[Ôn Đại học 2013] Thắc mắc và thảo luận

Thảo luận trong 'Môn HÓA HỌC' bắt đầu bởi dhbk2013, 29 Tháng mười 2012.

Lượt xem: 44,921

 1. kul_boy_hn

  kul_boy_hn Guest

  tổng số hạt mang điện trong ion A(B-2)2 là 82. số hạt mang điện trong nhân nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong nhân nguyên tử B là 8. số hiệu nguyên tử A và B là
  A. 12 và 4
  B. 24 và 16
  C.16 và 8
  D.14 và 6
   
 2. kiuc1ngaymua

  kiuc1ngaymua Guest

  topic này không hoạt động nữa à
  topic này không hoạt động nữa à
  topic này không hoạt động nữa à
   
 3. kul_boy_hn

  kul_boy_hn Guest

  help me. X có tổng các loại hạt là 18, Ycótongr các loại hạt là 48.Z là hợp chất tạo ra giữa X và Y. Đốt cháy Z thu được hỗn hợp khí T.Nếu sục T vào nước vôi trong thấy xuất hiện kết tủa trắng, cồn sục T vào dung dịch thuốc tím (KMnO4) thấy mất màu tím và có 1 phần khí thoát ra.Z có công thức là
  A. CO2
  B.SO3
  C.CS2
  D.C2S3
  2.M là hợp chất có công thức XY2.Trong X có tổng các loại hạt mang điện là 96.Biêt số hạt mang điện trong hạt nhân của X bằng số hạt mang điện trong Y .M là:
  A. NO2
  B.SO2
  CD.CS2
  D.CO2
   
 4. kul_boy_hn

  kul_boy_hn Guest

  help me. X có tổng các loại hạt là 18, Ycótongr các loại hạt là 48.Z là hợp chất tạo ra giữa X và Y. Đốt cháy Z thu được hỗn hợp khí T.Nếu sục T vào nước vôi trong thấy xuất hiện kết tủa trắng, cồn sục T vào dung dịch thuốc tím (KMnO4) thấy mất màu tím và có 1 phần khí thoát ra.Z có công thức là
  A. CO2
  B.SO3
  C.CS2
  D.C2S3
  2.M là hợp chất có công thức XY2.Trong X có tổng các loại hạt mang điện là 96.Biêt số hạt mang điện trong hạt nhân của X bằng số hạt mang điện trong Y .M là:
  A. NO2
  B.SO2
  CD.CS2
  D.CO2
   
 5. man5

  man5 Guest

  Hop chat huu co X tac dung duoc voi dd NaOH dun nong va voi AgNO3 trong NH3. the tich cua 3,7f hơi chat X bang 1.6 g khi O2 (cung dk ) khi dot chay hoan toan 1g X thi the tich khi CO2 thu duoc vuot qua 0,7 lít (đktc) Công thức X là
  A CH3COOCH3
  B O=CH-CH2-CH2OH
  C HOOC-CHO
  D HCOOC2H5
   
 6. kiuc1ngaymua

  kiuc1ngaymua Guest

  có 3 người oll trên topic thôi à
  có 3 người oll trên topic thôi à
  có 3 người oll trên topic thôi à
   
 7. Nhìn câu đầu tiên => loại A và B
  Có n X = $nO_2 $=0,05mol
  M = 74
  Có 1g X có $n= \frac{1}{74}$. n$CO_2 > \frac{0,7}{22,4}$
  => Số C > 2,3125
  => D
   
  Last edited by a moderator: 21 Tháng mười hai 2012
 8. 1:
  X: C; Y : S
  CT Z: $CS_2$
  2: Sửa đề chút là trong M có tổng hạt mang điện là 96
  Bài này loại thử đáp án là OK
  Đ/A: $SO_2$
   
 9. kiuc1ngaymua

  kiuc1ngaymua Guest

  viết PT ion thu gọn của các phản ứng có thể xảy ra khi cho dung dịch chứa các ion :NH4,Na,HCO3vaof dubg dịch chứa các ion :Ba,Ca,OH
   
 10. giúp em bài này vs:
  Cho x mol Fe tác dụng với dd chứa y mol HNO3 tạo ra khí NO và dd X.Để dd X tồn tại các ion Fe(3+),Fe(2+),NO3,thì quan hệ giữa x và y là (không có sự thủy phân các ion trong nước)
  A.y/4<x<3y/8 B.y/8<x<y/4 C.x=y/4 D.x>3y/8
   
 11. Fe + 4 HNO3 --> Fe(NO3)3 + 2 NO + H2O ==> Fe dư (x-y/4) mol ==> x > y/4 (1)
  y/4-----y---------------y/4
  Fe + 2 Fe(NO3)3 --> 3 Fe(NO3)2 ==> Fe hết
  x-y/4-------2x-y/2
  để thu dươc 2 muối ==> 2x-y/2 < y/4 ===> 3y/4 > 2x ==> x < 3y/8 (2)
  (1), (2) ==> y/4 < x < 3y/8 ===> câu A
   
 12. Fe + 4 HNO3 --> Fe(NO3)3 + 2 NO + H2O ==> Fe dư (x-y/4) mol ==> x > y/4 (1)
  y/4-----y---------------y/4
  Fe + 2 Fe(NO3)3 --> 3 Fe(NO3)2 ==> Fe hết
  x-y/4-------2x-y/2
  để thu dươc 2 muối ==> 2x-y/2 < y/4 ===> 3y/4 > 2x ==> x < 3y/8 (2)
  (1), (2) ==> y/4 < x < 3y/8 ===> câu A
   
 13. $NH_4^+ + OH- -->NH_3 + H_2O$
  $HCO_3^- + OH^- -->H_2O + CO_3^{2-}$
  $Ba^{2+} + CO_3^{2-}-->BaCO_3$
  $Ca^{2+} + CO_3^{2-} --->CaCO_3$
   
 14. kiuc1ngaymua

  kiuc1ngaymua Guest

  câu1 ;phân hủy hoàn toàn a gam caco3 rồi cho c02 thu được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa b gam NaOH thu được dung dịch y biết y vừa tác dụng được với dung dịch koh vừa tác dụng được với dung dịch Bacl2 quan hệ giữa a và b là;
  A 0,4a<b<0,8a
  B a<b<2a
  C a<2b<2a
  D 0,3a<b<0,6a
  câu2; cho a mol Co2 sục vào dung dịch chứa b mol NaOH để có dung dịch chứa muối Na2Co3 và NaHCO3 quan hệ giữa a và b tương ứng như sau;
  A b>2a
  B a>b
  C a<b<2a
  D a=b
  câu3; cho dung dịch chứa a mol NAHCO3 vào dung dịch chứa b mol BA(OH)2 sau khi phản ứng xong lọc bỏ kết tủa dung dịch nước lọc thu được chứa chất gì nếu b<a<2b
  A NAHCO3,BA(HCO3)2
  B NAHCO3,NA2CO3
  C NAOH,BA(OH)2
  D NAOH,NA2CO3
   

 15. $2NaHCO_3 + Ba(OH)_2 ---> Na_2CO_3 + BaCO_3 +2 H_2O$
  a----------------->a/2------------->a/2
  Vi a<2b ->$ NaHCO_3$ hết
  Vì b<a => b-a/2<a/2 => $Ba(OH)_2 hết Na_2CO_3 dư$
  $Ba(OH)_2 + Na_2CO_3---> BaCO_3 + 2NaOH$
  b-a/2-------->b-a/2
  => D
   
 16. kiuc1ngaymua

  kiuc1ngaymua Guest

  câu1 ;phân hủy hoàn toàn a gam caco3 rồi cho c02 thu được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa b gam NaOH thu được dung dịch y biết y vừa tác dụng được với dung dịch koh vừa tác dụng được với dung dịch Bacl2 quan hệ giữa a và b là;
  A 0,4a<b<0,8a
  B a<b<2a
  C a<2b<2a
  D 0,3a<b<0,6a
  câu2; cho a mol Co2 sục vào dung dịch chứa b mol NaOH để có dung dịch chứa muối Na2Co3 và NaHCO3 quan hệ giữa a và b tương ứng như sau;
  A b>2a
  B a>b
  C a<b<2a
  D a=b
   
 17. Giải:nco2=ncaco3=a/100 , nNaOH=b/40 . dd Y tác dụng được với KOH , Bacl2 nên trong đó phải có cả 2 muối NaHCo3 và Na2Co3-----> [TEX]1<\frac{nNaOH}{nCo2}<2 \Rightarrow 0,4a<b<0,8a[/TEX]. đáp án A.
   
 18. kiuc1ngaymua

  kiuc1ngaymua Guest

  câu2; cho a mol Co2 sục vào dung dịch chứa b mol NaOH để có dung dịch chứa muối Na2Co3 và NaHCO3 quan hệ giữa a và b tương ứng như sau;
  A b>2a
  B a>b
  C a<b<2a
  D a=b
   
 19. Chứa 2 muối => $1<\frac{nNaOH}{nCO_2} = \frac{b}{a} <2=> a<b<2a =>C$
   
 20. kiuc1ngaymua

  kiuc1ngaymua Guest

  Hỗn hợp khí X gồm H2 và hiđrocacbon A có tỷ khối hơi so với metan là 0,5. Đun nóng X với xúc tác Ni tới phản ứng hoàn toàn thì thu được hỗn hợp khí Y có tỷ khối hơi so với O2 là 0,5. Công thức phân tử của A có thể là?
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->