Topic dành cho những bạn nào 94 năm nay thi đại học!!!!!! Ver.2

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi tbinhpro, 21 Tháng một 2012.

Lượt xem: 145,608

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. lithoi_cp

  lithoi_cp Guest

  Đề câu hệ bị nhầm 1 chút. Mình đã sửa rồi nhé. ==!
   
 2. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Từ phương trình (2) ta suy ra: $b \ge 0$.
  Với $a=0$ ta có: $(2) \Leftrightarrow 0 = 1\ (\text{vô lý})$
  Với $a >0$, ta có: $$\begin{aligned} (2) \Leftrightarrow & b+ b \sqrt{b^2 +1 } = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^2} \sqrt{\frac{1}{a^2} + 1} \\ \Leftrightarrow & b=\frac{1}{a^2} \text{(Do hàm số } f(t) = t + t \sqrt{t^2+1} \text{đồng biến trên khoảng } (0; +\infty) \text{)} \end{aligned}$$ Thay vào (1) ta được: $$\begin{aligned} & a^6+2a^5 + a^4 + 2a - 6 =0 \\ \Leftrightarrow & (a^5 + 3a^4 + 4a^3 + 4a^2 + 4a + 6)(a-1) =0 \\ \Leftrightarrow & a= 1\end{aligned}$$
   
 3. lithoi_cp

  lithoi_cp Guest

  Bài này bạn nào nêu hướng làm rõ nét 1 chút đi để mọi người cũng tham khảo.
   
 4. maxqn

  maxqn Guest

  +) Tìm giao điểm M của $(d)$ và $(P)$
  +) Tìm VTCP của đt $(\Delta)$: $\overrightarrow{u_2} = [\overrightarrow{u_1};\overrightarrow{n}]$ với $\overrightarrow{u_1}, \overrightarrow{n}$ lần lượt là 1 VTCP của $(d)$ và 1 VTPT của mp $(P)$

  +) Gọi $H$ là điểm thuộc $(d')$ là hình chiếu của $(d)$ lên $(P)$
  Tới đây là đi tìm điểm H sao cho kcách từ H đến $(d)$ bằng $h$.

  (Tính toán cực mệt T___T)
   
 5. lithoi_cp

  lithoi_cp Guest

  Bạn có thể vẽ hình minh họa ra giùm mình được k? Mình vẫn chưa hình dung ra cách làm bài này lắm. Hic
   
 6. duynhana1

  duynhana1 Guest

  Bạn "Cảm ơn" tất cả bài viết trong TOPIC đã trả lời cho bạn đi :p, bạn nhờ người ta mà không cảm ơn là sao :D.^^
   
 7. maxqn

  maxqn Guest

  PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
  Câu I: Cho hàm số $y =\frac43x^3 - (2m+1)x^2 + (m+2)x + \frac13$ (m là tham số) (1) có đồ thị là $(C_m)$
  1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi $m = 1$
  2. Gọi A là giao điểm của đồ thị $(C_m)$ với trục tung. Tìm m để tiếp tuyến tại A của đồ thị tạo với 2 trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng $\frac13

  Câu II:
  1. Giải phương trình
  $$cos3x + \frac1{cosx} = 1 + 4cos{\left(x + \frac{2\pi}3 \right)}.cos{\left(x - \frac{2\pi}3 \right)}$$
  2. Giải phương trình
  $$(x+4)^2 - 6\sqrt{x^3+3x} = 13$$

  Câu III: Tính tích phân:
  $$\displaystyle I = \int\limits_{0}^{\frac{\pi}4} \frac{sinx}{2cosx+5sinx.cos^2x}dx $$
  Câu IV: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy ABCD là hình thang cân ($AB // CD$), $AB = 2CD = 4a; BC = a\sqrt{10}$. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Biết SO vuông góc với mp$(ABCD)$ và mặt bên $SAB$ là tam giác đều. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ và tính cosin góc giữa 2 đường thẳng SD và BC.


  Câu V: Cho $a,b,c > 0$ Tìm GTNN của biểu thức:
  $$P = \frac{a+b}{a+b+c} + \frac{b+c}{b+c+4a} + \frac{c+a}{c+a+16b}$$

  PHẦN RIÊNG:
  A. Theo chương trình chuẩn

  Câu VI.a:
  1. Trong mp với hệ tọa độ $Oxy$ cho $\Delta{ABC}$ nội tiếp đường tròn $(T): x^2 + y^2 -4x - 2y - 8=0$. Đỉnh A thuộc tia Oy, đường cao vẽ từ C nằm trên đường thẳng $d: x + 5y = 0$. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C biết rằng đỉnh C có hoành độ nguyên.

  2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mp $(P):x + y + z + 2 = 0$ và đường thẳng $(d): \frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+1}{-1}$. Gọi M là giao điểm của $d$ và $(P)$, viết pt đường thẳng $\Delta$ nằm trong mp $(P)$, vuông góc với $d$ và cách M 1 khoảng bằng $\sqrt{42}$

  Câu VII.a: Tìm số phức $z$ thỏa mãn: $|z| = |z - 2 - 2i|$ và $\frac{z-2i}{z-2}$ là số ảo

  B. Theo chương trình nâng cao
  Câu VI.b:
  1. Trong mp với hệ tọa độ Oxy, cho 2 đường tròn $(C_1): (x-1)^2 + (y+2)^2 = 5$ và $(C_2): (x+1)^2 + (y+3)^2 = 9$. Viết pt đường thẳng $\Delta$ tiếp xúc với $(C_1)$ và cắt $(C_2)$ tại 2 điểm A, B sao cho $AB = 4$

  2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình thoi ABCD có diện tích $12\sqrt2$. Đỉnh A thuộc trục Oz, đỉnh C thuộc mp Oxy; 2 đỉnh B, D thuộc đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$ và B có hoành độ dương. Tìm tọa độ A, B, C, D.

  Câu VII.b: Giải hệ phương trình
  $$\begin{cases} e^x - e^y = (lny-lnx)(1+xy) \\ 2^{lnx + 2lny} - 3.4^{lnx} = 4.2^{lny} \end{cases}$$
  --------------------
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng sáu 2012
 8. newstarinsky

  newstarinsky Guest  ĐK [TEX]x\geq 0[/TEX]

  Phương trình tương đương

  [TEX]x^2+8x+3=6\sqrt{x(x^2+3)}[/TEX]

  Đặt [TEX]u=\sqrt{x^2+3}>0[/TEX]

  PT trở thành [TEX]u^2-6\sqrt{x}.u+8x=0[/TEX]

  [TEX]\triangle' =9x-8x=x[/TEX]

  [TEX]u_1=3\sqrt{x}+\sqrt{x}=4\sqrt{x}\\u_2=2\sqrt{x}[/TEX]

  Khi [TEX]u_1=4\sqrt{x}[/TEX] ta có

  [TEX]x^2+3=16x[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow\left[\begin{x=8+\sqrt{61}}(tm)\\{x = 8-\sqrt{61}}(tm)[/TEX]

  Khi [TEX]u_2=2\sqrt{x}[/TEX] thì

  [TEX]x^2+3=4x[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow\left[\begin{x=1}(tm)\\{x = 3}(tm)[/TEX]
   
 9. so_0

  so_0 Guest

  A(0;1/3)
  phương trình tiếp tuyến tại A:
  $(d): y=(m+2)x+\frac{1}{3}$
  gọi B, C lần lượt là giao điểm của (d) với Ox, Oy
  $B(\frac{-1}{3(m+2)};0)$
  $C(0; \frac{1}{3})$
  diện tích OBC là $\frac{1}{3}$
  $\Leftrightarrow |\frac{-1}{3(m+2)}|.\frac{1}{3}. \frac{1}{2}= \frac{1}{3}$
  $\Leftrightarrow m=\frac{-11}{6}, m=\frac{-13}{6}$
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng sáu 2012
 10. so_0

  so_0 Guest


  đặt z=x+yi
  thay vào (1) ta được:
  x=2-y
  thay vào (2) trở thành:
  $W=\frac{2-y+(y-2)i}{-y+yi}$
  giả thiết W là số thuần ảo
  $\Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}(y-2)y}{y^2}=0 $
  $\Leftrightarrow y=2 --> x=0 $
  vậy $z=2i$
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng sáu 2012
 11. maxqn

  maxqn Guest

  Cách đẹp hơn là chia cho x :p
  -------------------------------------------------------------
   
 12. newstarinsky

  newstarinsky Guest

  ĐK [TEX]cosx\not=0[/TEX]

  PT trở thành

  [TEX]cos3x+\frac{1}{cosx}=1+2(cos2x-\frac{1}{2})[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow cos3x+\frac{1}{cosx}=2cos2x[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow cos3x.cosx+1=2cos2x.cosx[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow (4cos^3x-3cosx).cosx+1=cos3x+cosx[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow 4cos^4x-3cos^2x+1=4cos^3x-2cosx[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow (cosx-1)^2.(2cosx+1)^2=0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow\left[\begin{cosx=1}\\{cosx = -\frac{1}{2}}[/TEX]
   
 13. so_0

  so_0 Guest


  điều kiện cosx kgác 0
  phương trình tươg đương:
  $$cos3x+\frac{1}{cosx}=cos2x$$
  $$\Leftrightarrow 4cos^4x-4cos^3x-3cos^2x+2cosx+1=0$$
  $$\Leftrightarrow (cosx-1)^2.(2cosx+1)^2=0$$
  $$\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{} x=k2\pi \\ x=\frac{2\pi}{3}+k2\pi \\x=-\frac{2\pi}{3}+k2\pi \end{array} \right.$$
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng sáu 2012
 14. so_0

  so_0 Guest


  [TEX]I=\int_{}^{}\frac{tanx}{cos^2x(2tan^2x+5tanx+2)}dx[/TEX]
  đặt t=tanx
  [TEX]I=\int_{}^{}\frac{t}{2t^2+5t+2}dt[/TEX]
  ...
  gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, CD
  dễ dàng chứng minh được [TEX]OM=2ON=2a[/TEX]
  --> [TEX]SO=[/TEX]
  ---> V=
  ta có BC// DM
  --> cos(SD, BC)=cos(SD,DM)
  dùng định lí cos trong tam giác
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng sáu 2012
 15. so_0

  so_0 Guest

  M(5/3; -10/3; -1/3)
  delta có VTCP
  $$\vec{u}=[\vec{n},\vec{u_d}]=(-1;1;0) với \vec{n} là VTPT của (P)$$
  gọi (Q) là mp chứa M và vuông với (\delta)
  (Q):-x+y+5=0
  gọi (d2)=(Q) giao với (P)
  $$\vec{u_{(d2)}}=[\vec{u},\vec{n}]=(1;1;-2)$$
  gọi N thuộc (d2) --> N(5/3+t; -10/3+t; -1/3-2t)$$
  $$\vec{MN}=(t;t;-2t)$$
  giả thiết MN=\sqrt{42}
  --> t=6
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng sáu 2012
 16. so_0

  so_0 Guest

  A(0;4) vì A thuộc tia Oy
  C(5;-1)
  (AB): 5x-y+4=0
  --> là ngiệm của hệ [tex]\left{(AB)\\(C)[/tex]
   
  Last edited by a moderator: 27 Tháng sáu 2012
 17. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Đặt $\begin{cases} x=a+b+c \\ y=b+c+4a \\ z = c+a+16b \end{cases}$
  Nói chung là mấy dạng này cứ đặt hết mấy cái mẫu ý ^^
   
 18. Bạn ơi cho mình hỏi là cái công thức diện tích trên có được xài trong bài thi không bạn :D
   
 19. maxqn

  maxqn Guest

  Thế c nghĩ cái cthức đó từ đâu ra =.=" Cthức tính diện tích tam giác vuông mà =.="
   
 20. nhoxlovevnn

  nhoxlovevnn Guest

  có bạn nào biết làm bài VI/2 phần nâng cao ko, chỉ mình với @@
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->