[Ôn Đại học 2013] Thắc mắc và thảo luận

Thảo luận trong 'Môn HÓA HỌC' bắt đầu bởi dhbk2013, 29 Tháng mười 2012.

Lượt xem: 44,922

 1. Có MT/MS=nS/nT = 1/2
  Chọn nT= 2=>nS=1=>$nH_2$ pu = 1
  Nếu A là anken => nA = 1=> phản ứng vừa đủ, nhưng MY = 16=> Có $H_2$ dư
  => A có độ bất bão hòa a>1
  Giả sử a=2=> CT $C_nH_{2n-2}$ có n = 0,5mol => $nH_2$ = 1,5mol
  Dựa vào tỉ khối => n =2=> $C_2H_2$
  a = 3 =>$C_nH_{2n-4}$ có n = 1/3mol => $nH_2$ = 1 +2/3mol

  Dựa vào tỉ khối => n =3,...=> Loại
  a = 4 =>$C_nH_{2n-6}$ có n = 0,25mol => $nH_2$ = 1,75mol =>n=4
  => $C_4H_2$
  Hết rồi
   
 2. kiuc1ngaymua

  kiuc1ngaymua Guest

  âu 1. Cho m gam hỗn hợp X gồm bột nhôm và Al(NO3)3 trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn duy nhất là Al2O3. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 18,144 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất), dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
  a. 255,60g b. 198,09g c. 204,48g d. 187,44g
   
 3. kiuc1ngaymua

  kiuc1ngaymua Guest

  Câu 2. Cho thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là?
  a. 1,170 b. 1,248 c. 1,950 d. 1,560

  Câu 3. Cho m gam hỗn hợp gồm 1 kim loại kiềm M và Al vào nước dư thu được dung dịch A; 0,4687m (gam) chất rắn không tan và 7,2128 lít H2 - đktc. Cho dung dịch HCl có số mol nằm trong khoảng từ 0,18 mol đến 0,64 mol vào dung dịch A ngoài kết tủa còn thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được 11,9945g chất rắn khan. Giá trị của m là:
  a. 18g b. 20g c. 24g d. 30g
   
 4. $4Al(NO_3)_3 -->2Al_2O_3 + 12NO_2 + 3O_2$
  x--------------------->0,5x
  $4Al + 3O_2 -->2Al_2O_3$
  y------------------->0,5y
  Có 213x+27y =51x+51y
  =>162x-24y=0
  nAl =nNO =0,81mol => y =0,81mol
  =>x =0,12mol
  =>Sau phản ứng chỉ còn $Al(NO_3)_3$ có n = 0,12+0,81=0,93=>m = 198,09
   
 5. $K+H_2O -->KOH + 0,5H_2$
  Kết tủa max=>KT không bị hoà tan
  $Al^{3+}+ 3OH^- -->Al(OH)_3$
  0,04------->0,12
  Cần thêm $OH^-$ là 0,03mol=> mK = 0,03.39=1,17=>A
   
 6. spherik

  spherik Guest

  1)Anion XY2−3 có tổng số hạt mang điện là 62. Số hạt mang điện trong hạt nhân của Y nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của X là 2. Tìm X,Y?

  2)Công thức liên kết cho nhận NO2?

  3)Theo em được biết, trong liên kết cộng hoá trị thì hiệu độ âm điện nhỏ hơn 0.4 thì là không phân cực. Nhưng em thấy có 2 trường hợp đặc biệt là: CO2 là không phân cực, H2S là phân cực.

  4)Một hỗn hợp gồm 3 kim loại Al, Fe, Mg có khối lượng 8.7 gam t/d với HCl thì được 0.6 mol H2. Cũng hỗn hợp đó tác dụng với NaOH thì thấy có 0.15 mol chất khi thoát ra. Tính % mỗi chất ban đầu.

  Mong mọi người giải đáp cho em. Thanks mọi người !!
   
  Last edited by a moderator: 30 Tháng một 2013
 7. nhocmimihi1

  nhocmimihi1 Guest

  Câu 1: Một chất bột màu lục thẫm X thực tế không tan trong dung dịch loãng của axit và kiềm. Khi nấu chảy với dd NaOH đặc và có mặt khí clo nó chuyển thành chất Y dễ tan trong nước, chất Y tác dụng với dd axit sunfuric loãng chuyển thành chất Z . Chất Z bị S khử thành chất X và chất Z oxi hóa được axit clohidric thành khí clo. Tên của các chất X,Y,Z và số phản ứng oxihoa - khử lần lượt là:
  A. crom(III) hiđroxit; natriđicromat; natricromat ; 2
  B. crom(III) oxit; natricromat; natriđicromat ; 3
  C. crom(III) oxit; natriđicromat ; natricromat ; 2
  D. crom(III) oxit; natricromat; natriđicromat ; 2
  Câu 2: Cho 2,58 gam hỗn hợp gồm Al va Mg phản ứng vừa đủ với 20 ml dung dịch hỗn hợp 2 axít HNO3 4M và H2SO4 7M (đậm đặc). Thu được 0,02 mol mỗi khí SO2, NO, N2O. Tính số khối lượng muối thu được sau phản ứng
  A. 16,60 gam
  B. 15,34 gam
  C. 12,10 gam
  D. 18,58 gam
  Câu 3: Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B được chia thành 2 phần:
  - Phần 1: có thể tích là 11,2 lít, đem trộn với 6,72 lít H2, đun nóng (có xúc tác Ni) đến khi phản ứng hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ và áp suất ban đầu thì thấy hỗn hợp khí sau phản ứng có thể tích giảm 25% so với ban đầu.
  - Phần 2: nặng 80 gam, đem đốt cháy hoàn toàn thu được 242 gam CO¬¬2.
  Công thức phân tử của A và B lần lượt là:
  A. C4H10 và C3H6 B. C3H8 và C2H4 C. C2H6 và C3H6 D. CH4 và C4H8
   
 8. weidat2013

  weidat2013 Guest

  cho hon hop 3 kim loai Mg,Al,Zn có khối lượng 7,18g được chia làm 2 phần. Phần 1: đem đốt hoàn toàn trong 02 dư thu 8,71g hỗn hợp oxi. Phần 2: hòa tan hoàn toàn trong HN03 đặc,nóng, dư thu được V lít khí N02 (dkc). V có giá trị là?
  A.14,336l B. 23,456l C.13,584l D. 15,678l giúp mình với
   
 9. bots

  bots Guest

  bài này mình sửa đề 1 chút ....chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau......thu đc 8,71 g hỗn hợp oxit
  klg kl trong mỗi phần=3,59---)klg O tg oxit=5,12---)số mol e do O nhận tg phần 1 =0,64
  vì 2 phần bằng nhau ---) số mol e do O nhận = số mol e do N nhận ----) nNO2=0,64.1=0,64
  ----) V=14,366L
   
 10. câu 3: - Phần 1: có thể tích là 11,2 lít, đem trộn với 6,72 lít H2, đun nóng (có xúc tác Ni) đến khi phản ứng hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ và áp suất ban đầu thì thấy hỗn hợp khí sau phản ứng có thể tích giảm 25% so với ban đầu.
  - Phần 2: nặng 80 gam, đem đốt cháy hoàn toàn thu được 242 gam CO­­2.
  Công thức phân tử của A và B lần lượt là:
  A. C4H10 và C3H6 B. C3H8 và C2H4 C. C2H6 và C3H6 D. CH4 và C4H8
  theo mình thì
  phần 1: V giảm= V(H2) = 25%V(hh đầu) = 4,48 l
  n(anken)=n(H2) =0,2 mol ---> n(ankan)=0,3 ---> n(ankan)/n(anken)=3/2
  phần 2:
  gọi ct và số mol cua ankan và anken lần lượt là CmH2m+2 (x mol); CnH2n (y mol)
  bt ngto C: mx+ nY = 242:44=5,5 (1)
  bt klg phan tử+ngto H: (m+1)x + ny = (80- 5,5.12):2=7
  trừ vế theo vế ta được x= 1,5; x/y= 3/2 ---> y=1
  như vậy thay vào (1): 1,5m+n=5,5 m,n nguyên dương . chỉ có thể m=1,n=4 . đáp án đúng là D
   
 11. ngobuongbinh

  ngobuongbinh Guest

  -cho mình hỏi cách viết các ptpư mà số các chất tham gia pư > 2, làm sao để biết đc nó tạo ra sp j?
  vd: K2Cr2O7 +C2H5OH +HCl ---> ?
  K2Cr2O7 + H2S +H2SO4 ---->
  - à, bạn có thể chỉ ra màu sắc của một số hợp chất quan trọng, thường gặp của Cr và cách để nhớ nó giúp mình k?
  thanks nhìu .
   
 12. Câu 50.
  Đốt cháy 6,72 gam bột Fe trong không khí thu được m gam hỗn hợp X gồm Feo, Fe3O4, Fe2O3 và Fe dư.Để hòa tan X cần dùng vừa hết 255ml dung dịch chứa HNO3 2M, thu được V lít khí NO2 (Sản phẩm khử duy nhất DKTC).Giá trị của m, V là

  Thầy giải:
  Dùng công thức: mfe=0,7m(hh) + 5,6n(e cho)
  Bảo toàn N tìm được mol NO2=Mol e cho=0,15
  Thay vào bấm máy ta được m=8,4

  Nhưng nếu ta dùng phương pháp quy đổi coi hỗn hợp là Fe x Mol và O là y mol thì:
  mol fe=0,12 .Mol NO2=0,15
  Bảo toàn e: 0,12x3=mol Oxi+ 0,15
  --> m(hh)=m(O) + m(Fe)
  =0,21x16 +6,72=10,08
  Đáp án khác.
  Bạn nào giải thích giúp mình với
   

 13. sai số mol nguyên từ O

  hỗn hợp là Fe 0,12 mol và O là y mol thì:
  mol fe=0,12 .Mol NO2= a
  Bảo toàn e: 0,12x3 = a + 2y
  số mol HNO3 = 0,36 + a = 0,255*2 ===> a = 0,15 và y = 0,105
  =0,105 x16 +6,72=8,4
   
 14. Cho mình hỏi C3H7NO2 có k=1 vậy tại sao lại có đồng phân amoni acrylat có k=2 ???
   
 15. miducc

  miducc Guest

  Làm giùm mình bài này nhé! :)
  Câu 7: Hỗn hợp X gồm phenol và anilin. Lấy m gam X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng hết với 500 ml dung dịch NaOH 1M, rồi cô cạn thấy còn lại 31,3 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
  A. 18,7
  B. 28
  C. 65,6
  D. 14

  Câu 13: Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: N2 = 84,77%; SO2 = 10,6%; còn lại là O2. Thành phần % theo khối lượng của FeS trong X là:
  A. 59,46%
  B. 42,3%
  C. 68,75%
  D. 26,83%

  Câu 31: Cho xenlulôzơ tác dụng với HNO3 đặc (H2SO4 đặc) và bằng phương pháp thích hợp tách thu đươc 0,08 mol hai sản phẩm A và B có cùng số mol. Thành phần phần trăm khối lượng nitơ trong A và B lần lượt là 11,11 % và 14,14 %. Khối lượng của A và B là:
  A. 8,28 g và 10,08g
  B. 9,84g và 11,52g
  C. 8,28g và 11,88g
  D. 10,08g và 11,88g

   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng ba 2013
 16. Bài tập điện phân, giúp mình ^^!

  Khi điện phân 1 l dung dịch NaCl (d = 1,2g/ml ) . Trong quá trình điện phân chỉ thu được 1 chất khí ở điện cực . Sau khi quá trình điện phân kết thúc ,lấy dung dịch còn lại trong bình điện phân cô cạn cho hết hơi H2O thì thu được 125g chất rắn khan. Đem chất rắn đó nhiệt phân thì thấy khối lượng giảm 8g. Hiệu suất quá trình điện phân = ?
  A: 46,8% B: 20,3% C:56.8% D:28,4%
  Thanks all!!
   
 17. 57chem.hus

  57chem.hus Guest

  Mg+ 2Fe3+ ---->Mg2+ +2Fe2+
  x..............0,5
  x-0,25......0.................................0,5
  Mg + Fe2+ --->Mg2+ +Fe
  x-0,25.....0,5
  0..............0,75-x........................x-02,5
  Khối lượng thay đổi 2,4 gam
  bằng |mFe-mMg|
  =>|56(x-0,25)-24x|=2,4
  => 32x-14=-2,4
  =>x=0,3625
  =>m =0,3625.24=8,7 gam
   
 18. Tớ xin trích vài câu trong đề thi thử đại học Vinh lần 1 tớ còn thắc mắc. (xin phép viết tắt)

  Câu 48: Cho các phát biểu sau
  (a) Manto bị thủy phân trong dung dịch kiềm loãng, đun nóng tạo thành glucozo.
  (b) DD glucozo không làm mất màu nước brom
  (c) Glu, man, fruc đều tham gia phản ứng tráng bạc
  (d) Amilopectin có cấu trúc mạng lưới không gian
  (e) Xenlu không phản ứng với Cu(OH)2
  (g) Hồ tinh bột td với I2 tạo sản phẩm có màu xanh tím
  Số phát biểu đúng?

  Mình chọn 3. Gồm c,e,g nhưng đáp án chỉ có 2 thôi.

  Câu 57: hòa tan hết 2,72 gam hh X gồm FeS2, FeS, Fe,CuS và Cu vào 500ml dung dịch HNO3 1 M, sau khi kt các phản ứng thu được dung dịch Y và 0,07 mol khí thoát ra. Cho Y tác dụng với lượng dư đ BaCl2 thi được 4,66g kết tủa. Mặt khác, dd Y có thể hoàn tan tối đa m gam Cu. Biết trong các at trên, spk duy nhất của N+5 là No. Tìm giá trị m.
  A.5,92
  B.4,96
  C.9,76
  D.9,12
  Mình tính hoài vẫn ra đáp án A. Nhưng đáp án của đề lại là C. Nếu được, mong mọi người giải chi tiết dùm mình.

  Câu 59: Cho 200ml dung dịch CH3COOH 0,1M tác dụng hết với 300ml dung dịch NaOH 0,1M, thu được dung dịch X. Biết ở 25*C, Ka của CH3COOH là 10^-4,75. bỏ qua sự phân li của H2O. Giá trị pH của dung dịch X ở 25*C là?
   
 19. linh110

  linh110 Guest

  Câu 48 : Ban đầu mình cũng nghĩ như bạn , nhưng nếu đáp án là 2 thì chắc c sai , vì fruc ko tham gia phan ứng tráng bạc ( SGK cũ ghi thế , sau này cải cách thì đổi lại ) nhưng trong mt bazo thì nó chuyển hoá sang glu , nên nếu câu này chính xác thì mình nghĩ thêm mt NH3 nữa mới đủ
  .................
  p/s : ý kiến của mình thui
   
 20. Quy đổi hỗn hợp bạn đầu gồm Fe, Cu và S có số mol lần lượt là a, b, c ==> 56a + 64b + 32c = 2,72 (1)
  số mol HNO3 dùng = mol [FONT=MathJax_Math]H[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT] = mol [FONT=MathJax_Math]N[/FONT][FONT=MathJax_Math]O[/FONT][FONT=MathJax_Main]−[/FONT][FONT=MathJax_Main]3[/FONT] = 0,5

  [FONT=MathJax_Math]F[/FONT][FONT=MathJax_Math]e[/FONT][FONT=MathJax_Main]−[/FONT][FONT=MathJax_Main]3[/FONT][FONT=MathJax_Math]e[/FONT][FONT=MathJax_Main]→[/FONT][FONT=MathJax_Main] [/FONT][FONT=MathJax_Math]F[/FONT][FONT=MathJax_Math]e[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]3[/FONT]
  a-----3a--------a
  [FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Math]u[/FONT][FONT=MathJax_Main]−[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Math]e[/FONT][FONT=MathJax_Main]→[/FONT][FONT=MathJax_Main] [/FONT][FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Math]u[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT]
  b-----2b-------b
  [FONT=MathJax_Math]S[/FONT][FONT=MathJax_Main]−[/FONT][FONT=MathJax_Main]6[/FONT][FONT=MathJax_Math]e[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]4[/FONT][FONT=MathJax_Math]H[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Math]O[/FONT][FONT=MathJax_Main]→[/FONT][FONT=MathJax_Main] [/FONT][FONT=MathJax_Math]S[/FONT][FONT=MathJax_Math]O[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Main]−[/FONT][FONT=MathJax_Main]4[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]8[/FONT][FONT=MathJax_Math]H[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT]
  c----6c------c---------------------8c
  [FONT=MathJax_Math]N[/FONT][FONT=MathJax_Math]O[/FONT][FONT=MathJax_Main]−[/FONT][FONT=MathJax_Main]3[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]3[/FONT][FONT=MathJax_Math]e[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]4[/FONT][FONT=MathJax_Math]H[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]→[/FONT][FONT=MathJax_Main] [/FONT][FONT=MathJax_Math]N[/FONT][FONT=MathJax_Math]O[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Math]H[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Math]O[/FONT]
  0,07------0,21---0,28------0,07
  ==> mol H+ dư = 0,5 - 0,28 + 8c = 0,22 + 8c mol và mol [FONT=MathJax_Math]N[/FONT][FONT=MathJax_Math]O[/FONT][FONT=MathJax_Main]−[/FONT][FONT=MathJax_Main]3[/FONT] dư = 0,5-0,07 = 0,43
  Bảo toàn mol e : 3a + 2b + 6c = 0,21 (2)
  số mol S = mol [FONT=MathJax_Math]S[/FONT][FONT=MathJax_Math]O[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]6[/FONT][FONT=MathJax_Main]4[/FONT] = mol BaSO4 ==> c = 4,66/233 = 0,02 (3)
  (1), (2), (3) ==> a = 0,02 và b = 0,015

  dd Y có : [FONT=MathJax_Math]F[/FONT][FONT=MathJax_Math]e[/FONT][FONT=MathJax_Main]3[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT] = 0,02 mol, [FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Math]u[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT] = 0,015 mol, [FONT=MathJax_Math]H[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT] = 0,38 mol, [FONT=MathJax_Math]N[/FONT][FONT=MathJax_Math]O[/FONT][FONT=MathJax_Main]−[/FONT][FONT=MathJax_Main]3[/FONT] = 0,47 mol, [FONT=MathJax_Math]S[/FONT][FONT=MathJax_Math]O[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Main]−[/FONT][FONT=MathJax_Main]4[/FONT] = 0,02 mol
  Khi cho m gam Cu :
  [FONT=MathJax_Main]3[/FONT][FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Math]u[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Math]N[/FONT][FONT=MathJax_Math]O[/FONT][FONT=MathJax_Main]−[/FONT][FONT=MathJax_Main]3[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]8[/FONT][FONT=MathJax_Math]H[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]→[/FONT][FONT=MathJax_Main] [/FONT][FONT=MathJax_Main]3[/FONT][FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Math]u[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Math]N[/FONT][FONT=MathJax_Math]O[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]4[/FONT][FONT=MathJax_Math]H[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Math]O[/FONT]
  0,1425--------------0,38
  [FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Math]u[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Math]F[/FONT][FONT=MathJax_Math]e[/FONT][FONT=MathJax_Main]3[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]→[/FONT][FONT=MathJax_Main] [/FONT][FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Math]u[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Math]F[/FONT][FONT=MathJax_Math]e[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT]
  0,01---0,02
  ==> số mol Cu = 0,1525 ==> mCu = 9,76 ==> câu C
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->