Phương pháp làm bài tập phát hiện lỗi sai

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
câu mệnh đề quan hệ câu 35 ấy hcij.. :p
À, như chị đã nói. Đây là kiến thức về lược bỏ (rút gọn) mệnh đề quan hệ.
Có 4 dạng mà e phải biết và nhớ ^^
1) Dùng cụm Ving :
Dùng cho các mệnh đề chủ động
The girl who is sitting next to you is my sister = The girl sitting to you is my sister
2) Dùng cụm Phân từ hai :
Dùng cho các mệnh đề bị động .
The house which is being built now belongs to Mr. John = The house built now belongs to Mr. Jonh
(dạng 1 và 2 là 2 dạng vô cùng phổ biến)
3) Dùng cụm động từ nguyên mẫu (to Vinf)
Dùng khi danh từ đứng trước có các từ bổ nghĩa như :ONLY,LAST,số thứ tự như: FIRST,SECOND…
He is the last man who left the ship = He is the last man to leave the ship.
-Động từ là HAVE/HAD
He had something that he could/ had to do = He had something to do

-Đầu câu có HERE (BE),THERE (BE)
There are six letters which have to be written today.
There are six letters to be written today.
GHI NHỚ :
Trong phần to inf này các bạn cần nhớ 2 điều sau:
- Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề khác nhau thì thêm cụm for sb trước to inf.
We have some picture books that children can read.
We have some picture books for children to read.
Tuy nhiên nếu chủ ngữ đó là đại từ có nghĩa chung chung như we,you,everyone…. thì có thể không cần ghi ra.
Studying abroad is the wonderful thing that we must think about.
Studying abroad is the wonderful (for us ) to think about.
- Nếu trước relative pronoun có giới từ thì phải đem xuống cuối câu. ( đây là lỗi dễ sai nhất).
We have a peg on which we can hang our coat.
We have a peg to hang our coat on.
4) Dùng cụm danh từ (đồng cách danh từ )
Dùng khi mệnh đề tình từ có dạng:
S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ
Cách làm:
-bỏ who ,which và be
Football, which is a popular sport, is very good for health.
Football, a popular sport, is very good for health.
We visited Barcelona, which is a city in northern Spain = We visited Barcelona, a city in northern Spain.

Và đối với câu 35, mệnh đề này thuộc dạng 4. Hay nói cách khác là đề đã lược bỏ cụm "which official are" và để lại chữ "called". Tương tự, nếu viết đầy đủ là which official are called e nhé ^^
 
  • Like
Reactions: Hoàng Hàn Băng

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Key chi tiết cho câu 31 đến câu 40 nha :D Nguồn (gốc) bài làm của bạn @Nữ Thần Mặt Trăng
@hoangnga2709 @Shmily Karry's @Snowball fan ken @aiyatori
31. She made me to pay for the damage I had done.
a. made b. to pay c. for d. had done
to pay→pay
=> make so + V1
32. He warned me to make an eye on my luggage as that place was full of thieves.
a. me b. to make c. on d. full
to make→make
=> warn so + V1: cảnh báo ai
33. When you are late for class, you should apologize for your teacher.
a. When b. for c. should d. for
for→to
=> apologize to so for sth: xin lỗi ai về vc gì
34. The village that I was born and grew up is situated on the Red River.
a. that b. grew c. situated d. on
that→which
that -> where
=> Dùng từ để hỏi "where" đi với nơi chốn
35. Some children, before going to school, go to kindergartens, officially are called nursery schools.
a. before b. go c. officially d. are called
are called→called
=> Vì lược bỏ mệnh đề quan hệ. Thay cho kindergartens
36. English children start school in six and finish at sixteen.
a. English b. start c. in d. at
in→at
=> start at =|= finish at
37. I don't feel as tired after a train journey so I do after a car journey.
a. don't b. tired c. so d. after
so→but
=> Dịch theo nghĩa
38. The child ran fastly to get to school.
a. child b. fastly c. to d. school
fastly→fast
=> fast là trạng từ của fast
39. If it will rain this afternoon, we will have to cancel our picnic.
a. If b. will rain c. will d. cancel
will rain→rains
=> Câu điều kiện loại 2
40. He is very weak to lift this suitcase.
a. very b. weak c. to d. this
very→too
=> too ... to: quá... đến nỗi
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Cùng thử sức với 10 câu sửa lỗi sai nữa nào mấy đứa ^^
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @my angle love @Shmily Karry's @thuyhuongyc @Snowball fan ken @Nhihuyet0213 @Trai Họ Nguyễn @Autumn Maple @yennhi22902 @aiyatori
41. Sun weather can always be depended on in southern countries.

a. Sun b. always c. on d. in

42. The man that wife and family are away seems very lonely.

a. that b. and c. are d. seems

43. Each year more and more people try settingnew and unusualrecords.

a. more and more b. people c. setting d. unusual

44. Someone else put 49,999 dominoes in a line and knocking them all down.

a. else b. dominoes c. in d. knocking

45. The peel were actually 52 meters long.

a. The b. were c. actually d. long

46. Why did all the customers at the Red Lion have topay of their beer that week?

a. did b. at c. have to d. of

47. The heavy rain made it possiblefor us to have our picnic.

a. heavy b. it c. possible d. to

48. If you make a five-days trip across the Atlantic Ocean, your ship enters a different time zone everyday.

a. make b. five-days c. enters d. zone

49. When he arrived at the furniture shop, they had been sold the table he wanted.

a. at b. furniture c. had been sold d. wanted

50. May Day regularly is celebrated in many countries around the world.

a. regularly b. celebrated c. in d. around
 

joon_young#1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng hai 2017
639
894
254
20
Nam Định
THPT Lê Quý Đôn
41. Sun weather can always be depended on in southern countries.

a. Sun b. always c. on d. in
=> Sunny

42. The man that wife and family are away seems very lonely.

a. that b. and c. are d. seems
=>whose
43. Each year more and more people try settingnew and unusualrecords.

a. more and more b. people c. setting d. unusual
=> to set
44. Someone else put 49,999 dominoes in a line and knocking them all down.

a. else b. dominoes c. in d. knocking
=> knocks (Cái verb "put" ở đầu sao không có chia vậy chị? Chủ ngữ là "Someone" mà)
45. The peel were actually 52 meters long.

a. The b. were c. actually d. long
=> was
46. Why did all the customers at the Red Lion have topay of their beer that week?

a. did b. at c. have to d. of
=> for
47. The heavy rain made it possiblefor us to have our picnic.

a. heavy b. it c. possible d. to
=> impossible
48. If you make a five-days trip across the Atlantic Ocean, your ship enters a different time zone everyday.

a. make b. five-days c. enters d. zone
=> five-day
49. When he arrived at the furniture shop, they had been sold the table he wanted.

a. at b. furniture c. had been sold d. wanted
=> had sold
50. May Day regularly is celebrated in many countries around the world.

a. regularly b. celebrated c. in d. around
=> Chuyển về sau "is"
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
41. Sun weather can always be depended on in southern countries.

a. Sun b. always c. on d. in
=> Sunny

42. The man that wife and family are away seems very lonely.

a. that b. and c. are d. seems
=>whose
43. Each year more and more people try settingnew and unusualrecords.

a. more and more b. people c. setting d. unusual
=> to set
44. Someone else put 49,999 dominoes in a line and knocking them all down.

a. else b. dominoes c. in d. knocking
=> knocks (Cái verb "put" ở đầu sao không có chia vậy chị? Chủ ngữ là "Someone" mà)
45. The peel were actually 52 meters long.

a. The b. were c. actually d. long
=> was
46. Why did all the customers at the Red Lion have topay of their beer that week?

a. did b. at c. have to d. of
=> for
47. The heavy rain made it possiblefor us to have our picnic.

a. heavy b. it c. possible d. to
=> impossible
48. If you make a five-days trip across the Atlantic Ocean, your ship enters a different time zone everyday.

a. make b. five-days c. enters d. zone
=> five-day
49. When he arrived at the furniture shop, they had been sold the table he wanted.

a. at b. furniture c. had been sold d. wanted
=> had sold
50. May Day regularly is celebrated in many countries around the world.

a. regularly b. celebrated c. in d. around
=> Chuyển về sau "is"
Giỏi, Manh làm đúng 10/10 rồi :D
 

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
Cùng thử sức với 10 câu sửa lỗi sai nữa nào mấy đứa ^^
@Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @my angle love @Shmily Karry's @thuyhuongyc @Snowball fan ken @Nhihuyet0213 @Trai Họ Nguyễn @Autumn Maple @yennhi22902 @aiyatori
41. Sun weather can always be depended on in southern countries.

a. Sun b. always c. on d. in

42. The man that wife and family are away seems very lonely.

a. that b. and c. are d. seems

43. Each year more and more people try settingnew and unusualrecords.

a. more and more b. people c. setting d. unusual

44. Someone else put 49,999 dominoes in a line and knocking them all down.

a. else b. dominoes c. in d. knocking

45. The peel were actually 52 meters long.

a. The b. were c. actually d. long

46. Why did all the customers at the Red Lion have topay of their beer that week?

a. did b. at c. have to d. of

47. The heavy rain made it possiblefor us to have our picnic.

a. heavy b. it c. possible d. to

48. If you make a five-days trip across the Atlantic Ocean, your ship enters a different time zone everyday.

a. make b. five-days c. enters d. zone

49. When he arrived at the furniture shop, they had been sold the table he wanted.

a. at b. furniture c. had been sold d. wanted

50. May Day regularly is celebrated in many countries around the world.

a. regularly b. celebrated c. in d. around
41. Sun weather can always be depended on in southern countries.

a. Sun b. always c. on d. in
Sun→Sunny

42. The man that wife and family are away seems very lonely.

a. that b. and c. are d. seems
that→whose
43. Each year more and more people try settingnew and unusualrecords.

a. more and more b. people c. setting d. unusual
setting→to set
44. Someone else put 49,999 dominoes in a line and knocking them all down.

a. else b. dominoes c. in d. knocking
knocking→knocks
45. The peel were actually 52 meters long.

a. The b. were c. actually d. long
were→was
46. Why did all the customers at the Red Lion have topay of their beer that week?

a. did b. at c. have to d. of
of→for
47. The heavy rain made it possiblefor us to have our picnic.

a. heavy b. it c. possible d. to
possible→impossible
48. If you make a five-days trip across the Atlantic Ocean, your ship enters a different time zone everyday.

a. make b. five-days c. enters d. zone
five-days→five-day
49. When he arrived at the furniture shop, they had been sold the table he wanted.

a. at b. furniture c. had been sold d. wanted
had been sold→had sold
50. May Day regularly is celebrated in many countries around the world.

a. regularly b. celebrated c. in d. around
regularly→$\varnothing $
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
41. Sun weather can always be depended on in southern countries.

a. Sun b. always c. on d. in
Sun→Sunny

42. The man that wife and family are away seems very lonely.

a. that b. and c. are d. seems
that→whose
43. Each year more and more people try settingnew and unusualrecords.

a. more and more b. people c. setting d. unusual
setting→to set
44. Someone else put 49,999 dominoes in a line and knocking them all down.

a. else b. dominoes c. in d. knocking
knocking→knocks
45. The peel were actually 52 meters long.

a. The b. were c. actually d. long
were→was
46. Why did all the customers at the Red Lion have topay of their beer that week?

a. did b. at c. have to d. of
of→for
47. The heavy rain made it possiblefor us to have our picnic.

a. heavy b. it c. possible d. to
possible→impossible
48. If you make a five-days trip across the Atlantic Ocean, your ship enters a different time zone everyday.

a. make b. five-days c. enters d. zone
five-days→five-day
49. When he arrived at the furniture shop, they had been sold the table he wanted.

a. at b. furniture c. had been sold d. wanted
had been sold→had sold
50. May Day regularly is celebrated in many countries around the world.

a. regularly b. celebrated c. in d. around
regularly→$\varnothing $
E làm đúng 9/10 nhé. Câu số 50, e ko thể sửa như vậy đc đâu ^^
Sửa lại và nêu lí do e sửa lại cho chị xem nào =))
 

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
E làm đúng 9/10 nhé. Câu số 50, e ko thể sửa như vậy đc đâu ^^
Sửa lại và nêu lí do e sửa lại cho chị xem nào =))
41. Sun weather can always be depended on in southern countries.

a. Sun b. always c. on d. in
Sun→Sunny (vì đây phải là 1 adj)

42. The man that wife and family are away seems very lonely.

a. that b. and c. are d. seems
that→whose (chỉ sở hữu: vợ của người đàn ông đó)
43. Each year more and more people try setting new and unusual records.

a. more and more b. people c. setting d. unusual
setting→to set (try+to-V: cố gắng để làm j)
44. Someone else put 49,999 dominoes in a line and knocking them all down.

a. else b. dominoes c. in d. knocking
knocking→knocks (câu này put và knock là V e nghĩ phải là puts chứ S là someone mà)
45. The peel were actually 52 meters long.

a. The b. were c. actually d. long
were→was (cái này chia theo S)
46. Why did all the customers at the Red Lion have to pay of their beer that week?

a. did b. at c. have to d. of
of→for (pay for: trả tiền cho)
47. The heavy rain made it possible for us to have our picnic.

a. heavy b. it c. possible d. to
possible→impossible (mưa lớn thì làm sao có picnic đc)
48. If you make a five-days trip across the Atlantic Ocean, your ship enters a different time zone everyday.

a. make b. five-days c. enters d. zone
five-days→five-day (five-day ở đây là adj)
49. When he arrived at the furniture shop, they had been sold the table he wanted.

a. at b. furniture c. had been sold d. wanted
had been sold→had sold (đây ko phải câu bị động)
50. May Day regularly is celebrated in many countries around the world.

a. regularly b. celebrated c. in d. around
chuyển regularly ra đằng sau is ạ nếu thế thì chị phải gạch chân cả is vào nx chứ
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
41. Sun weather can always be depended on in southern countries.

a. Sun b. always c. on d. in
Sun→Sunny (vì đây phải là 1 adj)

42. The man that wife and family are away seems very lonely.

a. that b. and c. are d. seems
that→whose (chỉ sở hữu: vợ của người đàn ông đó)
43. Each year more and more people try setting new and unusual records.

a. more and more b. people c. setting d. unusual
setting→to set (try+to-V: cố gắng để làm j)
44. Someone else put 49,999 dominoes in a line and knocking them all down.

a. else b. dominoes c. in d. knocking
knocking→knocks (câu này put và knock là V e nghĩ phải là puts chứ S là someone mà)
45. The peel were actually 52 meters long.

a. The b. were c. actually d. long
were→was (cái này chia theo S)
46. Why did all the customers at the Red Lion have to pay of their beer that week?

a. did b. at c. have to d. of
of→for (pay for: trả tiền cho)
47. The heavy rain made it possible for us to have our picnic.

a. heavy b. it c. possible d. to
possible→impossible (mưa lớn thì làm sao có picnic đc)
48. If you make a five-days trip across the Atlantic Ocean, your ship enters a different time zone everyday.

a. make b. five-days c. enters d. zone
five-days→five-day (five-day ở đây là adj)
49. When he arrived at the furniture shop, they had been sold the table he wanted.

a. at b. furniture c. had been sold d. wanted
had been sold→had sold (đây ko phải câu bị động)
50. May Day regularly is celebrated in many countries around the world.

a. regularly b. celebrated c. in d. around
chuyển regularly ra đằng sau is ạ nếu thế thì chị phải gạch chân cả is vào nx chứ
Ko e. Ở đây là quá khứ mà. Phải sửa thành knocked ấy ^^
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Key chi tiết cho câu 41 đến câu 50:
Nguồn @Nữ Thần Mặt Trăng :D
@joon_young#1 Manh cx bị nhầm câu 44 ý ... hồi ấy chị check vội :p
41. Sun weather can always be depended on in southern countries.
a. Sun b. always c. on d. in
Sun→Sunny (vì đây phải là 1 adj)
42. The man that wife and family are away seems very lonely.
a. that b. and c. are d. seems
that→whose (chỉ sở hữu: vợ của người đàn ông đó)
43. Each year more and more people try setting new and unusual records.
a. more and more b. people c. setting d. unusual
setting→to set (try+to-V: cố gắng để làm j)
44. Someone else put 49,999 dominoes in a line and knocking them all down.
a. else b. dominoes c. in d. knocking
knocking→knocked
=> câu này put là động từ quá khứ nên phải chia knocked nhé!

45. The peel were actually 52 meters long.
a. The b. were c. actually d. long
were→was (cái này chia theo S)
46. Why did all the customers at the Red Lion have to pay of their beer that week?
a. did b. at c. have to d. of
of→for (pay for: trả tiền cho)
47. The heavy rain made it possible for us to have our picnic.
a. heavy b. it c. possible d. to
possible→impossible (mưa lớn thì làm sao có picnic đc)
48. If you make a five-days trip across the Atlantic Ocean, your ship enters a different time zone everyday.
a. make b. five-days c. enters d. zone
five-days→five-day (five-day ở đây là adj)
49. When he arrived at the furniture shop, they had been sold the table he wanted.
a. at b. furniture c. had been sold d. wanted
had been sold→had sold (đây ko phải câu bị động)
50. May Day regularly is celebrated in many countries around the world.
a. regularly b. celebrated c. in d. around
chuyển regularly ra đằng sau is ạ nếu thế thì chị phải gạch chân cả is vào nx chứ
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
10 câu sửa lỗi sai tiếp theo nha ^^
@Nữ Thần Mặt Trăng @joon_young#1 @hoangnga2709 @Snowball fan ken @aiyatori @Autumn Maple @thuyhuongyc
51. If airplane ticket wasn't expensive, I could fly to Singapore formy holidays.

a. If b. wasn't c. could fly d. for

52. Friends advised herto stop doing the housework becauseher old age.

a. her b. to stop c. housework d. because

53. Although she is 103 but she still does a lot of work in the flat.

a. Although b. is c. but d. a lot of

54. He had so a difficult exercise that he couldn't do it.

a. had b. so c. difficult d. it

55. It is the largercity in Europe with a population of over eight million.

a. is b. larger c. in d. of

56. It is a beautifulbuilding of two towers and a very big clock called Big Ben.

a. beautiful b. of c. very d. called

57. Many hundred years ago there were many villages and little towns in England.

a. ago b. were c. little d. in

58. They usually took a tree back with them and put it on the centre of the village.

a. with b. put c. on d. of

59. The international working class made the one of May their day of solidarity.

a. working b. made c. one d. of

60. The first May Day celebrated in England in 1890.

a. first b. celebrated c. in d. 1890
 
  • Like
Reactions: hoangnga2709

hoangnga2709

Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
3 Tháng chín 2014
1,028
1,241
339
20
Bình Định
10 câu sửa lỗi sai tiếp theo nha ^^
@Nữ Thần Mặt Trăng @joon_young#1 @hoangnga2709 @Snowball fan ken @aiyatori @Autumn Maple @thuyhuongyc
51. If airplane ticket wasn't expensive, I could fly to Singapore formy holidays.

a. If b. wasn't c. could fly d. for

52. Friends advised herto stop doing the housework becauseher old age.

a. her b. to stop c. housework d. because

53. Although she is 103 but she still does a lot of work in the flat.

a. Although b. is c. but d. a lot of

54. He had so a difficult exercise that he couldn't do it.

a. had b. so c. difficult d. it

55. It is the largercity in Europe with a population of over eight million.

a. is b. larger c. in d. of

56. It is a beautifulbuilding of two towers and a very big clock called Big Ben.

a. beautiful b. of c. very d. called

57. Many hundred years ago there were many villages and little towns in England.

a. ago b. were c. little d. in

58. They usually took a tree back with them and put it on the centre of the village.

a. with b. put c. on d. of

59. The international working class made the one of May their day of solidarity.

a. working b. made c. one d. of

60. The first May Day celebrated in England in 1890.

a. first b. celebrated c. in d. 1890
51. If airplane ticket wasn't expensive, I could fly to Singapore for my holidays.

a. If b. wasn't c. could fly d. for
wasn't---->weren't


52. Friends advised herto stop doing the housework becauseher old age.

a. her b. to stop c. housework d. because
Because-----> Because of


53. Although she is 103 but she still does a lot of work in the flat.

a. Although b. is c. but d. a lot of
But----> bỏ "but "sửa thành dấu phẩy

54. He had so a difficult exercise that he couldn't do it.

a. had b. so c. difficult d. it
so----->such

55. It is the largercity in Europe with a population of over eight million.

a. is b. larger c. in d. of
Larger---->largest

56. It is a beautiful building of two towers and a very big clock called Big Ben.

a. beautiful b. of c. very d. called
of-----> with
57. Many hundred years ago there were many villages and little towns in England.

a. ago b. were c. little d. in
Little-----> Lots of

58. They usually took a tree back with them and put it on the centre of the village.

a. with b. put c. on d. of
on----->in

59. The international working class made the one of May their day of solidarity.

a. working b. made c. one d. of
one----->first

60. The first May Day celebrated in England in 1890.

a. first b. celebrated c. in d. 1890
celebrated-----> was celebrated
 
  • Like
Reactions: baochau1112

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
51. If airplane ticket wasn't expensive, I could fly to Singapore formy holidays.

a. If b. wasn't c. could fly d. for
wasn't→weren't (câu ĐK loại II)
52. Friends advised her to stop doing the housework because her old age.

a. her b. to stop c. housework d. because
because→because of (vì đằng sau ko phải 1 clause)
53. Although she is 103 but she still does a lot of work in the flat.

a. Although b. is c. but d. a lot of
but→$\varnothing $ (ko sử dụng 2 liên từ)
54. He had so a difficult exercise that he couldn't do it.

a. had b. so c. difficult d. it
so→such (đây là cấu trúc such...that)
55. It is the larger city in Europe with a population of over eight million.

a. is b. larger c. in d. of
larger→largest (so sánh hơn nhất thôi)
56. It is a beautiful building of two towers and a very big clock called Big Ben.

a. beautiful b. of c. very d. called
of→with (Đó là 1 tòa nhà đẹp với...)
57. Many hundred years ago there were many villages and little towns in England.

a. ago b. were c. little d. in
little→a few (towns đếm đc: 1 số tháp)
58. They usually took a tree back with them and put it on the centre of the village.

a. with b. put c. on d. of
on→in (in the centre of: nằm ở trung tâm của...)
59. The international working class made the one of May their day of solidarity.

a. working b. made c. one d. of
one→first (chỉ ngày: ngày mồng 1 tháng 5)
60. The first May Day celebrated in England in 1890.

a. first b. celebrated c. in d. 1890
celebrated→was celebrated (đây là câu bị động)
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
51. If airplane ticket wasn't expensive, I could fly to Singapore for my holidays.

a. If b. wasn't c. could fly d. for
wasn't---->weren't


52. Friends advised herto stop doing the housework becauseher old age.

a. her b. to stop c. housework d. because
Because-----> Because of


53. Although she is 103 but she still does a lot of work in the flat.

a. Although b. is c. but d. a lot of
But----> bỏ "but "sửa thành dấu phẩy

54. He had so a difficult exercise that he couldn't do it.

a. had b. so c. difficult d. it
so----->such

55. It is the largercity in Europe with a population of over eight million.

a. is b. larger c. in d. of
Larger---->largest

56. It is a beautiful building of two towers and a very big clock called Big Ben.

a. beautiful b. of c. very d. called
of-----> with
57. Many hundred years ago there were many villages and little towns in England.

a. ago b. were c. little d. in
Little-----> Lots of

58. They usually took a tree back with them and put it on the centre of the village.

a. with b. put c. on d. of
on----->in

59. The international working class made the one of May their day of solidarity.

a. working b. made c. one d. of
one----->first

60. The first May Day celebrated in England in 1890.

a. first b. celebrated c. in d. 1890
celebrated-----> was celebrated
Yeah, e làm đúng 10/10 nha :D
51. If airplane ticket wasn't expensive, I could fly to Singapore formy holidays.

a. If b. wasn't c. could fly d. for
wasn't→weren't (câu ĐK loại II)
52. Friends advised her to stop doing the housework because her old age.

a. her b. to stop c. housework d. because
because→because of (vì đằng sau ko phải 1 clause)
53. Although she is 103 but she still does a lot of work in the flat.

a. Although b. is c. but d. a lot of
but→$\varnothing $ (ko sử dụng 2 liên từ)
54. He had so a difficult exercise that he couldn't do it.

a. had b. so c. difficult d. it
so→such (đây là cấu trúc such...that)
55. It is the larger city in Europe with a population of over eight million.

a. is b. larger c. in d. of
larger→largest (so sánh hơn nhất thôi)
56. It is a beautiful building of two towers and a very big clock called Big Ben.

a. beautiful b. of c. very d. called
of→with (Đó là 1 tòa nhà đẹp với...)
57. Many hundred years ago there were many villages and little towns in England.

a. ago b. were c. little d. in
little→a few (towns đếm đc: 1 số tháp)
58. They usually took a tree back with them and put it on the centre of the village.

a. with b. put c. on d. of
on→in (in the centre of: nằm ở trung tâm của...)
59. The international working class made the one of May their day of solidarity.

a. working b. made c. one d. of
one→first (chỉ ngày: ngày mồng 1 tháng 5)
60. The first May Day celebrated in England in 1890.

a. first b. celebrated c. in d. 1890
celebrated→was celebrated (đây là câu bị động)
Well done :D E cx làm đúng 10/10 ^^
 
  • Like
Reactions: hoangnga2709
Top Bottom