Ngoại ngữ luyện tập nâng cao kĩ năng nghe

Phương Trang

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
27 Tháng hai 2017
784
1,049
256
Ninh Bình
ANSWER
lv1:

In Japan, it rains a lot. Heavy rain falls in two prefectures. The rain floods homes and infrastructure. It damages them. Many people have to leave.

One person dies. He drowns in a river.

Japan’s weather organisation talks about the rain. It says that it rains 35 centimetres in one night!
Difficult words:
- prefecture (a big area in a country like in Japan): quận
- flood (cover with water): lũ lụt
- infrastructure (the things that a city needs so its people can live there).:cơ sở hạ tầng
lv2:
In two prefectures in Japan, heavy rains created major flooding. The flooding damaged homes and infrastructure and killed one person when a river swept him away. Tens of thousands of people had to leave the area.

One man said that the rain sounded like ‘drumming on the ground’.

Japan’s meteorological organisation said that it rained 35 centimetres in one night!

Difficult words:
- meteorological (relating to the weather).:khí tượng
lv3:
In the prefectures of Hiroshima and Shimane, Japan, heavy rains led to major flooding that damaged homes and destroyed infrastructure. A river in Hiroshima swept away one person, who later died. Tens of thousands of people had to evacuate.

One man described the rain as ‘drumming on the ground’.

Japan’s meteorological agency measured 35 centimetres of rain in one night.
 

Phương Trang

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
27 Tháng hai 2017
784
1,049
256
Ninh Bình

Tony Time

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng sáu 2017
691
1,103
189
20
Bà Rịa - Vũng Tàu
Taylors College
Bóc tem^^
Lv2: A stunt driver carried out a 15.37m long jump and a 270 degree roll (kinh thật :eek:). He received his 21st Guinness World Record title for this. He had to precisely caculate and test the jump many times before. The run-up needed to be 160 meters long for the car to hit the air at the precise speed. The stunt driver experienced a G force, of 5.5 during the car’s corkscrew twist. The car he jumped in was a jaguar E-PACE.(good)

Lv3: Stunt driver, Terry Grant received his 21 first Guinness world record title after carrying out a massive 15.37m long jump and a 270 degree roll. He attempted the finely-tuned barrel roll in a E-PACE after a month of testing and analysis. The runner needed to be 160 meters long for the car to hit the air at the precise speed to roll. Grand experienced a G force, a 5.5 during the corkscrew (vẫn chịu:D) twist.

làm tốt lắm :D

P/s: Bài lần này khó, trung bình cứ 6s em lại nghe lại 1 lần:). Còn về phần answer, em nghĩ là nên thêm các từ đồng nghĩa khác.
 
Last edited by a moderator:
 • Like
Reactions: Phương Trang

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
18
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
Đỡ hơn bài Bò bay nhưng vẫn khó r110
Lv1: A stunt driver set a Guinness(nghe không kịp:oops:) world record. He jumps with a car. This is his 21st Guinness world record title. He must prepare everything and calculate it. The car goes for 160 meters. Then the car jumps. It flies 15.37meters. It rolls too (bái phục JFBQ00137070104B chuẩn). The car is a jaguar E-PACE
làm tốt đấy :D
Còn về answer: Khi chị cho mấy từ khó, em nghĩ nên cho mỗi ví dụ mỗi từ để mọi người dễ hiểu hơnJFBQ00156070202A
 
Last edited by a moderator:
 • Like
Reactions: Phương Trang

Phương Trang

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
27 Tháng hai 2017
784
1,049
256
Ninh Bình
P/s: . Còn về phần answer, em nghĩ là nên thêm các từ đồng nghĩa khác.
thế chắc cần cả từ trái nghĩa nữa nhỉ r104

Đỡ hơn bài Bò bay nhưng vẫn khó r110
chị nghĩ bài này khó hơn bài bò :D
Còn về answer: Khi chị cho mấy từ khó, em nghĩ nên cho mỗi ví dụ mỗi từ để mọi người dễ hiểu hơnJFBQ00156070202A
uk chị sẽ thêm :D
 
Last edited by a moderator:

Anna Sally

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2017
42
50
129
20
Gia Lai
THPT Nguyễn Trãi
Level 1: A stunt driver set a Guinness (thiếu 1 chữ ''n'' :D) world Record He jumps with a car. This is his 21st Guiness world Record title. You must prepare everything and calculate it. The car goes for 160 meters, then the cars jumps it flies 15 point 37 meters. It rolls,too. The car is a Jaguar E-PACE.
Level 2: A stunt driver carried out a 15 point 37 meters long jump and a 270 degree roll. He received his 21st guinness world Record title for this. He had to precisely calculate and test the jump many times before. The run up needed to be 160 meters long for the car to hit the air at the percise speed. The stunt driver experience a G-force of 5.5 during the car's corkscrew twist. The car he jumped in was a Jaguar E-PACE.
very good !:D
 
Last edited by a moderator:

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
18
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
Em ghi lại bài nghe nha chị. Nghe trăm lần mới hiểu bài này:
Lv1: A stunt driver set a Guinness (thiếu 1 chứ ''n'' :D) world record. He jumps with a car. This is his 21st Guinness(vãn thiếu 1chữ n )world record title. He must prepare everything and calculate it. The car goes for 160 meters. Then the car jumps. It flies 15.37meters. It rolls too. The car is a jaguar E-PACE
tốt hơn rồi :D
 
Last edited by a moderator:

Phương Trang

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
27 Tháng hai 2017
784
1,049
256
Ninh Bình
ANSWER
LV1:
A stunt driver set a Guinness World Record. He jumps with a car. This is his 21st Guinness World Record title.

He must prepare everything and calculate it. The car goes for 160 metres. Then the car jumps. It flies 15.37 metres. It rolls, too.

The car is a Jaguar E-PACE.

Difficult words:
- calculate (plan carefully): tính toán ,suy tính
VD : this action had been calculated : hành động này có suy tính trước
+ từ đồng nghĩa : count, bet ,reckon,aim,direct
- roll (rotate, spin, turn around sideways).:lăn ,xoay vòng
 • to roll away
  • lăn đi, lăn ra xa
  • tan đi (sương mù...)
 • to roll by
  • trôi đi, trôi qua (thời gian...)
 • to roll in
  • lăn vào
  • đổ dồn tới, đến tới tấp
 • to roll on
 • to roll by to roll out
  • lăn ra, lăn ra ngoài
  • đọc sang sảng dõng dạc
 • to roll over
  • lăn mình, lăn tròn
  • đánh (ai) ngã lăn ra
 • to roll up
  • cuộn (thuốc lá); cuộn lại
  • to roll onself up in a blanket
   cuộn mình trong chăn
+Từ đồng nghĩa: bowl,cast , scroll, paradiddle,peal, bun, bankroll ,coil, whorl,....
+từ trái nghĩa : unwind, unroll,...
LV2:
A stunt driver carried out a 15.37-metre-long jump and a 270-degree roll. He received his 21st Guinness World Record title for this.

He had to precisely calculate and test the jump many times before. The run-up needed to be 160 metres long for the car to hit the air at the precise speed. The stunt driver experienced a G-force of 5.5 during the car’s corkscrew twist. The car he jumped in was a Jaguar E-PACE.

Difficult words:
- stunt driver (a driver who does dangerous tricks): Một người lái xe làm thủ thuật nguy hiểm
- precisely : (exactly) :đúng ,chính xác
+ từ đồng nghĩa : exactly, on the nose ,on the button , incisively
+ từ trái nghĩa : imprecisely, inexacly
- G-force (a speed that is so fast that gravity is very strong against it)
- corkscrew twist (a sideways roll).
LV3:
Stunt driver Terry Grant received his 21st Guinness World Record title after carrying out a massive 15.37-metre-long jump and a 270-degree roll.

He attempted the finely-tuned barrel roll in a Jaguar E-PACE after a month of testing and analysis. The run-up needed to be 160 metres long for the car to hit the air at the precise speed to roll. Grant experienced a G-force of 5.5 during the corkscrew twist.

Difficult words:
- attempt (try) : sự cố gắng ,thử
cấu trúc :
*to make an attempt at doing something (to do something)-->thử làm một việc gì
VD: to fail in one's attempt-->thử làm nhưng thất bại
+từ đồng nghĩa :attack, effort, endeavor, try , undertake ,set about ,seek,....

mọi người xem đáp án vậy chuẩn chưa nhá :D
 

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
18
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
Mai em làm nha chị. Hôm nay em bận lắm
 

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
18
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
Tưởng đi ăn KFC nhưng bạn em mới nói không đi được JFBQ00129061227D
 
 • Like
Reactions: Phương Trang

Tú Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2017
170
218
71
Hà Nội
wind
Lv2 :
A man in Texas (cái này là địa danh nha em ;)) was working behind an ATM when he got stuck inside it . His phone was in his car so he could not call for help . He slipped notes to customers asking them for help. Most people thought that this was a joke but one person called the police . The police came and could hear a little voice coming from the machine . One officer kicked down the door and saved the man
Lv3 :
A man who was working behind an ATM in Texas got stuck inside it . He had left his phone in his truck so he could not call for help. He slipped(vậy mà cái trên không làm được o_O) notes to customers asking them for help . Most people dismissed the notes as a prank, but one ''person''từ này thừa rồi em called the police who then could hear a little voice coming from the machine . One officer kicked down a door to release the man.

good!:D
 
Last edited by a moderator:
 • Like
Reactions: Phương Trang

Snowball fan ken

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
434
1,267
224
Địล ηgục đẫм мáu
lv1:
A man is working behind an ATM, he gets stuck,his phone is in his car ,he cannot call for help ,this happens in Texas [taxi thì em nghe rõ âm s phía sau mà -_- taxies ?cái này không đc: /chẳng lẽ là 1 địa danh?đúng là địa danh rồi :D] , the man has a pen and some paper ,he writes notes and pushes them through the machine ,people read the notes ,most people think that this is a joke ,but 1 person calls the police come. They hear the man , 1 officer kicks down a door,he saves the man
lv2:
a man in Texas was working behind an ATM when he got stuck inside it ,his phone was in his car so he could not call for help,he slipped the notes to customers asking them for help ,most people thought that this was a joke but 1 person called the police ,the police came and could her a little voice coming from the machine ,1 officer kicked down a door and saved the man
lv3:
a man who was working behind an ATM in Texas got stuck inside it,he had left his phone in his truck so he could not call for help ,he slipped (-_-) notes to customers asking them for help ,most people dismissed the notes as a prank but 1 ''person'' từ này cũng thừa called the police who then could hear a little voice coming from the machine ,1 officer kicked down a door to release the man
p/s: chị thông cảm,em không thể đúng hết được không sao chị chỉ mong thế thôi mà :D:p
 
Last edited by a moderator:

Mictin

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng sáu 2017
81
40
59
20
Lv1: the man was working behind an ATM. He gets stuck, his phone is in his call. he cannot call for help. its happen in Texas. The man has a pen and some paper. He writes notes and pushes them through the machine. people read the notes. most people think that this is a joke. But one person calls the police. the police come. they hear the man. one officer kicks down a door. He saves the man.
Lv2: The man in Texas was working behind an ATM. When he got stuck inside it. His phone was in his car so he cannot call for help. He slipped notes to the customers asking them for help. Most people thought that this was a joke, but one person called the police. The police came and could hear a little voices coming from the machine. One officer kicks down a door and saved the man.
Em thử làm lv2 mà chắc sai nhiều. Vậy là tốt rồi :D
 
Last edited by a moderator:

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
18
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
Lv1: A man is working behind an ATM. He gets stuck. His phone is in his car. He can not call for help. This happens in Texas (chắc chắn ám chỉ địa danh luôn:p wow!lần đầu tiên có người đúng địa danh nè em có thể phát biểu cảm nghĩ đc ko :D :r2).The man has a pen and some paper. He writes notes and pushes them through the machine. People read the notes ,most people think that this is a joke ,but one person calls the police. The police come. They hear the man. One officer kicks down a door, he saves the man.
lv2: A man in Texas was working behind an ATM when he got stuck inside it. His phone was in his car so he could not call for help. He slipped the notes to customers asking them for help. Most people thought that this was a joke but 1 person called the police. The police came and could hear a little voice coming from the machine. One officer kicked down a door and saved the man (chỉ sai có 2 lỗi thôi nè :D)

xuất sắc nhưng vẫn còn sai những lỗi nhỏ như ''a'' nè:D
 
Last edited by a moderator:

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
18
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
Không biết đi học em còn thời gian rảnh để làm bài nghe không được nữa...:(
 
Top Bottom