Ngoại ngữ [TA-Bài tập]Ngữ vựng - Word forms

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi diema3, 22 Tháng ba 2010.

Lượt xem: 282,827

 1. Đồng ý thì giải thích luôn đi
  Sao ko có "the" nhỉ, chỗ đấy tính từ mà!
  Không hiểu rõ ngĩa cho lắm
  @teddy: Từ đó nghĩa là gì vậy, có kim từ điển thì lấy ra bấm dễ mà! =))
   
 2. pemivip

  pemivip Guest


  1. It is unfortunate that you missed the meeting. (FORTUNE)
  2. Her rudeness was most regretful (REGRET)
  3. I don't want any interference. (INTERFERE)
  4. He died a glorious death. (GLORY)
  5. It is frightening even to think of the horrors of nuclear war. (FRIGHT)
  6. The disappearance of the aircraft remains unexplained (EXPLAIN)
  remain là linking verb, giống như leave, stay thì chia ở dạng adj, nhưng đặc biệt adj này phải là phân từ 2
  7. She wanted to have her skirt lengthened.(LONG)
  8. I found the visit most educative(EDUCATE)
  educative: có tính giáo dục
  9. The doctor gave him some tablets to relieve his pain. (RELIEF)
  10. Please fasten your seat-belt. The plane is taking off. (FAST)   
 3. @anh : theo em là educational : tức là liên quan đến học tập , cung cấp nhiều kiến thức
  Trong dict có một ví dụ tương tự là educational visit :-?
   
 4. Em nghĩ câu ý là EDUCATED
  Tại thấy người ta vẫn dùng to find something or somebody + V-ing/P2: thấy cái gì hay ai đó ra sao.
  Em hiểu là visit là danh từ chỉ sự thăm hỏi hay cuộc trò chuyện thân mật... đại loại thế, hic! :-SS
  "Tôi nhận thấy việc viếng thăm cần được chú trọng giáo dục nhất."
  Còn trong tiếng Anh của người Mĩ người ta cũng hay lược bỏ mạo từ "the" khi nói tới đối tượng so sánh hơn nhất nhưng không đề cập tới đối tượng đó trong phạm vi nào, i.e "I find you most interesting."
  Em mạo muội ghi ra đây ạ!
   
 5. pemivip

  pemivip Guest

  Sai, nói theo chú theo quan niệm này là sai lầm.
  Chú không hiểu bản chất vấn đề của cấu trúc này ư?
  Find sb/sth + adj = Find sb + sth that is + adj
  Ví dụ: I find her performance impressive, rõ ràng ko thể là impressing được
  Không bao giờ được tự quy 1 điều gì nhất định cho mình, nó phải có cái gốc của nó

  Cô phải hiểu cái suffix "-al" có nghĩa là thuộc, nó ít khi được sự dụng với mục đích miêu tả đặc điểm/tâm trạng mà nó có nghĩa là "thuộc". Còn suffix "-ive" nó mới miêu tả đặc điểm, tính chất của sự việc
  Educational: thuộc về giáo dục
  Educative: có tính giáo dục
   
 6. Phân từ 2 :-SS Kô hiểu cho lắm /:) Giải thích giùm miếng @};-
   
 7. remain là linking verb, giống như leave, stay thì chia ở dạng adj, nhưng đặc biệt adj này phải là phân từ 2

  Lấy một ví dụ đơn giản với động từ get ( liên từ ) đứng liền trước tính từ dạng past participle là
  We got married

  Chẳng rõ nhé :))~
   
 8. pemivip

  pemivip Guest

  Nó là dạng cấu trúc, mà đã là cấu trúc thì không thể giải thích được.
  E.g: She was left unharmed.
  That story passed unnoticed.
  It remain calm.
  Không nhất thiết phải là phân từ 2, nhưng thường là thế. Còn inexplicable là sai.
  @freakie_fuckie: get married hay get dressed chỉ là một cách nói khoa trương của bọn bản địa, đây không chứng tỏ get là linking verbs.
  get married = marry
  get dressed = dress
   
 9. younggun

  younggun Guest

  Cho Ốc hỏi tý ạh, Customes nghĩa là jì ạh?
  :):):):):):):):):):):):):):):)
   
 10. Customes :|
  Chắc có lẽ ghi nhầm là costume.
  Costume (n): quần áo, y phục, cách ăn mặc, trang phục, phục sức.
  (v): mặc quần áo cho
    11. Customes does not exist :|


  Custom :

  Costume : trang phục lễ hội
  customer : khách hàng :|


  Cheers .
   
 12. pexoan

  pexoan Guest

  Exercise 7:
  1. She always listens.......................to what she is told (ATTENTION)
  2. In his family, he is a................child. (TROUBLE)
  3. There has been a.................improvement in her writing. (NOTICE)
  4. The price of the house includes many existing.............and fittings. (FIX)
  5. It was..........of me to mislead you like that. (FORGIVE)
  6. He is very...........in everything he does. (SYSTEM)
  7. Fruit........as it ripens. (SWEET)
  8. My brother lives in a..............area. (RESIDE)
  9. She is extremely..............ablut art. (KNOWLEDGE)
  10. They were brought up to behave in a..........way in public. (CIVILIZATION)


  Làm chăm nhé mọi người! Good luck and happy studies! :)
   
 13. . She always listens......attentively.................to what she is told (ATTENTION)
  2. In his family, he is a.....troublesome...........child. (TROUBLE)
  3. There has been a........noticeable.........improvement in her writing. (NOTICE)
  Thế đã nhé Xoắn nhé :-*
  Buồn ngủ quá đi ới =]] Nhường bác khác =]]

  Cheers :-*
   
 14. ___________________________________
  ___________________
   
 15. raspberry

  raspberry Guest

  non-resident .
   
 16. pemivip

  pemivip Guest

  1. She always listens attentively to what she is told (ATTENTION)
  2. In his family, he is a troublesome child. (TROUBLE)
  3. There has be a noticeable improvement in her writing. (NOTICE)
  4. The price of the house includes many existing fixtures and fittings. (FIX)
  tra GG cụm: fixtures and fittings
  5. It was unforgivable of me to mislead you like that. (FORGIVE)
  6. He is very systematical in everything he does. (SYSTEM)
  7. Fruit sweetens as it ripens. (SWEET)
  8. My brother lives in a residental area. (RESIDE)
  9. She is an extremely knowledgeable ablut art. (KNOWLEDGE)
  10. They were brought up to behave in a civilized way in public. (CIVILIZATION)
  ko sai đâu =;
   
 17. pexoan

  pexoan Guest

  Theo yêu cầu của quí vị, hôm nay tớ sẽ post nốt 2 bài trong series word form lần này! ;)

  Ex 8:
  1. Heavy smoking makes him............... (BREATH)
  2. I have only a limited.................of computer programming. (KNOW)
  3. You cannot.........about the effects of the drug from the cases of one or two patients.
  (GENERAL)
  4. Japanese cars are known for their........... (RELY)
  5. He was always..............to his father's wishes. (OBEY)
  6. Most of the students are making good progress but Jeremy seem a.........case (HOPE)
  7. We were.........by what we saw. (HORROR)
  8. They left the house in a............mess. (FRIGHT)
  9. The children were surprised at the sudden.......of their teacher. (ENTER)
  10. You are not.......to unemployment benefit if you have never worked. (TITLE)


  Ex 9:
  1. He doesn't know much about the subject, but he is very............ (ENTHUSIASM)
  2. The charity is totally..........upon money from the public. (DEPEND)
  3. The bank has been very...........in helping me sort out my late husband's finances.
  (COOPERATE)
  4. Is military service...............in your country? (COMPEL)
  5. It was.............of you not to offer her a drink. (HOSPITABLE)
  6. The carpet is available in various.................... (WIDE)
  7. The plane grounded because of poor....................... (VISIBLE)
  8. He resigned for a................of seasons. (VARIOUS)
  9. He wrote so many...............sentences in his essay. (GRAMMAR)
  10. They don't leave their children................for even a moment. (ATTEND)


  Phù! Xong rồi! Hoa cả mắt!@-)@-)@-) Làm chăm nhé mọi người (đặc biết là Kuc yêu quí. yêu nàng lắm ta mới post cả 2 đấy) Good luck and happy studies! :)
   
 18. pemivip

  pemivip Guest

  Ex 8:
  1. Heavy smoking makes him breathless (BREATH)
  2. I have only a limited knowledge of computer programming. (KNOW)
  3. You cannot generalize about the effects of the drug from the cases of one or two patients.
  (GENERAL)
  4. Japanese cars are known for their reliability (RELY)
  5. He was always obedient to his father's wishes. (OBEY)
  6. Most of the students are making good progress but Jeremy seem a hopeless case (HOPE)
  7. We were horror-stricken by what we saw. (HORROR)
  8. They left the house in a frightening mess. (FRIGHT)
  9. The children were surprised at the sudden entrance of their teacher. (ENTER)
  10. You are not entitled to unemployment benefit if you have never worked. (TITLE)


  Ex 9:
  1. He doesn't know much about the subject, but he is very enthusiastic (ENTHUSIASM)
  2. The charity is totally dependent upon money from the public. (DEPEND)
  3. The bank has been very cooperative in helping me sort out my late husband's finances.
  (COOPERATE)
  4. Is military service compulsory in your country? (COMPEL)
  5. It was inhospitable of you not to offer her a drink. (HOSPITABLE) :-?
  6. The carpet is available in various widths (WIDE)
  7. The plane grounded because of poor visibility (VISIBLE)
  8. He resigned for a variety of seasons. (VARIOUS)
  9. He wrote so many grammatical sentences in his essay. (GRAMMAR)
  10. They don't leave their children................for even a moment. (ATTEND)

  Hoá ra tôi ko đc welcome ở chỗ này =;
   
 19. raspberry

  raspberry Guest

  _________________________________________________________________________________________________
   

 20. Bổ sung anh ạ : câu 10 anh bỏ sót  0. They don't leave their children................for even a moment. (ATTEND)

  unattended
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY