Các bạn tham gia giải bài này nhé

D

dadaohocbai

Ờ ờ,nếu theo cái đầu thì đúng là như thế nhưng thực tế anh nghĩ là đáp án như anh chứ :p .Còn nếu đề bài không cho ĐK chi thì coi như cùng ĐK,PU này cũng chắc chắn là hoàn toàn vì nếu thế thì thiếu dữ kiện hi hi.
 
M

mimosa_769

hok bít nóa cho mí cái PƯ trung gian làm gì!!!!!!!!!
tẹo em post bài giải của em lên mọi người kiểm tra giùm nha
 
L

longtony

mimosa_769 said:
Người ta có thể sản xuất amoniac để điều chế ure bằng cách chuyển hóa hh ko khí, nc', metan (TP chính của khí thiên nhiên)
PƯ điều chế H2 và CO2:
CH4 + 2H2O ---> CO2 + 4H2
PƯ thu H2 (từ ko khí) và CO2:
CH4 + 2O2 ---> CO2 + H2O
PƯ tổng hợp NH3:
N2 + 3H2 <=thuận nghịch=> 2NH3
Để sản xuất khí amoniac, nếu lấy 841,7 m3 ko khí (chứa 21,03% O2, 78,02% N2, còn lại là khí hiếm), thì cần phải lấy bao nhiêu m3 khí metan và bao nhiêu m3 hơi nc' để có đủ lượng N2 và H2 theo tỉ lệ 1:3 về thể tích dùng cho PƯ tổng hợp amoniac. Giả thiết 2 PƯ đâu xảy ra hoàn toàn và các thể tích đc đo ở cùng đk
Ai thử kiểm tra giúp xem em ra kết quả là 581 m3 khí metan và 985 m3 hơi nc' có đúng ko ạh???????
Uhm, đúng rồi đó, bài này có gì khó khăn đâu mà.
V N2=78.02%.841.7=656.694 m3 => V H2=1970.08 m3 => V H2O=985m3 và V CH4= 841,7.21,03%:2 + 1970.08:4=581m3
 
M

mimosa_769

NH4NO2 ---t*---> ? + ?
Làm thế nào để ko nhớ máy móc mà vẫn xác định đc ạh?
 
L

longtony

mimosa_769 said:
NH4NO2 ---t*---> ? + ?
Làm thế nào để ko nhớ máy móc mà vẫn xác định đc ạh?
Để ý thấy NO2- là gốc axit yếu, kém bền với nhiệt, nên với nhiệt độ thì nó bị phân tích thành N2 -> số oxh giảm. Vậy thì N(-3) trong gốc NH4+ này số oxh phải tăng. Mà Nito bên nhất ở dạng N2, nên cuối cùng nito đều chuyển về dạng N2. Vậy thì hidro và oxi còn lại sẽ ở dạng nước.
NH4NO2 --t0--> N2 + 2H2O
Đây chỉ là cách mình suy nghĩ để dễ nhớ phản ứng hơn thôi, chưa chắc nó đã đúng
 
M

mimosa_769

thanks
Chỉ giúp mình làm thế nào để tách riêng 3 muối NaCl, NH4Cl và MgCl2 trong 1 hh?
Bài này chắc dễ nhưng cái đầu em mệt mỏi ko mún nghĩ nữa rùi!!!!!!!!!
Ai giúp em với!
 
K

keshichilly

mimosa_769 said:
thanks
Chỉ giúp mình làm thế nào để tách riêng 3 muối NaCl, NH4Cl và MgCl2 trong 1 hh?
Bài này chắc dễ nhưng cái đầu em mệt mỏi ko mún nghĩ nữa rùi!!!!!!!!!
Ai giúp em với!
choa tác dụng với NaOH
thj` được Mg(OH)2 kết tủa
em lọc lấy rồi choa pu với HCl thu MgCl2
còn NH4Cl pu tạo khí NH3
em thu khí rồi cũng cho PU HCl thu được NH3
còn NaCl cô cạn
 
L

longtony

keshichilly said:
mimosa_769 said:
thanks
Chỉ giúp mình làm thế nào để tách riêng 3 muối NaCl, NH4Cl và MgCl2 trong 1 hh?
Bài này chắc dễ nhưng cái đầu em mệt mỏi ko mún nghĩ nữa rùi!!!!!!!!!
Ai giúp em với!
choa tác dụng với NaOH
thj` được Mg(OH)2 kết tủa
em lọc lấy rồi choa pu với HCl thu MgCl2
còn NH4Cl pu tạo khí NH3
em thu khí rồi cũng cho PU HCl thu được NH3
còn NaCl cô cạn
Không được! cô cạn thì đâu chỉ thu được mỗi NaCl, bởi sau khi cô cạn sẽ thu hỗn hợp gồm NaCl và NaOH.
 
K

keshichilly

longtony said:
keshichilly said:
mimosa_769 said:
thanks
Chỉ giúp mình làm thế nào để tách riêng 3 muối NaCl, NH4Cl và MgCl2 trong 1 hh?
Bài này chắc dễ nhưng cái đầu em mệt mỏi ko mún nghĩ nữa rùi!!!!!!!!!
Ai giúp em với!
choa tác dụng với NaOH
thj` được Mg(OH)2 kết tủa
em lọc lấy rồi choa pu với HCl thu MgCl2
còn NH4Cl pu tạo khí NH3
em thu khí rồi cũng cho PU HCl thu được NH3
còn NaCl cô cạn
Không được! cô cạn thì đâu chỉ thu được mỗi NaCl, bởi sau khi cô cạn sẽ thu hỗn hợp gồm NaCl và NaOH.
tớ cũng đã nghĩ đến tình huống NaOH dư
nhưng nếu vjt thế này
đổ từ từ cho đến khj kết tủa ngừng tạo ra
và khí ngừng bay ra liệu có được
???
 
M

mimosa_769

uhm`.....đúng là ko bít lượng MgCl2 nên ko thể định lượng NaOH...Vậy làm thế nào ạh?????????
Em bùn ngủ rùi.....
 
K

keshichilly

nếu như hok được thj` cho h2 tác dụng với HCl
okie
rồi cô cạn
HCl có dư cũng chẳng ảnh hướng gì
;) ;) ;)
 
L

longtony

keshichilly said:
tớ cũng đã nghĩ đến tình huống NaOH dư
nhưng nếu vjt thế này
đổ từ từ cho đến khj kết tủa ngừng tạo ra
và khí ngừng bay ra liệu có được
???
Như thế cũng được, nhưng NaCl thu được sẽ không như NaCl ban đầu, bởi phản ứng của NH4Cl và NaOH có tạo NaCl. Mà 1 yêu cầu của dạng bài toán tách chất ra khỏi hỗn hợp đó là chất được tách phải giữ nguyên hàm lượng ban đầu
 
M

mimosa_769

Nếu cứ để nguyên hh 3 muối mà đun nóng thì có tách đc gì hok ạh? Em nghĩ NH4Cl cũng ko bền nhưng ko bít khi đun nóng có tạo ra gì hok!!!!!!!
 
K

keshichilly

mimosa_769 said:
Anh keshi cũng bùn ngủ rùi...
hh gồm 3 muối clorua mờ....
hixx
thj` tách 2 chất NH4Cl và MgCl2 như ở trên
sau đó dd còn lại gồm NaCl và NaOh dư thj` em cho pu với HCl (có dư cũng an toàn)
-->thu NaCl
còn tách chất để giữ nguyên thj` để tớ nghĩ đã lontony nha ;)
 
L

longtony

mimosa_769 said:
thanks
Chỉ giúp mình làm thế nào để tách riêng 3 muối NaCl, NH4Cl và MgCl2 trong 1 hh?
Bài này chắc dễ nhưng cái đầu em mệt mỏi ko mún nghĩ nữa rùi!!!!!!!!!
Ai giúp em với!
Theo mình cho dd Ba(OH)2 vào hỗn hợp.
-Khí bay lên là NH3, thu lấy nó, cho tác dụng vơi HCl --> NH4Cl
-Lọc lấy kết tủa Mg(OH)2, cho tác dụng HCl --> MgCl2
Dung dịch còn lại sau phản ứng là NaCl và Ba(OH)2. Sụt khí CO2 vào dd, cho đến khi lượng kết tủa không tăng (BaCO3 cực đại), thì vớt kết tủa. Còn lại dd NaCl --cô cạn--> NaCl
 
M

mimosa_769

keshichilly said:
mimosa_769 said:
Anh keshi cũng bùn ngủ rùi...
hh gồm 3 muối clorua mờ....
hixx
thj` tách 2 chất NH4Cl và MgCl2 như ở trên
sau đó dd còn lại gồm NaCl và NaOh dư thj` em cho pu với HCl (có dư cũng an toàn)
-->thu NaCl
còn tách chất để giữ nguyên thj` để tớ nghĩ đã lontony nha ;)
Ra vậy, em hỉu cách này của anh rùi^^
 
K

keshichilly

longtony said:
mimosa_769 said:
thanks
Chỉ giúp mình làm thế nào để tách riêng 3 muối NaCl, NH4Cl và MgCl2 trong 1 hh?
Bài này chắc dễ nhưng cái đầu em mệt mỏi ko mún nghĩ nữa rùi!!!!!!!!!
Ai giúp em với!
Theo mình cho dd Ba(OH)2 vào hỗn hợp.
-Khí bay lên là NH3, thu lấy nó, cho tác dụng vơi HCl --> NH4Cl
-Lọc lấy kết tủa Mg(OH)2, cho tác dụng HCl --> MgCl2
Dung dịch còn lại sau phản ứng là NaCl và Ba(OH)2. Sụt khí CO2 vào dd, cho đến khi lượng kết tủa không tăng (BaCO3 cực đại), thì vớt kết tủa. Còn lại dd NaCl --cô cạn--> NaCl
Bạn thiếu rồi
:D:D:D
dd sau phản ứng còn có cả BaCl2
mình cũng đã nghĩ đến cái này nhưng thấy chưa ổn
;) ;)
nghỉ lại nhé
 
M

mimosa_769

Các anh giải thích giúp em câu này nữa:
Cho cân = hóa học: N2 + 3H2 <=thuận nghịch=> 2NH3 ; deltaH=-92 kJ
Cân = trên sẽ dịch chuyển theo chiều nào khi:
a. Tăng nhiệt độ?
b. Hóa lỏng amoniac để tách amoniac ra khỏi hh PƯ?
c. Giảm thể tích cúa hệ PƯ?
Em ko hỉu gì về cân = hóa học nên mọi người giải thích kĩ chút nha :D
 
Top Bottom