Topic dành cho những bạn nào 94 năm nay thi đại học!!!!!! Ver.2

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi tbinhpro, 21 Tháng một 2012.

Lượt xem: 148,968

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. li94

  li94 Guest

  Đề thi thử đại học số 18

  ĐỀ THI THỬ SỐ 18

  Câu I :
  Cho hàm số[TEX] y =x^3 + 3x^2 + mx+1 [/TEX]( Cm)
  1.khảo sát khi m = 3
  2.Xác định m để (Cm) cắt đt y = 1 tại 3 điểm pb C(0;1) , D , E sao cho tiếp tuyến của (Cm) tại D và E vuông góc vs nhau.
  Câu II

  1.Giải hệ [TEX] \left{x-2y - \sqrt{xy} = 0 \\ \sqrt{x-1} - \sqrt{2y-1} = 1[/TEX]

  2.Tìm[TEX] x \in (0; \pi)[/TEX] thoả [TEX] cotx - 1 = \frac{cos2x}{1+ tanx} + sin^2x - \frac{1}2sin2x[/TEX]  Câu III
  1. Trên cạnh AD của hình vuông ABCD có độ dài a , lấy M sao cho AM = x ( 0<x<a)
  Trên đt vuông góc với (ABCD) tại A lấy S sao cho SA = 2a.
  a,Tính kc từ M đến (SAC)
  b, Kẻ MH vuông góc với AC tại H.Timg vị trí của M để V chóp SMCH max

  2. Tính TP [TEX] I = \int_{0}^{\frac{\pi}4}(x+ sin^22x)cos2xdx[/TEX]  Câu IV .Cho a , b ,c thoả a + b + c = 1

  CMR[TEX] \frac{a+b^2}{b+c}+ \frac{b+c^2}{a+c}+\frac{c+a^2}{a+b}\geq2[/TEX]
  Câu V.
  1.Trong mp Oxy cho tam giác ABC biết A (2;-3) , B (3;-2) có S = 3/2 và trọng tâm thuộc đt (d) : 3x - y - 8 = 0.Tìm C.

  2.Trong không gian với hệ Oxyz cho 2 điểm A (1;4;2) và B(-1;2;4)

  và đt (d)[TEX] \frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}1 = \frac{z}2[/TEX].Tìm M trên (d) sao cho [TEX]MA^2 + MB^2 = 28[/TEX]  Câu VI
  : Gải BPT [TEX](2+\sqrt{3})^{x^2 -2x+1} + (2-\sqrt{3})^{x^2-2x-1} \leq \frac{4}{2-\sqrt{3}}[/TEX]

  Chúc mọi ng năm mới vui vẻ. Thi đỗ đại học hết nhá.

   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng một 2012
 2. canmongtay

  canmongtay Guest

  He..mở hàng cho đề mới nhé:D
  T chém câu 1
  Phương trình hoành độ giao điểm của 2 đường là
  x^3+3x^2+mx+1=1
  [TEX]\Leftrightarrow x(x^2+3x+m)=0[/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow x=0 hay x^2+3x+m=0[/TEX](*)
  (Cm) cắt dt y=1 tại C(0,1), D,E phân biệt thì
  pt(*) phải có 2 nghiệm phân biệt xD, xE #0
  <...> delta >0 và f(0)#0
  <....> m#0 và m< 9/4(1)
  Khi đó tiếp tuyến tại D,E có hệ số góc lần lượt là
  kD=y'(xD)=3xD^2+6xD+m=-(3xD+2m)
  kE=y'(xE)=3xE^2+6xE+m=-(3xE+2m)
  Các tiếp tuyến tại D và E vg vs nhau khi và chỉ khi
  kD.kE=-1
  [TEX]\Leftrightarrow (3xD+2m)(3xE+2m)=-1[/TEX]
  <....>9xDxE+6m(xD+xE)+4m^2=-1
  <.....>9m+6m(-3)+4m^2=-1
  <......>4m^2-9m+1=0
  <......>[TEX]m= \frac{9+\sqrt{65}}{8} + m= \frac{9- \sqrt{65}}{8} [/TEX](2)
  từ(1)+(2)....> nghiêm m như trên thỏa mãn đề bài
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng một 2012
 3. passingby

  passingby Guest

  \Leftrightarrow[TEX]I=\int_{}^{}xcos2xdx + \int_{}^{}cos2xsin^2{2x}dx[/TEX]
  \Leftrightarrow[TEX]I=\int_{}^{}xcos2xdx +\int_{}^{}sin^2{2x}d(sin2x)[/TEX]
  \Leftrightarrow[TEX]I=\int_{}^{}xcos2xdx + \frac{sin^3{2x}}{3}[/TEX]
  Tính [TEX]I1=\int_{}^{}xcos2xdx [/TEX]
  Đặt [TEX]u=x \Leftrightarrow du=dx[/TEX]
  [TEX]dv=cos2xdx \Leftrightarrow v =\frac{sin2x}{2}[/TEX]
  \Rightarrow[TEX]I1=\frac{xsin2x}{2} - \frac{1}{2}\int_{}^{}sin2xdx[/TEX]
  \Leftrightarrow[TEX]I1=\frac{xsin2x}{2} - \frac{cos2x}{4}[/TEX]
  ............
  (đang thế cận =)) )
  Xong :D
  [TEX]I=\frac{7}{12} + \frac{pi}{4}[/TEX]

  :-??
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng một 2012
 4. ngocthao1995

  ngocthao1995 Guest

  M thuộc d -->[TEX] M(1-t,-2+t,2t)[/TEX]

  [TEX]MA^2+MB^2=28[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow t^2+(6-t)^2+(2-2t)^2+(-2+t)^2+(4-t)^2+(4-2t)^2=28[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow 12t^2-48t+48=0[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow t=2[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow M(-1,0,4)[/TEX]
   
 5. nhocngo976

  nhocngo976 Guest

  sai rồi, nó phải > 0
  bạn nhầm chỗ này :

  [TEX]dv= cos2xdx ---> v=\frac{sin2x}{2}[/TEX]
   
 6. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Điều kiện: [TEX] x\ge 1 \ \ , y \ge \frac12[/TEX]
  [TEX](1) \Leftrightarrow (\sqrt{x} + \sqrt{y})( \sqrt{x} - 2 \sqrt{y}) = 0 \\ \Leftrightarrow x= 4y[/TEX]
  Thế vào (2).

  Bên TOPIC cũ có rồi!
   
 7. ta có cần chứng minh cho

  [TEX]\Leftrightarrow \frac{a+b^2}{b+c}+1+ \frac{b+c^2}{a+c}+1+\frac{c+a^2}{a+b}+1 \geq 5 [/TEX]
  [TEX] \Leftrightarrow \frac{1+b^2}{b+c}+ \frac{1+c^2}{a+c}+\frac{1+a^2}{a+b}\geq5[/TEX]  [TEX] \frac{1}{b+c}+\frac{1}{b+a}+ \frac{1}{a+c} \geq \frac{9}{2}[/TEX]  [TEX] \frac{b^2}{b+c}+\frac{a^2}{b+a}+ \frac{c^2}{a+c} \geq \frac{1}{2}[/TEX]


  => đpcm

  dấu = xảy ra khi và chỉ khi[TEX] a=b=c[/TEX]
   
 8. kira_l

  kira_l Guest


  [TEX]\Leftrightarrow (2+\sqrt{3}).(2+\sqrt{3})^{x^2-2x} + \frac{(2-\sqrt{3})^{x^2-2x}}{2-\sqrt3} \leq \frac{4}{2-\sqrt3}[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow (2+\sqrt{3})^{x^2 -2x} + (2-\sqrt{3})^{x^2-2x} \leq 4 (1)[/TEX]

  Nhận thấy [TEX](2+\sqrt3).(2-\sqrt3)=1 \Rightarrow (2+\sqrt{3})^{x^2 -2x} = t (t>0) thi` (2-\sqrt{3})^{x^2-2x} = \frac{1}{t}[/TEX]

  [TEX](1) \Leftrightarrow t + \frac{1}{t} \leq 4[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow t^2 - 4t + 1\leq 4 (cause : t>0)[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow 2-\sqrt3 \leq t \leq 2+\sqrt3[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow 2-\sqrt3 \leq (2-\sqrt3)^{x^2-2x} \leq 2+\sqrt3[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow -1 \leq x^2 - 2x \leq 1[/TEX]

  [TEX]\Leftrightarrow 1 - \sqrt2 < x \leq 1+\sqrt2[/TEX]


  Câu III
  1. Trên cạnh AD của hình vuông ABCD có độ dài a , lấy M sao cho AM = x ( 0<x<a)
  Trên đt vuông góc với (ABCD) tại A lấy S sao cho SA = 2a.
  a,Tính kc từ M đến (SAC)
  b, Kẻ MH vuông góc với AC tại H.Timg vị trí của M để V chóp SMCH max


  [TEX]a/[/TEX]

  [TEX]S_{\triangle{AMC}} = \frac{1}{2}.AM.CD = \frac{ax}{2}[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow V_{S.ACM} = \frac{1}{3}.SA.S_{\triangle{AMC}} = \frac{a^3x}{3}[/TEX]

  Lại có:

  [TEX]S_{\triangle{SAC}} = \frac{1}{2}.SA.AC = \frac{1}{2}. 2a. a\sqrt2 = a^2\sqrt2[/TEX]

  [TEX]\Rightarrow d(M,(SAC))= \frac{3V_{S.ACM}}{S_{\triangle{SAC}}} = \frac{x\sqrt2}{2}[/TEX]


   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng một 2012
 9. hoanghondo94

  hoanghondo94 Guest

  Câu V , đề 16: (Mọi người làm hết rồi ,..còn câu cuối hic.........)

  Gọi [TEX]{\color{Blue} G(a;3a-8)[/TEX] là trọng tâm của tam giác ở trên [TEX]{\color{Blue} (d)[/TEX]

  Phương trình đường thẳng [TEX]{\color{Blue} AB: x-y-5=0[/TEX] , độ dài cạnh AB là : [TEX]{\color{Blue} AB=\sqrt{2}[/TEX]

  Chiều cao h của tam giác ABC xuất phát từ đỉnh C là : [TEX]{\color{Blue} h=\frac{2S}{AB}=\frac{3}{\sqrt{2}}[/TEX]

  Khoảng cách từ G đến AB bằng [TEX]{\color{Blue} \frac{1}{3}[/TEX] chiều cao :

  [TEX]{\color{Blue} \frac{1}{3}.\frac{3}{\sqrt{2}}=\frac{|a-(3a-8)-5|}{\sqrt{2}}\Leftrightarrow |2a-3|=1\Leftrightarrow \[a=2 \\ a=1[/TEX]
  Ta được 2 điểm [TEX]{\color{Blue} G(2;-2) \ va \ G(1;-5)[/TEX]

  -Với [TEX]{\color{Blue} G(2;-2)[/TEX] ta có :

  [TEX]{\color{Blue} \[x_C=3x_G-x_A-x_B=1 \\ y_C =3y_G- y_A-y_B=-1 \Rightarrow C(1;-1)[/TEX]

  -Tương tự [TEX]{\color{Blue} G(1;-5)\Rightarrow C(-2;-10)[/TEX]

  Vậy có 2 điểm thoả mãn yêu cầu bài toán ...:D:D:D
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng một 2012
 10. passingby

  passingby Guest

  [TEX]V_{S.ACM} = \frac{1}{3}.{SA} S_{\triangle{AMC}} [/TEX]

  [TEX]S_{SAC} =a^2\sqrt{2}[/TEX]
  Mà hình như còn @@
  Ta có:
  [TEX]V_{M.SAC}=\frac{1}{3}d({M},{(SAC)}).S_{SAC}[/TEX]
  \Rightarrow[TEX]d({M},{(SAC)})=\frac{3V_{M.SAC}}{S_{SAC}[/TEX]
  \Leftrightarrow[TEX]d= \frac{x}{\sqrt{2}}[/TEX]

  Okie !
  Kira check lại coi :-??
  -------------------------------
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng một 2012
 11. maxqn

  maxqn Guest

  b.
  Vì SA là cố định nên ta chỉ cần xét diện tích tam giác MCH là đủ
  Ta tính được
  [TEX]MH = d(M;(SAC)) = \frac{x\sqrt2}2 \Rightarrow AH = MH = \frac{x\sqrt2}2[/TEX]
  [TEX]HC = a\sqrt2 - \frac{x\sqrt2}2[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow S_{\Delta{MCH}} = \frac12.MH.HC = \frac{x(2a-x)}4[/TEX]

  S xét ra x = a trời =.="
   
 12. kira_l

  kira_l Guest

  x<a mà, ko có dấu = :|

  @pass: uh tớ sai cái đó đó, haizz toàn sai kiểu khỉ gió.

   
 13. maxqn

  maxqn Guest

  Bik là x < a. Mà lúc xét max thì ra x = a mới đau =.="
  ----------------------------------
   
 14. maxqn

  maxqn Guest

  Làm câu b không được thì xử câu a vậy :">
  a. Dễ thấy OD vuông góc mp (SAC) nên OD chính là khoảng cách từ D đến mp (SAC)
  Mặt khác
  [TEX]\frac{d(M;(SAC))}{d(D;(SAC))} = \frac{AM}{AD} = \frac{MH}{DO}= \frac{x}{a} [/TEX]
  [TEX]\Rightarrow d(M;(SAC)) = MH = OD.\frac{x}{a} = \frac{x\sqrt2}2[/TEX]
   
 15. maxqn

  maxqn Guest

  Cộng vế theo vế 2 pt ta được
  [TEX]2x^2 + xy + 2xy + y^2 - 3x - 3y + 6 - 4x - 2y = 0 [/TEX]
  [TEX]\Leftrightarrow (2x+y-3)(x+y-2) = 0 [/TEX]

  [TEX](1) \Leftrightarrow (x^2 + y) + y(x+y) = 4y (*) [/TEX]
  y = 0 không fải là nghiệm của hệ nên chia 2 vế ( *) cho y ta được
  [TEX]\frac{x^2+1}{y} + x + y = 4[/TEX]
  [TEX](2) \Leftrightarrow (x+y)^2 - 2\frac{x^2+1}y = 7[/TEX]
  Đặt [TEX]{\{ {a = \frac{x^2+1}y} \\ {b = x+y)}[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng một 2012
 16. pepun.dk

  pepun.dk Guest

  Max ơi cậu làm ra bài hệ 1 chưa.........................
   
 17. maxqn

  maxqn Guest

  Chém 3 trang mà vẫn rối T__T
  -------------------------------------------------
  Đang xử bài 4 thử =.=" Điên cái đầu 8-}
  -------------
  Bài 1 2 ngày chưa ra :"> Coi cbị 2 năm chưa ra nè =))
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng một 2012
 18. pepun.dk

  pepun.dk Guest

  3. Nhân 2 cả 2 vế của pt(1) rồi cộng từng vế với pt(2) thì chắc sẽ bớt bước đặt

  4.
  Pt (1) chuyển về bậc 2 của y và căn(x-2y) trông sẽ đẹp hơn đấy ^^

  (Máy nhà mình không có chuột nên ko chỉnh gì đc, nếu có spam thì thông cảm ^^)
   
 19. maxqn

  maxqn Guest

  Post 35 còn bài 1 vs bài 4 kìa pà con T__T
  ----------------------------------------------------
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng một 2012
 20. lctmlt

  lctmlt Guest

  Câu 2 Ý 2

  ĐK:[​IMG]
  PT[​IMG]
  đặt nhân tử chung: pt[​IMG]
  tới đây cosx- sinx=0 thì dể phải không các bạn.
  còn vế thứ hai ta quy đồng và dùng công thức hạ bậc ta được:
  [​IMG]rỏ ràng pt này vô nghiệm các bạn hì.
  vậy ta có: tan(x)=1 thỏa ĐK và x thuộc (0,pi) nên:[​IMG]
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY