Vật lí Topic ôn thi tuyển sinh vào 10 chuyên lý.

Nguyễn Đình Trường

Cựu TMod Vật lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
285
378
81
16
Hà Tĩnh
Trường THCS Minh Lạc
Kết quả đúng r e. :D

CHUYÊN ĐỀ 4: QUANG HỌC
Phần 1: Các dạng bài tập về gương phẳng.
Bài 1: Chiếu 1 tia sáng SI theo phương ngang đến 1 gương phẳng để tia phản xạ chiếu xuống đáy giếng thì cần phải đặt gương phẳng hợp với phương nằm ngang 1 góc bao nhiêu độ? Nêu cách vẽ và vẽ hình xđ vị trí đặt gương.

Bài 2: Ba gương phẳng (G1), (G21), (G3) được lắp thành một lăng trụ đáy tam giác cân như hình vẽ. Trên gương (G1) có một lỗ nhỏ S. Người ta chiếu một chùm tia sáng hẹp qua lỗ S vào bên trong theo phương vuông góc với (G1). Tia sáng sau khi phản xạ lần lượt trên các gương lại đi ra ngoài qua lỗ S và không bị lệch so với phương của tia chiếu đi vào. Hãy xác định góc hợp bởi giữa các cặp gương với nhau.
View attachment 57089

Bài 1 [tex]45^{0}[/tex]
Bài 2
upload_2022-2-16_15-35-34.png
+) Gọi [tex]\measuredangle BAC=\alpha ;\measuredangle ABC=\measuredangle ACB=\beta[/tex] Khi đó:
[tex]\alpha +2\beta =180^{0}[/tex] (1)
+) Xát tam giác BKT có : [tex]\measuredangle BKT=90^{0}-\beta =\measuredangle IKH[/tex]
+) Xét tam giác AIH có: [tex]\measuredangle AHI=\measuredangle KHC=90^{0}-\alpha =>\measuredangle KHI=180^{0}-2.(90^{0}-\alpha )=2\alpha[/tex]
+) Xét tam giác KHI có: [tex]\measuredangle KHI+\measuredangle IKH=90^{0}<=>90^{0}-\beta +2\alpha =90^{0}=>\beta =2\alpha[/tex] (2)
Từ (1) và (2) => [tex]\alpha =36^{0};\beta =72^{0}[/tex]
 
  • Like
Reactions: Triêu Dươngg
Top Bottom