Tìm nguyên hàm 1

K

kenylklee

giup em giai cau nay voi. \int_{}^{}\frac{1}{(x^2)+9} thanks

Mình sẽ hướng dẫn cho cậu cách giải dạng tích phân này luôn. Phương pháp này gọi là đổi biến loại 2.
Với những tích phân mang dáng điệu:
eq.latex

Có nghĩa là nhận thấy dưới mẫu sẽ vô nghiệm. Ta sẽ đặt
eq.latex
,
eq.latex


eq.latex

Tích phân trở thành : bạn tự làm được mà ha. :)
Bài của bạn nôm na sẽ thành như vầy:
eq.latex
 
Top Bottom