Tìm nguyên hàm 1

L

letiennam1991

đặt dv=dx,sin(lnx)=u thì v=x;du = ((cos(lnx))/x)dx khi đó theo pp nguyên hàm từng phần ta được I= x.sin(lnx) + xcos(lnx) -I suy ra 2I = x.sin(lnx) + xcos(lnx) suy ra I=...................:) OK
 
Last edited by a moderator:
E

eternal_fire

[Toán12]Tìm nguyên hàm 2

Tìm nguyên hàm
[TEX]\int_{}^{}\frac{sin^3x}{cos^4x}[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
C

ctsp_a1k40sp

cho cậu 1 câu này :)
Tìm nguyên hàm
[tex]\int \sqrt{x^2+a} dx[/tex]

Cái này làm thế này
[TEX]I=\int \sqrt{x^2+a} dx[/TEX]
[TEX]=\int \sqrt{x^2+a} .x' dx[/TEX]
[TEX]=x\sqrt{x^2+a} - \int \frac{x^2dx}{\sqrt{x^2+a}}[/TEX]
[TEX]=x\sqrt{x^2+a}-J[/TEX]
ta có [TEX]J=\int \frac{(x^2+a)dx}{\sqrt{x^2+a}}- a \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a}}[/TEX]
[TEX]=I-aln|x+\sqrt{x^2+a}|[/TEX]
đến đây ok rồi...
 
C

ctsp_a1k40sp

[Toán 12]Tìm nguyên hàm 5

Đây là 1 bài thi Đại học khối A, ko nhớ rõ năm nào

[TEX]\int \frac{x^{2001}}{(1+x^2)^{1002}[/TEX]
 
C

ctsp_a1k40sp

Đặt [TEX]x=tan u[/TEX][TEX]\to dx=(1+tan^2 u) du[/TEX]
[TEX]\int \frac{x^{2001}}{(1+x^2)^{1002}}=\int_{}^{}\frac{tan^{2001}u(1+tan^2u)du}{(1+tan^2u)^{1002}}[/TEX]
Từ đây nhân lên là ra :)
Cách làm chuẩn xác
cách đặt x=tan u là cách phổ biến rồi, bạn có thể làm cách khác ko :D
P/s: nếu cậu rảnh thử làm bài nguyên hàm số 4 nhé :)
 
Last edited by a moderator:
E

eternal_fire

Đặt [TEX]1+x^2=t[/TEX]
[TEX]\to 2xdx=dt[/TEX]
Ta có [TEX]x^2=t-1[/TEX]
[TEX]\int_{}^{}\frac{x^{2001}dx}{(1+x^2)^{1002}}=\int_{}^{}\frac{\frac{1}{2}.(t-1)^{1000}dt}{t^{1002}}[/TEX]
[TEX]=\frac{1}{2} \int_{}^{}{\frac{(t-1)^{1000}}{t^{1000}}.\frac{dt}{t^2[/TEX]
[TEX]=\frac{1}{2} \int_{}^{}{ (1-\frac{1}{t})^{1000}.\frac{dt}{t^2}[/TEX]

Đặt [TEX]1-\frac{1}{t}=u[/TEX]
[TEX]\to \frac{dt}{t^2}=du[/TEX]
Thay vào là ra :)
 
Last edited by a moderator:
C

ctsp_a1k40sp

Tìm nguyên hàm
[TEX]I=\int_{}^{}[\frac{n}{(lnx)^{n+1}}-\frac{1}{(lnx)^n}]dx[/TEX]


đặt [TEX]ln(x)=t->e^t=x[/TEX]
ta có [TEX]dt.x=dx[/TEX]
vậy
[TEX]\int_{}^{}[\frac{n}{(lnx)^{n+1}}-\frac{1}{(lnx)^n}]dx[/TEX]
[TEX]=\int \frac{n.e^t.dt}{t^{n+1}}-\int{e^t.dt}{t^n}[/TEX]
đặt số bị trừ là I nhé
lại có
[TEX]\int \frac{e^t.dt}{t^n}=\frac{e^t}{t^n}+I[/TEX] (từng phần)
như vậy
đáp án là
[TEX] -\frac{e^t}{t^n} =-\frac{x}{(ln(x))^n[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
E

eternal_fire

Đúng hẹn, hôm nay tớ post lời giải
Tớ ko hẹn j với cậu cả :)
đặt [TEX]ln(x)=t->e^t=x[/TEX]
ta có [TEX]dt.x=dx[/TEX]
e^t dt=dx
vậy
[TEX]\int_{}^{}[\frac{n}{(lnx)^{n+1}}-\frac{1}{(lnx)^n}]dx[/TEX]
[TEX]=\int \frac{n.e^t.dt}{t^{n+1}}-\int{e^t.dt}{t^n}[/TEX]
đặt số bị trừ là I nhé
lại có
[TEX]\int{e^t.dt}{t^n}=\frac{e^t}{t^n}+I[/TEX] (từng phần)
như vậy
đáp án là
[TEX] -\frac{e^t}{t^n} =-\frac{x}{(ln(x))^n[/TEX]

Chia t^n chứ nhỉ,sao lại nhân t^n
Làm cẩn thận đi bạn :)
Thực ra không cần đặt,mà làm thẳng luôn
 
N

nguyenminh44

[TOÁN 12] Tìm nguyên hàm 7

[TEX]\int_{}^{} \frac{xdx}{\sqrt{(-x^2+7x-10)^3}[/TEX]


@ctsp_a1k40sp : Anh lại khất một lần nữa vậy! :(
 
Top Bottom