 2 điểm A và M lệch pha so với điện áp [TEX]u_{MB}[/TEX] giữa 2 điểm M, B một góc[TEX] \frac{2\pi}{3}[/TEX] (Rad)
Coi điện trở các Vôn kế rất lớn và điện trở của dây nối không đáng kể
1) chứng tỏ rằng cuộn dây có điện trở r. Tính r, L
2) Viết biểu thức cường độ dòng điệnk tức thời qua tụ điện

xong ùi tớ chỉnh lại ùi đấy
Harry_18 làm đj nhá

a. cuộn cảm có r do đoạn AM chỉ chứa C mà lệch pha so với MB góc 120 độ ....nên trong cuộn cảm cần có r .
r=150
L=[TEX] \frac{3}{2\pi} [/TEX]H
b. i=[TEX]\frac{2}{\sqrt3}\sqrt{2}.cos(100\pi t [/TEX]A.
đấy tui sửa rùi đấy cho ý kiến nha ;))
 
Last edited by a moderator:
G

gjrl_0nljn3_1991

Tớ có bài này:
Hai vật cùng dao động từ biên với T1=2T2
Tính thời gian ngắn nhất hai vật gặp nhau.
 
P

pqnga

@master007 xBi jo thì đúng ùi đó ^^ còn bài sau nữa cố jai nốt na
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom