Phương pháp làm bài tập phát hiện lỗi sai

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1 b
2 d
3 b
4 b
5 em ko biết làm
6 em ko biết làm
7 c
8 d
9 a
10 b
Câu 5 đáp án là B e nhé. Ở đây cần sự hòa hợp về thì ^^ => sửa come thành came
Câu 6 đáp án là C e nhé. Ở đây sau cấu trúc, because of + noun => bỏ of đi, chỉ còn because thôi ^^
Bạn đang nói đề 2 đúng ko? Câu trả lời của bạn rất chính xác ;)
 

Snowball fan ken

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
434
1,267
224
Địล ηgục đẫм мáu
Câu 5 đáp án là B e nhé. Ở đây cần sự hòa hợp về thì ^^ => sửa come thành came
Câu 6 đáp án là C e nhé. Ở đây sau cấu trúc, because of + noun => bỏ of đi, chỉ còn because thôi ^^

Bạn đang nói đề 2 đúng ko? Câu trả lời của bạn rất chính xác ;)
chị ơi , lời giải chi tiết thì sao ạ ?
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
chị ơi , lời giải chi tiết thì sao ạ ?
Ok, bây giờ chị sẽ úp đáp án chi tiết đề 1 nhé :D

1. My uncle lived (A) in Hanoi since (B) 1990 to 1998, but he is now living (C) in (D) Hue. => Key: B
Hint: Khi nói từ thời điểm nào đến thời điểm nào ta dùng from...to.
2. I’d like to go (A) on a holiday (B), but (C) I haven’t got many (D) money. => Key: D
Hint: Money là danh từ không đếm được nên ta phải dùng much thay cho many.
3. My shoes need (A) mend (B) so (C) I take them (D) to a shoes-maker. => Key: B
Hint: Sau need là động từ nguyên thể có to – B là đáp án của câu.
4. The weather is (A) more hot (B) as (C) it was (D) yesterday. => Key: B
Hint: Cấu trúc so sánh bằng: as + adj/adv + as. Đáp án của câu là B.
5. By the time (A) the (B) police come (C) the robber had run (D) away. => Key: C
Hint: Nguyên tắc của tiếng Anh là 2 vế trong cùng một câu có sự tương tác về thì. Vế sau là quá khứ hoàn thành thì vế trước không thể là hiện tại – C là đáp án của câu.
6. They had to (A) sell their (B) house because of (C) they needed (D) money. => Key: C
Hint: Sau because of phải là danh từ/đại từ/danh động từ - C là đáp án.
7. The teacher said (A) that Peter had made (B) much (C) mistakes in (D) his essays. => Key: C
Hint: Mistake là danh từ đếm được nên phải dùng many thay cho much.
8. Peter said (A) that it was (B) her which (C) had stolen (D) his suitcase. => Key: C
Hint: Thay cho her phải là who, which chỉ thay cho danh từ chỉ vật.
9. It was so (A) a funny film (B) that (C) I burst out laughing (D). => Key: A
Hint: Cấu trúc such + (a/an) + adj + n + that + clause. Ta dùng so trong cấu trúc so + adj/adv + that + clause.
10. Before (A) to go (B) out, remember (C) to turn off (D) the lights. => Key: B
Hint: Sau giới từ before phải là Ving – B là đáp án của câu.

P/s: Chiều mai, mình sẽ úp key chi tiết cho đề thứ 2 ^^
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ :)
 
Last edited:

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Chỉ sợ ko có ai làm thôi chứ bài tập thì vô tư e ạ :D
1. Higher education is very importance (A) to national economies (B), and it is also a source of trained and educated (C) personnel for the whole country. (D)

2. We are working, that (A) means that (B) we are contributing (C) goods and services (D) to our society.

3. Reading can not make (A) your life longer (B), but reading really (C) makes your life more thicker. (D)

4. One of the best (A) ways to encourage your children to read (B) are (C) to provide interesting titles for (D) them to enjoy.

5. When (A) he was young (B) he is used to drinking (C) a lot (D).

6. Most (A) greetings cards are folding (B) and have a picture on the front (C) and a message inside. (D)

7. Aloha is a (A) Hawaiian word meaning (B) "love‟, that (C) can be used to say (D) hello or goodbye.

8. The (A) Oxford English Dictionary is well known (B) for including many different meanings (C) of words and to give (D) real examples.

9. When you are writing or speaking (A) English it is (B) important to use language that (C) includes both men and women equally the same. (D)

10. It was disappointing (A) that almost of (B) the guests left (C) the wedding too (D) early.
 
  • Like
Reactions: Snowball fan ken

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
@Snowball fan ken @minhtuanhs2206
Đây là đáp án chi tiết đề 2 nhé ^^
1. The earth is the (A) only planet with a large number (B) of oxygen (C) in its (D) atmosphere. Key B => amount. Vì oxygen là danh từ ko đếm được nên phải dùng cụm a large amount of (a large number of + plural noun; a large amount of + uncountable noun)
2. Venus approaches (A) the Earth (B) more closely than any other (C) planet is (D). Key D => does. Vì động từ thường "approaches" nên để hòa hợp về thì và chủ ngữ, chúng ta dùng "does"
3. Robert Frost was not well known as (A) a poet (B) until he reached (C) the (D) forties. Key D => his. Vì his forties mang nghĩa trong những năm tuổi 40 của anh ta.
4. The amounts of (A) oxygen and nitrogen in the air almost always (B) remain stable, but the amount of (C) water vapor vary (D) considerably. Key D => varies. Vì cụm "the amount of water vapor" là cụm danh từ ko đếm được nên phải số ít.
5. The American frontiersman (A), politician, and soldier Davy Crockett is one of the most (B) popular of (C) American hero. (D) Key D => heroes. Vì đi sau cụm (be) one of + plural noun
6. A (A) five-thousand-dollars (B) reward was offered (C) for the capture of (D) the escaped criminals. Key B => dollar. Vì five-thousand-dollar là một danh từ ghép
7. A desert area that has been (A) without water (B) for six years will still (C) bloom when rain will come.(D) Key D => comes. Vì phải tuân theo sự hòa hợp về thì: S + will + $V_1$ + when + S + $V_(s/es)$
8. The word “shore” can be used rather (A) of “coast” to mean (B) the (C) land bordering (D) the sea.
Key A => instead. Vì đi theo cụm instead of: thay vì
9. Alfafia (A) is a nutritious (B) crop rich in (C) proteins, minerals, and with vitamins. (D) Key D => vitamins. Vì đây là cấu trúc song hành. Phía sau cụm (be) rich in là những danh từ
10. The deadbolt is the best (A) lock for entry doors because (B) it is not only (C) inexpensive but installation is easy. (D) Key D => easy to install. Vì phải tuân theo nguyên tắc song hành của not only...but/but also.
 
Last edited:

joon_young#1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng hai 2017
639
894
254
21
Nam Định
THPT Lê Quý Đôn
Em tham gia với nha :D
1. Higher education is very importance (A) to national economies (B), and it is also a source of trained and educated (C) personnel for the whole country. (D)

2. We are working, that (A) means that (B) we are contributing (C) goods and services (D) to our society.

3. Reading can not make (A) your life longer (B), but reading really (C) makes your life more thicker. (D)

4. One of the best (A) ways to encourage your children to read (B) are (C) to provide interesting titles for (D) them to enjoy.

5. When (A) he was young (B) he is used to drinking (C) a lot (D).

6. Most (A) greetings cards are folding (B) and have a picture on the front (C) and a message inside. (D)

7. Aloha is a (A) Hawaiian word meaning (B) "love‟, that (C) can be used to say (D) hello or goodbye.

8. The (A) Oxford English Dictionary is well known (B) for including many different meanings (C) of words and to give (D) real examples.

9. When you are writing or speaking (A) English it is (B) important to use language that (C) includes both men and women equally the same. (D)

10. It was disappointing (A) that almost of (B) the guests left (C) the wedding too (D) early.
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Em tham gia với nha :D
1. Higher education is very importance (A) to national economies (B), and it is also a source of trained and educated (C) personnel for the whole country. (D)

2. We are working, that (A) means that (B) we are contributing (C) goods and services (D) to our society.

3. Reading can not make (A) your life longer (B), but reading really (C) makes your life more thicker. (D)

4. One of the best (A) ways to encourage your children to read (B) are (C) to provide interesting titles for (D) them to enjoy.

5. When (A) he was young (B) he is used to drinking (C) a lot (D).

6. Most (A) greetings cards are folding (B) and have a picture on the front (C) and a message inside. (D)

7. Aloha is a (A) Hawaiian word meaning (B) "love‟, that (C) can be used to say (D) hello or goodbye.

8. The (A) Oxford English Dictionary is well known (B) for including many different meanings (C) of words and to give (D) real examples.

9. When you are writing or speaking (A) English it is (B) important to use language that (C) includes both men and women equally the same. (D)

10. It was disappointing (A) that almost of (B) the guests left (C) the wedding too (D) early.
Welcome <3
Với khả năng của Manh thì thử sửa lại chị xem nào ;)
 

joon_young#1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng hai 2017
639
894
254
21
Nam Định
THPT Lê Quý Đôn
Welcome <3
Với khả năng của Manh thì thử sửa lại chị xem nào ;)
Vâng ạ :D
1 Be+Adj => Important
2 Đằng trước that không có dấu "," nên thay bằng Which
3 So sánh hơn với tính từ ngắn => Thicker
4 One of the best ways => is
5 Dựa vào mệnh đề trước When he was young =>việc xảy ra trong quá khứ => used to drink
6 Chủ ngữ câu này chỉ vật "Most greeting cards" nên dùng bị đọng=> folded
7 Tương tự câu 2 => Which
8 Do có and nối 2 từ, cụm từ, mệnh đề tương đương nhau => giving
9 Ở câu này chỉ cần 1 trạng từ => equally
10 Không có cấu trúc Almost of sth mà chỉ có Almost +all/every+sth => thay bằng Most of
 
Last edited:

joon_young#1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng hai 2017
639
894
254
21
Nam Định
THPT Lê Quý Đôn
7b là sai hay đúng vậy chị ?
Phần B của câu 7 đúng đó snowball c:
Cái này sử dụng:
Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động (active), ta dùng cụm hiện tại phân từ (present participle phrase) thay cho mệnh đề đó.
Bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, đưa động từ chính về nguyên mẫu và thêm đuôi – ing.
Có thể viết đầy đủ câu này như sau:
Aloha is a Hawaiian word which means "love‟, that can be used to say hello or goodbye.
Ở đây phải đổi that thành which nha =))
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
7b là sai hay đúng vậy chị ?
7B đúng nhé e :)
Vâng ạ :D
1 Be+Adj => Important
2 Đằng trước that không có dấu "," nên thay bằng Which
3 So sánh hơn với tính từ ngắn => Thicker
4 One of the best ways => is
5 Dựa vào mệnh đề trước When he was young =>việc xảy ra trong quá khứ => used to drink
6 Chủ ngữ câu này chỉ vật "Most greeting cards" nên dùng bị đọng=> folded
7 Tương tự câu 2 => Which
8 Do có and nối 2 từ, cụm từ, mệnh đề tương đương nhau => giving
9 Ở câu này chỉ cần 1 trạng từ => equally
10 Không có cấu trúc Almost of sth mà chỉ có Almost +all/every+sth => thay bằng Most of
Chuẩn hết chỗ chỉnh lun :D
Phần B của câu 7 đúng đó snowball c:
Cái này sử dụng:
Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động (active), ta dùng cụm hiện tại phân từ (present participle phrase) thay cho mệnh đề đó.
Bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, đưa động từ chính về nguyên mẫu và thêm đuôi – ing.
Có thể viết đầy đủ câu này như sau:
Aloha is a Hawaiian word which means "love‟, that can be used to say hello or goodbye.
Ở đây phải đổi that thành which nha =))
Thêm bài tập nữa nha :D :D :D
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Ok, bây giờ chị sẽ úp đáp án cho đề 3 nhé ^^
1. Higher education is very importance (A) to national economies (B), and it is also a source of trained and educated (C) personnel for the whole country. (D)
=> Đáp án A. Sửa thành important. Vì sau (be) cần 1 tính từ
2. We are working, that (A) means that (B) we are contributing (C) goods and services (D) to our society.
=> Đáp án A. Sửa thành which. Vì đại từ quan hệ sau dấu phẩy thì ko được dùng "that" mà phải dùng "which"
3. Reading can not make (A) your life longer (B), but reading really (C) makes your life more thicker. (D)
=> Đáp án D. Sửa thành thicker. Vì thick là tính từ 1 vần.
4. One of the best (A) ways to encourage your children to read (B) are (C) to provide interesting titles for (D) them to enjoy.
=> Đáp án C. Sửa thành is. Vì "one" nên động từ to be phải chia số ít.
5. When (A) he was young (B) he is used to drinking (C) a lot (D).
=> Đáp án C. Sửa thành used to drink. Vì used to + V1 diễn tả 1 thói quen trong quá khứ nhưng nay đã hoàn toàn chấm dứt.
6. Most (A) greetings cards are folding (B) and have a picture on the front (C) and a message inside. (D)
=> Đáp án B. Sửa thành folded. Vì "most greeting cards" là vật và là chủ ngữ của câu => chúng ta dùng thể bị động (be + V2/ed)
7. Aloha is a (A) Hawaiian word meaning (B) "love‟, that (C) can be used to say (D) hello or goodbye.
=> Đáp án C. Sửa thành which. Vì đại từ quan hệ sau dấu phẩy thì ko được dùng "that" mà phải dùng "which"
8. The (A) Oxford English Dictionary is well known (B) for including many different meanings (C) of words and to give (D) real examples.
=> Đáp án D. Sửa thành giving. Vì có and nối 2 từ, cụm từ, mệnh đề tương đương nhau
9. When you are writing or speaking (A) English it is (B) important to use language that (C) includes both men and women equally the same. (D)
=> Đáp án D. Sửa thành equally. Vì "equally" đồng nghĩa với "the same" nên ko thể tồn tại 2 từ cùng 1 lúc để bổ nghĩa đc. Và câu này chỉ đc dùng 1 trạng từ.
10. It was disappointing (A) that almost of (B) the guests left (C) the wedding too (D) early.
=> Đáp án B. Sửa thành most of. Vì không có cấu trúc Almost of sth mà chỉ có Almost +all/every+sth còn đã có "the" thì phải là Most of the.
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Một topic học tập ko nên để chìm như vậy ... Mọi người vào thảo luận để học hỏi thêm kiến thức nha ^^
@Thư Võ @joon_young#1 @minhtuanhs2206 @tuandat2k :D

1. Average (A) family size has increased (B) from (C) the Victorian (D) era.

2. They prefer to stay (A) in (B) their home (C) country because (D) family ties.

3. In 1892, the first long-distance (A) telephone line between (B) Chicago and New York was formally (C) opening. (D)

4.
Dietitians urge people to eat (A) a banana (B) a day to get potassium enough (C) in their diet (D) .

5. Woody Guthrie has written (A) thousands (B) of songs during (C) her lifetime, many of which (D) became classic folk songs.

6. The development of (A) transistors made possible it (B) to reduce the size of many (C) electronic devices. (D)

7. My father is a good (A) family man, completely (B) devoted (C) for (D) his wife and kids.

8. The bus was plenty of (A) people who had spent many a happy hour (B) in the stores doing (C) their (D) Christmas shopping.

9. Weather (A) and geography (B) conditions may determine the type (C) of transportation used (D) in a region.

10. When you talk to (A) the old man, please remember to speak out (B) as (C) he's hard of (D) hearing.
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

aiyatori

Học sinh
Thành viên
Ok e :) Vậy thì thử sức với 10 câu trước nhé :D

1. My uncle lived (A) in Hanoi since (B) 1990 to 1998, but he is now living (C) in (D) Hue.

2. I’d like to go (A) on a holiday (B), but (C) I haven’t got many (D) money.

3. My shoes need (A) mend (B) so (C) I take them (D) to a shoes-maker.

4. The weather is (A) more hot (B) as (C) it was (D) yesterday.

5. By the time (A) the (B) police come (C) the robber had run (D) away.

6. They had to (A) sell their (B) house because of (C) they needed (D) money.

7. The teacher said (A) that Peter had made (B) much (C) mistakes in (D) his essays.

8. Peter said (A) that it was (B) her which (C) had stolen (D) his suitcase.

9. It was so (A) a funny film (B) that (C) I burst out laughing (D).

10. Before (A) to go (B) out, remember (C) to turn off (D) the lights.
1 ,b
2 ,d
3,b
4,b
5,c
6,d
7,a
8,c
9,a
10,d
 
  • Like
Reactions: baochau1112

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
1. Average (A) family size has increased (B) from (C) the Victorian (D) era.

2. They prefer to stay (A) in (B) their home (C) country because (D) family ties.

3. In 1892, the first long-distance (A) telephone line between (B) Chicago and New York was formally (C) opening. (D)

4.
Dietitians urge people to eat (A) a banana (B) a day to get potassium enough (C) in their diet (D) .

5. Woody Guthrie has written (A) thousands (B) of songs during (C) her lifetime, many of which (D) became classic folk songs.

6. The development of (A) transistors made possible it (B) to reduce the size of many (C) electronic devices. (D)

7. My father is a good (A) family man, completely (B) devoted (C) for (D) his wife and kids.

8. The bus was plenty of (A) people who had spent many a happy hour (B) in the stores doing (C) their (D) Christmas shopping.

9. Weather (A) and geography (B) conditions may determine the type (C) of transportation used (D) in a region.

10. When you talk to (A) the old man, please remember to speak out (B) as (C) he's hard of (D) hearing.
2 câu cuối chịu thôi chj ạ,toàn bài khó:p
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1. Average (A) family size has increased (B) from (C) the Victorian (D) era.

2. They prefer to stay (A) in (B) their home (C) country because (D) family ties.

3. In 1892, the first long-distance (A) telephone line between (B) Chicago and New York was formally (C) opening. (D)

4.
Dietitians urge people to eat (A) a banana (B) a day to get potassium enough (C) in their diet (D) .

5. Woody Guthrie has written (A) thousands (B) of songs during (C) her lifetime, many of which (D) became classic folk songs.

6. The development of (A) transistors made possible it (B) to reduce the size of many (C) electronic devices. (D)

7. My father is a good (A) family man, completely (B) devoted (C) for (D) his wife and kids.

8. The bus was plenty of (A) people who had spent many a happy hour (B) in the stores doing (C) their (D) Christmas shopping.

9. Weather (A) and geography (B) conditions may determine the type (C) of transportation used (D) in a region.

10. When you talk to (A) the old man, please remember to speak out (B) as (C) he's hard of (D) hearing.
2 câu cuối chịu thôi chj ạ,toàn bài khó:p
E làm đc 8 câu thi đại học là rất giỏi rồi đó ;)
Nhưng ko đc search gg mới tốt nha ^^
Chị sẽ hỏi ngược lại e để xác nhận kiến thức của e đc chứ??
 

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
E làm đc 8 câu thi đại học là rất giỏi rồi đó ;)
Nhưng ko đc search gg mới tốt nha ^^
Chị sẽ hỏi ngược lại e để xác nhận kiến thức của e đc chứ??
rảnh quá đi search gg ngồi đoán bừa nhanh hơn chj ạ:p
ms lại thi đại học chưa chắc đã làm đúng chj ạ k ai biết đc tg lai sẽ ra sao:D
chj đăng key lên đi chj xem nó sửa thế nào
 
Last edited:
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
rảnh quá đi search gg ngồi đoán bừa nhanh hơn chj ạ:p
ms lại thi đại học chưa chắc đã làm đúng chj ạ k ai biết đc tg lai sẽ ra sao:D
chj đăng key lên đi chj xem nó sửa thế nào
Có key nhưng key cho đáp án còn chị phải thêm lời giải thích chi tiết đó e :D
Chị phải đợi mọi người làm thêm nữa đã mới úp key chi tiết đc :D
Chi gợi ý câu 9 nhé ^^
Nó ko sai ở đáp án B. Vì đây là 1 danh từ ghép ^^
Còn với câu 10 :)
Dịch nghĩa ra thì e sẽ ko thấy phù hợp ;) Vậy thì căn cứ vào nghĩa để tìm lỗi sai câu này ^^
 
Top Bottom