Phương pháp làm bài tập phát hiện lỗi sai

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
chị ơi , bài tập phát hiện lỗi sai thường đi với sửa lỗi
chị cho em hỏi cái phần ''em nghĩ '' bên trên đúng chưa đã ạ !
bổ sung :


còn bài kia em thấy hơi .... Yociexp103 đợi xem đã chị :)
Đúng rồi nhé e :) Sau since + mốc thời gian á ^^
Bình thường thì nó đúng ... còn do trong ngữ cảnh câu này dùng cụm from... to ... nên sai á :D
 

minhtuanhs2206

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng một 2015
58
52
164
23
Với lớp 11 thì cái đề nó phải khủng hơn tí đúng hem ta? :D :D kaka =))

1. The earth is the (A) only planet with a large number (B) of oxygen (C) in its (D) atmosphere.

2. Venus approaches (A) the Earth (B) more closely than any other (C) planet is (D)

3. Robert Frost was not well known as (A) a poet (B) until he reached (C) the (D) forties.
.
4. The amounts of (A) oxygen and nitrogen in the air almost always (B) remain stable, but the amount of (C) water vapor vary (D) considerably.

5. The American frontiersman (A), politician, and soldier Davy Crockett is one of the most (B) popular of (C) American hero. (D)

6. A (A) five-thousand-dollars (B) reward was offered (C) for the capture of (D) the escaped criminals.

7. A desert area that has been (A) without water (B) for six years will still (C) bloom when rain will come.(D)

8. The word “shore” can be used rather (A) of “coast” to mean (B) the (C) land bodering (D) the sea.

9. Alfafia (A) is a nutrious (B) crop rich in (C) proteins, minerals, and with vitamins. (D)

10. The deadbolt is the best (A) lock for entry doors because (B) it is not only (C) inexpensive but installation is easy. (D)
1.B
2.D
3.C
4.A
5.D
6.B
7.D
8.A
9.C
10.D
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
  • Like
Reactions: Snowball fan ken

minhtuanhs2206

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng một 2015
58
52
164
23

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Mk nghĩ là crop chỉ đi vs giới từ in nên chọn D, giải thích kiểu này đc ko @baochau1112
Ko phải vậy đâu. Đây là cụm (be) rich in: giàu về ^^
Và câu này sai ở đáp án D vì phải tuân theo cấu trúc song hành.
=> sửa thành vitamins.
cả câu 4 nữa anh ơi !
Chủ ngữ "the amount of water vapor" nên chia động từ ở số ít
Chuẩn <3 Vì cụm "the amount of water vapor" là cụm danh từ ko đếm được nên động từ phải được chia số ít ^^
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Còn bạn nào tiếp tục giải 2 đề này nữa ko?
1. My uncle lived (A) in Hanoi since (B) 1990 to 1998, but he is now living (C) in (D) Hue.

2. I’d like to go (A) on a holiday (B), but (C) I haven’t got many (D) money.

3. My shoes need (A) mend (B) so (C) I take them (D) to a shoes-maker.

4. The weather is (A) more hot (B) as (C) it was (D) yesterday.

5. By the time (A) the (B) police come (C) the robber had run (D) away.

6. They had to (A) sell their (B) house because of (C) they needed (D) money.

7. The teacher said (A) that Peter had made (B) much (C) mistakes in (D) his essays.

8. Peter said (A) that it was (B) her which (C) had stolen (D) his suitcase.

9. It was so (A) a funny film (B) that (C) I burst out laughing (D).

10. Before (A) to go (B) out, remember (C) to turn off (D) the lights.

1. The earth is the (A) only planet with a large number (B) of oxygen (C) in its (D) atmosphere.

2. Venus approaches (A) the Earth (B) more closely than any other (C) planet is (D)

3. Robert Frost was not well known as (A) a poet (B) until he reached (C) the (D) forties.
.
4. The amounts of (A) oxygen and nitrogen in the air almost always (B) remain stable, but the amount of (C) water vapor vary (D) considerably.

5. The American frontiersman (A), politician, and soldier Davy Crockett is one of the most (B) popular of (C) American hero. (D)

6. A (A) five-thousand-dollars (B) reward was offered (C) for the capture of (D) the escaped criminals.

7. A desert area that has been (A) without water (B) for six years will still (C) bloom when rain will come.(D)

8. The word “shore” can be used rather (A) of “coast” to mean (B) the (C) land bodering (D) the sea.

9. Alfafia (A) is a nutrious (B) crop rich in (C) proteins, minerals, and with vitamins. (D)

10. The deadbolt is the best (A) lock for entry doors because (B) it is not only (C) inexpensive but installation is easy. (D)
 
  • Like
Reactions: Snowball fan ken

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
chị cho em mấy bài cỡ lớp 9 làm được á!!
Đây, những bài tập thuộc trình độ lớp 9 e nhé ^^

1. My uncle lived (A) in Hanoi since (B) 1990 to 1998, but he is now living (C) in (D) Hue.

2. I’d like to go (A) on a holiday (B), but (C) I haven’t got many (D) money.

3. My shoes need (A) mend (B) so (C) I take them (D) to a shoes-maker.

4. The weather is (A) more hot (B) as (C) it was (D) yesterday.

5. By the time (A) the (B) police come (C) the robber had run (D) away.

6. They had to (A) sell their (B) house because of (C) they needed (D) money.

7. The teacher said (A) that Peter had made (B) much (C) mistakes in (D) his essays.

8. Peter said (A) that it was (B) her which (C) had stolen (D) his suitcase.

9. It was so (A) a funny film (B) that (C) I burst out laughing (D).

10. Before (A) to go (B) out, remember (C) to turn off (D) the lights.
 
Top Bottom