Ngoại ngữ Ngân hàng bài tập trắc nghiệm ngữ pháp

Thảo luận trong 'Ôn thi THPT Quốc gia' bắt đầu bởi baochau1112, 16 Tháng tư 2017.

Lượt xem: 46,651

 1. My love angle

  My love angle Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  12
  Điểm thành tích:
  6

  189 là prefers
   
 2. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Thì đó là đáp án sai mà e. Chị đã nói ở trên rồi. Còn suy nghĩ của e về những câu khác thì sao? Làm thử chị xem nào ^^
   
 3. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Giờ chị sẽ úp key cho câu 181 đến câu 200 nhé ^^
  @Nữ Thần Mặt Trăng @hoangnga2709 @huonggiangnb2002 @aiyatori @Bùi Thị Hoàng Lan @Shmily Karry's
  181. She does not know what to do when her parents …….. a complaint to her.
  a. make b. give c. keep d. tell
  => make a complaint: phàn nàn
  182. I was late because I ……… the bus.
  a. left b. lost c. missed d. forgot
  => miss the bus: nhỡ chuyến xe buýt
  183. We never believe in him, he always ….. lies.
  a. says b. makes c. tells d. give
  => tell lies: nói dối
  184. Rice is ………….. in China
  a. made b. kept c. done d. grown
  => is grown: đc trồng
  185. “New headway ” is ……textbook I’ve ever learned.
  a. more interesting b. as more interesting c. the most interesting d. as interesting as
  => Cần dùng so sánh nhất
  186. Her life becomes ……. than it was before..
  a. more happy b. as happy c. happier d. the happiest
  => happier là so sánh hơn của tính từ dài bắt đầu bằng "y"
  187. China is getting richer and ………
  a. more powerful b. powerful c. powerfuler d. the most powerful
  => So sánh hơn của tính từ dài "powerful"
  188. Charles Chaplin made many of the funniest and …….. popular films of his time.
  a. more b. most c. the most d. the more
  => Cần dùng so sánh nhất
  189. She ………..staying at home to going out.
  a. likes b. ‘d like c. prefers d. loves
  => prefer + Ving/noun + to + Ving/noun : thích cái gì hơn cái gì
  190. Mary and John ………… absent yesterday.
  a. were b. was c. are d. is
  => 2 ng là số nhiều
  191. Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend.
  a. stand b. stands c. standing d. stood
  => Rút gọn mệnh đề tính ngữ
  192. I have not written any letters home since I ……… here
  a. come b. came c. have come d. will come
  => Sau since dùng thì quá khứ đơn
  193. Europe and Asia ……….. a long tradition of teaching and learning foreign languages.
  a. has had b. will have c. have had d. have
  => Dùng thì HTHT diễn tả 1 hành động đã xảy ra trong qk, diễn tiến ở ht và sẽ tiếp tục ở tương lai
  194. They had a big party. They ……….. a lot last night.
  a. are singing b. were singing c. sang d. are going to sing
  => Dùng thì quá khứ. Một hành động kéo dài trong suốt 1 khoảng thời gian dài trong quá khứ
  195. Your eyes are red. ……….. ?
  a. Do you cry b. Will you cry c. Did you cry d. Have you cried
  => Dùng HTHT diễn tả 1 sự vc xảy ra trong quá khứ nhưng kq ở hiện tại
  196. In the early 1800s, only Britain ….. though the industrial revolution.
  a. goes b. went c. has gone d. would go
  => "In the early 1800s" là đặc trưng thì quá khứ đơn
  197. He does not save as much money as he ……… last year.
  a. does b. did used c. did d. uses
  => Vì có last year nên chia thì ở quá khứ
  198. They ……… to Sapa next holiday.
  a. will go b. go c. are going to d. goes
  => Dùng thì HTTD diễn tả 1 hành động sẽ xảy ra trong tương lai có lịch trình
  199. I don’t think life ……. better in the future.
  a. won’t b. will be c. be d. is
  => Dùng thì TLĐ diễn tả 1 suy nghĩ bộc phát lúc nói
  200. It’s the best film ………… You should go and see it.
  a. I ever saw b. I’ve see c. I’ve never seen d. I’ve ever seen
  => Dùng thì HTHT
   
  hoangnga2709 thích bài này.
 4. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Bắt đầu từ giây phút này, chị sẽ giảm lượng câu hỏi lại cho các e dễ theo dõi nhé ^^
  Nào, chúng ta cùng bắt đầu :D
  @hoangnga2709 @Hoàng Hàn Băng @Nữ Thần Mặt Trăng @aiyatori @Snowball fan ken @Shmily Karry's
  221. It is a great fun …… holiday summer by the sea.

  a. spend b. to spend c. spent d. spending

  222. They found it is impossible ……… their problems.

  a. solve b. to solve c. solved d. solving

  223. Mary has a lot of home work ……….. today.

  a. for doing b. which to do c. to do d. doing

  224. After a long discussion, we decided …………. to Tuan Chau for our holiday.

  a. to go b. going c. go d. for going

  225. I hate him because he usually makes me …………..

  a. crying b. to cry c. cry d. cries.

  226. We study English ……………..

  a. for communicating b. communicate c. to communicate d. communicating

  227. What made her …………… like that?

  a. do b. to do c. did d. doing

  228. Would you like ……..?

  a. came b. coming c. come d. to come

  229. He used to …… with his friends on the field when he was small.

  a. playing b. played c. play d. plays

  230. She didn’t know how ……….

  a. using b. used c. uses d. to use
   
  Shmily Karry's thích bài này.
 5. Shmily Karry's

  Shmily Karry's Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  2,965
  Điểm thành tích:
  619
  Nơi ở:
  Bình Dương

  221. It is a great fun …… holiday summer by the sea.

  a. spend b. to spend c. spent d. spending

  222. They found it is impossible ……… their problems.

  a. solve b. to solve c. solved d. solving

  223. Mary has a lot of home work ……….. today.

  a. for doing b. which to do c. to do d. doing

  224. After a long discussion, we decided …………. to Tuan Chau for our holiday.

  a. to go b. going c. go d. for going

  225. I hate him because he usually makes me …………..

  a. crying b. to cry c. cry d. cries.

  226. We study English ……………..

  a. for communicating b. communicate c. to communicate d. communicating

  227. What made her …………… like that?

  a. do b. to do c. did d. doing

  228. Would you like ……..?

  a. came b. coming c. come d. to come

  229. He used to …… with his friends on the field when he was small.

  a. playing b. played c. play d. plays

  230. She didn’t know how ……….

  a. using b. used c. uses d. to use
   
  baochau1112 thích bài này.
 6. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  221. It is a great fun …… holiday summer by the sea.

  a. spend b. to spend c. spent d. spending

  222. They found it is impossible ……… their problems.

  a. solve b. to solve c. solved d. solving

  223. Mary has a lot of home work ……….. today.

  a. for doing b. which to do c. to do d. doing

  224. After a long discussion, we decided …………. to Tuan Chau for our holiday.

  a. to go b. going c. go d. for going

  225. I hate him because he usually makes me …………..

  a. crying b. to cry c. cry d. cries.

  226. We study English ……………..

  a. for communicating b. communicate c. to communicate d. communicating

  227. What made her …………… like that?

  a. do b. to do c. did d. doing

  228. Would you like ……..?

  a. came b. coming c. come d. to come

  229. He used to …… with his friends on the field when he was small.

  a. playing b. played c. play d. plays

  230. She didn’t know how ……….

  a. using b. used c. uses d. to use
   
  hoangnga2709baochau1112 thích bài này.
 7. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 17/20 nhé! E xem lại câu 224, 226 và 227 nhé ^^
   
  Shmily Karry's thích bài này.
 8. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 10/10 ;)
   
 9. hoangnga2709

  hoangnga2709 Giải Danh dự "Thử thách cùng Box Hóa 2017" Thành viên

  Bài viết:
  1,022
  Điểm thành tích:
  339
  Nơi ở:
  Bình Định

  221. It is a great fun …… holiday summer by the sea.

  a. spend b. to spend c. spent d. spending

  222. They found it is impossible ……… their problems.

  a. solve b. to solve c. solved d. solving

  223. Mary has a lot of home work ……….. today.

  a. for doing b. which to do c. to do d. doing

  224. After a long discussion, we decided …………. to Tuan Chau for our holiday.

  a. to go b. going c. go d. for going

  225. I hate him because he usually makes me …………..

  a. crying b. to cry c. cry d. cries.

  226. We study English ……………..

  a. for communicating b. communicate c. to communicate d. communicating

  227. What made her …………… like that?

  a. do b. to do c. did d. doing

  228. Would you like ……..?

  a. came b. coming c. come d. to come

  229. He used to …… with his friends on the field when he was small.

  a. playing b. played c. play d. plays

  230. She didn’t know how ……….

  a. using b. used c. uses d. to use
   
  baochau1112 thích bài này.
 10. Shmily Karry's

  Shmily Karry's Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  2,965
  Điểm thành tích:
  619
  Nơi ở:
  Bình Dương

  224A
  226A
  227C
   
  baochau1112hoangnga2709 thích bài này.
 11. Nữ Thần Mặt Trăng

  Nữ Thần Mặt Trăng Cựu Mod Toán Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  4,472
  Điểm thành tích:
  779
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Đồng Quan

  Câu 227 cấu trúc là S+make sb do sth đó bạn
   
  baochau1112hoangnga2709 thích bài này.
 12. Shmily Karry's

  Shmily Karry's Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  2,965
  Điểm thành tích:
  619
  Nơi ở:
  Bình Dương

  Mình tưởng quá khứu thì nó về quá khứ hết luôn :p
   
  baochau1112 thích bài này.
 13. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 10/10 nhé :D
  Câu 224 e làm đúng rồi.
  Còn câu 226 thì vẫn chưa đc. Đối với câu này, chúng ta sử dụng giới từ chỉ mục đích e nhé. S + V + (adj + noun)/ noun + To V1
  Câu 227 thì cấu trúc là make so + V1 e nhé ^^
  Câu này thuộc về chủ động nên ko có quá khứ đâu. Ngoài ra thì dạng sau make chia V2/ed khi và chỉ khi là bị động thôi e.
  Cấu trúc make + so + do + sth thì V1 đó là dạng của động từ make e nhé ^^
   
  Shmily Karry's thích bài này.
 14. Bùi Thị Hoàng Lan

  Bùi Thị Hoàng Lan Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  69
  Điểm thành tích:
  141

  221. It is a great fun …… holiday summer by the sea.

  b. to spend

  222. They found it is impossible ……… their problems.

  b. to solve

  223. Mary has a lot of home work ……….. today.

  c. to do

  224. After a long discussion, we decided …………. to Tuan Chau for our holiday.

  a. to go

  225. I hate him because he usually makes me …………..

  c. cry

  226. We study English ……………..

  c. to communicate

  227. What made her …………… like that?

  a. do

  228. Would you like ……..?

  d. to come

  229. He used to …… with his friends on the field when he was small.

  c. play

  230. She didn’t know how ……….

  d. to use
   
  baochau1112 thích bài này.
 15. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 10/10 câu nhé. E có loto câu nào ko đó? Nếu có thì nhớ nhắc chị giảng lại cho nha ^^
   
 16. Bùi Thị Hoàng Lan

  Bùi Thị Hoàng Lan Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  69
  Điểm thành tích:
  141

  Thanks chị!! Bài này chị ko phải giảng lại cho e đâu!
   
  baochau1112 thích bài này.
 17. aiyatori

  aiyatori Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  106
  Điểm thành tích:
  31

  221. It is a great fun …… holiday summer by the sea.

  a. spend b. to spend c. spent d. spending

  222. They found it is impossible ……… their problems.

  a. solve b. to solve c. solved d. solving

  223. Mary has a lot of home work ……….. today.

  a. for doing b. which to do c. to do d. doing

  224. After a long discussion, we decided …………. to Tuan Chau for our holiday.

  a. to go b. going c. go d. for going

  225. I hate him because he usually makes me …………..

  a. crying b. to cry c. cry d. cries.

  226. We study English ……………..

  a. for communicating b. communicate c. to communicate d. communicating

  227. What made her …………… like that?

  a. do b. to do c. did d. doing

  228. Would you like ……..?

  a. came b. coming c. come d. to come

  229. He used to …… with his friends on the field when he was small.

  a. playing b. played c. play d. plays

  230. She didn’t know how ……….

  a. using b. used c. uses d. to use
   
  baochau1112 thích bài này.
 18. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  E làm đúng 10/10 đó :D
  Lần này có tiến bộ đáng kể đó ;)
   
  aiyatori thích bài này.
 19. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Key chi tiết cho câu 201 đến câu 220 nha :D
  201. She………… while I was cooking.
  a. was phoning b. will phone c. phones d. phoned
  => Diễn tả 1 hành động đang diễn ra trong 1 thời gian dài chợt 1 hành động khác xuất hiện
  202. She can’t talk to you now, she ………….
  a. study b. is going to study c. is studying d. will studies
  => Diễn tả 1 hành động xảy ra ngay lúc nói
  203. I ……… a taxi so I came on the bus.
  a. couldn’t find b. don’t find c. haven’t found d. I have found
  => Diễn tả 1 khả năng ko thể xảy ra trong quá khứ
  204. We will send these letters to him when we …. in London.
  a. will arrive b. arrive c. arriving d. have arrived
  => Thì HTĐ đi đôi với thì TLĐ
  205. “Where are the letter and the postcard?” They …… on the table.
  a. were b. are c. is d. have been
  => Diễn tả 1 sự vc 1 sự vật có thật ngay lúc nói
  206. ………. each of you ready for the test?
  a. Is b. Are c. Have d. Do
  => (be) ready for: sẵn sàng
  207. The World War II …… in 1939 and …… in 1945.
  a. begins/ ends b. has begun/ ended c. was beginning/ end d. began/ended
  => Một sự thật đã xảy ra trong quá khứ
  208. We …… a lot important scientific discoveries in 2050.
  a. have b. will have c. had d. has had
  => Một sự vc sắp diễn tả trong tương lai
  209. We ……... for our cars.
  a. is looking b. have been looking c. are looking d. is going to look.
  => Diễn tả 1 hành động đang xảy ra ngay lúc nói
  210. What is your purpose ……….. learning English?
  a. of b. to c. for d. on
  => (be) purpose of: nhằm mục đích
  211. There are more and more people died …… AIDS.
  a. on b. from c. at d. of
  => die of: chết vì
  212. Something went wrong …….. my computer yesterday.
  a. on b. with c. at d. for
  => go wrong with: trục trặc, rắc rối.
  213. Tobacco has bad effects ……… our health.
  a. on b. from c. at d. of
  => have + adj + effect + on: có ảnh hường gì đến ...
  214. I am looking forward ……….. seeing you.
  a. to b. for c. on d. at
  => be look forward to: mong chờ, mong đợi
  215. Please pay attention ….. the lecture.
  a. on b. to c. about d. with
  => pay attention to: chú ý
  216. I have known her ………. last year.
  a. for b. since c. from d. at
  => Từ "since" đc dùng trong thì HTHT
  217. She is so busy. She always seems to be……. .a hurry.
  a. on b. at c. in d. through
  => in a hurry: vội vã
  218. Can you turn …….. the radio? It sounds too loud.
  a. on b. up c. down d. into
  => turn down: vặn nhỏ loa
  219. All of the clothes sold in this store were made …… hand
  a. in b. with c. on d. by
  => make by hand: làm bằng tay
  220. The teacher told his student ……..
  a. to stop laughing b. stopping to laugh c. stop to laugh d. to stop laugh
  => tell s.o + to V1: bảo ai làm gì
   
  aiyatori thích bài này.
 20. baochau1112

  baochau1112 Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ Thành viên

  Bài viết:
  6,548
  Điểm thành tích:
  1,304
  Nơi ở:
  Quảng Nam
  Trường học/Cơ quan:
  Vi vu tứ phương

  Sau đây là 10 câu kế tiếp cho topic "Ngân hàng bài tập trắc nghiệm ngữ pháp" nhé!
  @Shmily Karry's @My love angle @Nữ Thần Mặt Trăng @aiyatori @hoangnga2709 @Snowball fan ken
  231. We find it ………….. to do housework.

  a. bore b. bored c. boring d. bores

  232. All areas of the world are ……… to be affected by global climate change.

  a. like b. can c. able d. unlike

  233. That car is ……….. expensive.

  a. surprise b. surprised c. surprising d. surprisingly

  234. Passing the exam with high grade was my ……….

  a. expect b. expectation c. expected d. unexpectedly

  235. The project can’t be carried out because of …………. problems.

  a. finance b. financially c. financial d. financier

  236. He is ….. kind man.

  a. so b. such a c. such d. so much

  237. The club members became ……….. when the chairman entered.

  a. quiet b. quietly c. quietness d. quietist

  238. Nowadays, women have more ………. to participate in social activities.

  a. free b. freedom c. freeing d. freely

  239. Approximately 350 million people speak English … their first language.

  a. as b. like c. for d. in

  240. We have to fight against the ………. of our air and water.

  a. poisonously b. poisonous c. poisoning d. poison
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY