Toán 11 [Math 98 Club] Lượng Giác

D

demon311

Sách sai vì mình thử bằng máy tính thì $x=\pi$ vẫn đúng mà
======================================
 
D

demon311

d)

$S=\sqrt{ 5-2\sin^2 x \cos^2 x}=\sqrt{ 5-\dfrac{ 1}{2}\sin^2 2x} \\
0 \ge -\dfrac{ 1}{2}\sin^2 2x \ge -\dfrac{ 1}{2} \\
\sqrt{ 5} \ge S \ge \dfrac{ 3}{\sqrt{ 2}} \\
Min \; S=\dfrac{ 3}{\sqrt{ 2}} \leftrightarrow x=\pm \dfrac{ \pi}{4} \\
Max \; S=\sqrt{ 5} \leftrightarrow x= 0$
 
Z

zezo_flyer

d)

$S=\sqrt{ 5-2\sin^2 x \cos^2 x}=\sqrt{ 5-\dfrac{ 1}{2}\sin^2 2x} \\
0 \ge -\dfrac{ 1}{2}\sin^2 2x \ge -\dfrac{ 1}{2} \\
\sqrt{ 5} \ge S \ge \dfrac{ 3}{\sqrt{ 2}} \\
Min \; S=\dfrac{ 3}{\sqrt{ 2}} \leftrightarrow x=\pm \dfrac{ \pi}{4} \\
Max \; S=\sqrt{ 5} \leftrightarrow x= 0$

Đáp án:
Max: tại $x= k\frac{\pi}{2}$
Min tại $x= \frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2}$

cả bài trước sai nhưng mà sai chỗ nào?
 
M

mua_sao_bang_98

ặc! Các cậu giải phương trình lượng giác đi! tớ còn đang chả hiểu bọn cậu làm bài tập chỗ nào sách giáo khoa luôn á! .
 
H

huynhbachkhoa23

Không vào đây có mấy ngày mà mấy anh làm thêm một đống bài tập rồi =))

Thêm này:
Cho $x+y=\dfrac{3}{4}\pi$ và $x,y \in (0; \pi)$

Tìm GTNN của $\sin x + \sin y$

Gợi ý: Định lý Jensen
 
Z

zezo_flyer

d)

$S=\sqrt{ 5-2\sin^2 x \cos^2 x}=\sqrt{ 5-\dfrac{ 1}{2}\sin^2 2x} \\
0 \ge -\dfrac{ 1}{2}\sin^2 2x \ge -\dfrac{ 1}{2} \\
\sqrt{ 5} \ge S \ge \dfrac{ 3}{\sqrt{ 2}} \\
Min \; S=\dfrac{ 3}{\sqrt{ 2}} \leftrightarrow x=\pm \dfrac{ \pi}{4} \\
$Max \; S=\sqrt{ 5} \leftrightarrow x= 0$$
[TEX]x= +- \frac{\pi}{2}[/TEX] vẫn được mà.
____________________________________
 
Z

zezo_flyer

vắng nhỉ?
bác nào biết giải giúp mình bài này :(( tiên thể cho hỏi luôn đấy là kiến thức lớp 11 hay 10?
Giải các phương trình lượng giác sau:
1. 2(cot2x-cot3x)= tan2x+ cot3x
 
S

songoku112

vắng nhỉ?
bác nào biết giải giúp mình bài này :(( tiên thể cho hỏi luôn đấy là kiến thức lớp 11 hay 10?
Giải các phương trình lượng giác sau:
1. 2(cot2x-cot3x)= tan2x+ cot3x

đây là kiến thức lớp 11.bạn làm mà ko biết ak :p
đk: [TEX] x \neq pi.K/2 \neq pi /4 +K.pi/2 \neq 2K.pi/3 \neq pi/3 +2K.pi/3[/TEX](mình viết thế này cho nhanh :D)
pt [TEX]\Leftrightarrow[/TEX] 2[TEX](cos2x/sin2x - cos3x/sin3x) = sin2x/cos2x +cos3x/sin3x[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow[/TEX] [TEX]2sinx/(sin2x.sin3x) =cosx/(cos2x.sin3x)[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow[/TEX] 2sinx.cos2x=cosx.sin2x
[TEX]\Leftrightarrow[/TEX] [TEX]4cos^2 x.sinx -2sinx=2cos^2 x.sinx[/TEX]
đối chiếu Đk ==> x=[TEX]pi +2K.pi[/TEX]
ko biết mình đối chiếu đk đúng ko nhỉ :)
 
M

mua_sao_bang_98

Thi xong rồi rảnh rỗi vào đây post ít bài chơi nhỉ!

1. $4sin^3x+3\sqrt{2}sin2x=8sinx$

2. $\sqrt{sin^2-2sinx+2}=2sinx-1$

3. $\frac{sin^22x+4cos^22x-1}{\sqrt{2sinxcosx}}=0$

4. $\frac{4sin^22x+6sin^4x-9-3cos2x}{cosx}=0$

5. $\sqrt{3}sinx+cosx=\frac{1}{ cosx}$

6. $4sinx+3cosx+\frac{6}{4sinx+3cosx+1}=6$
 
M

mua_sao_bang_98

1. $4sin^3x+3\sqrt{2}sin2x=8sinx$

\Leftrightarrow $4sin^3x+6\sqrt{2}sinxcosx-8sinx=0$

\Leftrightarrow $sinx(2sin^2x+3\sqrt{2}cosx-4)=0$

chuyển sin^2x=1-cos^2x => pt bậc 2 ẩn cosx


2. $\sqrt{sin^2-2sinx+2}=2sinx-1$

Đk:

pt \Leftrightarrow $sin^2x-2sinx+2=4sin^2x-4sinx+1$

=> Pt bậc 2 ẩn sinx


3. $\frac{sin^22x+4cos^22x-1}{\sqrt{2sinxcosx}}=0$

ĐK:

Bỏ mẫu.
Chuyển $sin^22x=1-cos^22x$ => pt bậc 2 ẩn cos2x

4. $\frac{4sin^22x+6sin^4x-9-3cos2x}{cosx}=0$

ĐK:

Chuyển $sin^22x=4sin^2xcos^2x=4sin^2x(1-sin^2x)$

$cos2x=1-2sin^2x$

=> pt bậc 4 ẩn sin^2x

5. $\sqrt{3}sinx+cosx=\frac{1}{ cosx}$

ĐK:

- Xét cosx=0 có là nghiệm không.

Có thì nó là nghiệm.

TH k là nghiệm

=> pt \Leftrightarrow $\sqrt{3}sinxcosx+cos^2x-1=0$

\Leftrightarrow $\sqrt{3}sinxcosx-sin^2x=0$

Nhóm sinx đặt ra ngoài

6. $4sinx+3cosx+\frac{6}{4sinx+3cosx+1}=6$

ĐK:

Đặt 4sinx+3cosx+1=t (1)

pt \Leftrightarrow $t-1+\frac{6}{t}=6$

\Leftrightarrow $t^2-t+6-6t=0$

giải pt ra rồi thế vào (1)

Hêhe! tự nhiên giải hết luôn oy!
 
M

mua_sao_bang_98

7. $(cos2x-\sqrt{3}sin2x)-\sqrt{3}sinx-cosx+4=0$

8. $\frac{1+cosx+cos2x+cos3x}{2cos^2x+cosx-1}=\frac{2}{3}(3-\sqrt{3}sinx)$
 
D

demon311

7. $(cos2x-\sqrt{3}sin2x)-\sqrt{3}sinx-cosx+4=0$

8. $\frac{1+cosx+cos2x+cos3x}{2cos^2x+cosx-1}=\frac{2}{3}(3-\sqrt{3}sinx)$

Câu 7 là pt đáng giá nhé

$(\cos 2x−\sqrt{ 3}\sin 2x)−\sqrt{ 3}\sin x−\cos x+4=0 \\
\Leftrightarrow \dfrac{ 1}{2}\cos 2x -\dfrac{ \sqrt{ 3}}{2} \sin 2x - \left ( \dfrac{ \sqrt{ 3}}{2} \sin x + \dfrac{ 1}{2} \cos x \right ) =-2 \\
\Leftrightarrow \cos \left ( 2x+\dfrac{ \pi}{3} \right ) - \sin \left ( x+\dfrac{ \pi}{6} \right ) =-2 \\
VT \ge VP$

Coi như xong nhé
 
Last edited by a moderator:
D

dien0709

Câu 7 là pt đáng giá nhé

$(\cos 2x−\sqrt{ 3}\sin 2x)−\sqrt{ 3}\sin x−\cos x+4=0 \\
\Leftrightarrow \dfrac{ 1}{2}\cos 2x -\dfrac{ \sqrt{ 3}}{2} \sin 2x - \left ( \dfrac{ \sqrt{ 3}}{2} \sin x + \dfrac{ 1}{2} \cos x \right ) =-2 \\
\Leftrightarrow \cos \left ( 2x+\dfrac{ \pi}{3} \right ) - \sin \left ( x+\dfrac{ \pi}{6} \right ) =-2 \\
VT \ge VP$

Coi như xong nhé

Thêm 8 nửa mới xong chứ . ĐK:...

pt: $\frac{1+cosx+cos2x+cos3x}{2cos^2x+cosx-1}=\frac{2}{3}(3-\sqrt{3}sinx)$

[TEX]pt\to 1+\frac{1+cos3x}{cos2x+cosx}=2-2sinx/\sqrt[]{3}[/TEX]

[TEX]\to \frac{2cos^2\frac{3x}{2}}{2cos (3x/2).cos (x/2)}=1-2sinx/\sqrt[]{3}[/TEX]

[TEX]\to cos(3x/2)-cos(x/2)=\frac{-4}{\sqrt[]{3}}.sin(x/2)cos^2(x/2)[/TEX]


[TEX]\to \left[\begin{sin(x/2)=0}\\{sinx=\frac{-4}{\sqrt[]{3}}cos^2(x/2)[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
M

mua_sao_bang_98

Cậu xem lại xem có làm thiếu mất nghiệm không nhé! chỗ nào thêm là tớ viết mực đỏ!

pt: $\frac{1+cosx+cos2x+cos3x}{2cos^2x+cosx-1}=\frac{2}{3}(3-\sqrt{3}sinx)$

ĐK:....
[TEX]pt\to 1+\frac{1+cos3x}{cos2x+cosx}=2-2sinx/\sqrt[]{3}[/TEX]

[TEX]\to \frac{2cos^2\frac{3x}{2}}{2cos (3x/2).cos (x/2)}=1-2sinx/\sqrt[]{3}[/TEX]

$2cos^2\frac{3x}{2}=2cos\frac{3x}{2}.cos\frac{x}{2}-\frac{4}{\sqrt{3}}sinxcos\frac{3x}{2}.cos\frac{x}{2}$

\Leftrightarrow $cos\frac{3x}{2}(cos\frac{3x}{2}-cos\frac{x}{2}+\frac{2}{\sqrt{3}}sinxcos\frac{x}{2})$


[TEX]\to cos(3x/2)-cos(x/2)=\frac{-4}{\sqrt[]{3}}.sin(x/2)cos^2(x/2)[/TEX]

=> bỏ thế này là thiếu nghiệm rồi nhé!

Sai nữa là $cos\frac{3x}{2}-cos\frac{x}{2}=-2sinx.sin\frac{x}{2}$

[TEX]\to \left[\begin{sin(x/2)=0}\\{sinx=\frac{-4}{\sqrt[]{3}}cos^2(x/2)[/TEX]

Mà xuống bước này nhìn một bên 1 một bên còn 4 thế kia thì sai roài!
 
M

mua_sao_bang_98

@demon:

Đến bước đó có thể đặt giải bình thường vẫn được!

$cos(2x+\frac{\pi}{3})-cos(x+\frac{\pi}{6})=-2$

Đặt $x+\frac{\pi}{3}=t$

pt \Leftrightarrow $cos2t-cost+2=0$

\Leftrightarrow $2cos^2t-cost+1=0$

đến đây thì pt vô nghiệm rồi! Đánh giá nhanh cơ mà ít người nhìn ra lắm! <Tớ cũng chịu ^_^>
 
M

mua_sao_bang_98

Thêm nữa này...

9. Tim nghiệm thuộc khoảng $(0;2\pi)$ của phương trình sau:
$$5(sinx+\frac{cos3x+sin3x}{1+2sin2x})=cos2x+3$$

10. Giải phương trình:

$cotx-1=\frac{cos2x}{1+tanx}+sin^2x-\frac{1}{2}sin2x$

11. $cos^23x.cos2x-cosx=0$

12. $\frac{2(cos^6x+sin^6x)-sinxcosx}{\sqrt{2}-2sinx}=0$

13. $(1+sin^2x)cosx+(1+cos^2x)sinx=1+sin2x$

14. $\frac{1}{sinx}+\frac{1}{sin(x-\frac{3\pi}{2})}=4sin(\frac{7\pi}{4}-x)$

Hãng thế đã nhé! ^_^
 
D

demon311

Làm mấy bài dễ trước ăn cơm xong chém tiếp

13

$(1+\sin x \cos x)(\sin x+ \cos x)=(\sin x +\cos x)^2$

10

$\cot x-1=\dfrac{\cos 2x}{1+\tan x}+\sin^2 x-\dfrac{1}{2}\sin 2x \\
\Leftrightarrow \dfrac{ \cos x -\sin x}{\sin x}=\dfrac{ \cos x ( \cos x -\sin x)(\cos x+\sin x)}{\cos x+\sin x}+\sin x(\sin x -\cos x) \\
\Leftrightarrow \cos x -\sin x= \cos x ( \cos x -\sin x)-\sin x(\cos x-\sin x ) \\
\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{ll}
\cos x -\sin x=0 \\
\cos x -\sin x=1
\end{array} \right.
$
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom