[HOÁ 11]_bài tập khó

Thảo luận trong 'Nitơ - Photpho' bắt đầu bởi chicken_pro.no1, 22 Tháng năm 2009.

Lượt xem: 51,689

 1. bài này áp dụng bảo toàn điện tích ,kết hợp bảo toàn khối lượng thì ra kết quả là Fe3O4 ,
  Nghe chừng hơi vất vả nhỉ,
  đang không nghe được bài giảng nên vào đây chơi chút.hehe
  bác mèo hen lắm mẹo lằm mà không đoán mò nữa à.
  --------------------
  nguyenthetu.


  nói tổng hệ số tối giản cho nó nuột lại còn.......làm tôi không hiểu đề,hichic,đúng là mèo hen.
  NaHCO3+Ba(OH)2---->BaCO3+NaOH+H2O
  Tổng hệ số bằng 5,
  ---------------------
  nguyenthetu.
   
  Last edited by a moderator: 17 Tháng sáu 2009
 2. Làm thì đúng mà đầu óc nhớ anh nào thế cưng!!!
  Nước vôi trong là [TEX]Ba(OH)_2[/TEX] à
  :)):)):)):)):))
   
 3. trang14

  trang14 Guest

  [TEX]Ca(OH)_2 + NaHCO_3 ----> NaOH + CaCO_3 + H_2O[/TEX]
  Tổng hệ số = 5
   
 4. 1) Tơ cáp pờ rôn là sản phẩm trùng hợp của bạn ca pờ rô lác tam (caprolactam)
  Thôi viết pt khó lắm
  Hoặc là trùng ngưng bạn Acid \epsilon amino caproic (thì phải:D:D:D)
  2)Nilon-6,6 có truyền thuyết kể rằng nó được sản xuất năm 1966 nên đặt tên là Nilon-6,6
  Nhưng hình như nó là sản phẩm trùng ngưng của héc xa mê ty len đi a min (hexametylendiamin) và a xít a đi píc (acid adipic) không viết pt nhé
  Hoe!!! nilon-6 mà chả là cáp pờ rôn à
  Nilon-7
  nH2N[CH2]6COOH -> -(-NH-[CH2]6-CO-)n + n H2O
  Có 7 cacbon là được mà!!!
  3)Tơ lapxan ( hay còn gọi là lạp sườn) hay tơ ê năng hay dacron
  nNH2 - (CH2)6 - COOH ---( trùng ngưng)---> [- NH - (CH2)6 - CO -]n + nH2O

  ( axit w-amino heptanoic )
  4) Nói thêm
  Tơ polieste là sản phẩm trùng ngưng của e ti len gờ li côn (etilen glicol) và a xít tê rê phờ ta líc (terephtalic)
  nHO - CH2 - CH2 - OH + nHOOC - C6H4 - COOH ---( trùng ngưng )--->

  [- O - CH2 - CH2 - OCO - C6H4 - CO-]n + 2nH2O
  5) Tơ đồng amoniac
  Xenlulozo hòa tan vào dung dịch nước Svayzo ( Cu(OH)2 hòa tan vào dung dịch NH3 đặc ) ---( cho qua các lỗ nhỏ )----> Tơ đồng - amôniac
  6) Tơ Visco
  Xenlulozo + NaOH + (1 số chất khác) ----> dung dịch VisCo ---( bơm qua các lỗ nhỏ, dung dịch H2SO4)---> được tơ VisCo
  Em chỉ biết qua qua thế thôi sai đâu các anh chị sửa hộ nhé!!!:D:D:D
   
 5. softkisslove

  softkisslove Guest

  anh chị 12 oi em có bài hoá 11 này chưa hiểu mong anh chị chỉ giáo:
  trong 1 bình kín ơ 150 độ chứa những thể tích = nhau propan và oxi. sau khi đốt cháy, đua bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình thay đổi như thế nào?
  ko dễ như anh chị tưởng đâu
   
 6. Cái bài này đúng là không dễ như mình tưởng nhưng mình có thể làm tạm như thế này nhé
  ------[TEX]C_3H_8 + 5O_2----->3CO_2 + 4H_2O[/TEX]
  trpu a-----------a
  pu a/5---------a----------------3a/5-------4a/5
  spu 4a/5------0-----------------3a/5-------4a/5

  Vậy [TEX]\frac{P_s}{P_t}=\frac{(4 + 3 + 4)a}{5.2a}=\frac{11}{10}[/TEX]
  vậy [TEX]P_s=\frac{11}{10}P_t[/TEX]
   
 7. kisiaotrang

  kisiaotrang Guest

  Câu 1: Cho 3,42gam Al2(SO4)3 tác dụng với 25 ml dung dịch NaOH tạo ra được 0,78 gam kết tủa. Nồng độ mol của NaOH đã dùng là?(Na=23;Al=27;S=32;O=16)
  A. 1,2M B. 2,8M C. 1,2 M và 4M D. 1,2M hoặc 2,8M
  Câu 2: Cho 150 ml dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M . Xác định nồng độ mol/l NaOH trong dung dịch sau phản ứng. (Na=23;Al=27;S=32;O=16)
  A. 1M B. 2M C. 3M D. 4M
  Câu 3: Trong một cốc đựng 200ml dung dịch AlCl3 2M. Rót vào cốc Vml dung dịch NaOH có nồng độ a mol/lít, ta được một kết tủa; đem sấy khô và nung đến khối lượng không đổi được 5,1g chất rắn. Nếu V= 200ml thì a có giá trị nào?(Na=23;Al=27;Cl=35,5;O=16;H=1)
  A. 2M B. 1,5M hay 3M C. 1M hay 1,5M D. 1,5M hay 7,5M
  Câu 4: Hoà tan a(g) hỗn hợp bột Mg- Al bằng dung dịch HCl thu được 17,92 lit khí H2 (đktc). Cùng lượng hỗn hợp trên hoà tan trong dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít khí H2 ( đkc). a có giá trị là: (Mg=24;Al=27;H=1;Cl=35,5;Na=23)
  A. 3,9 B. 7,8 C. 11,7 D. 15,6
  Câu 5: Cho a mol AlCl3 vào 200g dung dịch NaOH 4% thu được 3,9g kết tủa. Giá trị của a là: (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1)
  A. 0,05 B. 0,0125 C. 0,0625 D 0,125
  Câu 6: Cho 200ml dung dịch H2SO4 0,5M vào một dung dịch có chứa a mol NaAlO2 được 7,8g kết tủa. Giá trị của a là: (Na=23;Al=27;S=32;O=16)
  A. 0,025 B. 0,05 C. 0,1 D. 0,125
  Câu 7: Cho 18,6 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe tác dụng vừa đủ với 7,84 lít Cl2(đktc). Lấy sản phẩm thu được hòa tan vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch NaOH 1M. Thể tích NaOH cần dùng để lượng kết tủa thu được là lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt là?(Zn=65;Fe=56;Na=23;O=16;H=1)
  A. 0,7 lít và 1,1 lít B. 0,1 lít và 0,5 lít C. 0,2 lít và 0,5 D. 0,1 lít và 1,1
  Câu 8: Có một dung dịch chứa 16,8g NaOH tác dụng với dung dịch có hòa tan 8 gam Fe2(SO4)3. Sau đó lại thêm vào 13,68gam Al2(SO4)3. Từ các phản ứng ta thu được dung dịch A có thể tích 500ml và kết tủa. Nồng độ mol các chất trong dung dịch A là? (Al=27;Fe=56;Na=23;O=16;H=1)
  A. [Na2SO4=0,12M], [NaAlO2=0,12M] B. [NaOH=0,12M], [NaAlO2=0,36M]
  C. [NaOH=0,6M], [NaAlO2=0,12M] D. [Na2SO4=0,36M], [NaAlO2=0,12M]
  Câu 9: Hòa tan 21 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 bằng HCl được dung dịch A và 13,44 lít H2(đktc). Thể tích dung dịch (lít) NaOH 0,5M cần cho vào dung dịch A để thu được 31,2 gam kết tủa là? (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1)
  A. 2,4 B. 2,4 hoặc 4 C. 4 D. 1,2 hoặc 2
   
 8. Câu 2: Cho 150 ml dung dịch [TEX]NaOH[/TEX] 7M tác dụng với 100 ml dung dịch [TEX]Al_2(SO_4)_3[/TEX] 1M . Xác định nồng độ mol/l [TEX]NaOH[/TEX] trong dung dịch sau phản ứng. (Na=23;Al=27;S=32;O=16)
  A. 1M B. 2M C. 3M D. 4M
  Câu 3: Trong một cốc đựng 200ml dung dịch [TEX]AlCl_3[/TEX] 2M. Rót vào cốc Vml dung dịch [TEX]NaOH[/TEX] có nồng độ a mol/lít, ta được một kết tủa; đem sấy khô và nung đến khối lượng không đổi được 5,1g chất rắn. Nếu V= 200ml thì a có giá trị nào?(Na=23;Al=27;Cl=35,5;O=16;H=1)
  A. 2M B. 1,5M hay 3M C. 1M hay 1,5M D. 1,5M hay 7,5M
  Câu 4: Hoà tan a(g) hỗn hợp bột [TEX]Mg- Al[/TEX] bằng dung dịch [TEX]HCl[/TEX] thu được 17,92 lit khí [TEX]H_2[/TEX] (đktc). Cùng lượng hỗn hợp trên hoà tan trong dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít khí [TEX]H_2 [/TEX]( đkc). a có giá trị là: (Mg=24;Al=27;H=1;Cl=35,5;Na=23)
  A. 3,9 B. 7,8 C. 11,7 D. 15,6
  Câu 5: Cho a mol [TEX]AlCl_3[/TEX] vào 200g dung dịch [TEX]NaOH[/TEX] 4% thu được 3,9g kết tủa. Giá trị của a là: (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1)
  A. 0,05 B. 0,0125 C. 0,0625 D 0,125
  Đoán mò mấy câu nhỉ
   
  Last edited by a moderator: 18 Tháng sáu 2009
 9. kisiaotrang

  kisiaotrang Guest

  câu 2 đúng rùi
  câu 3 sai rùi
  câu 4 đúng rùi
  câu 5 sai rùi
   
 10. long15

  long15 Guest

  Mọi người xem có câu nào sai không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   
 11. pttd

  pttd Guest

  Câu 1: Cho 3,42gam Al2(SO4)3 tác dụng với 25 ml dung dịch NaOH tạo ra được 0,78 gam kết tủa. Nồng độ mol của NaOH đã dùng là?(Na=23;Al=27;S=32;O=16)
  A. 1,2M B. 2,8M C. 1,2 M và 4M D. 1,2M hoặc 2,8M
  Câu 2: Cho 150 ml dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M . Xác định nồng độ mol/l NaOH trong dung dịch sau phản ứng. (Na=23;Al=27;S=32;O=16)
  A. 1M B. 2M C. 3M D. 4M
  Câu 3: Trong một cốc đựng 200ml dung dịch AlCl3 2M. Rót vào cốc Vml dung dịch NaOH có nồng độ a mol/lít, ta được một kết tủa; đem sấy khô và nung đến khối lượng không đổi được 5,1g chất rắn. Nếu V= 200ml thì a có giá trị nào?(Na=23;Al=27;Cl=35,5;O=16;H=1)
  A. 2M B. 1,5M hay 3M C. 1M hay 1,5M D. 1,5M hay 7,5M
  Câu 4: Hoà tan a(g) hỗn hợp bột Mg- Al bằng dung dịch HCl thu được 17,92 lit khí H2 (đktc). Cùng lượng hỗn hợp trên hoà tan trong dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít khí H2 ( đkc). a có giá trị là: (Mg=24;Al=27;H=1;Cl=35,5;Na=23)
  A. 3,9 B. 7,8 C. 11,7 D. 15,6
  Câu 5: Cho a mol AlCl3 vào 200g dung dịch NaOH 4% thu được 3,9g kết tủa. Giá trị của a là: (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1)
  A. 0,05 B. 0,0125 C. 0,0625 D 0,125
  Câu 6: Cho 200ml dung dịch H2SO4 0,5M vào một dung dịch có chứa a mol NaAlO2 được 7,8g kết tủa. Giá trị của a là: (Na=23;Al=27;S=32;O=16)
  A. 0,025 B. 0,05 C. 0,1 D. 0,125
  Câu 7: Cho 18,6 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe tác dụng vừa đủ với 7,84 lít Cl2(đktc). Lấy sản phẩm thu được hòa tan vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch NaOH 1M. Thể tích NaOH cần dùng để lượng kết tủa thu được là lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt là?(Zn=65;Fe=56;Na=23;O=16;H=1)
  A. 0,7 lít và 1,1 lít B. 0,1 lít và 0,5 lít C. 0,2 lít và 0,5 D. 0,1 lít và 1,1
  Câu 8: Có một dung dịch chứa 16,8g NaOH tác dụng với dung dịch có hòa tan 8 gam Fe2(SO4)3. Sau đó lại thêm vào 13,68gam Al2(SO4)3. Từ các phản ứng ta thu được dung dịch A có thể tích 500ml và kết tủa. Nồng độ mol các chất trong dung dịch A là? (Al=27;Fe=56;Na=23;O=16;H=1)
  A. [Na2SO4=0,12M], [NaAlO2=0,12M] B. [NaOH=0,12M], [NaAlO2=0,36M]
  C. [NaOH=0,6M], [NaAlO2=0,12M] D. [Na2SO4=0,36M], [NaAlO2=0,12M]
  Câu 9: Hòa tan 21 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 bằng HCl được dung dịch A và 13,44 lít H2(đktc). Thể tích dung dịch (lít) NaOH 0,5M cần cho vào dung dịch A để thu được 31,2 gam kết tủa là? (Al=27;Na=23;Cl=35,5;O=16;H=1)
  A. 2,4 B. 2,4 hoặc 4 C. 4 D. 1,2 hoặc 2
   
  Last edited by a moderator: 18 Tháng sáu 2009
 12. kisiaotrang

  kisiaotrang Guest

  đúng hết rùi ai có đề thì post lên đi đề của mình chắc chưa đủ tầm
   
 13. long15

  long15 Guest

  [TEX]n_{NaAlO2} =0,1 mol[/TEX]
  [TEX]n_{H2SO4}=0,1 mol[/TEX]

  H2SO4 + NaAlO2 + H2O -----------> Al(OH)3 + NaHSO4

  :D nên đpas án là 0,1 mol. Không biết cách làm cúa pttd thế nào

  minh làm ra C không biết sao đáp án lại sai vậy người ra đề :D trình bầy cho mọi người xem cái
   
 14. kisiaotrang

  kisiaotrang Guest

  câu 6 ra 0.1 xí lỗi nha câu 5 đáp án là 0.05 mol ko biết đáp án có sai không ************************************************************************************************************************************************....................:D
   
 15. hoangtan_280

  hoangtan_280 Guest

  bai nay khong hko ban hay ap dung : tinh so mol cua n va no2 roi doi chieu hno3 thi ket qua la dap an b
  >>> Lưu ý : Viết bài phải có dấu naz
   
  Last edited by a moderator: 18 Tháng sáu 2009
 16. huongmaihong

  huongmaihong Guest

  Bài 5 đáp số đúng là C mà.Người ra đề xem lại kết quả giùm vs.Cho thêm đề nữa đi!
   
 17. pttd

  pttd Guest

  >>> Ở trên mình cũng làm câu 5 ra đáp án C mà,bạn ra đề bảo là đúng rùi,sao h lại bảo đáp án là D_0,05(mol)....hix...tớ chắc chắn câu này đáp án C...
  >>> sr...câu 6 là đáp án C đấy...hix...lúc đấy tớ làm vội,mẹ giục xuống dọn cơm..:D... nên tô nhầm,làm xong post lên ko kiểm tra lại nên sai...:D...thông cảm naz
   
 18. huongmaihong

  huongmaihong Guest

  em xin post vài câu hỏi nhỏ nha:
  Câu 1:hoà tan hoàn toàn 140,4g Al trong dung dịch NAOH dư thì thể tích Hidro giải phóng(đktc) là???
  A.3,36l B.14.56l C.13,44l D.6,72l E.kết quả khác
  Câu 2:Gây nổ hỗn hợp gồm 3 khí trong bình kín.Một khí đc điều chế bằng cách cho axit HCl dư tác dụng vs 21,45g Zn. Khí thứ 2 thu đc khi phân huỷ 25,5g NaNO3.Khí thứ 3 thu đc do axit HCl dư tác dụng vs 2,61g mâng đioxit.
  Nồng độ % của chất trong dung dịch thu đc sau khi gây nổ là
  A.28,85% B.20,35% C.10,5% D.14,42% E.ko giải đc vì thiếu điều kiện
  Câu 3:thổi một luồng khí CO qua ông sứ đựng m(g) hh gồm:CuO,Fe2O3,FeO,Al2O3 nung nóng,luông khí thoát ra đc sục vào nc vôi trong dư, thấy có 15g kết tủa trắng .Sau p|ư chất rắn trong ông sứ có khối lượng 215g thì khối lg m(g) của hỗn hợp oxit ban đầu là:
  A.217,4g B.249g C,219,8g D.230g E.ko tính đc m vì Al2O3 ko bị khử bởi CO
  Câu 4:hônX gồm 2 kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ tan hoàn toàn vào nc,tạo ra dd C va giải phóng 0,06mol hiđro.Thể tích dung dịch H2SO4 2M cần thiết đẻ trung hoà dung dịch C là:
  A.120ml B.30ml C.1,2l D.0,24l E.kết quả khác
  Câu 5: cho 230g hh ACO3,B2CO3 và R2CO3 tan hoàn toàn trong dung dịch HCl, thấy thoát ra 0,896l CO2(đktc). Cô cạn dd sẽ thu đc 1 lượng muối khan có khối lg là:
  A.118g B.115,22g C.115,11g D117,22g E.kết quả khác
  Câu 6:Đốt cháy hoàn toàn 1,2g một hợp chất chứa S của kim loại (toàn bộ S có trong muối chuyển thành khí SO2).Dẫn khí thu đc sau p|ư đi qua dd nc Br2 dư sau đó thêm tiếp dung dịch BaCl2 dư thu đc 4,66g kết tủa.Thành phần % của lưu huỳnh trong hợp chát la bao nhiêu?
  A.36,33% B.46,67% C.53,33% D26,66%
  Câu 7:Nung 11,22g Fe và 26g Zn vs một lượng S dư. Sản phẩm của p|ư cho tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, toàn bộ khí sinh ra đc dẫn vào dd CuSO4 10%(D=1,2g|ml).biết các p|ư xảy ra hoàn toàn.Thể tích tối thiểu của dd CuSO4 cần để hấp thụ hết khí sinh ra là:
  A.700ml B.800ml C.600ml D.500ml
  Câu 8:Cho 5,6g Fe tác dụng vs oxi thu được 7,52g hh rắn X.cho hh rắn X tác dụng vs dd HNO3 dư, thu được V(l) khí NO(sản phẩm khử duy nhất ở đktc ).giá tri của V là:
  A.0,448l B.0,224l C.4,48l D.2,24l
  Câu 9:X là hh của N2 và H2 có tỉ khối so vs Hiđro là 4,25.Nung nóng X 1 thời gian trong bình kín có chất xúc tác thích hợp, thu được hh khí có tỉ khối so vs Hiđro là 8,6.Hiệu suất của p|ư tổng hợp NH3 là:
  A.25% B.40% C.50% D.75%
  Câu 10:Nhiệt phân hoàn toàn 15g muối cacbonat của 1 kim loại hoá trị 2.Dẫn hết khí sinh ra hấp thụ hết vào 200g dd NaOH 4% vừa đủ thu được 1 dd mới có C% chất tan là 6,63%.Tên kim loại đem dùng là:
  A.Mg B.Zn C.Ba D.Ca
   
 19. cuopcan1979

  cuopcan1979 Guest

  Mọi người oi bài này làm vậy có đúng không? Nêu sai thì sai ở đâu?
  Cho hh A gồm 3 oxit là Fe3O4, FeO, Fe2O3 voi số mol bằng nhau. Lấy m1(g) A nung nóng cho luồng khí CO đi qua. Khí thu được cho td với Ba(OH)2 dư tạo ra m2(g) chất kết tủa.Chất rắn còn lại có khối lượng 19,2g gồm Fe, FeO, Fe3O4 cho toàn bộ chất rắn trên td với HNO3 nung nóng thấy tạo ra 2,24l khí NO duy nhất.
  a. Viết PTHH xảy ra
  b. Xác định a và b
  Tớ giải vậy nhé.
  a. Viết PTHH.
  3Fe2O3 + CO ---> 2Fe3O4 + CO2 (1)
  a a/3 2a/3 a/3
  Fe3O4 + CO ----> 3 FeO + CO2 (2)
  a a a/3 a
  FeO + CO ------> Fe +CO2 (3)
  a a a
  CO2 + Ba(OH)2 -----> BaCO3 + H2O (4)
  7a/3 7a/3

  3Fe3O4 + 28HNO3 ----> 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O
  3FeO + 10 HNO3 ----> 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O
  Fe + 4HNO3 ------> Fe(NO3)3 + NO + H2O
  Gọi a là số mol của Fe2O3,Fe3O4,FeO
  Từ 1,2,3 ta có.
  56a + 3.72a + 464/3=19,2 => a= 0,045(mol)
  => m1= 0,045.464= 20,88 (g)
  m2 = 0,015.197= 20,685 (g)
  Mọi người hẵy chỉ giúp xem trong cách làm trên tớ đã sai ở đâu nhé. Cám ơn nhiều
   
 20. cuopcan1979

  cuopcan1979 Guest

  Nhân tài chạy đi đâu hết rui. Làm ơn xem hộ tui với! Bài này đáp số thì đúng rồi nhưng cách giải thì sai ở đâu?
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng sáu 2009
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY