English [NEXT 0.2] Chặng 1 - Lớp B

Status
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,724
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
Question 1: The judge found that she was an unreliable witness.
A. inaccurate
B. unstable
C. trustworthy
D. irresponsible


Question 2:Research suggests that children are more resilient than adults when it comes to getting over an illness.
A. making a quick recovery
B. becoming healthy again
C. making a slow recovery
D. becoming much stronger


Question 3: The two cultures were so utterly disparate that she found it hard to adapt from one to the other.
A. different
B. identical
C. distinct
D. dissimilar


Question 4:He was so insubordinate that he lost his job within a week.
A. understanding
B. obedient
C. fresh
D. disobedient


Question 5:I had no idea that you and he were on such intimate terms.I thought you were only casual acquaintances.
A. were hostile to each other
B. behaved well toward each other
C. hardly knew each other
D. were such close friends


Question 6:Thousands are going starving because of the failure of this year's harvest.
A. rich
B. hungry
C. poor
D. full


Question 7: She was too wet behind the ears to bear such responsibilities.
A. full of sincerity
B. without money
C. lack of responsibility
D. full of experience
Question 1: The judge found that she was an unreliable witness.
A. inaccurate
B.
unstable
C. trustworthy
D.
irresponsible


Question 2:Research suggests that children are more resilient than adults when it comes to getting over an illness.
A. making a quick recovery
B.
becoming healthy again
C. making a slow recovery
D.
becoming much stronger


Question 3: The two cultures were so utterly disparate that she found it hard to adapt from one to the other.
A. different
B. identical
C.
distinct
D.
dissimilar


Question 4:He was so insubordinate that he lost his job within a week.
A. understanding
B. obedient
C.
fresh
D.
disobedient


Question 5:I had no idea that you and he were on such intimate terms.I thought you were only casual acquaintances.
A. were hostile to each other
B.
behaved well toward each other
C. hardly knew each other
D.
were such close friends


Question 6:Thousands are going starving because of the failure of this year's harvest.
A. rich
B.
hungry
C.
poor
D. full



Question 7: She was too wet behind the ears to bear such responsibilities.
A. full of sincerity
B.
without money
C. lack of responsibility
D.
full of experience
 
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601

irishmeii291

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng bảy 2021
39
52
16

Question 1:
The judge found that she was an unreliable witness.
A. inaccurate
B.
unstable
C. trustworthy
D.
irresponsible


Question 2:Research suggests that children are more resilient than adults when it comes to getting over an illness.
A. making a quick recovery
B.
becoming healthy again
C. making a slow recovery
D.
becoming much stronger


Question 3: The two cultures were so utterly disparate that she found it hard to adapt from one to the other.
A. different
B. identical
C.
distinct
D.
dissimilar


Question 4:He was so insubordinate that he lost his job within a week.
A. understanding
B. obedient
C.
fresh
D.
disobedient


Question 5:I had no idea that you and he were on such intimate terms.I thought you were only casual acquaintances.
A. were hostile to each other
B.
behaved well toward each other
C. hardly knew each other
D.
were such close friends


Question 6:Thousands are going starving because of the failure of this year's harvest.
A. rich
B.
hungry
C.
poor
D. full



Question 7: She was too wet behind the ears to bear such responsibilities.
A. full of sincerity
B.
without money
C. lack of responsibility
D. full of experience
 
  • Like
Reactions: Minh Nhí

Lê Quỳnh Phương

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
227
132
61
Vĩnh Phúc
NVX High School
TRÁI NGHĨA 3
Question 1: The judge found that she was an unreliable witness.
A. inaccurate
B. unstable
C. trustworthy
D.
irresponsible


Question 2:Research suggests that children are more resilient than adults when it comes to getting over an illness.
A. making a quick recovery
B.
becoming healthy again
C. making a slow recovery
D. becoming much stronger


Question 3: The two cultures were so utterly disparate that she found it hard to adapt from one to the other.
A. different
B. identical
C.
distinct
D. dissimilar


Question 4:He was so insubordinate that he lost his job within a week.
A. understanding
B. obedient
C.
fresh
D. disobedient


Question 5:I had no idea that you and he were on such intimate terms.I thought you were only casual acquaintances.
A. were hostile to each other
B. behaved well toward each other
C. hardly knew each other
D.
were such close friends


Question 6:Thousands are going starving because of the failure of this year's harvest.
A. rich
B. hungry
C. poor
D. full


Question 7: She was too wet behind the ears to bear such responsibilities.
A. full of sincerity
B. without money
C. lack of responsibility
D. full of experience
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,327
504
Nghệ An
Question 1: The judge found that she was an unreliable witness.
A. inaccurate
B.
unstable
C. trustworthy
D.
irresponsible

Question 2: Research suggests that children are more resilient than adults when it comes to getting over an illness.
A. making a quick recovery
B.
becoming healthy again
C. making a slow recovery
D.
becoming much stronger

Question 3: The two cultures were so utterly disparate that she found it hard to adapt from one to the other.
A. different
B. identical
C.
distinct
D.
dissimilar

Question 4: He was so insubordinate that he lost his job within a week.
A. understanding
B. obedient
C.
fresh
D.
disobedient

Question 5: I had no idea that you and he were on such intimate terms. I thought you were only casual acquaintances.
A. were hostile to each other
B.
behaved well toward each other
C. hardly knew each other
D.
were such close friends

Question 6: Thousands are going starving because of the failure of this year's harvest.
A. rich
B.
hungry
C.
poor
D. full


Question 7: She was too wet behind the ears to bear such responsibilities.
A. full of sincerity
B.
without money
C. lack of responsibility
D. full of experience
 

Trương Hoài Nam

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng ba 2018
773
1,258
146
Quảng Ngãi
THCS Nguyễn Trãi
Question 1: The judge found that she was an unreliable witness.
A. inaccurate
B.
unstable
C. trustworthy
D.
irresponsible


Question 2:Research suggests that children are more resilient than adults when it comes to getting over an illness.
A. making a quick recovery
B.
becoming healthy again
C. making a slow recovery
D.
becoming much stronger


Question 3: The two cultures were so utterly disparate that she found it hard to adapt from one to the other.
A. different
B. identical
C.
distinct
D.
dissimilar


Question 4:He was so insubordinate that he lost his job within a week.
A. understanding
B. obedient
C.
fresh
D.
disobedient


Question 5:I had no idea that you and he were on such intimate terms.I thought you were only casual acquaintances.
A. were hostile to each other
B. behaved well toward each other
C. hardly knew each other
D. were such close friends


Question 6:Thousands are going starving because of the failure of this year's harvest.
A. rich
B.
hungry
C.
poor
D. full



Question 7: She was too wet behind the ears to bear such responsibilities.
A. full of sincerity
B.
without money
C. lack of responsibility
D. full of experience
 

Nhóc Kon_2k7

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng bảy 2021
236
594
71
Hưng Yên
THCS Đồng Than
Question 1: The judge found that she was an unreliable witness.
A. inaccurate
B.
unstable
C. trustworthy
D.
irresponsible

Question 2:Research suggests that children are more resilient than adults when it comes to getting over an illness.
A. making a quick recovery
B.
becoming healthy again
C. making a slow recovery
D.
becoming much stronger

Question 3: The two cultures were so utterly disparate that she found it hard to adapt from one to the other.
A. different
B. identical
C.
distinct
D.
dissimilar

Question 4:He was so insubordinate that he lost his job within a week.
A. understanding
B. obedient
C.
fresh
D.
disobedient

Question 5:I had no idea that you and he were on such intimate terms.I thought you were only casual acquaintances.
A. were hostile to each other
B.
behaved well toward each other
C. hardly knew each other
D.
were such close friends

Question 6:Thousands are going starving because of the failure of this year's harvest.
A. rich
B.
hungry
C.
poor
D. full


Question 7: She was too wet behind the ears to bear such responsibilities.
A. full of sincerity
B.
without money
C. lack of responsibility
D.
full of experience
 

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Cu li diễn đàn
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,314
5,964
801
ĐÁP ÁN - TRÁI NGHĨA 3
Question 1: The judge found that she was an unreliable witness.
A. inaccurate
B.
unstable
C.
trustworthy
D.
irresponsible
UNRELIABLE = không đáng tin >< TRUSTWWORTHY = đáng tin
Tạm dịch: Thẩm phán thấy rằng cô ấy là một nhân chứng không đáng tin cậy.

Question 2:Research suggests that children are more resilient than adults when it comes to getting over an illness.
A. making a quick recovery
B.
becoming healthy again
C. making a slow recovery
D.
becoming much stronger
RESILIENT = hồi phục nhanh >< a slow recovery = phụ hồi chậm
Tạm dịch: Nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em hồi phục nhanh hơn người lớn về việc vượt qua bệnh tật.

Question 3: The two cultures were so utterly disparate that she found it hard to adapt from one to the other.
A. different
B.
identical
C.
distinct
D.
dissimilar
DISPARATE = khac hẳn nhau >< IDENTICAL = giống hệt
Tạm dịch: Hai nền văn hóa hoàn toàn khác biệt đến mức cô cảm thấy khó có thể thích nghi từ nền văn hóa này sang nền văn hóa khác.

Question 4:He was so insubordinate that he lost his job within a week.
A. understanding
B.
obedient
C.
fresh
D.
disobedient
INSUBORDINATE = không vâng lời >< OBEDIENT = ngoan ngoãn
Tạm dịch: Anh ta cứng đầu đến mức mất việc trong vòng một tuần.

Question 5:I had no idea that you and he were on such intimate terms.I thought you were only casual acquaintances.
A. were hostile to each other
B.
behaved well toward each other
C. hardly knew each other
D.
were such close friends
BE ON INTIMATE TERMS = thân thiết >< BE HOSTILE TO EACH OTHER = thù ghét
Tạm dịch: Tôi không hề biết rằng bạn và anh ấy lại có quan hệ thân mật như vậy, tôi nghĩ bạn chỉ là những người quen biết bình thường.

Question 6:Thousands are going starving because of the failure of this year's harvest.
A. rich
B.
hungry
C.
poor
D.
full
STARVING = đói >< FULL =no
Tạm dịch: Hàng ngàn người sẽ chết đói vì mùa màng năm nay thất bát.

Question 7: She was too wet behind the ears to bear such responsibilities.
A. full of sincerity
B.
without money
C. lack of responsibility
D.
full of experience
WET BEHIND THE EARS = non nớt >< FULL OF EXPERIENCE =nhiều kinh nghiệm
Tạm dịch: Cô ấy quá non để gánh những trách nhiệm như vậy.


12:36 ( 23/10)



1. N15 - Hà Chi (@Hà Chi0503 ) 7/7

2. N16 - Meii (@0396209770 )

3. N17 - Ngọc Bảo (@Nguyễn Thị Ngọc Bảo )

4. N18 - Nguyễn Hoàng Vân Anh (@Nguyễn Hoàng Vân Anh ) 6/7

6. N20 - Carrot (@Nhi's Bướng's )4/7

7. N22 - Hoàng Vũ (@Yorn SWAT )

8. N24 - Nguyễn Phương Linh (@Nguyễn Linh_2006 )

9. N25 - Xuân Tùng (@Tungtom)

10. N26 - Hoài Nam (@Trương Hoài Nam) 7/7

11. N28 - Kun (@Xuân Hải Trần ) 7/7

12. N29 - Pha (@Alpha Betscape )

13. N50 - Milk (@Nhóc Kon_2k7)

14. N61 - Lê Quỳnh Phương (@Lê Quỳnh Phương) 5/7
 

Minht411

Học sinh
Thành viên
20 Tháng mười 2021
131
85
31
14
TP Hồ Chí Minh
1. - Anna: “Thank you for the adorable present you bought for me!”
- Lisa: “_____”
A. All right. Do you know how much it costs?
B. Actually speaking. I myself don’t like it.
C. Not at all. Don’t mention it.
D. Welcome! It’s very nice of you.
2. - Jessie: “_____”
- Kim: “Great. Thanks.”
A. Be careful!
B. Excuse me?
C. How are you doing?
D. What are you doing?
3. You want to address an envelope to whole family. You write:
A. Family Taylor
B. Family Mr. and Mrs. Taylor
C. Mr. and Mrs. Taylor and other members
D. Mr. and Mrs. Taylor and family
4. - Hailey: “Goodbye, Maddie.”
- Maddie: “_____”
A. So so
B. So long
C. The same
D. Yeah
5. - Olivia: “Do you think Taylor will want to eat something after she gets home from the show?”
- Benjamin: “_____”
A. No, I’ll ring her back at nine.
B. I hope not. She’s taking a nap.
C. We’ll book a table for three at the Joe’s.
D. Of course not. She needs a steam bath.
6. - Kim: “My first performance was not as good as I had expected.”
- Kayne: “_____”
A. You are the best!
B. It’s okay. Don’t worry.
C. Never mind, better job next time!
D. Good heavens!
7. Justin was late for the meeting.
- Justina: “Sorry, I was late again this morning.”
- Barbie: “_____”
A. It’s OK.
B. No problem.
C. Well, don’t let it happen again.
D. Yes, of course I know what happened.
 

S I M O

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
3,082
7
4,001
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Mong các bạn làm bài đầy đủ hơn :Rabbit42
Chào mừng đến với phần mới: Đọc hiểu. Bài tập sẽ đăng vào 20:00 và đây là một số cách làm bài

Tips làm đọc hiểu
I. Phân cấp làm bài
Làm những câu đại từ => câu hỏi nghĩa của từ => câu nội dung được đề cập => nội dung chính/tiêu đề
II. Phương pháp làm bài
Áp dụng nhuần nhuyễn scanningskimming
- Đọc tiêu đề đoạn (hoặc câu nội dung đoạn) => đọc lướt nội dung còn lại để lấy ý chính
- Đọc câu hỏi và chú ý từ khoá câu hỏi
- Dùng từ khoá câu hỏi để tìm nội dung tương ứng trên bài đọc hiểu
- Một lưu ý nữa khi các bạn làm quen tay dạng đọc hiểu sẽ dễ áp dụng là:
+ Dự đoán thông tin đề cập dựa trên kinh nghiệm thực tế
+ Tập trung vào những phần hay đánh lừa (đánh lừa về năm, về tính đúng sai...)
+ Đọc từ trên xuống chứ không đọc ngang và gạch chân những từ cần lưu ý => khi đó não sẽ tự động ghi nhớ một phần thông tin vừa đọc
+ Những câu hỏi khó đánh dấu để đọc kĩ lại
Mặc dù thế nếu các bạn có thời gian vẫn lên đọc kỹ cả bài, nhất là phần đọc hiểu 7 câu vì không phải ai cũng có thể biết được chỗ đánh lừa một cách chính xác nhất.
Đây là cách mình áp dụng để giúp làm nhanh bài đọc hiểu. Mong rằng nó sẽ có ích cho các bạn. :Rabbit85
@Hà Chi0503 @Nguyễn Thị Ngọc Bảo @Nguyễn Hoàng Vân Anh @Nhi's Bướng's @Yorn SWAT

@Nguyễn Linh_2006 @Tungtom @Trương Hoài Nam
@Xuân Hải Trần @Alpha Betscape

@Nhóc Kon_2k7 @Lê Quỳnh Phương @Nhạt 2k9 .
 

S I M O

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
3,082
7
4,001
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Đọc hiểu 1 (DH1)
Although video games were first developed for adults, they are no longer exclusively reserved for the grown ups in the home. In 2006, Rideout and Hamel reported that as many as 29 percent of preschool children (children between two and six years old) in the United States had played console video games, and 18 percent had played hand-held ones. Given young children’s insatiable eagerness to learn, coupled with the fact that they are clearly surrounded by these media, we predict that preschoolers will both continue and increasingly begin to adopt video games for personal enjoyment. Although the majority of gaming equipment is still designed for a much older target audience, once a game system enters the household it is potentially available for all family members, including the youngest. Portable systems have done a particularly good job of penetrating the younger market.
Research in the video game market is typically done at two stages: some time close to the end of the product cycle, in order to get feedback from consumers, so that a marketing strategy can be developed; and at the very end of the product cycle to ‘fix bugs’ in the game. While both of those types of research are important, and may be appropriate for dealing with adult consumers, neither of them aids in designing better games, especially when it comes to designing for an audience that may have particular needs, such as preschoolers or senior citizens. Instead, exploratory and formative research has to be undertaken in order to truly understand those audiences, their abilities, their perspective, and their needs.
In the spring of 2007, our preschool-game production team at Nickelodeon had a hunch that the Nintendo DS - with its new features, such as the microphone, small size and portability, and its relatively low price point - was a ripe gaming platform for preschoolers. There were a few games on the market at the time which had characters that appealed to the younger set, but our game producers did not think that the game mechanics or design were appropriate for preschoolers. What exactly preschoolers could do with the system, however, was a bit of a mystery. So we set about doing a study to answer the query: What could we expect preschoolers to be capable of in the context of hand-held game play, and how might the child development literature inform us as we proceeded with the creation of a new outlet for this age group?
(adapted from mini-ielts)
Question 1: What does the passage mainly discuss?
A Research about video game
B The development of video game
C How to do video game research
D Information about some research

Question 2: The word "them" in paragraph 2 refers to ____.
A Product cycle
B Games
C Adult consumers
D Those types of research

Question 3: According to Nickelodeon’s game producers, game mechanics or design _______.
A were likely to be available for all family members regardless of age
B were unsuitable for preschoolers
C had characters that attracted the younger set
D were appropriate for youngsters

Question 4: The study carried out by Nickelodeon:
A Was based on children living in various parts of the world.
B Focused on the kinds of game content which interests preschoolers.
C Investigated the specific characteristics of the target market.
D Led to products which appealed mainly to the US consumers.

Question 5: Which of the following can be inferred from paragraph 2?
A Video game market research is typically divided into two stages
B Both of those types of research are useful in designing better games
C Research in the video game market is done at the very end of the product cycle to get feedback from consumers
D Marketing strategy can be developed based on feedback from consumers

Question 6: Which of the following is NOT true, according to the passage?
A The type of research which manufacturers usually do is aimed at improving game design.
B Both old and young games consumers require research which is specifically targeted.
C The proportion of preschool children using video games is likely to rise.
D Portable systems have been helpful in penetrating the younger market

Question 7: The word "features" in paragraph 3 is closest in meaning to ______.
A facet
B angle
C earmark
D speciality

Question 8: Which is the best title for Reading Passage 3?
A An overview of video games software for the preschool market
B Researching and designing video games for preschool children
C The effects of video games on the behaviour of young children
D Assessing the impact of video games on educational achievement​

 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,724
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
Question 1: What does the passage mainly discuss?
A Research about video game
B The development of video game
C How to do video game research
D Information about some research

Question 2: The word "them" in paragraph 2 refers to ____.
A Product cycle
B Games
C Adult consumers
D Those types of research

Question 3: According to Nickelodeon’s game producers, game mechanics or design _______.
A were likely to be available for all family members regardless of age
B were unsuitable for preschoolers
C had characters that attracted the younger set
D were appropriate for youngsters

Question 4: The study carried out by Nickelodeon:
A Was based on children living in various parts of the world.
B Focused on the kinds of game content which interests preschoolers.
C Investigated the specific characteristics of the target market.
D Led to products which appealed mainly to the US consumers.

Question 5: Which of the following can be inferred from paragraph 2?
A Video game market research is typically divided into two stages

B Both of those types of research are useful in designing better games
C Research in the video game market is done at the very end of the product cycle to get feedback from consumers
D Marketing strategy can be developed based on feedback from consumers

Question 6: Which of the following is NOT true, according to the passage?
A The type of research which manufacturers usually do is aimed at improving game design.

B Both old and young games consumers require research which is specifically targeted.
C The proportion of preschool children using video games is likely to rise.
D Portable systems have been helpful in penetrating the younger market

Question 7: The word "features" in paragraph 3 is closest in meaning to ______.
A facet
B angle
C earmark
D speciality

Question 8: Which is the best title for Reading Passage 3?
A An overview of video games software for the preschool market
B Researching and designing video games for preschool children
C The effects of video games on the behaviour of young children
D Assessing the impact of video games on educational achievement
 

Lê Quỳnh Phương

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
227
132
61
Vĩnh Phúc
NVX High School
Đọc hiểu 1 (DH1)
Although video games were first developed for adults, they are no longer exclusively reserved for the grown ups in the home. In 2006, Rideout and Hamel reported that as many as 29 percent of preschool children (children between two and six years old) in the United States had played console video games, and 18 percent had played hand-held ones. Given young children’s insatiable eagerness to learn, coupled with the fact that they are clearly surrounded by these media, we predict that preschoolers will both continue and increasingly begin to adopt video games for personal enjoyment. Although the majority of gaming equipment is still designed for a much older target audience, once a game system enters the household it is potentially available for all family members, including the youngest. Portable systems have done a particularly good job of penetrating the younger market.
Research in the video game market is typically done at two stages: some time close to the end of the product cycle, in order to get feedback from consumers, so that a marketing strategy can be developed; and at the very end of the product cycle to ‘fix bugs’ in the game. While both of those types of research are important, and may be appropriate for dealing with adult consumers, neither of them aids in designing better games, especially when it comes to designing for an audience that may have particular needs, such as preschoolers or senior citizens. Instead, exploratory and formative research has to be undertaken in order to truly understand those audiences, their abilities, their perspective, and their needs.
In the spring of 2007, our preschool-game production team at Nickelodeon had a hunch that the Nintendo DS - with its new features, such as the microphone, small size and portability, and its relatively low price point - was a ripe gaming platform for preschoolers. There were a few games on the market at the time which had characters that appealed to the younger set, but our game producers did not think that the game mechanics or design were appropriate for preschoolers. What exactly preschoolers could do with the system, however, was a bit of a mystery. So we set about doing a study to answer the query: What could we expect preschoolers to be capable of in the context of hand-held game play, and how might the child development literature inform us as we proceeded with the creation of a new outlet for this age group?
(adapted from mini-ielts)
Question 1: What does the passage mainly discuss?
A Research about video game
B The development of video game
C How to do video game research
D Information about some research

Question 2: The word "them" in paragraph 2 refers to ____.
A Product cycle
B Games
C Adult consumers
D Those types of research

Question 3: According to Nickelodeon’s game producers, game mechanics or design _______.
A were likely to be available for all family members regardless of age
B were unsuitable for preschoolers
C had characters that attracted the younger set
D were appropriate for youngsters

Question 4: The study carried out by Nickelodeon:
A Was based on children living in various parts of the world.
B Focused on the kinds of game content which interests preschoolers.
C Investigated the specific characteristics of the target market.
D Led to products which appealed mainly to the US consumers.

Question 5: Which of the following can be inferred from paragraph 2?
A Video game market research is typically divided into two stages
B Both of those types of research are useful in designing better games
C Research in the video game market is done at the very end of the product cycle to get feedback from consumers
D Marketing strategy can be developed based on feedback from consumers

Question 6: Which of the following is NOT true, according to the passage?
A The type of research which manufacturers usually do is aimed at improving game design.
B Both old and young games consumers require research which is specifically targeted.
C The proportion of preschool children using video games is likely to rise.
D Portable systems have been helpful in penetrating the younger market

Question 7: The word "features" in paragraph 3 is closest in meaning to ______.
A facet
B angle
C earmark
D speciality

Question 8: Which is the best title for Reading Passage 3?
A An overview of video games software for the preschool market
B Researching and designing video games for preschool children
C The effects of video games on the behaviour of young children
D Assessing the impact of video games on educational achievement
Rất là yếu đọc hiểu :>(

 

Nhạt 2k9

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng một 2021
274
1,133
121
12
Hà Nội
THCS MINH KHAI
Đọc hiểu 1 (DH1)
Although video games were first developed for adults, they are no longer exclusively reserved for the grown ups in the home. In 2006, Rideout and Hamel reported that as many as 29 percent of preschool children (children between two and six years old) in the United States had played console video games, and 18 percent had played hand-held ones. Given young children’s insatiable eagerness to learn, coupled with the fact that they are clearly surrounded by these media, we predict thatpreschoolers will both continue and increasingly begin to adopt video games for personal enjoyment. Although the majority of gaming equipment is still designed for a much older target audience, once a game system enters the household it is potentially available for all family members, including the youngest. Portable systems have done a particularly good job of penetrating the younger market.
Research in the video game market is typically done at two stages: some time close to the end of the product cycle, in order to get feedback from consumers, so that a marketing strategy can be developed; and at the very end of the product cycle to ‘fix bugs’ in the game. While both of those types of research are important, and may be appropriate for dealing with adult consumers, neither of them aids in designing better games, especially when it comes to designing for an audience that may have particular needs, such as preschoolers or senior citizens. Instead, exploratory and formative research has to be undertaken in order to truly understand those audiences, their abilities, their perspective, and their needs.
In the spring of 2007, our preschool-game production team at Nickelodeon had a hunch that the Nintendo DS - with its new features, such as the microphone, small size and portability, and its relatively low price point - was a ripe gaming platform for preschoolers. There were a few games on the market at the time which had characters that appealed to the younger set, but our game producers did not think that the game mechanics or design were appropriate for preschoolers. What exactly preschoolers could do with the system, however, was a bit of a mystery. So we set about doing a study to answer the query: What could we expect preschoolers to be capable of in the context of hand-held game play, and how might the child development literature inform us as we proceeded with the creation of a new outlet for this age group?
(adapted from mini-ielts)
Question 1: What does the passage mainly discuss?
A Research about video game
B The development of video game
C How to do video game research
D Information about some research

Question 2: The word "them" in paragraph 2 refers to ____.
A Product cycle
B Games
C Adult consumers
D Those types of research

Question 3: According to Nickelodeon’s game producers, game mechanics or design _______.
A were likely to be available for all family members regardless of age
B were unsuitable for preschoolers
C had characters that attracted the younger set
D were appropriate for youngsters

Question 4: The study carried out by Nickelodeon:
A Was based on children living in various parts of the world.
B Focused on the kinds of game content which interests preschoolers.
C Investigated the specificcharacteristics of the target market.
D Led to products which appealed mainly to the US consumers.

Question 5: Which of the following can be inferred from paragraph 2?
A Video game market research is typically divided into two stages
B Both of those types of research are useful in designing better games
C Research in the video game market is done at the very end of the product cycle to get feedback from consumers
D Marketing strategy can be developed based on feedback from consumers

Question 6: Which of the following is NOT true, according to the passage?
A The type of research which manufacturers usually do is aimed at improving game design.
B Both old and young games consumers require research which is specifically targeted.
C The proportion of preschool children using video games is likely to rise.
D Portable systems have been helpful in penetrating the younger market

Question 7: The word "features" in paragraph 3 is closest in meaning to ______.
A facet
B angle
C earmark
D speciality

Question 8: Which is the best title for Reading Passage 3?
A An overview of video games software for the preschool market
B Researching and designing video games for preschool children
C The effects of video games on the behaviour of young children
D Assessing the impact of video games on educational achievement
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,404
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Question 1: What does the passage mainly discuss?
A Research about video game
B The development of video game
C How to do video game research
D Information about some research
Question 2: The word "them" in paragraph 2 refers to ____.
A Product cycle
B Games
C Adult consumers
D Those types of research

Question 3: According to Nickelodeon’s game producers, game mechanics or design _______.
A were likely to be available for all family members regardless of age
B were unsuitable for preschoolers
C had characters that attracted the younger set
D were appropriate for youngsters

Question 4: The study carried out by Nickelodeon:
A Was based on children living in various parts of the world.
B Focused on the kinds of game content which interests preschoolers.
C Investigated the specificcharacteristics of the target market.
D Led to products which appealed mainly to the US consumers.

Question 5: Which of the following can be inferred from paragraph 2?
A Video game market research is typically divided into two stages
B Both of those types of research are useful in designing better games
C Research in the video game market is done at the very end of the product cycle to get feedback from consumers
D Marketing strategy can be developed based on feedback from consumers

Question 6: Which of the following is NOT true, according to the passage?
A The type of research which manufacturers usually do is aimed at improving game design.
B Both old and young games consumers require research which is specifically targeted.
C The proportion of preschool children using video games is likely to rise.
D Portable systems have been helpful in penetrating the younger market

Question 7: The word "features" in paragraph 3 is closest in meaning to ______.
A facet
B angle
C earmark
D speciality

Question 8: Which is the best title for Reading Passage 3?
A. An overview of video games software for the preschool market
B Researching and designing video games for preschool children
C The effects of video games on the behaviour of young children
D Assessing the impact of video games on educational achievement​
 
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Cu li diễn đàn
28 Tháng tám 2017
2,809
1
4,290
559
18
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
Question 1: What does the passage mainly discuss?
A Research about video game
B The development of video game
C How to do video game research
D Information about some research

Question 2: The word "them" in paragraph 2 refers to ____.
A Product cycle
B Games
C Adult consumers
D Those types of research

Question 3: According to Nickelodeon’s game producers, game mechanics or design _______.
A were likely to be available for all family members regardless of age
B were unsuitable for preschoolers
C had characters that attracted the younger set
D were appropriate for youngsters

Question 4: The study carried out by Nickelodeon:
A Was based on children living in various parts of the world.
B Focused on the kinds of game content which interests preschoolers.
C Investigated the specific characteristics of the target market.
D Led to products which appealed mainly to the US consumers.

Question 5: Which of the following can be inferred from paragraph 2?
A Video game market research is typically divided into two stages
B Both of those types of research are useful in designing better games
C Research in the video game market is done at the very end of the product cycle to get feedback from consumers
D Marketing strategy can be developed based on feedback from consumers

Question 6: Which of the following is NOT true, according to the passage?
A The type of research which manufacturers usually do is aimed at improving game design.
B Both old and young games consumers require research which is specifically targeted.
C The proportion of preschool children using video games is likely to rise.
D Portable systems have been helpful in penetrating the younger market

Question 7: The word "features" in paragraph 3 is closest in meaning to ______.
A facet

B angle
C earmark
D speciality

Question 8: Which is the best title for Reading Passage 3?
A An overview of video games software for the preschool market
B Researching and designing video games for preschool children
C The effects of video games on the behaviour of young children
D Assessing the impact of video games on educational achievement
 
  • Like
Reactions: Kiều Anh.

irishmeii291

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng bảy 2021
39
52
16
Question 1: What does the passage mainly discuss?
A Research about video game

B The development of video game
C How to do video game research
D Information about some research

Question 2: The word "them" in paragraph 2 refers to ____.
A Product cycle
B Games
C Adult consumers
D Those types of research

Question 3: According to Nickelodeon’s game producers, game mechanics or design _______.
A were likely to be available for all family members regardless of age
B were unsuitable for preschoolers
C had characters that attracted the younger set
D were appropriate for youngsters

Question 4: The study carried out by Nickelodeon:
A Was based on children living in various parts of the world.
B Focused on the kinds of game content which interests preschoolers.
C Investigated the specific characteristics of the target market.
D Led to products which appealed mainly to the US consumers.

Question 5: Which of the following can be inferred from paragraph 2?
A Video game market research is typically divided into two stages
B Both of those types of research are useful in designing better games
C Research in the video game market is done at the very end of the product cycle to get feedback from consumers
D Marketing strategy can be developed based on feedback from consumers

Question 6: Which of the following is NOT true, according to the passage?
A The type of research which manufacturers usually do is aimed at improving game design.

B Both old and young games consumers require research which is specifically targeted.
C The proportion of preschool children using video games is likely to rise.
D Portable systems have been helpful in penetrating the younger market

Question 7: The word "features" in paragraph 3 is closest in meaning to ______.
A facet

B angle
C earmark
D speciality

Question 8: Which is the best title for Reading Passage 3?
A An overview of video games software for the preschool market
B Researching and designing video games for preschool children
C The effects of video games on the behaviour of young children
D Assessing the impact of video games on educational achievement
 
Last edited:

S I M O

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
3,082
7
4,001
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Đáp án đọc hiểu 1
Although video games were first developed for adults, they are no longer exclusively reserved for the grown ups in the home. In 2006, Rideout and Hamel reported that as many as 29 percent of preschool children (children between two and six years old) in the United States had played console video games, and 18 percent had played hand-held ones. Given young children’s insatiable eagerness to learn, coupled with the fact that they are clearly surrounded by these media, we predict that preschoolers will both continue and increasingly begin to adopt video games for personal enjoyment. Although the majority of gaming equipment is still designed for a much older target audience, once a game system enters the household it is potentially available for all family members, including the youngest. Portable systems have done a particularly good job of penetrating the younger market.
Research in the video game market is typically done at two stages: some time close to the end of the product cycle, in order to get feedback from consumers, so that a marketing strategy can be developed; and at the very end of the product cycle to ‘fix bugs’ in the game. While both of those types of research are important, and may be appropriate for dealing with adult consumers, neither of them aids in designing better games, especially when it comes to designing for an audience that may have particular needs, such as preschoolers or senior citizens. Instead, exploratory and formative research has to be undertaken in order to truly understand those audiences, their abilities, their perspective, and their needs.
In the spring of 2007, our preschool-game production team at Nickelodeon had a hunch that the Nintendo DS - with its new features, such as the microphone, small size and portability, and its relatively low price point - was a ripe gaming platform for preschoolers. There were a few games on the market at the time which had characters that appealed to the younger set, but our game producers did not think that the game mechanics or design were appropriate for preschoolers. What exactly preschoolers could do with the system, however, was a bit of a mystery. So we set about doing a study to answer the query: What could we expect preschoolers to be capable of in the context of hand-held game play, and how might the child development literature inform us as we proceeded with the creation of a new outlet for this age group?
Question 1: What does the passage mainly discuss?
A Research about video game
B The development of video game
C How to do video game research
D Information about some research
Có thể thấy đoạn văn thứ 2 nói về việc research trong thị trường video game, và đoạn thứ 3 cũng đề cập về nghiên cứu của một nhóm sản xuất game của Nickelodeon, và phần đầu đoạn 1 cũng nói về một báo cáo cua Rideout và Hamel => chọn A

Question 2: The word "them" in paragraph 2 refers to ____.
A Product cycle
B Games
C Adult consumers
D Those types of research
Ở đoạn 2
có viết “While both of those types of research are important, and may be appropriate for dealing with adult consumers, neither of them aids in designing better games …” nghĩa là trong khi cả hai loại nghiên cứu này đều quan trọng và phù hợp với giải quyết vấn đề liên quan đến đối tượng khách hàng là người lớn, tuy nhiên cả hai bọn chúng đều không giúp ích cho việc thiết kế …


Question 3: According to Nickelodeon’s game producers, game mechanics or design _______.

A were likely to be available for all family members regardless of age
B were unsuitable for preschoolers
C had characters that attracted the younger set
D were appropriate for youngsters
Ở đoạn số 3 có viết “but our game producers did not think that the game mechanics or design were appropriate for preschoolers” approriate ở đây là phù hợp, ghép với don’t think nghĩa là không nghĩ rằng … phù hợp với … => chọn B (unsuitable = không phù hợp)

Question 4: The study carried out by Nickelodeon:
A Was based on children living in various parts of the world.
B Focused on the kinds of game content which interests preschoolers.
C Investigated the specific characteristics of the target market.
D Led to products which appealed mainly to the US consumers.
Ngoài việc dự đoán từ cả đoạn 3 thì các bạn có thể lưu ý những câu sau “So we set about doing a study to answer the query: What could we expect preschoolers to be capable of in the context of hand-held game play, and how might the child development literature inform us as we proceeded with the creation of a new outlet for this age group?” và dòng thứ 3 đoạn 3 cũng nhắc đến đối tượng là preschoolers => nghiên cứu này hoàn toàn nhắm vào những đặc tính của thị trường nhóm tuổi này


Question 5: Which of the following can be inferred from paragraph 2?

A Video game market research is typically divided into two stages (thực tế là được tiến hành ở hai giai đoạn/ thời điểm nghĩa là hai cái này riêng biệt với nhau chứ không phải chia thành hai giai đoạn <hai đoạn cùng thuộc một tiến trình> )
B Both of those types of research are useful in designing better games
C Research in the video game market is done at the very end of the product cycle to get feedback from consumers (ngược lại với 3 dòng đầu đoạn 2)
D Marketing strategy can be developed based on feedback from consumers
Ở đoạn 2
có ghi “in order to get feedback from consumers, so that a marketing strategy can be developed” nghĩa là để lấy phản hồi từ khách hàng, để từ đó một chiến lược truyền thông được xây dựng

Question 6: Which of the following is NOT true, according to the passage?
A The type of research which manufacturers usually do is aimed at improving game design.
B Both old and young games consumers require research which is specifically targeted. (thông tin ở đoạn 2: such as preschoolers or senior citizens. Instead, exploratory and formative research has to be undertaken in order to truly understand those audiences, their abilities, their perspective, and their needs.)
C The proportion of preschool children using video games is likely to rise. (thông tin đoạn 1: we predict that preschoolers will both continue and increasingly begin to adopt video games for personal enjoyment)
D Portable systems have been helpful in penetrating the younger market. (thông tin ở đoạn 1: Portable systems have done a particularly good job of penetrating the younger market) (have done a particularly good job of = hoàn thành tốt trong việc … ~ hữu ích trong việc = helpful in …)

Question 7: The word "features = đặc điểm, đặc tính, một phần của" in paragraph 3 is closest in meaning to ______.
A facet = khía cạnh, một phần của cái gì
B angle
C earmark = đặc điểm phổ biến (ngoài ra còn một số nghĩa khác nhưng mà không liên quan lắm)
D speciality = thứ rất tốt ở một lĩnh vực nào đó/ hiểu biết chuyên sâu

Question 8: Which is the best title for Reading Passage 3?
A An overview of video games software for the preschool market
B Researching and designing video games for preschool children
C The effects of video games on the behaviour of young children
D Assessing the impact of video games on educational achievement
Có thể dự đoán từ các câu sau “our game producers did not think that the game mechanics or design were appropriate for preschoolers”“So we set about doing a study to answer the query: What could we expect preschoolers to be capable of in the context of hand-held game play, and how might the child development literature inform us as we proceeded with the creation of a new outlet for this age group?” nói đến vấn đề là thiết kế và nghiên cứu

Sau đây là điểm số của từng bạn
@Nguyễn Hoàng Vân Anh 2/8
@Lê Quỳnh Phương 3/8 (Luyện nhiều là cải thiện được đọc hiểu nha)
@Nhạt 2k9 3/8
@Xuân Hải Trần 3/8
@Nguyễn Thị Ngọc Bảo 7/8
@irishmeii291 8/8
Các bạn còn lại thì sao nhỉ?
@Hà Chi0503
@Yorn SWAT
@Nguyễn Linh_2006
@Tungtom
@Trương Hoài Nam
@Alpha Betscape
@Nhóc Kon_2k7
Nếu không hiểu thì hãy hỏi lại mình, ngay tại bài viết này :Rabbit55
 
Last edited:
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom