$\color{Blue}{\fbox{Tiếng Anh}\bigstar\text{Truyện cười Tiếng Anh ->Tiếng Việt }\bigstar}$

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi ngocsangnam12, 30 Tháng mười một 2014.

Lượt xem: 8,212

 1. ~Tiếp:
  On Judgment Day​
  Bill Clinton, Boris Yeltsin, and Bill Gates were called in by God. God informed them that he was very unhappy about what was going on in this world. Since things were so bad, he told the three that he was destroying the Earth in 3 days.

  They were all allowed to return to their homes and businesses, and tell their friends and colleagues what was happening. God did tell them though, that no matter what they did he was "not" changing his mind. So, . .

  Bill Clinton went back and told his staff, "I have good news and bad news for you. First the good news . . . there "is" a God. The bad news is that he is destroying the Earth in 3 days."

  Boris Yeltsin went back and told his staff, "I have bad news and more bad news. The first was . . . there "is" a God. The second was that he is destroying the Earth in 3 days."

  Bill Gates went back and told his staff, "I have good news and good news. First . . . God thinks I am one of the three most important people in the world. Second . . . you don't have to fix the bugs in Windows 98.
   
 2. Để anh đóng góp cho nha!!!(cos sự giúp đỡ của 99% là của google còn 1% còn lại là j thì chắc mn hiểu=)))
  Ngày Phán Xét
  Bill Clinton, Boris Yeltsin, và Bill Gates đã được gọi đến bởi Đức Chúa Trời. Thiên Chúa thông báo với họ rằng ông rất hài lòng về những gì đang xảy ra trong thế giới này. Kể từ khi mọi thứ đã quá tệ, anh nói với ba rằng ông đã phá hủy Trái đất trong 3 ngày.

  Tất cả đều được phép trở về nhà và doanh nghiệp của họ, và nói với bạn bè và đồng nghiệp của họ những gì đã xảy ra. Thiên Chúa đã nói với họ, mặc dù rằng không có vấn đề gì họ đã làm ông "không" thay đổi tâm trí của mình. Vì vậy,. .

  Bill Clinton đã trở lại và nói với nhân viên của mình, "Tôi có tin tốt và tin xấu cho bạn. Đầu tiên là tin tức tốt... Có" là "một Thiên Chúa. Tin xấu là anh đang hủy hoại Trái đất trong 3 ngày."

  Boris Yeltsin đã trở lại và nói với nhân viên của mình, "Tôi có tin xấu và một tin xấu hơn. Việc đầu tiên là... Có" là "một Thiên Chúa. Việc thứ hai là anh đang hủy diệt Trái Đất trong 3 ngày."

  Bill Gates trở lại và nói với nhân viên của mình, "Tôi có tin tốt và một tin tốt. Đầu tiên... Chúa nghĩ tôi là một trong ba người quan trọng nhất trên thế giới. Thứ hai... Bạn không cần phải sửa chữa lỗi trong Windows 98
   
 3. Anh xem google dịch hổng chịu :

  Grammar notes:

  1. Câu bị động (passive voice): be + V.ed

  were called in, were all allowed,

  2. Cấu trúc

  - call in: gọi, triệu tập

  - no matter what: dù thế nào
   
 4. ~Tiếp:

  Some short jokes

  [​IMG]

  A Husband says; "When I'm gone you'll never find another man like me".
  The Wife replied; "What makes you think I'd want another man like you!"  Innkeeper: The room is [​IMG]15. a night. It's [​IMG]5. if you make your own bed.
  Guest: I'll make my own bed.
  Innkeeper:Good. I'll get you some nails and wood.


  When I was young I used to pray for a bike, then I realized that God doesn't work that way, so I stole a bike and prayed for forgiveness.


  (Dấu [​IMG] là dấu dc viết như bình thường nhé.
   
  Last edited by a moderator: 10 Tháng mười hai 2014
 5. nhanbuithanh

  nhanbuithanh Guest

  Một vài mẩu chuyện cười​

  [​IMG]

  Chồng nói : ''Khi anh ra đi em sẽ không bao giờ tìm được một người đàn ông như anh đâu''
  Vợ nói : ''Cái gì mà khiến anh nghĩ là em muốn tìm một người đàn ông khác giống anh?''


  Chủ quán trọ : ''Giá thuê phòng là 15 đôla một đêm . Chỉ mất 5 đôla nếu anh chỉ chuẩn bị giường cho mình''
  Người khách : ''Tôi sẽ chuẩn bị giường cho mình''
  Chủ quán trọ : Tốt . Tôi sẽ mang đinh và gỗ đến cho anh.


  Khi tôi còn nhỏ tôi vẫn thường cầu ước xin Chúa ban cho tôi một chiếc xe đạp , và rồi tôi
  nhận thấy Chúa không làm theo cách đó , vì vậy tôi đã ăn cướp một chiếc xe và cầu xin sự
  tha thứ ​
   
 6. nhanbuithanh

  nhanbuithanh Guest


  Dịch có vài câu sai mà cũng có vài câu thiếu rồi kìa! :3
   
 7. nhanbuithanh

  nhanbuithanh Guest

  Thế này nhé :

  Vào ngày phán quyết​

  Bill Clinton, Boris Yeltsin, và Bill Gates được Chúa triệu tập. Ngài thông báo với họ rằng Ngài rất không hài lòng với những gì đang diễn ra trên trái đất. Mọi thứ thật tồi tệ, Ngài nói với ba người rằng Ngài sẽ phá hủy trái đất trong vòng 3 ngày tới.
  Ba người được phép trở về với gia đình, công việc và thông báo với bạn bè, đồng nghiệp về những gì đang xảy ra. Ngài cũng nói dù họ làm bất cứ đều gì, Chúa cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Vì vậy,...
  Bill Clinton trở về thông báo với nhân viên của mình: "Tôi có một tin tốt và một tin xấu cho các bạn. Đầu tiên là tin tốt... "có" một vị Chúa. Tin xấu là ông ta sẽ phá hủy trái đất trong 3 ngày nữa".
  Boris Yeltsin trở về thông báo với nhân viên của mình: "Tôi có một tin xấu và một tin tồi tệ hơn nữa. Tin đầu tiên là có một vị Chúa. Tin thứ hai là ông ta sẽ phá hủy trái đất trong 3 ngày nữa".
  Bill Gates trở về thông báo với nhân viên của mình: "Tôi có một tin xấu và một tin tốt. Đầu tiên... Chúa nghĩ tôi là một trong ba người quan trọng nhất thế giới. Thứ hai... các bạn không cần phải khắc phục lỗi trong Hệ điều hành Windows 98 nữa".​
   
 8. Do nhờ google dịch mà chị nhưng bài chị làm dưới chắc không được thank vì em đã cho bài mới rồi :p
   
 9. Cũng được rồi đó chị giờ đi sâu nha :
  Grammar notes

  - I'm gone: trong câu này gone là tính từ, (nghĩa: chết, qua đời) chứ không phải dạng quá khứ của "go"

  - used to do something: thường hay làm gì trong quá khứ, hiện tại không còn lặp lại hành động, sự việc đó nữa.

  I used to pray for a bike (bây giờ không "pray for a bike" nữa mà "pray for forgiveness"

   
 10. ~Tiếp:
  Smart Doggy​
  Two women that are dog owners are arguing about which dog is smarter...
  First Woman: My dog is so smart, every morning he waits for the paper boy to come around and then he takes the newspaper and brings it to me.

  Second Woman: I know...

  First Woman: How?

  Second Woman: My dog told me.
   
 11. one_day

  one_day Guest

  Chú chó thông minh

  2 người phụ nữ, chủ nhân của những chú chó, đang bàn về việc chú nào thông minh hơn?
  Người phụ nữ thứ nhất: Con chó của tôi thật thông minh, mỗi buổi sáng nó đều đợi người đưa báo đến, sau đó nó lấy báo cho tôi.

  Người phụ nữ thứ 2: Tôi biết.....

  Người phụ nữ thứ nhất: Làm thế nào mà cô/chị biết được?

  Người phụ nữ thứ 2: Con chó của tôi kể lại

  :D
   

 12. Thanks chị iu nhìu nhé hihi:
  Grammar notes:

  - Thì hiện tại tiếp diễn (present continuous tense): be (are/is/am) + V.ing
  Two women that are dog owners are arguing.

  - "Which" và câu lựa chọn: ta dùng which trong câu có ý lựa chọn 'cái này' hay 'cái kia':
  which dog(=this dog or that dog) : con chó nào (con này hay con kia)

  - Cấu trúc:

  + so + tính từ: thật là...
  so smart

  + and then: và rồi
  and then he takes the newspaper

   
 13. ~Tiếp:
  Punishment
  [​IMG]
  A man was sent to Hell for his sins. As he was being taken to his place of eternal torment, he passed a room where Bill Clinton was having an intimate conversation with a beautiful young woman.

  "What a rip off," the man muttered. "I have to roast for all eternity, and that Democrat gets to spend it with a beautiful woman."

  Jabbing the man with his pitchfork, the escorting demon snarled, "Who are you to question that woman's punishment?"
   
 14. Hình phạt​

  Một người đàn ông bị đày xuống địa ngục vì những tội ác của mình. Khi ông ta đang được dẫn tới nơi đau khổ vĩnh viễn, ông ta đi qua một căn phòng nơi Bill Clinton đang truyện trò thân mật với một phụ nữ trẻ đẹp.

  "Thật bất công," người đàn ông càu nhàu. " Ta sẽ vĩnh viễn phải chịu lửa thiêu tra tấn, còn cái người Đảng Dân chủ đó lại mãi mãi được ở bên một người phụ nữ đẹp.

  Thọc mạnh người đàn ông bằng cây giáo, con quỷ hộ tống gầm gừ, "Ngươi là ai mà dám thắc mắc về hình phạt dành cho người phụ nữ đó?"
   
 15. Grammar notes:

  - Thể bị động (passive voice): be + V.ed2
  A man was sent to Hell. (ở thì quá khứ đơn)
  He was being taken to his place. (ở thì quá khứ tiếp diễn)

  - Cấu trúc:

  + rip off: hành động gian lận, trộm cắp, sự bóc lột, lợi dụng...
  What a rip off.

  + have to do something: phải làm (điều gì đó)
  I have to roast for all eternity.
   
 16. ~Tiếp:
  Did You Ever Wonder?​
  Can you cry under water?

  Why do people pay to go up tall buildings and then put money in binoculars to look at things on the ground?

  If money doesn't grow on trees then why do banks have branches?

  Why is it that people say they "slept like a baby" when babies wake up like every two hours?

  If you drink Pepsi at work in the Coke factory, will they fire you?

  If a 911 operator has a heart attack, whom does he call?

  (Tại Mỹ thì số máy 911 là số máy gọi cứu trợ khẩn cấp, lúc nguy cấp cần sự giúp đỡ của cứu thương hay cảnh sát bạn đều có thể gọi số máy này)

   

 17. Bạn đã bao giờ tự hỏi?
  Bạn có thể khóc dưới nước?

  Tại sao mọi người trả tiền để đi lên tòa nhà cao tầng và sau đó bỏ tiền vào ống nhòm để nhìn vào những thứ trên mặt đất?

  Nếu tiền không mọc trên cây, sau đó tại sao các ngân hàng có các chi nhánh?

  Tại sao là nó mà mọi người nói rằng họ "ngủ như một em bé" khi trẻ sơ sinh thức dậy như mỗi tháng hai?

  Nếu bạn uống Pepsi tại nơi làm việc trong nhà máy than cốc, họ sẽ chữa cháy bạn?

  Nếu một nhà điều hành 911 có một cơn đau tim, người mà anh gọi điện thoại?
   
 18. Bạn đã bao giờ tự hỏi?​

  Bạn có thể khóc khi ở dưới nước không?

  Tại sao mọi người trả tiền để leo lên những tòa nhà cao tầng và lại trả tiền cho những cái ống nhòm để ngắm nhìn những vật ở dưới mặt đất?

  Nếu bạn uống Pepsi trong khi bạn đang làm việc trong nhà máy của Cô-ca thì họ có đuổi việc bạn không?

  Nếu người trực tổng đài 911 bị lên cơn đau tim, ông ta gọi cho ai?
   
 19. Giờ đi sâu nhé:
  Grammar notes:

  - Động từ khuyết thiếu "Can"
  Can you cry under water?

  - Cấu trúc:

  +grow on: lớn lên, phát triển
  Money doesn't grow on trees.

  +wake up: thức dậy
  Babies wake up like every two hours.
   
 20. ~Tiếp:
  Catching the fish​
  [​IMG][​IMG]
  Jim had an awful day fishing on the lake, sitting in the blazing sun all day without catching a single one. On his way home, he stopped at the supermarket and ordered four catfish.

  He told the fish salesman, "Pick four large ones out and throw them at me, will you?"

  "Why do you want me to throw them at you?"

  "Because I want to tell my wife that I caught them."

  "Okay, but I suggest that you take the orange roughy."

  "But why?"

  "Because your wife came in earlier today and said that if you came by, I should tell you to take orange roughy. She prefers that for supper tonight."
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY