Recent Content by Phạm Thu Trang

 1. Phạm Thu Trang

  Ngoại ngữ Giới từ

  Điền giới từ vào chỗ trống: - I paid $500 ... this coat - I borrowed some money ... my mom - The boys are noisy ... the program - Wait for me. Please do not go ... me - It is not the answer ... my question - She spent lots of money... clothes - The children often write ... fountain pens
 2. Phạm Thu Trang

  Toán Tính chia hết với đa thức

  Giúp em với: 1.Tìm x để ( 2x^4 - 3x³ + 4x² +1 ) : ( x² -1 ) dư = 0 2. Tìm x để 10x² - 7x - 5 chia hết cho 2x -3 3. CMR: ( 2x² -4x +8 ) chia hết cho x -2
 3. Phạm Thu Trang

  đại 8

  4 ( x² + 15x + 50 ) (x² + 18x + 72 ) - 3 x² Có ai giúp mình với !!!!!!!
 4. Phạm Thu Trang

  Phân tích đa thức thành nhân tử

  4 ( x² + 15x + 50 ) (x² + 18x + 72 ) - 3 x² Có ai giúp mình với !!!!!!! :rolleyes:
 5. Phạm Thu Trang

  Ngoại ngữ Writing Portfolio

  Nó giúp cta gắn kết với nhau hơn, vd như tập thể dục cùng nhau .... ( dịch sang t/a thế nào ạ???
 6. Phạm Thu Trang

  Ngoại ngữ Writing Portfolio

  ( Chứng minh rằng ) Doing physical exercises is best leisure activity for teenagers
 7. Phạm Thu Trang

  Toán Hình Lớp 8 HK1

  Cho tgiác ABC có M,N,P lần lượt là tđ cạnh AB,AC,BC. Qua C kẻ đg thẳng ssong AB cắt MP tại D a) MNCP là hbh b) MCDB là hbh c) MNCD là hthang d) AP // ND e) tgiác ABC thỏa mãn điều kiện gì để MNCD là hthang cân ( giúp em câu e nhé!!!) Hbh ABCD có góc A <90º . Đường pg...
 8. Phạm Thu Trang

  Bài tập về hình bình hành

  Cho tgiác ABC có M,N,P lần lượt là tđ cạnh AB,AC,BC. Qua C kẻ đg thẳng ssong AB cắt MP tại D a) MNCP là hbh b) MCDB là hbh c) MNCD là hthang d) AP // ND e) tgiác ABC thỏa mãn điều kiện gì để MNCD là hthang cân ( giúp em câu e nhé!!!) Hbh ABCD có góc A <90º . Đường pg...
 9. Phạm Thu Trang

  Văn Tóm tắt tiểu sử Nam Cao & Ngô Tất Tố

  Văn phong của NGÔ TẤT TỐ là gì vậy???
 10. Phạm Thu Trang

  Văn Tóm tắt tiểu sử Nam Cao & Ngô Tất Tố

  Hộ em cái TÓM TẮT TIỂU SỬ NAM CAO & NGÔ TẤT TỐ với ạ!!! @hanh2002123 : Chào bạn ,bạn không nên đăng câu hỏi của mình vào câu hỏi của người khác ( không cùng chủ đề ) bạn nhé! Mình đã di chuyển ( tách) câu hỏi của bạn làm câu hỏi mới. Lần sau bạn chú ý tránh mắc lỗi. Thân!
 11. Phạm Thu Trang

  chứng minh

  Cho tgiác ABC có M,N,P lần lượt là tđ cạnh AB,AC,BC. Qua C kẻ đg thẳng ssong AB cắt MP tại D a) MNCP là hbh b) MCDB là hbh c) MNCD là hthang d) AP // ND e) tgiác ABC thỏa mãn điềukiện gì để MNCD là hthang cân ( giúp em câu e nhé!!!) Hbh ABCD có góc A <90º . Đường pg...
 12. Phạm Thu Trang

  Hình bình hành

  Cho tgiác ABC có M,N,P lần lượt là tđ cạnh AB,AC,BC. Qua C kẻ đg thẳng ssong AB cắt MP tại D a) MNCP là hbh b) MCDB là hbh c) MNCD là hthang d) AP // ND e) tgiác ABC thỏa mãn điềukiện gì để MNCD là hthang cân ( giúp em câu e nhé!!!) Hbh ABCD có góc A <90º . Đường pg...
 13. Phạm Thu Trang

  Toán Hình bình hành

  Cho tgiác ABC có M,N,P lần lượt là tđ cạnh AB,AC,BC. Qua C kẻ đg thẳng ssong AB cắt MP tại D a) MNCP là hbh b) MCDB là hbh c) MNCD là hthang d) AP // ND e) tgiác ABC thỏa mãn điều kiện gì để MNCD là hthang cân ( giúp em câu e nhé!!!) Hbh ABCD có góc A <90º ...
 14. Phạm Thu Trang

  Văn [ Văn 8 ] ''Cô bé bán diêm''

  Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về cô bé bán diêm trong tácphẩm cùng tên
 15. Phạm Thu Trang

  [ngữ văn 8] văn học nước ngoài

  Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về cô bé bán diêm trong tácphẩm cùng tên
Top Bottom