English [NEXT 0.2] Chặng 1 - Lớp B

Status
Không mở trả lời sau này.

Alpha Betscape

Học sinh
Thành viên
13 Tháng tám 2020
23
48
21
16
Bình Định
Trường THCS Ghềnh Ráng
Question 1:
The dress was absolutely plain, but quite stunning
A. easy
B.
complicated
C.
different
D. detailedQuestion 2:We can get on perfectly well without her.
A. manage well
B.
survive
C. surrender
D.
have a good relationshipQuestion 3: The government will come under fire again when the latest crime figures are released.
A. be penalized
B. be acclaimed
C.
be criticized
D.
be dismissed

.


Question 4: The study of language can help to illuminate how the human mind works.
A. clarify
B.
reveal
C. conceal
D.
damageQuestion 5: The book really lends itself to being turned into a film.
A. inapplicable
B.
untamable
C. unsuitable
D.
inconceivableQuestion 6: I think your boss should pat you on the back for working so hard.
A. wear a backpack
B.
praise you
C. criticize you
D.
check up your backQuestion 7: There's a distinct likelihood I won't be able to make it to the pub tonight.
A. chance
B.
prospect
C.
possibility
D. improbability

 

Trương Hoài Nam

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng ba 2018
773
1,258
146
Quảng Ngãi
THCS Nguyễn Trãi
Question 1: The dress was absolutely plain, but quite stunning
A. easy
B. complicated
C.
different
D.
detailed


Question 2:We can get on perfectly well without her.
A. manage well
B.
survive
C. surrender
D.
have a good relationshipQuestion 3: The government will come under fire again when the latest crime figures are released.
A. be penalized
B. be acclaimed
C.
be criticized
D.
be dismissed

.


Question 4: The study of language can help to illuminate how the human mind works.
A. clarify
B.
reveal
C. conceal
D.
damageQuestion 5: The book really lends itself to being turned into a film.
A. inapplicable
B.
untamable
C. unsuitable
D.
inconceivableQuestion 6: I think your boss should pat you on the back for working so hard.
A. wear a backpack
B.
praise you
C. criticize you
D.
check up your backQuestion 7: There's a distinct likelihood I won't be able to make it to the pub tonight.
A. chance
B.
prospect
C.
possibility
D. improbability
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,327
504
Nghệ An
Question 1: The dress was absolutely plain, but quite stunning
A. easy
B. complicated
C.
different
D. detailed

Question 2:We can get on perfectly well without her.
A. manage well
B. survive
C. surrender
D.
have a good relationship

Question 3: The government will come under fire again when the latest crime figures are released.
A. be penalized
B. be acclaimed
C.
be criticized
D. be dismissed

Question 4: The study of language can help to illuminate how the human mind works.
A. clarify
B. reveal
C. conceal
D.
damage

Question 5: The book really lends itself to being turned into a film.
A. inapplicable
B. untamable
C. unsuitable
D.
inconceivable

Question 6: I think your boss should pat you on the back for working so hard.
A. wear a backpack
B. praise you
C. criticize you
D.
check up your back

Question 7: There's a distinct likelihood I won't be able to make it to the pub tonight.
A. chance
B. prospect
C. possibility
D. improbability
 

Lê Quỳnh Phương

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
227
132
61
Vĩnh Phúc
NVX High School
Question 1: The dress was absolutely plain, but quite stunning
A. easy
B. complicated
C. different
D. detailed


Question 2:We can get on perfectly well without her.
A. manage well
B. survive
C. surrender
D. have a good relationshipQuestion 3: The government will come under fire again when the latest crime figures are released.
A. be penalized
B. be acclaimed
C.
be criticized
D. be dismissed

.


Question 4: The study of language can help to illuminate how the human mind works.
A. clarify
B. reveal
C. conceal
D.
damageQuestion 5: The book really lends itself to being turned into a film.
A. inapplicable
B. untamable
C. unsuitable
D.
inconceivableQuestion 6: I think your boss should pat you on the back for working so hard.
A. wear a backpack
B. praise you
C. criticize you
D.
check up your backQuestion 7: There's a distinct likelihood I won't be able to make it to the pub tonight.
A. chance
B. prospect
C. possibility
D. improbability
 

Tungtom

King of Mathematics
Thành viên
7 Tháng sáu 2019
504
1,457
146
Thanh Hóa
Trường THPT Nông Cống 2
Hello mọi người, tiếp tục chặng 1 cùng nhau chinh phục dạng bài TỪ TRÁI NGHĨA nhé.

Một số lưu ý khi làm bài:
- Để làm được dạng bài này các bạn cần phải trang bị cho mình một lượng từ vựng dồi dào.
- Cần chú ý kĩ đến đề bài là CLOSET ( đồng nghĩa ) hay OPPOSITE ( trái nghĩa)
- Nếu từ được gạch chân là từ quen thuộc thì bạn cần phải dịch lại câu thật kĩ vì đôi khi từ đó đang mang ý nghĩa khác trong ngữ cảnh đó. Nếu từ gạch chân là từ mà bạn không biết thì hãy cố gắng dựa vào ngữ cảnh của câu để phỏng đoán và dùng các phương án mà mình biết nghĩa để thế lấp vào vị trí của từ gạch chân từ đó có thể loại bỏ bớt phương án.
- Khả năng rất cao các phương án mà có chính tả khá giống với từ được gạch chân là phương án sai. ( produce /reduce ; professional/proposal…)


TRÁI NGHĨA 2
Question 1: The dress was absolutely plain, but quite stunning
A. easy
B. complicated
C. different
D. detailed


Question 2:We can get on perfectly well without her.
A. manage well
B. survive
C. surrender
D. have a good relationshipQuestion 3: The government will come under fire again when the latest crime figures are released.
A. be penalized
B. be acclaimed
C. be criticized
D. be dismissed

.


Question 4: The study of language can help to illuminate how the human mind works.
A. clarify
B. reveal
C. conceal
D. damageQuestion 5: The book really lends itself to being turned into a film.
A. inapplicable
B. untamable
C. unsuitable
D. inconceivableQuestion 6: I think your boss should pat you on the back for working so hard.
A. wear a backpack
B. praise you
C. criticize you
D. check up your backQuestion 7: There's a distinct likelihood I won't be able to make it to the pub tonight.
A. chance
B. prospect
C. possibility
D. improbability
Đáp án lên sóng vào thứ 7 nhé!

Note: Mọi người đưa bài làm vào phần spoiler tại ô insert (vị trí thứ 6 từ dưới lên nhé)
Question 1: The dress was absolutely plain, but quite stunning
A. easy
B. complicated
C. different
D. detailed


Question 2:We can get on perfectly well without her.
A. manage well
B. survive
C. surrender
D.
have a good relationshipQuestion 3: The government will come under fire again when the latest crime figures are released.
A. be penalized
B. be acclaimed
C.
be criticized
D. be dismissed

.


Question 4: The study of language can help to illuminate how the human mind works.
A. clarify
B. reveal
C. conceal
D. damageQuestion 5: The book really lends itself to being turned into a film.
A. inapplicable
B. untamable
C. unsuitable
D.
inconceivableQuestion 6: I think your boss should pat you on the back for working so hard.
A. wear a backpack
B. praise you
C. criticize you
D.
check up your backQuestion 7: There's a distinct likelihood I won't be able to make it to the pub tonight.
A. chance
B. prospect
C. possibility
D. improbability
 

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,057
801
ĐÁP ÁN - TRÁI NGHĨA 2

Question 1:
The dress was absolutely plain, but quite stunning
A. easy
B.
complicated
C.
different
D.
detailed
PLAIN = đơn giản >< COMPLICATED = phức tạp
Tạm dịch: Chiếc váy hoàn toàn đơn giản nhưng khá bắt mắt

Question 2:We can get on perfectly well without her.
A. manage well
B.
survive
C. surrender
D.
have a good relationship
GET ON PERFECTLY WELL =xoay sở tốt >< SURRENDER =nhượng bộ,đầu hàng
Tạm dịch: Chúng tôi có thể hoàn toàn xoay sở được mà không cần có cô ấy.

Question 3: The government will come under fire again when the latest crime figures are released.
A. be penalized
B.
be acclaimed
C.
be criticized
D.
be dismissed
COME UNDER FIRE = bị chỉ trích >< ACCLAIM = hoan hô
Tạm dịch: Chính phủ sẽ lại bị chỉ trích khi số liệu tội phạm mới nhất được công bố.

Question 4: The study of language can help to illuminate how the human mind works.
A. clarify
B.
reveal
C.
conceal
D.
damage
ILLUMINATE = làm sáng tỏ >< CONCEAL = giấu giếm
Tạm dịch: Việc nghiên cứu ngôn ngữ có thể giúp làm sáng tỏ cách thức hoạt động của tâm trí con người.

Question 5: The book really lends itself to being turned into a film.
A. inapplicable
B.
untamable
C.
unsuitable
D.
inconceivable
LEND ITSELF TO = thích hợp >< UNSUITABLE = không thích hợp
Tạm dịch: Cuốn sách thật sự thích hợp để chuyển thể thành phim.

Question 6: I think your boss should pat you on the back for working so hard.
A. wear a backpack
B.
praise you
C.
criticize you
D.
check up your back
PAT SB ON THE BACK = khen ngợ,tán dương >< CRITICIZE = phê bình
Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng sếp của bạn nên thưởng cho bạn vì bạn làm việc quá chăm chỉ.

Question 7: There's a distinct likelihood I won't be able to make it to the pub tonight.
A. chance
B.
prospect
C.
possibility
D.
improbability
LIKELIHOOD = có khả năng xảy ra >< IMPROBABILITY = không chắc xảy ra
Tạm dịch: Khả năng rất cao là tôi sẽ không thể đến quán nhậu tối nay được.
.


1. N15 - Hà Chi (@Hà Chi0503 ) 7/7

2. N16 - Meii (@0396209770 ) 7/7

3. N17 - Ngọc Bảo (@Nguyễn Thị Ngọc Bảo )

4. N18 - Nguyễn Hoàng Vân Anh (@Nguyễn Hoàng Vân Anh ) 5/7

6. N20 - Carrot (@Nhi's Bướng's ) 3/7

7. N22 - Hoàng Vũ (@Yorn SWAT )

8. N24 - Nguyễn Phương Linh (@Nguyễn Linh_2006 )

9. N25 - Xuân Tùng (@Tungtom)5/7

10. N26 - Hoài Nam (@Trương Hoài Nam) 7/7

11. N28 - Kun (@Xuân Hải Trần ) 6/7

12. N29 - Pha (@Alpha Betscape ) 6/7

13. N50 - Milk (@Nhóc Kon_2k7) 6/7

14. N61 - Lê Quỳnh Phương (@Lê Quỳnh Phương) 6/7

Bài tập tiếp theo sẽ được đăng vào ngày 18/10/2021

Phổ biến lại lịch đăng bài tập cho bạn nào chưa đọc trong tổng quan của NEXT 0.2
Chặng 1&2&3
bài tập sẽ đăng vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Đáp án bài tập thứ 2 được đăng vào thứ 4đáp án bài tập thứ 5 được đăng vào thứ 7.
 

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,057
801
Hello mọi người, tiếp tục chặng 1 cùng nhau chinh phục dạng bài TỪ ĐỒNG NGHĨA nhé.

Một số lưu ý khi làm bài:
- Để làm được dạng bài này các bạn cần phải trang bị cho mình một lượng từ vựng dồi dào.
- Cần chú ý kĩ đến đề bài là CLOSET ( đồng nghĩa ) hay OPPOSITE ( trái nghĩa)
- Nếu từ được gạch chân là từ quen thuộc thì bạn cần phải dịch lại câu thật kĩ vì đôi khi từ đó đang mang ý nghĩa khác trong ngữ cảnh đó. Nếu từ gạch chân là từ mà bạn không biết thì hãy cố gắng dựa vào ngữ cảnh của câu để phỏng đoán và dùng các phương án mà mình biết nghĩa để thế lấp vào vị trí của từ gạch chân từ đó có thể loại bỏ bớt phương án.
- Khả năng rất cao các phương án mà có chính tả khá giống với từ được gạch chân là phương án sai. ( produce /reduce ; professional/proposal…)

ĐỒNG NGHĨA 3
Question 1:For a child of his age,his knowledge of the subject was breathtaking
A.
suprising
B.
wealthy
C.
tedious
D.
conventional

Question 2:Malcolm is well-informed about computer hardware and will tell you everything you want to know.
A. legible
B.
coherent
C.
decisive
D.
knowledgeable


Question 3:Winning a place at university is an arduous but rewarding process.
A. time-consuming
B.
difficult
C.
lengthy
D.
gradual


Question 4:Don’t worry about the exam.It will be a piece of cake
A.
very challenging to do
B.
very easy to do
C. very attractive to do
D.
very necessary to do


Question 5:My finger bled so badly that I very nearly passed out .
A. ensured
B.
chucked
C.
fainted
D.
managed


Question 6:In the end,his future hinged on a decision that was to be made by my his parents.
A. insisted on
B.
depended on
C.
kept on
D.
got on


Question 7: I am going to hit the sack.I’ve got to get up very early tomorrow morning.
A. go to bed
B.
relax
C.
oversleep
D.
go out


Đáp án lên sóng vào thứ 4 nhé!

Note: Mọi người đưa bài làm vào phần spoiler tại ô insert (vị trí thứ 6 từ dưới lên nhé)
 

irishmeii291

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng bảy 2021
39
52
16
Question 1:For a child of his age,his knowledge of the subject was breathtaking
A. suprising
B.
wealthy
C.
tedious
D.
conventional

Question 2:Malcolm is well-informed about computer hardware and will tell you everything you want to know.
A. legible
B.
coherent
C.
decisive
D. knowledgeableQuestion 3:Winning a place at university is an arduous but rewarding process.
A. time-consuming
B. difficult
C.
lengthy
D.
gradual


Question 4:Don’t worry about the exam.It will be a piece of cake
A.
very challenging to do
B. very easy to do
C.
very attractive to do
D.
very necessary to do


Question 5:My finger bled so badly that I very nearly passed out .
A. ensured
B.
chucked
C. fainted
D.
managed


Question 6:In the end,his future hinged on a decision that was to be made by my his parents.
A. insisted on
B. depended on
C.
kept on
D.
got on


Question 7: I am going to hit the sack.I’ve got to get up very early tomorrow morning.
A. go to bed
B.
relax
C.
oversleep
D.
go out
 

Yorn SWAT

Cựu TMod Hóa|Cựu PCN CLB Hóa học vui
Thành viên
23 Tháng ba 2018
1,365
1,914
216
17
Thanh Hóa
Trường THPT Triệu Sơn 4
Hello mọi người, tiếp tục chặng 1 cùng nhau chinh phục dạng bài TỪ ĐỒNG NGHĨA nhé.

Một số lưu ý khi làm bài:
- Để làm được dạng bài này các bạn cần phải trang bị cho mình một lượng từ vựng dồi dào.
- Cần chú ý kĩ đến đề bài là CLOSET ( đồng nghĩa ) hay OPPOSITE ( trái nghĩa)
- Nếu từ được gạch chân là từ quen thuộc thì bạn cần phải dịch lại câu thật kĩ vì đôi khi từ đó đang mang ý nghĩa khác trong ngữ cảnh đó. Nếu từ gạch chân là từ mà bạn không biết thì hãy cố gắng dựa vào ngữ cảnh của câu để phỏng đoán và dùng các phương án mà mình biết nghĩa để thế lấp vào vị trí của từ gạch chân từ đó có thể loại bỏ bớt phương án.
- Khả năng rất cao các phương án mà có chính tả khá giống với từ được gạch chân là phương án sai. ( produce /reduce ; professional/proposal…)

ĐỒNG NGHĨA 3
Question 1:For a child of his age,his knowledge of the subject was breathtaking
A.
suprising
B.
wealthy
C.
tedious
D.
conventional

Question 2:Malcolm is well-informed about computer hardware and will tell you everything you want to know.
A. legible
B.
coherent
C.
decisive
D.
knowledgeable


Question 3:Winning a place at university is an arduous but rewarding process.
A. time-consuming
B.
difficult
C.
lengthy
D.
gradual


Question 4:Don’t worry about the exam.It will be a piece of cake
A.
very challenging to do
B.
very easy to do
C. very attractive to do
D.
very necessary to do


Question 5:My finger bled so badly that I very nearly passed out .
A. ensured
B.
chucked
C.
fainted
D.
managed


Question 6:In the end,his future hinged on a decision that was to be made by my his parents.
A. insisted on
B.
depended on
C.
kept on
D.
got on


Question 7: I am going to hit the sack.I’ve got to get up very early tomorrow morning.
A. go to bed
B.
relax
C.
oversleep
D.
go out


Đáp án lên sóng vào thứ 4 nhé!

Note: Mọi người đưa bài làm vào phần spoiler tại ô insert (vị trí thứ 6 từ dưới lên nhé)
Question 1:For a child of his age,his knowledge of the subject was breathtaking
A. suprising
B.
wealthy
C.
tedious
D.
conventional

Question 2:Malcolm is well-informed about computer hardware and will tell you everything you want to know.
A. legible
B.
coherent
C.
decisive
D. knowledgeableQuestion 3:Winning a place at university is an arduous but rewarding process.
A. time-consuming
B. difficult
C.
lengthy
D.
gradual


Question 4:Don’t worry about the exam.It will be a piece of cake
A.
very challenging to do
B. very easy to do

C. very attractive to do
D.
very necessary to do


Question 5:My finger bled so badly that I very nearly passed out .
A. ensured
B.
chucked
C. fainted
D.
managed


Question 6:In the end,his future hinged on a decision that was to be made by my his parents.
A. insisted on
B. depended on
C.
kept on
D.
got on


Question 7: I am going to hit the sack.I’ve got to get up very early tomorrow morning.
A. go to bed
B.
relax
C.
oversleep
D.
go out
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

Lê Quỳnh Phương

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
227
132
61
Vĩnh Phúc
NVX High School
ĐỒNG NGHĨA 3
Question 1:
For a child of his age, his knowledge of the subject was breathtaking
A. surprising
B.
wealthy
C.
tedious
D.
conventional

Question 2:Malcolm is well-informed about computer hardware and will tell you everything you want to know.
A. legible
B.
coherent
C.
decisive
D. knowledgeableQuestion 3:Winning a place at university is an arduous but rewarding process.
A. time-consuming
B. difficult
C.
lengthy
D.
gradual


Question 4:Don’t worry about the exam.It will be a piece of cake
A.
very challenging to do
B. very easy to do

C. very attractive to do
D.
very necessary to do


Question 5:My finger bled so badly that I very nearly passed out .
A. ensured
B.
chucked
C. fainted
D.
managed


Question 6:In the end, his future hinged on a decision that was to be made by my his parents.
A. insisted on
B. depended on
C.
kept on
D.
got on


Question 7: I am going to hit the sack. I’ve got to get up very early tomorrow morning.
A. go to bed
B.
relax
C.
oversleep
D.
go out
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,406
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Question 1:For a child of his age,his knowledge of the subject was breathtaking
A. suprising
B.
wealthy
C.
tedious
D.
conventional

Question 2:Malcolm is well-informed about computer hardware and will tell you everything you want to know.
A. legible
B.
coherent
C.
decisive
D. knowledgeableQuestion 3:Winning a place at university is an arduous but rewarding process.
A. time-consuming
B. difficult
C.
lengthy
D.
gradual


Question 4:Don’t worry about the exam.It will be a piece of cake
A.
very challenging to do
B. very easy to do

C. very attractive to do
D.
very necessary to do


Question 5:My finger bled so badly that I very nearly passed out .
A. ensured
B.
chucked
C. fainted
D.
managed


Question 6:In the end,his future hinged on a decision that was to be made by my his parents.
A. insisted on
B. depended on
C.
kept on
D.
got on


Question 7: I am going to hit the sack.I’ve got to get up very early tomorrow morning.
A. go to bed
B.
relax
C.
oversleep
D.
go out
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,729
276
15
Long An
Trường THCS Đông Thành
Question 1:For a child of his age,his knowledge of the subject was breathtaking
A. suprising
B.
wealthy
C.
tedious
D.
conventional

Question 2:Malcolm is well-informed about computer hardware and will tell you everything you want to know.
A. legible
B.
coherent
C.
decisive
D. knowledgeableQuestion 3:Winning a place at university is an arduous but rewarding process.
A. time-consuming
B. difficult
C.
lengthy
D.
gradual


Question 4:Don’t worry about the exam.It will be a piece of cake
A.
very challenging to do
B. very easy to do

C. very attractive to do
D.
very necessary to do


Question 5:My finger bled so badly that I very nearly passed out .
A. ensured
B.
chucked
C. fainted
D.
managed


Question 6:In the end,his future hinged on a decision that was to be made by my his parents.
A. insisted on
B. depended on
C.
kept on
D.
got on


Question 7: I am going to hit the sack.I’ve got to get up very early tomorrow morning.
A. go to bed
B.
relax
C.
oversleep
D.
go out
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

Trương Hoài Nam

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng ba 2018
773
1,258
146
Quảng Ngãi
THCS Nguyễn Trãi
Question 1:For a child of his age,his knowledge of the subject was breathtaking
A. suprising
B.
wealthy
C. tedious
D. conventional

Question 2:Malcolm is well-informed about computer hardware and will tell you everything you want to know.
A. legible
B. coherent
C. decisive
D. knowledgeable


Question 3:Winning a place at university is an arduous but rewarding process.
A. time-consuming
B. difficult
C.
lengthy
D. gradual


Question 4:Don’t worry about the exam.It will be a piece of cake
A.
very challenging to do
B. very easy to do
C.
very attractive to do
D. very necessary to do


Question 5:My finger bled so badly that I very nearly passed out .
A. ensured
B. chucked
C. fainted
D.
managed


Question 6:In the end,his future hinged on a decision that was to be made by my his parents.
A. insisted on
B. depended on
C.
kept on
D. got on


Question 7: I am going to hit the sack.I’ve got to get up very early tomorrow morning.
A. go to bed
B.
relax
C. oversleep
D. go out
 

Nhóc Kon_2k7

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng bảy 2021
236
597
86
Hưng Yên
THCS Đồng Than

Hello mọi người, tiếp tục chặng 1 cùng nhau chinh phục dạng bài TỪ ĐỒNG NGHĨA nhé.

Một số lưu ý khi làm bài:
- Để làm được dạng bài này các bạn cần phải trang bị cho mình một lượng từ vựng dồi dào.
- Cần chú ý kĩ đến đề bài là CLOSET ( đồng nghĩa ) hay OPPOSITE ( trái nghĩa)
- Nếu từ được gạch chân là từ quen thuộc thì bạn cần phải dịch lại câu thật kĩ vì đôi khi từ đó đang mang ý nghĩa khác trong ngữ cảnh đó. Nếu từ gạch chân là từ mà bạn không biết thì hãy cố gắng dựa vào ngữ cảnh của câu để phỏng đoán và dùng các phương án mà mình biết nghĩa để thế lấp vào vị trí của từ gạch chân từ đó có thể loại bỏ bớt phương án.
- Khả năng rất cao các phương án mà có chính tả khá giống với từ được gạch chân là phương án sai. ( produce /reduce ; professional/proposal…)

ĐỒNG NGHĨA 3
Question 1:For a child of his age,his knowledge of the subject was breathtaking
A.
suprising
B.
wealthy
C.
tedious
D.
conventional

Question 2:Malcolm is well-informed about computer hardware and will tell you everything you want to know.
A. legible
B.
coherent
C.
decisive
D.
knowledgeable


Question 3:Winning a place at university is an arduous but rewarding process.
A. time-consuming
B.
difficult
C.
lengthy
D.
gradual


Question 4:Don’t worry about the exam.It will be a piece of cake
A.
very challenging to do
B.
very easy to do
C. very attractive to do
D.
very necessary to do


Question 5:My finger bled so badly that I very nearly passed out .
A. ensured
B.
chucked
C.
fainted
D.
managed


Question 6:In the end,his future hinged on a decision that was to be made by my his parents.
A. insisted on
B.
depended on
C.
kept on
D.
got on


Question 7: I am going to hit the sack.I’ve got to get up very early tomorrow morning.
A. go to bed
B.
relax
C.
oversleep
D.
go out


Đáp án lên sóng vào thứ 4 nhé!

Note: Mọi người đưa bài làm vào phần spoiler tại ô insert (vị trí thứ 6 từ dưới lên nhé)


Question 1:
For a child of his age,his knowledge of the subject was breathtaking
A. surprising
B.
wealthy
C.
tedious
D.
conventional

Question 2:Malcolm is well-informed about computer hardware and will tell you everything you want to know.
A. legible
B.
coherent
C.
decisive
D. knowledgeable


Question 3:Winning a place at university is an arduous but rewarding process.
A. time-consuming
B.
difficult
C.
lengthy
D.
gradual

Question 4:Don’t worry about the exam.It will be a piece of cake
A.
very challenging to do
B. very easy to do
C. very attractive to do
D.
very necessary to do

Question 5:My finger bled so badly that I very nearly passed out .
A. ensured
B.
chucked
C. fainted
D.
managed

Question 6:In the end,his future hinged on a decision that was to be made by my his parents.
A. insisted on
B. depended on
C.
kept on
D.
got on

Question 7: I am going to hit the sack.I’ve got to get up very early tomorrow morning.
A. go to bed
B.
relax
C.
oversleep
D.
go out
 
  • Like
Reactions: Vinhtrong2601

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,327
504
Nghệ An
Question 1:For a child of his age,his knowledge of the subject was breathtaking
A. suprising
B.
wealthy
C.
tedious
D.
conventional

Question 2:Malcolm is well-informed about computer hardware and will tell you everything you want to know.
A. legible
B.
coherent
C.
decisive
D. knowledgeableQuestion 3:Winning a place at university is an arduous but rewarding process.
A. time-consuming
B. difficult
C.
lengthy
D.
gradual


Question 4:Don’t worry about the exam.It will be a piece of cake
A.
very challenging to do
B. very easy to do
C.
very attractive to do
D.
very necessary to do


Question 5:My finger bled so badly that I very nearly passed out .
A. ensured
B.
chucked
C. fainted
D.
managed


Question 6:In the end,his future hinged on a decision that was to be made by my his parents.
A. insisted on
B. depended on
C.
kept on
D.
got on


Question 7: I am going to hit the sack.I’ve got to get up very early tomorrow morning.
A. go to bed
B.
relax
C.
oversleep
D.
go out
 

Nhạt 2k9

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng một 2021
274
1,133
121
12
Hà Nội
THCS MINH KHAI
Question 1: The dress was absolutely plain, but quite stunning
A. easy
B. complicated
C.
different
D. detailed


Question 2:We can get on perfectly well without her.
A. manage well
B. survive
C. surrender
D.
have a good relationshipQuestion 3: The government will come under fire again when the latest crime figures are released.
A. be penalized
B. be acclaimed
C.
be criticized
D. be dismissed

.


Question 4: The study of language can help to illuminate how the human mind works.
A. clarify
B. reveal
C. conceal
D.
damageQuestion 5: The book really lends itself to being turned into a film.
A. inapplicable
B. untamable
C. unsuitable
D.
inconceivableQuestion 6: I think your boss should pat you on the back for working so hard.
A. wear a backpack
B. praise you
C. criticize you
D.
check up your backQuestion 7: There's a distinct likelihood I won't be able to make it to the pub tonight.
A. chance
B. prospect
C. possibility
D. improbability
 
  • Like
Reactions: Nhóc Kon_2k7

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,057
801
ĐÁP ÁN - ĐỒNG NGHĨA (03)
Question 1:For a child of his age,his knowledge of the subject was breathtaking
A. surprising
B. wealthy
C. tedious
D. conventional
BREATHTAKING = SURPRISING = gây ngạc nhiên
Tạm dịch: Đối với một đứa trẻ ở độ tuổi của cậu ấy, kiến thức của cậu ta về chủ đề này thật đáng ngạc nhiên.

Question 2:Malcolm is well-informed about computer hardware and will tell you everything you want to know.
A. legible
B. coherent
C. decisive
D. knowledgeable
WELL-INFORMED = KNOWLEDGEABLE = am tường
Tạm dịch: Malcolm rất am hiểu về phần cứng máy tính và sẽ nói bạn biết mọi thứ bạn muốn biết.

Question 3:Winning a place at university is an arduous but rewarding process.
A. time-consuming
B. difficult
C. lengthy
D. gradual
ARDUOUS = DIFFICULT = gian nan
Tạm dịch: Giành được một suất vào trường đại học là một quá trình gian khổ nhưng xứng đáng.

Question 4:Don’t worry about the exam.It will be a piece of cake
A. very challenging to do
B. very easy to do
C. very attractive to do
D. very necessary to do
A PIECE OF CAKE = VERY EASY TO DO = dễ dàng
Tạm dịch: Đừng lo lắng về kỳ thi, nó sẽ dễ dàng thôi mà.

Question 5:My finger bled so badly that I very nearly passed out .
A. ensured
B. chucked
C. fainted
D. managed
PASS OUT =FAINT = ngất xỉu
Tạm dịch: Ngón tay của tôi chảy máu dữ dội đến nỗi tôi gần như ngất đi.

Question 6:In the end,his future hinged on a decision that was to be made by my his parents.
A. insisted on
B. depended on
C. kept on
D. got on
HINGE ON = DEPEND ON = phụ thuộc vào
Tạm dịch: Cuối cùng, tương lai của anh ấy phụ thuộc vào quyết định mà phụ huynh đưa ra.

Question 7: I am going to hit the sack.I’ve got to get up very early tomorrow morning.
A. go to bed
B. relax
C. oversleep
D. go out
HIT THE SACK = GO THE BED = đi ngủ
Tạm dịch: Tôi định đi ngủ. Tôi phải dậy rất sớm vào sáng mai.

1. N15 - Hà Chi (@Hà Chi0503 ) 7/7

2. N16 - Meii (@0396209770 ) 7/7

3. N17 - Ngọc Bảo (@Nguyễn Thị Ngọc Bảo )

4. N18 - Nguyễn Hoàng Vân Anh (@Nguyễn Hoàng Vân Anh ) 7/7

6. N20 - Carrot (@Nhi's Bướng's )

7. N22 - Hoàng Vũ (@Yorn SWAT ) 7/7

8. N24 - Nguyễn Phương Linh (@Nguyễn Linh_2006 )

9. N25 - Xuân Tùng (@Tungtom)

10. N26 - Hoài Nam (@Trương Hoài Nam) 7/7

11. N28 - Kun (@Xuân Hải Trần ) 7/7

12. N29 - Pha (@Alpha Betscape )

13. N50 - Milk (@Nhóc Kon_2k7) 6/7

14. N61 - Lê Quỳnh Phương (@Lê Quỳnh Phương) 7/7


Bài tập tiếp theo sẽ được đăng vào ngày 21/10/2021

Phổ biến lại lịch đăng bài tập cho bạn nào chưa đọc trong tổng quan của NEXT 0.2
Chặng 1&2&3 bài tập sẽ đăng vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Đáp án bài tập thứ 2 được đăng vào thứ 4đáp án bài tập thứ 5 được đăng vào thứ 7.
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần

Minh Nhí

Mod Tiếng Anh (Nghỉ phép)|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,057
801
Hello mọi người, tiếp tục chặng 1 cùng nhau chinh phục dạng bài TỪ TRÁI NGHĨA nhé.

Một số lưu ý khi làm bài:
- Để làm được dạng bài này các bạn cần phải trang bị cho mình một lượng từ vựng dồi dào.
- Cần chú ý kĩ đến đề bài là CLOSET ( đồng nghĩa ) hay OPPOSITE ( trái nghĩa)
- Nếu từ được gạch chân là từ quen thuộc thì bạn cần phải dịch lại câu thật kĩ vì đôi khi từ đó đang mang ý nghĩa khác trong ngữ cảnh đó. Nếu từ gạch chân là từ mà bạn không biết thì hãy cố gắng dựa vào ngữ cảnh của câu để phỏng đoán và dùng các phương án mà mình biết nghĩa để thế lấp vào vị trí của từ gạch chân từ đó có thể loại bỏ bớt phương án.
- Khả năng rất cao các phương án mà có chính tả khá giống với từ được gạch chân là phương án sai. ( produce /reduce ; professional/proposal…)
TRÁI NGHĨA 3
Question 1: The judge found that she was an unreliable witness.
A. inaccurate
B.
unstable
C.
trustworthy
D.
irresponsible


Question 2:Research suggests that children are more resilient than adults when it comes to getting over an illness.
A. making a quick recovery
B.
becoming healthy again
C. making a slow recovery
D.
becoming much stronger


Question 3: The two cultures were so utterly disparate that she found it hard to adapt from one to the other.
A. different
B.
identical
C.
distinct
D.
dissimilar


Question 4:He was so insubordinate that he lost his job within a week.
A. understanding
B.
obedient
C.
fresh
D.
disobedient


Question 5:I had no idea that you and he were on such intimate terms.I thought you were only casual acquaintances.
A. were hostile to each other
B.
behaved well toward each other
C. hardly knew each other
D.
were such close friends


Question 6:Thousands are going starving because of the failure of this year's harvest.
A. rich
B.
hungry
C.
poor
D.
full


Question 7: She was too wet behind the ears to bear such responsibilities.
A. full of sincerity
B.
without money
C. lack of responsibility
D.
full of experience

Đáp án lên sóng vào thứ 7 nhé!

Note: Mọi người đưa bài làm vào phần spoiler tại ô insert (vị trí thứ 6 từ dưới lên nhé)
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,406
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Question 1: The judge found that she was an unreliable witness.
A. inaccurate
B. unstable
C. trustworthy
D.
irresponsible


Question 2:Research suggests that children are more resilient than adults when it comes to getting over an illness.
A. making a quick recovery
B. becoming healthy again
C. making a slow recovery
D.
becoming much stronger


Question 3: The two cultures were so utterly disparate that she found it hard to adapt from one to the other.
A. different
B. identical
C.
distinct
D. dissimilar


Question 4:He was so insubordinate that he lost his job within a week.
A. understanding
B. obedient
C.
fresh
D. disobedient


Question 5:I had no idea that you and he were on such intimate terms.I thought you were only casual acquaintances.
A. were hostile to each other
B.
behaved well toward each other
C. hardly knew each other
D. were such close friends


Question 6:Thousands are going starving because of the failure of this year's harvest.
A. rich
B. hungry
C. poor
D. full


Question 7: She was too wet behind the ears to bear such responsibilities.
A. full of sincerity
B.
without money
C. lack of responsibility
D. full of experience
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom