Đề thi thử!

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi pe_yumi, 20 Tháng tư 2010.

Lượt xem: 14,189

 1. Một góp ý:
  + Khi ta làm BBT vẫn hay sử dụng trong trái ngoài cùng đúng không ,cái đó hợp lệ chứ.Vậy thì cứ coi như chúng ta không biết định lý đảo là gì đi thì chúng ta vẫn dễ dàng suy ra ngay một công thức (mà thực ra nó chính là định lý đảo)
  ví dụ để có hai nghiệm phân biệt lớn hơn 1 : số 1 rõ ràng là nằm ngoài 2nghiệm do do đó af(1)>0,1>hai nghiệm nên 2.1>S và muốn có 2 nghiệm phân biệt thì delta >0
  +Chúng ta thực sự không phân biệt được cái nào cho xài ,cái nào không cho xài vì thật ra giáo viên các bạn cũng chưa nhận thức được.Sách không ghi vì cái đó là đương nhiên họ muốn ta phải nghĩ ra,ta đã biết rồi là một lợi thế ,khỏi cần suy nghĩ cũng suy ra được.
  Sách đâu có nói khi định điều kiện để phương trình có nghiệm (log)là phải đặt ẩn phụ đâu nhưng ta vẫn thường xài đó thôi vì cái đó là chúng ta phải tự nghĩ ra và còn hàng ngàn cái mà sách không nói nhưng ta vẫn cứ làm vì được suy ra từ chương trình học

  Kết luận :định lý đảo là đương nhiên đúng từ kiến thức được học,không xa chương trình mà được suy ra trực tiếp từ chương trình học vậy cứ xài thoải mái,không xài là một thiệt thòi!
  Cái không được xài ví dụ như :định luật Ho pon trong chương hạt sơ cấp vì cái đó chúng ta không thể suy ra trực tiếp từ chương trình được học.Nếu cứ chăm chú cái gì không trong sách là không được xài thì có lẽ chỉ nên làm những bài trong sách giáo khoa thôi vì những bài khác sách đâu có nói tới??
   
 2. [TEX]A=(1+x)(1+\frac{1}{y}+(1+y)(1+\frac{1}{x})=2+x+y+ \frac{x}{y}+ \frac{y}{x}+ \frac{1}{x}+ \frac{1}{y}=2+(\frac{x}{y}+ \frac{y}{x})+(\frac{1}{2x}+x)+ (\frac{1}{2y}+y)+ (\frac{1}{2x}+ \frac{1}{2y})[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow A \geq 2+2\sqrt[]{\frac{x}{y}.\frac{y}{x}}+2\sqrt[]{\frac{x}{2x}}+2\sqrt[]{\frac{y}{2y}}+\frac{2}{x+y}[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow A \geq 2+2\sqrt[]{\frac{x}{y}.\frac{y}{x}}+2\sqrt[]{\frac{x}{2x}}+2\sqrt[]{\frac{y}{2y}}+\frac{\sqrt[]{2}}{\sqrt[]{x^2+y^2}}=4+3\sqrt[]{2}[/TEX]
  [TEX]= khi x=y=\frac{1}{\sqrt[]{2}}[/TEX]
   
 3. Câu v:
  [TEX]3=xy+yz+xz \geq 3\sqrt[3]{x^2y^2z^2}[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow xyz \leq 1[/TEX]
  [TEX]\Rightarrow A= \frac{1}{1+x^2(y+z)}+\frac{1}{1+y^2(x+z)}+\frac{1}{1+z^2(x+y)} \leq \frac{1}{xyz+x^2(y+z)}+\frac{1}{xyz+y^2(x+z)}+ \frac{1}{ xyz+z^2(x+y)} [/TEX]
  [TEX]\Rightarrow A \leq \frac{1}{x(xy+yz+xz)}+\frac{1}{y(xy+yz+xz)}+\frac{1}{z(xy+yz+xz}=\frac{1}{3x}+ \frac{1}{3y}+ \frac{1}{3z}= \frac{yz+xz+xy}{3xyz}= \frac{1}{xyz}[/TEX]
   
 4. mình làm câu tích phân trên cùng nha!
  1+sin2x=sin^2x+cos^2x+2sinxcosx=(sinx+cosx)^2
  fa can xong xon dau tri tuyet doi
  sinx+cosx=can2sin(x+pi/4)
  the la xong con thoat ra tich phan thi qua don gian
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->