Toán [Toán 9] Tổng hợp các bài tập đại số

hyukoppa

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng tư 2017
13
1
6
21
cần gấp nhé

1, cho a,b,c thỏa mãn
png.latex

cmr:
png.latex


2,a. cho a,b>0 và (a-3); (b+2017) chia hết cho 6
cmr: 4^a +b+a chia hết cho 6
b. cho x+3y
png.latex
1. Tìm MIN B=x^2+y^2

3, tìm a,b,c biết a+b+c=36 và 15a+12b+8c=370
 

COWSTEP

Học sinh
Thành viên
14 Tháng tư 2018
66
20
21
20
Quảng Nam
Lý Tự Trọng
PT x^2 +2mx+4m+3
a Với gt nào của m thì pt đã cho có một nghiệm bằng 3.Tìm nghiệm còn lại
b Với gt nào của m thì pt đã cho có 2 nghiệm trái dấu
c Tìm hệ thức giữa hai nghiệm ko phụ thuộc vào m
 

Sơn Nguyên 05

Banned
Banned
Thành viên
26 Tháng hai 2018
4,478
4,360
596
Hà Tĩnh
MT
PT x^2 +2mx+4m+3
a Với gt nào của m thì pt đã cho có một nghiệm bằng 3.Tìm nghiệm còn lại
b Với gt nào của m thì pt đã cho có 2 nghiệm trái dấu
c Tìm hệ thức giữa hai nghiệm ko phụ thuộc vào m
Đăng topic mới đi bạn, các Mod và Tmod toán cực giỏi, họ hỗ trợ cho.
 

Mr.Đại

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng mười hai 2018
2
0
1
20
Thừa Thiên Huế
Trường trung học cơ sở Lộc An
[Toán 9] Rút gọn và tính giá trị biểu thức

Ai giúp cái cần gấp
1.Cho biểu thức [TEX]A=\frac{x+2}{x\sqrt{x}-1}-\frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1}-\frac{1}{\sqrt{x}-1}[/TEX]
a)Rút gọn biểu thức
b)Tính A khi x=33-8√2
c)CMR [TEX]A <\frac{1}{3}[/TEX]
2, Cho [TEX]M=(\frac{2x\sqrt{x}+x-\sqrt{x}}{x\sqrt{x}-1}-\frac{x+\sqrt{x}}{x-1}).\frac{x-1}{2x+\sqrt{x}-1}+\frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x}-1}[/TEX]
a)Tìm điều kiện của x để M có nghĩa.Rút gọn biểu thức M
b)Với giá trị nào của x thì M đạt GTNN và tìm GTNN đó của M
3,Cho P=[TEX](1+\frac{\sqrt{x}}{x+1}):(\frac{1}{\sqrt{x}-1}-\frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+\sqrt{x}-x-1})-1[/TEX]
a)Tìm điều kiện của x để P có nghĩa.Rút gọn biểu thức P
b)Tìm các giá trị nguyên của x Đẻ Q=P-[TEX]\sqrt{x}[/TEX] nhận giá trị nguyên

[Toán 9] Rút gọn và tính giá trị biểu thức

Ai giúp cái cần gấp
1.Cho biểu thức [TEX]A=\frac{x+2}{x\sqrt{x}-1}-\frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1}-\frac{1}{\sqrt{x}-1}[/TEX]
a)Rút gọn biểu thức
b)Tính A khi x=33-8√2
c)CMR [TEX]A <\frac{1}{3}[/TEX]
2, Cho [TEX]M=(\frac{2x\sqrt{x}+x-\sqrt{x}}{x\sqrt{x}-1}-\frac{x+\sqrt{x}}{x-1}).\frac{x-1}{2x+\sqrt{x}-1}+\frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x}-1}[/TEX]
a)Tìm điều kiện của x để M có nghĩa.Rút gọn biểu thức M
b)Với giá trị nào của x thì M đạt GTNN và tìm GTNN đó của M
3,Cho P=[TEX](1+\frac{\sqrt{x}}{x+1}):(\frac{1}{\sqrt{x}-1}-\frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+\sqrt{x}-x-1})-1[/TEX]
a)Tìm điều kiện của x để P có nghĩa.Rút gọn biểu thức P
b)Tìm các giá trị nguyên của x Đẻ Q=P-[TEX]\sqrt{x}[/TEX] nhận giá trị nguyên

Căn thức

1)Cho biểu thức:
A=[TEX]\left ( \frac{x+2}{x\sqrt{x}+4}+\frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1}+\frac{1}{1-\sqrt{x}} \right )[/TEX]:[TEX]\frac{\sqrt{x}-1}{2}[/TEX] với x>0 và x#1
a) Rút gọn biểu thức A
CMR 0<A<2

2) Cho:
$A=\left ( \frac{x^3-1}{x-1}+x \right )\left ( \frac{x^3+1}{x+1}-x \right ):\dfrac{x(1-x^2)}{x^2-2}$ với $x\not= ^+_-\sqrt{2}$
a)Rút gọn A
b) Tính A khi x=[TEX]\sqrt{6+2\sqrt{2}}[/TEX]
c) Tìm x để A=3

Câu hỏi event

[Toán 9] Rút gọn và tính giá trị biểu thức

Ai giúp cái cần gấp
1.Cho biểu thức [TEX]A=\frac{x+2}{x\sqrt{x}-1}-\frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1}-\frac{1}{\sqrt{x}-1}[/TEX]
a)Rút gọn biểu thức
b)Tính A khi x=33-8√2
c)CMR [TEX]A <\frac{1}{3}[/TEX]
2, Cho [TEX]M=(\frac{2x\sqrt{x}+x-\sqrt{x}}{x\sqrt{x}-1}-\frac{x+\sqrt{x}}{x-1}).\frac{x-1}{2x+\sqrt{x}-1}+\frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x}-1}[/TEX]
a)Tìm điều kiện của x để M có nghĩa.Rút gọn biểu thức M
b)Với giá trị nào của x thì M đạt GTNN và tìm GTNN đó của M
3,Cho P=[TEX](1+\frac{\sqrt{x}}{x+1}):(\frac{1}{\sqrt{x}-1}-\frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+\sqrt{x}-x-1})-1[/TEX]
a)Tìm điều kiện của x để P có nghĩa.Rút gọn biểu thức P
b)Tìm các giá trị nguyên của x Đẻ Q=P-[TEX]\sqrt{x}[/TEX] nhận giá trị nguyên

[Toán 9] Rút gọn và tính giá trị biểu thức

Ai giúp cái cần gấp
1.Cho biểu thức [TEX]A=\frac{x+2}{x\sqrt{x}-1}-\frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1}-\frac{1}{\sqrt{x}-1}[/TEX]
a)Rút gọn biểu thức
b)Tính A khi x=33-8√2
c)CMR [TEX]A <\frac{1}{3}[/TEX]
2, Cho [TEX]M=(\frac{2x\sqrt{x}+x-\sqrt{x}}{x\sqrt{x}-1}-\frac{x+\sqrt{x}}{x-1}).\frac{x-1}{2x+\sqrt{x}-1}+\frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x}-1}[/TEX]
a)Tìm điều kiện của x để M có nghĩa.Rút gọn biểu thức M
b)Với giá trị nào của x thì M đạt GTNN và tìm GTNN đó của M
3,Cho P=[TEX](1+\frac{\sqrt{x}}{x+1}):(\frac{1}{\sqrt{x}-1}-\frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+\sqrt{x}-x-1})-1[/TEX]
a)Tìm điều kiện của x để P có nghĩa.Rút gọn biểu thức P
b)Tìm các giá trị nguyên của x Đẻ Q=P-[TEX]\sqrt{x}[/TEX] nhận giá trị nguyên
 

Attachments

  • IMG_20181226_174655.jpg
    IMG_20181226_174655.jpg
    102.3 KB · Đọc: 88

Mr.Đại

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng mười hai 2018
2
0
1
20
Thừa Thiên Huế
Trường trung học cơ sở Lộc An
Chỉ cần phân tích thành nhân , rút gọn các kiểu thì ra thôi !
 
Top Bottom