Tích phân

N

nhan9610


bài này chỉ là 1 phần nhỏ trong dạng tổng quát!
mọi nguời làm thử bài này nha!
[TEX]\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{sinx-cosx+1}{sinx+2cosx+3}dx[/TEX]
tích phân từ 0 đến pi/2 của (Asinx - Bcosx + C)/(Dsinx + Ecosx +F)
Asinx - Bcosx + C = X(Dsinx + Ecosx +F) + Y(Dsinx + Ecosx +F)' + Z
= X(Dsinx + Ecosx +F) + Y(Dcosx - Esinx) + Z
= (XD - YE)sinx + (XE + YD)cosx + (XF + Z)
giải hệ:
XD - YE = A
XE + YD = B
XF + Z = C
=> X, Y, Z
=> (Asinx - Bcosx + C)/(Dsinx + Ecosx +F) = X + Y.(Dsinx + Ecosx +F)'/(Dsinx + Ecosx +F) + Z/(Dsinx + Ecosx +F)
đến đây thì không nói nữa nghe.
chúc bạn thành công.
 
V

vokhanhhuy

[tex]\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{8}} e^{-x}tan(2x) dx [/tex]
ai giúp mình bài này với. Hix
 
Last edited by a moderator:
A

alone_9x

pà con giúp mình bài này với
nguyên hàm của dx/(sin^3+cos^3)
càng nhìu cách cầng tốt ^^
 
V

vivietnam

[TEX]\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{ln(sinx)}{tgx.sinx\sqrt{1+sin^2x}}dx[/TEX]

cho phép em bỏ cận ghi cho nó dễ
ta có [TEX]I= \int_{}^{}\frac{cosx.ln(sinx)}{sin^2x.\sqrt{1+sin^2x}}dx[/TEX]
đặt[TEX] sinx=tant \Rightarrow{[/TEX] [TEX]cosxdx=(tan^2t+1)dt[/TEX]
thay vào ta có[TEX] I=\int_{}^{}\frac{(tan^2t+1).ln(tant)}{tan^2t. \sqrt {1+tan^2t}}dt=\int_{}^{}\frac{(tan^2t+1).ln(tant).cost}{tan^2t}dt=\int_{}^{}(1+\frac{1}{tan^2t}).cost.ln(tant)dt=\int_{}^{}cost.ln(tant)dt+\int_{}^{}cot^2t.cost.ln(tant)dt[/TEX]
[TEX]=\int_{}^{}cost.ln(tant)dt+\int_{}^{}(\frac{1}{sin^2t}-1).cost.ln(tant)dt=\int_{}^{}\frac{cost}{sin^2t}.ln(tant)dt=\int_{}^{}(-\frac{1}{sint})'.ln(tant).dt=-\frac{ln(tant)}{sint}+\int_{}^{}\frac{(tant)'}{sint.tant}dt[/TEX]
[TEX]I_1=\int_{}^{}\frac{(tant)'}{sint.tant}dt[/TEX]
[TEX]I_1=\int_{}^{}\frac{1}{sint.cos^2t.\frac{sint}{cost}}dt=\int_{}^{}\frac{1}{sin^2t.cost}dt=\int_{}^{} \frac{cost}{sin^2t.cos^2t}dt=\int_{}^{}\frac{(sint)'}{sin^2t.(1-sin^2t)}dt[/TEX]
đặt [TEX]sint=u \Rightarrow{I=\int_{}^{}\frac{1}{u^2.(1-u^2)}du=-\int_{}^{}\frac{1}{u^2.(u^2-1)}du=-\int_{}^{}(\frac{1}{u^2-1}-\frac{1}{u^2}=\int_{}^{}\frac{1}{u^2}du-\frac{1}{2}\int_{}^{}(\frac{1}{u-1}-\frac{1}{u+1}du[/TEX]
[TEX]=-\frac{1}{u}-\frac{1}{2}.ln(\frac{u-1}{u+1})[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
K

kimxakiem2507

+Rất ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của em

+Chỗ này nên làm tắt qua luôn cho nhanh vì nó là biến đổi lượng giác cơ bản

[TEX]=\int_{}^{}\frac{(tan^2t+1).ln(tant).cost}{tan^2t}dt=\int_{}^{}\frac{cost}{sin^2t}.ln(tant)dt[/TEX]
+Thêm một cách đặt nữa(đại số cho dễ nhìn xíu)
[TEX]t=\frac{1}{sinx}\Rightarrow{dt=-\frac{cosx}{sin^2x}dx[/TEX]
[TEX]I=\int\frac{lnt}{\sqrt{1+\frac{1}{t^2}}dt[/TEX][TEX]=\int\frac{tlnt}{\sqrt{1+t^2}dt[/TEX][TEX]=\int{lntd(\sqrt{1+t^2})=\sqrt{1+t^2}lnt-\int\frac{\sqrt{1+t^2}t}{t^2}dt[/TEX]
 
V

vivietnam

+Rất ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của em

+Chỗ này nên làm tắt qua luôn cho nhanh vì nó là biến đổi lượng giác cơ bản


+Thêm một cách đặt nữa(đại số cho dễ nhìn xíu)
[TEX]t=\frac{1}{sinx}\Rightarrow{dt=-\frac{cosx}{sin^2x}dx[/TEX]
[TEX]I=\int\frac{lnt}{\sqrt{1+\frac{1}{t^2}}dt[/TEX][TEX]=\int\frac{tlnt}{\sqrt{1+t^2}dt[/TEX][TEX]=\int{lntd(\sqrt{1+t^2})=\sqrt{1+t^2}lnt-\int\frac{\sqrt{1+t^2}t}{t^2}dt[/TEX]

anh thông cảm
em nghĩ được ji viết nấy nên hơi khó nhìn
 
T

tata_lam

cho mình hỏi bài này... mình cần giải gấp nên huynh đài nào biết chỉ dùm mình với:

∫_((-π)/4)^(π/4)▒sin⁡x/(√(1+ x^2 )+x) dx

hic, em đánh kí hiệu toán học bên word rồi copy wa đây thì ko dc...em đành diển giải bài toán:
tích phân: cận từ trừ bi trên 4 đến bi trên 4 của một phân số:
trên tử: sin x
dưới mẩu: tổng của căn 1 + x bình với x (√(1+ x^2 )+x)
 
B

bonoxofut

Nhầm rùi, cận từ 1-->2 của dX/X^4.căn(X^2 + 1). \int_{}^{}

Thông thường để giải dạng
gif.latex
ta sẽ đặt
gif.latex
. Vì đây là tích phân từ 1 đến 2, nên x > 0, do đó, ta có:

gif.latex
.

Bạn làm tiếp được không nè? :D

Thân,
 
B

bonoxofut

Tuyệtt. Mới phát hiện ra một cách nữa. Thank bạn nhiều nhưng tới tdt/Căn(t+1) thì la sao ban

:)>-

Tiếp theo là dùng phương pháp truyền thống, thêm và bớt 1. Như thế này:

gif.latex


Hoặc nếu bạn nhẩm nhanh được có thể đặt thẳng
gif.latex
ngay bước đầu tiên.

Bạn có thể chia sẻ cách làm của bạn cho diễn đàn chứ?

Thân,
 
B

boy_vip_chua_iu

chao ban .......hi

[tex]\int\limits_{e}^{e^2} \frac{lnx +1}{x^2ln^2x -1}[/tex]....hihÞh mong moi nguoi gjup mjnh na cam on cac ban nhe!!!!@};-@};-@};-@};-@};-:)>-:)>-
 
L

longnhi905

[tex]\int\limits_{e}^{e^2} \frac{lnx +1}{x^2ln^2x -1}[/tex]....hihÞh mong moi nguoi gjup mjnh na cam on cac ban nhe!!!!@};-@};-@};-@};-@};-:)>-:)>-

[tex]\int\limits_{e}^{e^2} \frac{lnx +1}{x^2ln^2x -1}=\frac{1}{2}\int_{e}^{e^2}\frac{lnx +1}{xlnx-1}dx-\frac{1}{2}\int_{e}^{e^2}\frac{lnx +1}{xlnx+1}dx=\frac{1}{2}\int_{e}^{e^2}\frac{d(xlnx -1)}{xlnx-1}-\frac{1}{2}\int_{e}^{e^2}\frac{d(xlnx +1)}{xlnx+1}dx=\frac{1}{2}ln\left|\frac{xlnx -1}{xlnx -1} \right|[/tex]
bạn thay ra kết quả cuối cùng nha
 
Top Bottom