nghĩa bá đạo

 1. NTD Admin

  Toán 7 Tìm x,y

  Bài 1 : Tìm x a, \frac{x}{-15}=\frac{-60}{x} b, \frac{-2}{x}=\frac{-x}{\frac{8}{25}} c, 3,8 : (2x) = \frac{1}{4}: 2_{2}^{3} d, ( 0,25x ) : 3 = \frac{5}{6}:0,125 e, 0,01 :2,5 =(0,75x) : 0,75 h, 1_{1}^{3}:0,8 = \frac{2}{3}: (0,1 x) Bài 2: Tìm x,y \frac{x}{4}=\frac{y}{7} và xy=112 Bài 1 đã...
 2. L

  Toán 11 Tổ hợp Chỉnh hợp

  Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 lập ra 5 chữ số khác nhau. Số các số mà tổng các chữ số của nó là số lẻ là????
 3. L

  Toán 11 Tổ hợp Chỉnh hợp

  Lớp có 45 học sinh trong đó có 25 bạn tham gia câu lc bộ bơi lội, 15 bạn tham gia clb cờ vua, 20 bạn tham gia clb bóng rổ; 7 bạn tham gia cả 2 clb bơi lội và cờ vua; 7 bạn tham gia cả clb cờ vua và bóng rổ; 6 bạn tham gia 2 clb bóng rổ và bơi lội. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh của lớp. Tính xác...
 4. Nguyễn Phạm Huy Hoàng

  Toán Bất phương trình

  1/ Giải các bất phương trình sau: a) m^{2}x+1< m-x b) \frac{(x-1)(x-3)}{x^{2}+2x+3}\leq 1 c) (x+2)^{2}(x+4)(x-1)\geq 0 d) [tex]\frac{x+5}{2005}+\frac{x+10}{2000}\geq \frac{x+15}{1995}+\frac{x+25}{1985}
 5. L

  Toán Tính góc giữa đường thẳng và đường thẳng

  4. Tứ diện đều ABCD cạnh bằng a, M là trung điểm của CD. Tính góc giữa (BM,AC)
 6. thuyduongc2tv

  Toán Giải phương trình

  Mong mn giúp em với
 7. Nguyễn Phạm Huy Hoàng

  Toán Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  1/ Một công trường sửa đoạn đường như sau: Đội 1 nhận 10m và \frac{1}{10} đoạn còn lại, đội 2 nhận 20m và \frac{1}{10} đoạn còn lại, đội 3 nhận 30m và \frac{1}{10} đoạn còn lại,..., cứ như vậy cho đến đội cuối cùng thì hết quãng đường và phần đất của mỗi đội bằng nhau. Tính số đội tham gia sửa...
 8. L

  Toán [Lớp 11]Các bài tập về giới hạn

  limx \mapsto 1 x^50-1/x^30+x^20-2
 9. L

  Toán [Toán][Lớp 11]Các bài tập về giới hạn

  các điểm gián đoạn của hàm số y=(x^4+2)/cotx/2 -1là?
 10. thuyduongc2tv

  Toán [Lớp 8] Tỉ số diện tích

  1, Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD. CMR: S MNP = 1/4 S ABCD 2, Cho tam giác ABC vuông tại A, có cạnh BC = 10cm. Đường cao AH. Kẻ HE, HD lần lượt vuông góc với AB, AC. Tính giá trị lớn nhất của S ADHE. Mong mn giúp em vs mai em hok rồi
Top Bottom