Tìm nguyên hàm 1

V

vodichhocmai

Có bài này hay, nhưng có lẽ dễ.

[tex]I=\int\limits_{}^{}(\frac{1}{ln^2x} - \frac{1}{lnx} )dx[/tex]
Làm đi các bạn!
Xét [TEX]I_2=\int \frac{1}{ln x}dx[/TEX]
Đặt [TEX]u=\frac{1}{ln x}\righ du=-\frac{1}{xln^2 x}.dx\\dv=dx\righ v=x[/TEX]
[TEX]I_2=\frac{x}{ln x}+\int\frac{1}{ln^2x} [/TEX]
[TEX]\righ \left{I=-\frac{x}{ln x}+C\\C\in R^2[/TEX]
 
H

harry18

:)) Nhân hết ra àh. Thế hơi nản, ko có cách khác hay hơn àh, cách này thủ công qúa!

Đây là lời giải nhanh gọn hơn.

Gọi [tex]I = \int\limits_{}^{}(\frac{x - 3}{x + 7})^5.\frac{dx}{( x - 7 )^2}[/tex]

Nhận thấy [TEX](\frac{x - 3}{x + 7})' = \frac{10}{(x + 7)^2}[/TEX]

Khi đó ta có:

[TEX]I = \frac{1}{10}\int\limits_{}^{}(\frac{x - 3}{x + 7})^5.d(\frac{x - 3}{x + 7})[/TEX]

... [TEX]= \frac{1}{60}(\frac{x - 3}{x + 7})^6[/TEX].

Chắc cách giải đó là nhanh nhất ( trích trong sách )
 
T

thidau123

[tex]I=\int sin(lnx)dx [/tex]
đặt
[tex]\left{\begin{array} u=sin(lnx) \\dv=dx \end{array}\right. \\ \Rightarrow \left{\begin{array} du=\frac{cos(lnx)}{x} \\ v=x \end{\array}\right.[/tex]
Suy ra:
[TEX]I=xsin(lnx)-\int\frac{xcos(lnx)}{x}dx = xsin(lnx)-\int cos(lnx)dx=xsin(lnx)-P[/TEX]

[TEX]P=\int cos(lnx)dx[/TEX]

đặt
[tex]\left{\begin{array} u=cos(lnx) \\ dv=dx \end{array}\right. \Rightarrow \left{\begin{array} du=-\frac{sin(lnx)}{x} \\ v=x \end{array} \right.[/tex]

Suy ra[TEX] P=xcos(lnx)-\int sin(lnx) dx=xcos(lnx)-I[/TEX]

Thế nên trên được

[TEX]I=xsin(lnx)-xcos(lnx)-I[/TEX]

Suy ra [TEX]I=\frac{xsin(lnx)-xcos(lnx)}{2}[/TEX]

cậu coi cách này thế nào
http://diendan.hocmai.vn/showpost.php?p=567359&postcount=6
 
H

haink

giúp mình bài này với
[TEX] \int_{1}^{2}\frac{dx}{x^4+1}[/TEX]

Theo mình, bạn có thể làm theo hướng này, chắc sẽ thành công :p

[TEX] \int_{1}^{2}\frac{dx}{x^4+1}[/TEX]

[TEX]= \int_{1}^{2}\frac{dx}{(x^2+1)^2-(\sqrt{2x})^2}[/TEX]

[TEX]= \int_{1}^{2}\frac{dx}{(x^2-\sqrt{2}x+1)(x^2+\sqrt{2}x+1)}[/TEX]

Đến đây là về dạng cơ bản của tích phân hữu tỉ rùi, bạn tách phân số sau đó tính bình thường.

kimxakiem2507:

Tuy đề bài cận không tốt nhưng có thể hạn chế bớt bằng cách sử dụng phương pháp Liên hợp

Làm giống em dài mà khó khăn do số liệu xấu,tin rằng khó ra kết quả chính xác
 
Last edited by a moderator:
K

kimxakiem2507

giúp mình bài này với
[TEX]I= \int_{1}^{2}\frac{dx}{x^4+1}[/TEX]

[TEX]J=\int_{1}^{2}\frac{x^2}{x^4+1}dx[/TEX]

[TEX]J+I=\int_{1}^{2}\frac{x^2+1}{x^4+1}dx=\int_{1}^{2}\frac{1+\frac{1}{x^2}}{(x-\frac{1}{x})^2+2}dx\ \ \ \ \ (x-\frac{1}{x}=\sqrt2tgt)[/TEX]

[TEX]J-I=\int_{1}^{2}\frac{x^2-1}{x^4+1}dx=\int_{1}^{2}\frac{1-\frac{1}{x^2}}{(x+\frac{1}{x})^2-2}dx\ \ \ \ \ (t=x+\frac{1}{x})[/TEX]
 
0

08021994

Theo mình, bạn có thể làm theo hướng này, chắc sẽ thành công :p

[TEX] \int_{1}^{2}\frac{dx}{x^4+1}[/TEX]

[TEX]= \int_{1}^{2}\frac{dx}{(x^2+1)^2-(\sqrt{2x})^2}[/TEX]

[TEX]= \int_{1}^{2}\frac{dx}{(x^2-\sqrt{2}x+1)(x^2+\sqrt{2}x+1)}[/TEX]

Đến đây là về dạng cơ bản của tích phân hữu tỉ rùi, bạn tách phân số sau đó tính bình thường.

bạn ơi! mình tách không được bạn ah......................:(:confused:
 
A

acsimet_91

Theo mình, bạn có thể làm theo hướng này, chắc sẽ thành công :p

[TEX] \int_{1}^{2}\frac{dx}{x^4+1}[/TEX]

[TEX]= \int_{1}^{2}\frac{dx}{(x^2+1)^2-(\sqrt{2x})^2}[/TEX]

[TEX]= \int_{1}^{2}\frac{dx}{(x^2-\sqrt{2}x+1)(x^2+\sqrt{2}x+1)}[/TEX]
.
= [TEX]\int_{}^{}\frac{-1}{2\sqrt2}.\frac{x-\sqrt2}{x^2-\sqrt2x+1}+\int_{}^{}\frac{1}{2\sqrt2}.\frac{x + \sqrt2}{x^2+\sqrt2x+1}[/TEX]

Bạn tự tách tiếp được rồi chứ !
Cận bài này là 1-2 thì đẹp rồi nhưng nếu cận là 0 thì hình như chỉ có cách này thôi :((

kimxakiem2507:

Em làm ra chưa mà biết đẹp?
 
Last edited by a moderator:
T

tranthikimngan199

[tex]\int\limits_{-1}^{1}[/tex][tex]\frac{dx}{(e^x+1)(x^2+1)}[/tex]
co ạ giup dum ko
 
Last edited by a moderator:
K

kenylklee

Trích:
Nguyên văn bởi tranthikimngan199
latex.php
latex.php

co ạ giup dum ko


đặt x =-t chắc là thế
:D :D :D :D :D :D :D@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)

Đối với những dạng bài như vậy, trên tử trống rổng chẳng có gì, ????
latex.php
latex.php

Dùng phương pháp hệ số bất định, ta làm cho nó xuất hiện 1 cái tích phân mới mà ta có thể chém gọn hơn. :D
eq.latex


eq.latex

eq.latex

eq.latex
Đặt x=-t được rồi đó. :)
eq.latex
cái đề bài.
eq.latex

Xong tới đây chắc là ooke rồi đó. (chi tiết quá :D)
 
V

vivietnam

[tex]\int\limits_{-1}^{1}[/tex][tex]\frac{dx}{(e^x+1)(x^2+1)}[/tex]
co ạ giup dum ko

dạng tổng quát
[TEX] I=\int_{-a}^{a} \frac{f(x)}{1+b^x}dx[/TEX] (f(x) là hàm số chẵn)

[TEX]I=\int_{-a}^{0}\frac{f(x)}{1+b^x}dx+\int_{0}^{a} \frac{f(x)}{1+b^x}dx=I_1+I_2[/TEX]
xét [TEX]I_1[/TEX]

đặt x=-t
dx=-dt

[TEX]x|_{-a}^{0} \rightarrow \ t|_{a}^{0}[/TEX]
[TEX]I_1=-\int_{a}^{0} \frac{f(-t)}{1+b^{-t}}dt=\int_{0}{a} \frac{b^t.f(t)}{1+b^t}dt=\int _{0}^{a}\frac{b^x.f(x)}{1+b^x}dx[/TEX]
[TEX]I=\int_{0}^{a} f(x)dx[/TEX]
 
H

hapiny

Giải giúp mình câu này zới
[tex]\int_{}^{}\frac{cosx}{1+cosx}[/tex]
 
Last edited by a moderator:
M

miducc

Tìm nguyên hàm của [TEX]\int_{}^{} sin(lnx)dx[/TEX]
Ps:Mời các bạn cùng làm


Áp dụng nguyên hàm từng phần

I=\int_{}^{}sinx(lnx)dx
=xsin(lnx)-\int_{}^{}x.d(sinx(lnx))
=xsinx(lnx)-\int_{}^{}x.cosx(lnx).1/x dx
=xsinx(lnx)-\int_{}^{}cosx(lnx) dx
=xsinx(lnx)-xcosx(lnx)+\int_{}^{}x.d(cosx(lnx))
=xsinx(lnx)-xcosx(lnx)-\int_{}^{}x.sinx(lnx).1/x dx
=xsinx(lnx)-xcosx(lnx)-\int_{}^{}sinx(lnx)dx
=xsinx(lnx)-cosx(lnx)-I

\Rightarrow2I=xsinx(lnx)-cosx(lnx)

\RightarrowI=
:D,thân
 
Top Bottom