Recent Content by Bùi Minh Anh

 1. Bùi Minh Anh
 2. Bùi Minh Anh
 3. Bùi Minh Anh
 4. Bùi Minh Anh
 5. Bùi Minh Anh
  p giải cho mik phần b,c hộ nhé
  Đăng bởi: Bùi Minh Anh, 11 Tháng mười hai 2017 trong diễn đàn: Đại số
 6. Bùi Minh Anh
  Tìm nghiệm nguyên của phương trình: (x^{2}+y^{2}+1)^{2}-5x^{2}-4y^{2}-5=0
  Chủ đề bởi: Bùi Minh Anh, 10 Tháng mười hai 2017, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 7. Bùi Minh Anh
  Tìm x,y\epsilon N biết: a, 5^{x}+48=y^{2} b, 3^{x}+7=y^{3} c, 8^{x}+61=y^{3}
  Chủ đề bởi: Bùi Minh Anh, 6 Tháng mười hai 2017, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Đại số
 8. Bùi Minh Anh
 9. Bùi Minh Anh
  Tìm x,y nguyên biết x^2 - xy = 6x - 5y - 8
  Đăng bởi: Bùi Minh Anh, 21 Tháng mười một 2017 trong diễn đàn: Đại số
-->