English THPT [THPT] Từ Vựng Nâng Cao

Tống Thiện

Học sinh
Thành viên
9 Tháng ba 2022
102
87
36
17
Hà Nội
1. People are advised to______ smoking because of its harm to their health.
A. cut up
B. cut down on
C. cut off
D. cut in

2. He wasn't aware that only one mistake could________his chances of getting the job.
A. destroy
B. damage
C. ruin
D. devastate

3. The company is moving its headquarters to a new______ with better links to the airport.
A. position
B. situation
C. location
D. place

4. He has been caught in the rain, and has been wet______.
A. through and through
B. once for all
C. to and fro
D. over and over

5. Nowadays, teachers should encourage students to debate different questions in class to boost their ______ thinking skills.
A. complex
B. controversial
C. civilized
D. critical
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Ninh Hinh_0707

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười 2021
163
150
21
16
Hà Nội
1. People are advised to______ smoking because of its harm to their health.
A. cut up
B. cut down on
C.
cut off
D. cut in

2. He wasn't aware that only one mistake could________his chances of getting the job.
A. destroy
B. damage
C. ruin
D.
devastate

3. The company is moving its headquarters to a new______ with better links to the airport.
A. position
B. situation
C. location
D.
place

4. He has been caught in the rain, and has been wet______.
A. through and through
B.
once for all
C. to and fro
D. over and over

5. Nowadays, teachers should encourage students to debate different questions in class to boost their ______ thinking skills.
A. complex
B. controversial
C. civilized
D. critical
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

AeRa4869

Học sinh
Thành viên
11 Tháng hai 2022
111
97
21
17
Hà Nội
1. People are advised to______ smoking because of its harm to their health.
A. cut up
B. cut down on
C. cut off
D. cut in

2. He wasn't aware that only one mistake could________his chances of getting the job.
A. destroy
B. damage
C. ruin
D. devastate

3. The company is moving its headquarters to a new______ with better links to the airport.
A. position
B. situation
C. location
D. place

4. He has been caught in the rain, and has been wet______.
A. through and through
B. once for all
C. to and fro
D. over and over

5. Nowadays, teachers should encourage students to debate different questions in class to boost their ______ thinking skills.
A. complex
B. controversial
C. civilized
D. critical
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Vĩnh Sương

Học sinh
Thành viên
3 Tháng tám 2021
130
132
46
Hà Nội
THPT
1. People are advised to______ smoking because of its harm to their health.
A. cut up
B. cut down on
C. cut off
D. cut in

2. He wasn't aware that only one mistake could________his chances of getting the job.
A. destroy
B. damage
C. ruin
D. devastate


3. The company is moving its headquarters to a new______ with better links to the airport.
A. position
B. situation
C. location
D. place

4. He has been caught in the rain, and has been wet______.
A. through and through
B. once for all
C. to and fro
D. over and over

5. Nowadays, teachers should encourage students to debate different questions in class to boost their ______ thinking skills.
A. complex
B. controversial
C. civilized
D. critical
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,061
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 88
1. People are advised to______ smoking because of its harm to their health.
A. cut up
B. cut down on
C. cut off
D. cut in
cut down on: giảm bớt
Con người được khuyên nên giảm hút thuốc bởi vì nó có hại đến sức khỏe của chúng ta.

2. He wasn't aware that only one mistake could________his chances of getting the job.
A. destroy
B. damage
C. ruin
D. devastate
ruin: làm hỏng, phá hủy giá tri, cơ hội, làm mất thanh danh.
Anh ấy đã không nhận thức được rằng chỉ một chút sai lầm có thể phá hòng cơ hội nhận được công việc.


3. The company is moving its headquarters to a new______ with better links to the airport.
A. position
B. situation
C. location
D. place
location: vị trí (địa lý)
Công ty đang chuyển trụ sở đến một địa điểm với mạng lưới liên kết tốt hơn với sân bay.

4. He has been caught in the rain, and has been wet______.
A. through and through
B. once for all
C. to and fro
D. over and over
through and through= completely: hoàn toàn
Anh ấy bị dính mưa và ướt hết cả người


5. Nowadays, teachers should encourage students to debate different questions in class to boost their ______ thinking skills.
A. complex
B. controversial
C. civilized
D. critical
critical thinking skills: kỹ năng tư duy phản biện
Ngày nay, giáo viên nên khuyến khích học sinh tranh luận các câu hỏi khác nhau trong lớp để tăng cường kỹ năng tư duy phản biện.
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,061
801
EXERCISE 89
Question 1. The older generations find contemporary art utterly _______ .
A. impenetrable
B. pre-eminent
C. impassable
D. inveterate

Question 2. The famous golf pro joked that he was over the _______ and it was time for him to retire.
A. mountain
B. cliff
C. hill
D. valley

Question 3. The recently retired ballplayer _______ his locker and sadly left the stadium.
A. held out
B. put off
C. cleared out
D. made up

Question 4. Children and parents should be concerned about _______ knowledge of growing vegetables and raising pets.
A. bridging
B. taking
C. acquiring
D. voicing

Question 5.My grandparents’ _______ about their life are always really interesting.
A. summaries
B. adaptations
C. anecdotes
D. variations
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,061
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 89
Question 1. The older generations find contemporary art utterly _______ .
A. impenetrable
B. pre-eminent
C. impassable
D. inveterate
impenetrable (a): khó hiểu
Những người thuộc thế hệ cũ cảm thấy nghệ thuật đương đại thật khó hiểu.

Question 2.
The famous golf pro joked that he was over the _______ and it was time for him to retire.
A. mountain
B. cliff
C. hill
D. valley
over the hill: đã qua thời hoàng kim, hết thời
Chuyên gia chơi gôn nổi tiếng nói đùa rằng anh ta đã hết thời và tới lúc giải nghệ rồi.

Question 3.
The recently retired ballplayer _______ his locker and sadly left the stadium.
A. held out
B. put off
C. cleared out
D. made up
clear out: dọn sạch, rời đi
Cầu thủ bóng giải nghệ gần đây đã dọn sạch tủ đựng đồ và buồn bã rời khỏi sân vận động.

Question 4.
Children and parents should be concerned about _______ knowledge of growing vegetables and raising pets.
A. bridging
B. taking
C. acquiring
D. voicing
acquire one’s knowledge: thu nạp kiến thức
Cha mẹ và con cái cần quan tâm hơn tới việc thu nạp những kiến thức liên quan tới trông rau và chăm nuôi thú cưng
.

Question 5.My grandparents’ _______ about their life are always really interesting.
A. summaries
B. adaptations
C. anecdotes
D. variations
anecdote (n): giai thoại
Những giai thoại của ông bà tôi về cuộc đời của họ luôn thực sự thú vị.
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,061
801
EXERCISE 90

Question 1. The couple’s _______ laughter destroyed the romantic atmosphere of the elegant restaurant.
A. raucous
B. audible
C. harrowing
D. disconcerting

Question 2. I feel it must be too late to apologize to my piano teacher, but at least I've got it off my _______.
A. chest
B. heart
C. stomach
D. soul

Question 3. We do expect to meet your new manager - you've been _______ his praises ever since he arrived.
A. calling
B. shouting
C. singing
D. crying

Question 4. They have been put in charge _______ distributing these pamphlets.
A. of
B. for
C. on
D. with

Question 5. I hadn't seen Stephen for years, then one day our paths crossed while I was on a _____ to New York.
A. road
B. trip
C. track
D. way
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
777
2,742
301
...
Long An
EXERCISE 90
Question 1.
The couple’s _______ laughter destroyed the romantic atmosphere of the elegant restaurant.
A. raucous
B. audible
C. harrowing
D. disconcerting

Question 2. I feel it must be too late to apologize to my piano teacher, but at least I've got it off my _______.
A. chest
B. heart
C. stomach
D. soul

Question 3. We do expect to meet your new manager - you've been _______ his praises ever since he arrived.
A. calling
B. shouting
C. singing
D.
crying

Question 4. They have been put in charge _______ distributing these pamphlets.
A. of
B.
for
C. on
D. with


Question 5. I hadn't seen Stephen for years, then one day our paths crossed while I was on a _____ to New York.
A. road
B. trip
C.
track
D. way
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

pestakill

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng sáu 2022
1
1
1
29
pestakill.com
TP Hồ Chí Minh
Xin chào các bạn members đáng yêu của HMF!

Box Anh xin hân hạnh giới thiệu sự trở lại hoàn toàn mới của topic Level up Your Vocabulary in English!



THEME 1: EDUCATION




1. acquire = gain or get ( đạt được ,giành được bằng sự nỗ lực )
Ex: She acquired a good knowledge of English.

2. core subjects = main subjects ( các môn học chính )
Ex: The core subjects are English, mathematics and science.

3. autonomous learner = self-taught person ( người tự học )
Ex:Teachers aim to help children become autonomous learners.

4. excel at = be good at ( giỏi )
Ex: When I was a student , I excelled at physics.


Gợi ý luyện tập:

Translate the following sentences into English.

 1. Tôi mất nhiều thời gian để thu lượm được những kỹ năng cần thiết.
 2. Nhiều học sinh chỉ dành thời gian học các môn học chính.
 3. Là một giáo viên, tôi muốn giúp cho học sinh của mình trở thành người có thể tự học.
 4. Bạn thân của tôi giỏi ngoại ngữ.

Có thể các bạn sẽ quan tâm tới bài viết: [TIPs] Bài tập viết lại câu (Rewrite the sentences)
Bài viết rất tuyệt vời
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Ninh Hinh_0707

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười 2021
163
150
21
16
Hà Nội
Question 1. The couple’s _______ laughter destroyed the romantic atmosphere of the elegant restaurant.
A. raucous
B.
audible
C. harrowing
D. disconcerting

Question 2. I feel it must be too late to apologize to my piano teacher, but at least I've got it off my _______.
A. chest
B.
heart
C. stomach
D. soul

Question 3. We do expect to meet your new manager - you've been _______ his praises ever since he arrived.
A. calling
B. shouting
C. singing
D.
crying

Question 4. They have been put in charge _______ distributing these pamphlets.
A. of
B.
for
C. on
D. with

Question 5. I hadn't seen Stephen for years, then one day our paths crossed while I was on a _____ to New York.
A. road
B. trip
C.
track
D. way
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Lolita_(✿˵◕ ɜ◕˵)

Học sinh
Thành viên
25 Tháng ba 2022
64
1
61
46
Hà Nội
Question 1. The couple’s _______ laughter destroyed the romantic atmosphere of the elegant restaurant.
A. raucous
B. audible
C. harrowing
D. disconcerting

Question 2. I feel it must be too late to apologize to my piano teacher, but at least I've got it off my _______.
A. chest
B. heart
C. stomach
D. soul

Question 3. We do expect to meet your new manager - you've been _______ his praises ever since he arrived.
A. calling
B. shouting
C. singing
D. crying

Question 4. They have been put in charge _______ distributing these pamphlets.
A. of
B. for
C. on
D. with

Question 5. I hadn't seen Stephen for years, then one day our paths crossed while I was on a _____ to New York.
A. road
B. trip
C. track
D. way
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Tống Thiện

Học sinh
Thành viên
9 Tháng ba 2022
102
87
36
17
Hà Nội
Question 1. The couple’s _______ laughter destroyed the romantic atmosphere of the elegant restaurant.
A. raucous
B. audible
C. harrowing
D. disconcerting

Question 2. I feel it must be too late to apologize to my piano teacher, but at least I've got it off my _______.
A. chest
B. heart
C. stomach
D. soul

Question 3. We do expect to meet your new manager - you've been _______ his praises ever since he arrived.
A. calling
B. shouting
C. singing
D. crying

Question 4. They have been put in charge _______ distributing these pamphlets.
A. of
B. for
C. on
D. with

Question 5. I hadn't seen Stephen for years, then one day our paths crossed while I was on a _____ to New York.
A. road
B. trip
C. track
D. way
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

AeRa4869

Học sinh
Thành viên
11 Tháng hai 2022
111
97
21
17
Hà Nội
Question 1. The couple’s _______ laughter destroyed the romantic atmosphere of the elegant restaurant.
A. raucous
B.
audible
C. harrowing
D. disconcerting

Question 2. I feel it must be too late to apologize to my piano teacher, but at least I've got it off my _______.
A. chest
B.
heart
C. stomach
D. soul

Question 3. We do expect to meet your new manager - you've been _______ his praises ever since he arrived.
A. calling
B. shouting
C. singing
D.
crying

Question 4. They have been put in charge _______ distributing these pamphlets.
A. of
B.
for
C. on
D. with

Question 5. I hadn't seen Stephen for years, then one day our paths crossed while I was on a _____ to New York.
A. road
B. trip
C.
track
D. way
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Vĩnh Sương

Học sinh
Thành viên
3 Tháng tám 2021
130
132
46
Hà Nội
THPT
Question 1. The couple’s _______ laughter destroyed the romantic atmosphere of the elegant restaurant.
A. raucous
B. audible
C. harrowing
D. disconcerting

Question 2. I feel it must be too late to apologize to my piano teacher, but at least I've got it off my _______.
A. chest
B. heart
C. stomach
D. soul

Question 3. We do expect to meet your new manager - you've been _______ his praises ever since he arrived.
A. calling
B. shouting
C. singing
D. crying

Question 4. They have been put in charge _______ distributing these pamphlets.
A. of
B. for
C. on
D. with

Question 5. I hadn't seen Stephen for years, then one day our paths crossed while I was on a _____ to New York.
A. road
B. trip
C. track
D. way
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Kitahara

Học sinh
Thành viên
2 Tháng tám 2021
107
125
36
Hà Nội
THPT
Question 1. The couple’s _______ laughter destroyed the romantic atmosphere of the elegant restaurant.
A. raucous
B. audible
C. harrowing
D. disconcerting

Question 2. I feel it must be too late to apologize to my piano teacher, but at least I've got it off my _______.
A. chest
B. heart
C. stomach
D. soul

Question 3. We do expect to meet your new manager - you've been _______ his praises ever since he arrived.
A. calling
B. shouting
C. singing
D. crying

Question 4. They have been put in charge _______ distributing these pamphlets.
A. of
B. for
C. on
D. with

Question 5. I hadn't seen Stephen for years, then one day our paths crossed while I was on a _____ to New York.
A. road
B. trip
C. track
D. way
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Di Quân 2k6

Học sinh
Thành viên
25 Tháng bảy 2021
55
40
26
Hà Nội
THPT Đông Anh
Question 1. The couple’s _______ laughter destroyed the romantic atmosphere of the elegant restaurant.
A. raucous
B.
audible
C. harrowing
D. disconcerting

Question 2. I feel it must be too late to apologize to my piano teacher, but at least I've got it off my _______.
A. chest
B.
heart
C. stomach
D. soul

Question 3. We do expect to meet your new manager - you've been _______ his praises ever since he arrived.
A. calling
B. shouting
C. singing
D.
crying

Question 4. They have been put in charge _______ distributing these pamphlets.
A. of
B.
for
C. on
D. with

Question 5. I hadn't seen Stephen for years, then one day our paths crossed while I was on a _____ to New York.
A. road
B. trip
C.
track
D. way
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,061
801
ĐÁP ÁN- EXERCISE 90

Question 1. The couple’s _______ laughter destroyed the romantic atmosphere of the elegant restaurant.
A. raucous
B. audible
C. harrowing
D. disconcerting
raucous (adj): ồn ào, sang sảng
Tiếng cười sang sảng của cặp đôi đã phá hủy bầu không khí lãng mạn của nhà hàng trang nhã.




Question 2. I feel it must be too late to apologize to my piano teacher, but at least I've got it off my _______.
A. chest
B. heart
C. stomach
D. soul
get sth off your chest: nói với ai về vấn đề khiến bạn lo lắng hoặc cảm thấy có lỗi
Tôi cảm thấy chắc hẳn phải đã quá muộn để xin lỗi giáo viên dạy đàn piano của mình, nhưng ít nhất tôi đã nói điều cần nói.



Question 3. We do expect to meet your new manager - you've been _______ his praises ever since he arrived.
A. calling
B. shouting
C. singing
D. crying
sing the praises of sb/sth: ca ngợi ai/cái gì
Chúng tôi mong được gặp người quản lý mới của bạn - bạn đã hết lời khen ngợi anh ấy kể từ khi anh ấy đến.



Question 4. They have been put in charge _______ distributing these pamphlets.
A. of
B. for
C. on
D. with
Be in charge of doing something: chịu trách nhiệm
Họ đã được giao trách nhiệm phân phát tờ rơi



Question 5. I hadn't seen Stephen for years, then one day our paths crossed while I was on a _____ to New York.
A. road
B. trip
C. track
D. way
On a trip to somewhere: trong chuyến đi tới đâu
Tôi đã không gặp Stephen trong nhiều năm, rồi một ngày nọ, con đường của chúng tôi giao nhau khi tôi đang trên chuyến đi đến New York.
 
 • Like
Reactions: iwasyourfriend
Top Bottom