Tích phân

N

nguyenthi168

Giúp mh 1 bài này nhé:
Tích phân từ 1 đến 2 của căn(x+1)/[x+căn(x bình - 1)]
Viết ra rồi gợi ý cho mh vs,mh k biết gõ công thức toán.:(
 
S

so_0

Giúp mh 1 bài này nhé:
Tích phân từ 1 đến 2 của căn(x+1)/[x+căn(x bình - 1)]
Viết ra rồi gợi ý cho mh vs,mh k biết gõ công thức toán.:(
[TEX]\int_{}^{}\frac{\sqrt{x+1}}{x+\sqrt{x^2-1}}dx[/TEX]
[TEX]=\int_{}^{}\sqrt{x+1}.(x-\sqrt{x^2-1})dx[/TEX]
[TEX]=\int_{}^{}x\sqrt{x+1}dx-\int_{}^{}\sqrt{(x+1)(x^2-1)}dx[/TEX]
[TEX]=\int_{}^{}x\sqrt{x+1}dx-\int_{}^{}(x+1)\sqrt{(x-1)}dx[/TEX]
tới đây thì đặt t=căn là xong nhé ;)
 
Top Bottom