Toán [Toán 10] Lượng giác và hệ thức lượng

Thảo luận trong 'Cung, góc và công thức lượng giác' bắt đầu bởi hg201td, 21 Tháng tư 2009.

Lượt xem: 71,972

  1. huytrandinh

    huytrandinh Guest

    [TEX].(cos\alpha +sin\alpha )^{3}=\frac{m+n}{a}[/TEX]
    [TEX]<=>cos\alpha +sin\alpha =\sqrt[3]{\frac{m+n}{a}}=x[/TEX]
    [TEX].(cos\alpha -sin\alpha )^{3}=\frac{m-n}{a}[/TEX]
    [TEX]<=>cos\alpha -sin\alpha =\sqrt[3]{\frac{m-n}{a}}=y[/TEX]
    [TEX]=>cos\alpha =\frac{1}{2}(x+y),sin\alpha =\frac{1}{2}(x-y)[/TEX]
    [TEX].cos^{2}\alpha +sin^{2}\alpha =\frac{(x+y)^{2}+(x-y)^{2}}{4}=1[/TEX]
    [TEX]<=>x^{2}+y^{2}=2[/TEX]
    thế x,y vào nhé
     
  2. cudiat97

    cudiat97 Guest

    hệ thức lượng trong tam giac

    1)M thuộc BC,\{BAM}=alpha.CMR:AM=AC.AB/(AC.cos alpha+AB.sin alpha)
    2)S=p(p-c).tam giác ABC là tam giác gì?
    3)định x để x^2+x+1; 2x+1;x^2-1 là 3 cạnh tam giác.khi đó CMR tam giác có góc =120 độ
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười 2012
  3. cudiat97

    cudiat97 Guest

    toán về hệ thức lượng lớp 10

    1)M thuộc BC,\{BAM}=alpha.CMR:AM=AC.AB/(AC.cos alpha+AB.sin alpha)
    2)S=p(p-c).tam giác ABC là tam giác gì?
    3)định x để x^2+x+1; 2x+1;x^2-1 là 3 cạnh tam giác.khi đó CMR tam giác có góc =120 độ
     
  4. cudiat97

    cudiat97 Guest

    giúp mình nhanh nha

    1)M thuộc BC,\{BAM}=alpha.CMR:AM=AC.AB/(AC.cos alpha+AB.sin alpha)
    2)S=p(p-c).tam giác ABC là tam giác gì?
    3)định x để x^2+x+1; 2x+1;x^2-1 là 3 cạnh tam giác.khi đó CMR tam giác có góc =120 độ
     
  5. huytrandinh

    huytrandinh Guest

    [TEX]S=p(p-c)<=>\sqrt{(p-a)(p-b)}=\sqrt{p(p-c)}[/TEX]
    [TEX]<=>(b+c-a)(a+c-b)=(a+b+c)(a+b-c)[/TEX]
    [TEX]<=>c^{2}-(b-a)^{2}=(a+b)^{2}-c^{2}[/TEX]
    [TEX]<=>2c^{2}=(a-b)^{2}+(a+b)^{2}=2(a^{2}+b^{2})[/TEX]
    [TEX]=>\Delta ABC ,C= \frac{\pi }{2}[/TEX]
     
  6. minhtuyb

    minhtuyb Guest

    Ta sẽ đi tính một biểu thức khác tổng quát hơn:
    $$S=\sum\limits_{k=0}^{n-2}\tan(x+ky).\tan[x+(k+1)y]=\tan x.\tan(x+y)+\tan(x+y).\tan(x+2y)+...+\tan[x+(n-2)y].\tan[x+(n-1)y]$$
    Có:
    $$\tan y=\tan[(x+y)-x]=\dfrac{\tan(x+y)-\tan x}{1+\tan x.\tan(x+y)}\\ \Rightarrow \tan y[1+\tan x.\tan(x+y)]=\tan(x+y)-\tan x\\ \Rightarrow 1+\tan x.\tan(x+y)=\cot y[\tan(x+y)-\tan x]\\ \Rightarrow \tan x.\tan(x+y)=\cot y[\tan(x+y)-\tan x]-1\ (*)$$
    Cho lần lượt $x=x,x+y,x+2y,...,x+(n-2)y$ trong $(*)$ ta có:
    $$\tan x.\tan(x+y)=\cot y[\tan(x+y)-\tan x]-1\\ \tan (x+y).\tan(x+2y)=\cot y[\tan(x+2y)-\tan (x+y)]-1\\ \tan (x+2y).\tan(x+3y)=\cot y[\tan(x+3y)-\tan (x+2y)]-1\\...\\\tan [x+(n-2)y].\tan[x+(n-1)y]=\cot y\left\{\tan[x+(n-1)y]-\tan [x+(n-2)y]\right\}-1$$
    Cộng vế với vế của các đẳng thức trên suy ra:
    $$S=\cot y\left\{\tan[x+(n-1)y]-\tan x\right\}-(n-1)$$
    Cho $x=y=a$ ta được bài toán trên $\square$
     
  7. ngoc_ruby97

    ngoc_ruby97 Guest

    mọi ng ơi giúp mình với

    A=cos(\prod_{i=1}^{n}/7)cos(3\prod_{i=1}^{n}/7)cos(5\prod_{i=1}^{n}/7)
    B=cos(\prod_{i=1}^{n}/7)-cos(2\prod_{i=1}^{n}/7)+cos(3\prod_{i=1}^{n}/7)
     
  8. vipvipmc01

    vipvipmc01 Guest

    x+y+z=\pi thi tan x+tan y +tan z= tan x*tan y*tan z chứng minh hộ mình với cái này mãi mà không giải được
     
  9. ngocanh_181

    ngocanh_181 Guest

    Cho tanx, tany là nghiệm của phương trình [TEX]at^2 + bt +c = 0[/TEX]
    :[TEX]CMR a.sin^2(x+y) + b.sin(x+y).cos(x+y) + c.cos^2(x+y) = c[/TEX]
    Tk!:)
     
  10. thoalelhp

    thoalelhp Guest

    toạ độ trong hình học phẳng

    Trong mặt phẳng tọa độ Oxy chop tam giác ABC,đường thẳng (BC): x-y-1.Trọng tâm tâm tam giác ABC là G(1;2),M(-2;1) nằm trên đường cao kẻ qua đỉnh A .Tìm tọa dộ điểm B sao biết điểm B có hoành độ dương.
    Mọi người giúp em giải ra bai này nhé,em đã giải lại nhiều lần nhưng vẫn không biết mình đã sai chỗ nào vì kết quả em làm ra khác kết quả của đáp án.Em cám ơn mọi người
     
  11. Quỳnh tom

    Quỳnh tom Học sinh mới Thành viên

    Bài viết:
    46
    Điểm thành tích:
    16

    1/sina+cosa=\sqrt{2}.sin(a+\frac{\pi}{4})=\sqrt {2}cos(a-\frac{\pi}{4})
     
  12. Quỳnh tom

    Quỳnh tom Học sinh mới Thành viên

    Bài viết:
    46
    Điểm thành tích:
    16

    Xem nào sai đâu chi đấy
     
  13. Quỳnh tom

    Quỳnh tom Học sinh mới Thành viên

    Bài viết:
    46
    Điểm thành tích:
    16

    Đây xem giúp nào sai đâu k
     

    Các file đính kèm:

  14. Quỳnh tom

    Quỳnh tom Học sinh mới Thành viên

    Bài viết:
    46
    Điểm thành tích:
    16

    Giúp mình giải bài nnayy
     

    Các file đính kèm:

  15. tranthithuy1111970@gmail.com

    tranthithuy1111970@gmail.com Học sinh mới Thành viên

    Bài viết:
    2
    Điểm thành tích:
    1

    dạ giúp em bài này với ạ
    Nhận dạng [tex]\Delta[/tex] ABC:
    [tex]4ma^2=b(4ac.\cos A + b)[/tex]
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->