[HOÁ 11]_bài tập khó

Thảo luận trong 'Nitơ - Photpho' bắt đầu bởi chicken_pro.no1, 22 Tháng năm 2009.

Lượt xem: 51,657

 1. ntruongson

  ntruongson Guest

  Hình như CO khử ko hoàn toàn nên số mol phản ứng hết là a ko đúng thì phải?
  Mà đáp số đúng rùi mà giải sai? ý bạn là sao?
   
 2. cuopcan1979

  cuopcan1979 Guest

  Trong cách làm này chưa được đúng cho lắm chưa sử dụng hết dữ kiện bài ra. Giải theo bảo toàn e thì cần sử dụng cã. Thử giải theo bảo toàn e rồi xem sai ở đâu nhé?
   
 3. mnbvcx

  mnbvcx Guest

  Mèo Đen làm sai bài hoá rôì.Dùng phuơng pháp bảo toàn khôí luợng mà.Đâu phải là Bảo Toàn electron?
   
 4. huongmaihong

  huongmaihong Guest

  Cho hh A gồm 3 oxit là Fe3O4, FeO, Fe2O3 voi số mol bằng nhau. Lấy m1(g) A nung nóng cho luồng khí CO đi qua. Khí thu được cho td với Ba(OH)2 dư tạo ra m2(g) chất kết tủa.Chất rắn còn lại có khối lượng 19,2g gồm Fe, FeO, Fe3O4 cho toàn bộ chất rắn trên td với HNO3 nung nóng thấy tạo ra 2,24l khí NO duy nhất.
  a. Viết PTHH xảy ra
  b. Xác định a và b
  Tớ giải vậy nhé.
  a. Viết PTHH.
  3Fe2O3 + CO ---> 2Fe3O4 + CO2 (1)
  a a/3 2a/3 a/3
  Fe3O4 + CO ----> 3 FeO + CO2 (2)
  a a a/3 a
  FeO + CO ------> Fe +CO2 (3)
  a a a
  CO2 + Ba(OH)2 -----> BaCO3 + H2O (4)
  7a/3 7a/3

  3Fe3O4 + 28HNO3 ----> 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O
  3FeO + 10 HNO3 ----> 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O
  Fe + 4HNO3 ------> Fe(NO3)3 + NO + H2O
  Gọi a là số mol của Fe2O3,Fe3O4,FeO
  Từ 1,2,3 ta có.
  56a + 3.72a + 464/3=19,2 => a= 0,045(mol)
  => m1= 0,045.464= 20,88 (g)
  m2 = 0,015.197= 20,685 (g)

  Bạn có chắc chắn lượng Fe3O4 sinh ra,Luongj FeO sinh ra ko p|ư vs CO ko??????:confused:
  Bạn làm lại theo hướng này xem nhé!:khi (154)::Mhi:
  Theo đó ra a~0,53
   
 5. cuopcan1979

  cuopcan1979 Guest

  các phản ứng (1) (2) (3) xảy ra luân phiên
  3Fe2O3 + CO ---> 2Fe3O4 + CO2 (1)

  Fe3O4 + CO ----> 3 FeO + CO2 (2)


  FeO + CO ------> Fe +CO2 (3)


  giải theo bảo toàn e đc đáp số như trên nhưng do phản ứng (1),(2),(3) xảy ra luân phiên nên ko thể giải theo cách trên nhưng giải theo cách đó lại vẫn cho đáp số đúng thế mới ko biết tại sao.
   
 6. raucau

  raucau Guest

  giúp tớ bài này nhé tớ cám ơn trước
  cho hh hơi chất A(chứa C,H,và một ntử O trong phân tử)và O2 đủ để đốt cháy hết A
  ở nhiệt độ T áp suất 1 atm.Sau khi dot cháy các sản phâm trong bình đều ở
  thể khí và nhiệt độ T như ban đầu,ap suất là 1,2 atm.Mặt khác đốt 0.03 molA ròi lấy
  lượng C02 cho hấp thụ vào 400ml dd Ba(OH)2 0,15M thấy có hiện tượng hoà tan
  kết tủa,nhưng nếu dùng 800ml dd Ba(OH)2 đó thì dư dd Ba(OH)2
  xác định CTPT, CTCT có thể có của A (chỉ xét các đp mạch hở)
   
 7. phuong phap sunfat dieu che axit vo co

  có bạn nào biết về phương pháp sunfat điều chế axit vô cơ không, nói rõ cho mình với.!:):):):)
   
 8. toxuanhieu

  toxuanhieu Guest

  nếu mình nhớ ko nhầm thì pp sunfat đây:
  2NaCl(tinh thể) + H2SO4(đ/nóng) => Na2SO4 + 2HCl. (nếu ở 250độC).
  NaCl(tinh thể) + H2SO4(đ/nóng) => NaHSO4 + HCl (nếu trên 400 độ C).
   
 9. trang14

  trang14 Guest

  anh nhầm điều kiện oy :D

  P Ư 1 sảy ra ở 500 độ C

  P Ư 2 sảy ra ở 250 độ C :D
   
 10. phuongxo

  phuongxo Guest

  tôi giải thích bài đoán mò nhưng đúng:ta sd định luật btdt bảo toàn theo muối số mol enhuong=so molethu=so mol dt +=so moldt - va ta sẽ tính duoc
   
 11. phamhien18

  phamhien18 Guest

  Mình xin đóng góp 1 bài, các bạn cùng làm nhá.
  Cho a(g) hỗn hợp A gồm CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ là 250 ml dung dịch HNO3 đun nóng nhẹ, thu được dung dịch B và 3,136l(đktc) hỗn hợp gồm NO, NO2 có tỉ khối so với Hidro là 20.143. Tính nồng độ dung dịch HNO3 đã dùng.
   
 12. merry_tta

  merry_tta Guest


  Topic đã nặg rồi........ ;))

  Ta có

  [tex] nNO = 0,05 mol ..... nNO2=0,09 mol [/tex]

  [tex]nHNO_3= n_N{khi'} +n_N{muoi'} = 0,05+0,09 + 3.0,05+1.0,09=0,38 mol \Rightarrow CM HNO_3=1,52 M [/tex]
   
  Last edited by a moderator: 9 Tháng tám 2009
 13. trả lời giúp bạn

  cho 11g hỗn hợp X gồm Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu đc dung dịch Y ko chứa muối amoni, hỗn hợp khí thu đc gồm 0,2 mol NO và 0,3 mol NO2 (dktc). cô cạn dụng dịchY thu đc sô gam muối khan là
  A, 33,4
  B, 66,8
  C, 29,6
  D, 60,6

  gọi x là số mol NO3- trong muối=> số mol HNO3= X+0,2+0,3=x+0,5(mol)
  => số mol H2O= (x+0,5)/2 (mol)
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
  m(hhKL) + mHNO3= m(hh muối) + mNO +mNO2 +mH2O (với m(hh muối)= mKL+m(gốc axit))
  <=> 11 + 63(x+0,5) = (11+62x) + 0,2*30 + 0,3*46 + (x+0,5)/2*18 => x=0,9 (mol)
  => Khối lượng muối = mKL+m(gốc axít)= 11 + 0,9*62=66,8(g). Đáp án B
   
 14. cho 11g hỗn hợp X gồm Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu đc dung dịch Y ko chứa muối amoni, hỗn hợp khí thu đc gồm 0,2 mol NO và 0,3 mol NO2 (dktc). cô cạn dụng dịchY thu đc sô gam muối khan là
  A, 33,4
  B, 66,8
  C, 29,6
  D, 60,6

  gọi x là số mol NO3- trong muối=> số mol HNO3= X+0,2+0,3=x+0,5(mol)
  => số mol H2O= (x+0,5)/2 (mol)
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
  m(hhKL) + mHNO3= m(hh muối) + mNO +mNO2 +mH2O (với m(hh muối)= mKL+m(gốc axit))
  <=> 11 + 63(x+0,5) = (11+62x) + 0,2*30 + 0,3*46 + (x+0,5)/2*18 => x=0,9 (mol)
  => Khối lượng muối = mKL+m(gốc axít)= 11 + 0,9*62=66,8(g). Đáp án B
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY